ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ενδιαφέρει Κύπριους και Ελλαδίτες που διαμένουν στην Ελλάδα
Παράθυρο ευκαιρίας για εργοδότηση για όσους έχουν γνώσεις και δεξιότητες

Για διορισμό στα Δημόσια Σχολεία της Κύπρου υπάρχουν δύο κατάλογοι. Ο υφιστάμενος Πίνακας Διοριστέων ο οποίος θα ισχύει μέχρι και το 2027 και ο νέος Πίνακας Διορισίμων από τον οποίο θα γίνονται διορισμοί μέσω γραπτών εξετάσεων. Οι νέοι διορισμοί , από το 2018, θα γίνονται στη βάση 50-50 από τους δύο πίνακες μέχρι το 2027 και από το 2028 καταργείται ο Πίνακας Διοριστέων και οι διορισμοί θα γίνονται μόνο από τον Πίνακα Διορισίμων μέσω εξετάσεων.

Οι οργανισμοί PROGNOSIS και THALES FOUNDATION με τη συνεργασία του ATHINA Educational Network δέχονται συνδρομητικές εγγραφές για πρόσβαση σε υλικό και συμμετοχή σε εργαστήρια προετοιμασίας στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική παρουσίαση όπου θα έχετε την ευκαιρία να λύσετε τυχόν απορίες σας.

Παρουσίαση από:
Καθηγητή Γρηγόρη Α. Μακρίδη,
Διευθυντή PROGNOSIS
Πρόεδρο Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ – Κύπρου
Πρόεδρο – European Association of ERASMUS Coordinators
Πρόεδρο – European Association of Career Guidance
Επικοινωνία: makrides.g@eaecnet.com, info@thalescyprus.com

RSVP στο +357-22283600 / +30-6906151867 μέχρι 14 Ιουνίου 2017
ή στο email info@thalescyprus.com