Διδάσκων Τίτλος Μαθήματος Ημερομηνία Ώρα Χώρος Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων
Π. Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΜΣ, Παν/μιου Αιγαίου «Πολιτική και Οικονομία στον Ευρύτερο Εύξεινο Πόντο» Δευτέρα 8 Ιουνίου 20:00-22:45 Αίθουσα Διδασκαλίας 1+2, Κτίριο 7ης Μαρτίου Γραπτά
Σ. Ντάλης, Λέκτορας ΤΜΣ, Παν/μιου Αιγαίου «Διεθνείς Σχέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο» Πέμπτη 11 Ιουνίου 20:00-22:45 Γραφείο Καθηγητή, Κτίριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος. Προφορικά
Π. Κεφαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΜΣ, Παν/μιου Αιγαίου «Ισλάμ: Θρησκεία και Πολιτική» Δευτέρα 15 Ιουνίου 20:00-22:45 Αίθουσα Διδασκαλίας 1-2, Κτίριο 7ης Μαρτίου Γραπτά
Π. Κεφαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΜΣ, Παν/μιου Αιγαίου «Σύγχρονες Προσεγγίσεις Ασφάλειας για τη Μεσόγειο» Τρίτη 16 Ιουνίου 17:15-20:00 Αίθουσα Διδασκαλίας 6, Κτίριο 7ης Μαρτίου Γραπτά
Χ. Τσαρδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΣ, Παν/μιου Αιγαίου «Ευρωπαϊκές Πολιτικές στη Μεσόγειο» Πέμπτη 18 Ιουνίου 14:30-15:15 Αίθουσα Διδασκαλίας 7, Κτίριο Κλεόβουλος Γραπτά