Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα – με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικης
Παιδείας, Ανώντατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France – χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας σε νέους Έλληνες
επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.