Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού ορισμένου χρόνου εδώ.