ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κ. Γαβριήλ Λαμπάτου

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00

στην Αίθουσα Διδασκαλίας 5 της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του
κου Γαβριήλ Λαμπάτου με τίτλο
«Κ.Κ.Ε. και εξουσία (1940-1944): Ιστορική έρευνα και «διδακτική μετατόπιση» για την κατανόηση των εμφύλιων συγκρούσεων και του επαναστατικού φαινομένου στη σχολική πράξη»

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο
βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος)
Αλιβίζος Σ. Σοφός
Καθηγητής

 

Πρόσκληση Mέλων Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής