Δείτε την ανακοίνωση για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδώ.