Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εδώ.