Ανακοινώνεται ότι βάσει της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμ. 17/30.05.2022 θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη Αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε ποσοστό ίσο με το 5% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 όπως ορίστηκε.

 

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.