ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-19 του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες στις ακόλουθες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

 

Ημέρα & ώρα διεξαγωγής Τίτλος Μαθήματος Αίθουσα κτήριο – Διεύθυνση

Τετάρτη
05.12.2018
Ώρα
11.00-13.45

«Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία» Αίθουσα
«Simone de Beauvoir» (Διδασκαλίας 1-2)
Κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο,
Δημοκρατίας 1,
τ.κ. 85132

Πέμπτη
06.12.2018
Ώρα
14.30-17.15

«Εισαγωγή στην Κλασσική Αρχαιολογία» Αίθουσα «Ηλίας Αλεξόπουλος» (Διδασκαλίας 6)

Κτήριο «7ης Μαρτίου», 1ος όροφος,
Δημοκρατίας 1,
τ.κ. 85132

Παρασκευή
07.12.2018
Ώρα
11:00-13:45

«Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» Αμφιθέατρο «Fernand Braudel”
(Αμφιθέατρο Ισογείου

Κτήριο «Κλεόβουλος», ισόγειο,
Δημοκρατίας 1,
τ.κ. 85132

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαιτείται η προσκόμιση, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημο δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Κατά την πρώτη ημέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων οι υποψήφιοι-ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσου υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιο του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.