Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, και συγκεκριμένα του συστήματος Zoom, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25.07.2023 και ώρα 10:00.

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: