Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης
και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης

σας προσκαλούν

τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 και ώρα 20:00

στην τελετή αναγόρευσης του τ. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Γεώργιου Βασιλείου
σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Η τελετή θα λάβει χώρα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου

Δείτε τα παρακάτω αρχεία: