παν-αιγαιου-logo
ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ρόδος  6.10.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Α’ έτους ότι οι Βεβαιώσεις Εγγραφής είναι έτοιμες και παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία μαζί με το «Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή» τις καθορισμένες ώρες (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10.00 π.μ.-12.00 μ.μ.).

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://ype.aegean.gr/setyourpass υπάρχουν οδηγίες για τη διαδικασία παραλαβής στοιχείων πρόσβασης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου πρωτοετών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

Η διαδικασία έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. https://academicid.minedu.gov

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία έκδοσης Κάρτας Βιβλιοθήκης θα γίνει από τη Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την παραλαβή των καρτών.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών