Δείτε την ανακοίνωση των εγκεκριμένων πτυχιακών εργασιών των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εδώ.