Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους και Νέες Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για την παροχή Διδακτικού Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Επιτροπής Ερευνών: https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=Wmc4Sy9lWFRRbHp2eUhyWjAwYU4vZTJ5TFNseURaOTNQNFhSMjdaM2lVOD0

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το φάκελο υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως το Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00, στην παρακάτω ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής.

https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=Wmc4Sy9lWFRRbHp2eUhyWjAwYU4vZTJ5TFNseURaOTNQNFhSMjdaM2lVOD0=