Πρόσκληση Παρουσίασης 6ου Τεύχους Περιοδική Έκδοσης