Σήμερα, η παρουσία του Πανεπιστημίου  Αιγαίου σ΄ όλο το εύρος των νησιών του Αιγαίου προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που διαχέεται από την γεωπολιτική και γεωοικονομική του βαρύτητα, ευρύτατα στη Ν.Α. Μεσόγειο.

Η έναρξη των μαθημάτων του νέου ακαδημαϊκού έτους 2023-24,  μας δίνει την ευκαιρία να θυμίσουμε το ρόλο και τη θέση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στον ακαδημαϊκό χάρτη του Αιγαίου.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών  ιδρύθηκε το 1997 και  λειτουργεί στη Ρόδο  στο πλαίσιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα «Σπουδών Περιοχής» στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Με διεπιστημονικό αντικείμενο τις Μεσογειακές Σπουδές προσφέρει υψηλής ποιότητας, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα.

Με θεσμοθετημένες τρεις Επιστημονικές Κατευθύνσεις Ειδίκευσης, στην Αρχαιολογία, την Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου και τις Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμούς, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του, την υποχρεωτική διδασκαλία και εκμάθηση τριών γλωσσών της Μεσογείου, των Αραβικών, Εβραϊκών και Τουρκικών. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως πρωτοπορία στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Παράλληλα με το σύγχρονο και δυναμικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα και των τριών Επιστημονικών Κατευθύνσεων του Τμήματος.

  • Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς ανατολή.
  • Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο.
  • Αρχαίο θέατρο: Εκπαιδευτικές και φιλολογικές προσεγγίσεις
  • Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας. Διατμηματικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών έχει κατακτήσει  μια θέση  ισότιμου και πολύτιμου εταίρου στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής της Δωδεκανήσου και διαδραματίζει έναν ειδικό εθνικό σκοπό και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπει η Πολιτεία.

Στη σημερινή  εποχή της αστάθειας και της ανακατάταξης των διεθνών σχέσεων σε μια άκρως κομβική περιοχή που βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, επιτελεί έναν ειδικό εθνικό σκοπό με την αλληλοτροφοδότηση γνώσεων, έρευνας και προτάσεων και προσδίδει ένα πλέγμα συγκριτικού πλεονεκτήματος στην πόλη της Ρόδου και στα γύρω νησιά.

Η γνώση και η τεχνολογία αντιμετωπίζονται σήμερα ως προαπαιτούμενα για τη μετάβαση στην κοινωνία του μέλλοντος.

Με κινητήρια δύναμη τις τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, βαδίζουμε σε μια εποχή ραγδαίων μεταβολών στις διαδικασίες της μάθησης και της έρευνας, οι οποίες θα βασίζονται όλο και περισσότερο στην καινοτομία.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών  αναγνωρίζει την αναγκαιότητα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα σ΄έναν εξωστρεφή δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και στοχεύει να αποτελέσει δημιουργικό χώρο ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων ιδεών.

Προτρέπουμε τους πτυχιούχους μας να αναζητήσουν την απόκτηση νέων και συμπληρωματικών δεξιοτήτων με τη διαρκή επιμόρφωση αλλά και την πιστοποίηση των γνώσεων.

Στο Τμήμα  Μεσογειακών Σπουδών συνομιλούμε με τους φοιτητές μας και τις φοιτήτριές μας με έναν υπεύθυνο, επιστημονικό τρόπο, βασισμένο  σε αποδεικτικά στοιχεία και όχι στη δογματική πίστη. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί αν εγκαταλείψουμε τα παιδιά μας στους μύθους, μετά είναι δύσκολο να «ξεμάθουν» αυτές τις απόψεις στη συνέχεια της ζωής τους.

Στην οικογένεια του  Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών  όλοι μαζί, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, οι  φοιτήτριες και οι φοιτητές μας , κερδίζουμε κάθε χρόνο  αυτό το στοίχημα, γιατί πιστεύουμε στο κρίσιμο και καταλυτικό διακύβευμα της Ανάπτυξης και της Προόδου.