Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθμ. 3η/04.10.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση έργου, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, για τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου, στο γνωστικό αντικείμενο: «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ».

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.