Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 2η Ιουλίου 2019.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Προέδρου του ΙΚΥ.