Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Πρεσβείας των ΗΠΑ

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, στο γραφείο του Καθηγητή κ. Ιωάννη Σεϊμένη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Μεσογειακής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας Αντιπροσωπείας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, με επικεφαλής την Διευθύντρια Δημόσιων & Μορφωτικών Υποθέσεων κυρία Monica Cummings.

Στην συνάντηση η Αμερικανική Αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από τον Καθηγητή Ι. Σεϊμένη για την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και για τα Διαπανεπιστημιακά και Διακρατικά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος.

Η Αμερικανική Αντιπροσωπεία από την πλευρά της, παρουσίασε στον Καθηγητή Ι. Σεϊμένη τις δυνατότητες και τα προγράμματα συνεργασίας για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την επιθυμία περαιτέρω συνεργασίας στο μέλλον.