ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

των δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών/τριών του ΤΜΣ εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 από Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 μέχρι και την Κυριακή 4 Απριλίου 2021 και ώρα 24:00.

 • Για τους φοιτητές/τριες του Α’ έτους (Β’ εξάμηνο) Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ όπως και στο χειμερινό εξάμηνο. Μπορεί ωστόσο όποιος επιθυμεί να την τροποποιήσει.
 • Οι φοιτητές/τριες του Β’ έτους (Δ’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Δ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές/τριες του Γ’ έτους (Στ’ εξάμηνο) θα επιλέξουν Κατεύθυνση και έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Στ’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια
 • Οι φοιτητές/τριες του Δ’ έτους (Η’ εξάμηνο) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν: Ν+3
  Όπου Ν τα προσφερόμενα μαθήματα του Η’ εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και 3 μαθήματα οποιασδήποτε κατηγορίας επιθυμεί κάθε φοιτητής/τρια. Τα επίπεδα της Ξένης Γλώσσας δηλώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές/τριες του Δ’ έτους.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες (από το 5ο έτος και πέρα) δηλώνουν ελεύθερα όσα μαθήματα επιθυμούν.

Η δήλωση των ξενόγλωσσων μαθημάτων Αραβικών & Τουρκικών γίνεται ως εξής:

Το Επίπεδο ΙΙ έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν όλοι οι φοιτητές/τριες Το Επίπεδο ΙV το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΙI ή ΙII

Το Επίπεδο VI το δηλώνουν όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου IV ή V

Όλοι οι φοιτητές/τριες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να την επιδείχνουν μαζί με την φοιτητική τους ταυτότητα στους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

 • Τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί ΔΕΝ εξετάζονται.
 • Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τόσο τα Υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής & όσα μαθήματα του εξαμήνου επιθυμούν ανεξάρτητα αν είχαν δηλωθεί και προηγούμενες χρονιές

Παρακαλούμε φροντίστε να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων εντός της προθεσμίας ώστε να ανακοινωθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της εξεταστικής