Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, θα δέχεται υποψηφιότητες από 16 Μαρτίου 2023 έως 26 Απριλίου 2023 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Δείτε την πρόσκληση εδώ