Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που οφείλονται στη διάδοση του ιού COVID-19.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση στους/στις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες για τη χρήση/πρόσβαση στις διαδικτυακές πλατφόρμες για την εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

Από τη Γραμματεία