Δείτε πληροφορίες για το 12ο Συνέδριο “Rhodes MRC – Model Regional Co-operation” εδώ.