Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard: δύο (2) ερευνητικές υποτροφίες στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (CHS – CCS Fellowships in Harvard Summer Program in Greece, 2020).

 

Center for Hellenic Studies, Harvard University
Fellowships in Comparative Cultural Studies in Greece
Harvard Summer Program in Nafplio and Thessaloniki (Greece), 2020

Harvard’s Center for Hellenic Studies (CHS) is pleased to offer two fellowships to Greek Universities’ junior faculty members (Adjunct Lecturers, Lecturers or Assistant Professors) and Scientific and Laboratory Teaching Staff who hold a PhD (“ΕΔΙΠ” and “ΕΕΠ”), from Schools of Humanities and Social Sciences, in order to join the Harvard Summer Program in Nafplio and Thessaloniki, Greece.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.