Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή καθομολόγησης αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και η απονομή πτυχίων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην ορκωμοσία βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών https://dms.aegean.gr/ (με την ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και συνημμένα στα προσωπικά mail των φοιτητών/τριών.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε μέσω mail (vergoti@aegean.gr), είτε μέσω φαξ (22410 99309), είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους πτυχιούχους ότι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη (επιστροφή βιβλίων και κατάθεση αντίγραφου Πτυχιακής Εργασίας) ώστε να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην τελετή καθομολόγησης.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από τη Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Από τη Γραμματεία

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: