Πρόγραμμα για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.