Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας» (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β ́), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας».

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.