Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  • Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.
  • Κατεβάστε την αίτηση υποψηφιότητας εδώ.
  • Κατεβάστε την παραίτηση υποψηφιότητας εδώ.
  • Κατεβάστε τον εκλογικό κατάλογο εδώ.
  • Κατεβάστε το Πρωτόκολλο Υποψηφιοτήτων εδώ.