Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:30 στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης Ρόδου του Κτιρίου Κλεόβουλος θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου της κας Καραντζόλας, Καθηγήτριας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών με τίτλο:”Γλωσσικές Πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου”