Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην αγγλική γλώσσα από τo Beijing Institute of Technology (BIT) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πεκίνου(Beijing Institute of Technology – BIT) ανακοινώνει ότι έχει προγραμματίσει την παροχή τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών σε Έλληνες αποφοίτους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι υποτροφίες καλύπτουν:

 • Διετή ή τετραετή κύκλο σπουδών επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού αντιστοίχως.
 • Αναφέρονται στα γνωστικά πεδία της σελίδας 5 του συνημμένου αρχείου PDF (BIT Admission Book 2017).
 • Δεν είναι υποχρεωτική η πλήρης αντιστοίχιση, αλλά μόνον η συνάφεια των προπτυχιακών και των σκοπούμενων μεταπτυχιακών σπουδών ως προς το γνωστικό αντικείμενο.
 • Δεν καλύπτονται τα έξοδα αεροπορικής μετάβασης προς Κίνα και επιστροφής.
 • Η υποτροφία συνοδεύεται από μηνιαίο επίδομα (βλ. συνημμένο).
 • Οι φοιτητές μπορούν να διαμένουν δωρεάν σε φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου ή εκτός – με δικά τους έξοδα.
 • Στην υποτροφία δεν περιλαμβάνεται η εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να γίνει με έξοδα του σπουδαστή.
 • Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων δύναται να είναι μόνον η αγγλική (βλ. πίνακα γνωστικών πεδίων και προσφερόμενα πτυχία σε αυτή).
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 24η Φεβρουαρίου 2017. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να τις καταθέσουν ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο Κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 – Μαρούσι, [Ηλεκτρικός σταθμός: Νερατζιώτισσα – Ισόγειο- Γραφείο 0103]).
 • Hμερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων προς το CSC Online Application System (https://laihua.csc.edu.cn) είναι από 1-1-2017 έως 31-3-2017.
 • Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο συνημμένο αρχείο PDF ή στο email: jiapeishen@bit.edu.cn

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: