ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Mielczarek, Μ. & Stefanakis, Μ. Rhodes. The Ancient and Medieval Monuments in 1882-1884 and Count Karol Lanckoroński, Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw 2019.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Ντάλης, Σ., (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, η Ελλάδα και ο Κόσμος. 60 χρόνια από τις Συνθήκες της Ρώμης 1957-2017, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2019.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Baziotis, I., Xydous, S., Manimanaki, S., Liritzis, I. (2019) An integrated method for ceramic characterization: A case study fromthe newly excavated Kastrouli site (Late Helladic) Journal of Cultural Heritage (in press).
 2. Bratitsi, M., Liritzis, I., Alexopoulou, A., Makris, D. (2019) Visualising underpainted layers via spectroscopic techniques: a brief review of case studies. SCIENTIFIC CULTURE, Vol. 5, no.3, (2019), 55-68. DOI :10 .5281 /zenodo .3340112.
 3. Chardanidis, Ch., “Greece’s Changing Role in the Eastern Mediterranean”, in Zenonas (ed.), The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean. Trilateral Partnerships and Regional Security, Nicosia: PRIO/ Friedrich Ebert Stiftung, 2019,73-94.
 4. Γεωργαλίδου, Μ., Χ. Καϊλή, Μ. “Η πραγματολογία της Γλωσσικής Επαφής: Το Χιούμορ σε Δίγλωσσες Συνομιλίες” στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμελητές) Γλωσσικές Επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία, ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη 2019, 408-420.
 5. Γεωργαλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Σ., Γκασούκα, Μ., Κώστας, Α., Φουλίδη, Ξ., “Υπερβαίνοντας το Γλωσσικό Σεξισμό των Εγγράφων της Ελληνικής Δημοσίας Διοίκησης” στο Θ. Αραβοσιτάς, Β. Κούρτη-Καζούλλη, Ε. Σκούρτου & Π. Τρίφωνας (επιμελητές), Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα 2019, 150-166.
 6. Saklıca-Rigatos, T., Georgalidou, M., “Humorous Constructions of the “Other” in the Greek and Turkish Press: Political Cartoons in 1955, 1974 and 1999” [2019] 26 Mediterranean Language Review 125-156.
 7. Kyprioti, V., Georgalidou, M., “Gender Identities in the Bilingual Greek and Turkish Muslim Community of Rhodes, Greece” in Θ. Αραβοσιτάς, Β. Κούρτη-Καζούλλη, Ε. Σκούρτου & Π. Τρίφωνας (editors), Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα 2019, 176-187.
 8. Georgalidou, Μ., Frantzi, Κ.Τ, Giakoumakis, G., “Greek Parliamentary Discourse in the Years of the Economic Crisis: Investigating Aggression Using a Corpus-Based Approach” in E. Jakaza (editor), Argumentation and Appraisal in Parliamentary Discourse, PA: IGI Global, Hershey 2019, 1-30.
 9. Melissourgou, M. N., Frantzi, K.T., Stories, second language writers, and genre awareness. In V. Kourtis-Kazoulis, T. Aravossitas, E. Skourtou and P.P. Trifonas (Eds.) Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education, Abingdon/NY: Routledge 2019, 117-129.
 10. Georgalidou, M., Frantzi K.T., Giakoumakis, G., Addressing adversaries in the Greek Parliament: a corpus-based approach. Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linuistics, ICGL13, 7-9 September 2017, University of Westminster, London, U.K. 2019, 106-116.
 11. Ganetsos, T., Regkli, A. Laskaris, N. Liritzis, I. (2019) Spectroscopic study of colour traces in marble sculptures and architectural parts of monuments of archaic period in Delphi, Greece. Mediterranean Archaeology and Archaeometry Vol. 19, No 3, pp. 51-61. DOI: 10.5281/zenodo.3457526.
 12. Ιντζίδης, Ε., Καραντζόλα, E., 2019. Ομοιογενές εκπαιδευτικό υλικό για ανομοιογενείς γλωσσικά τάξεις: διαφοροποίηση και γραμματισμός». Στο Ζητήματα γλώσσας, ετερότητας και εκπαίδευσης, επιμ. Θ. Αραβοσιτάς, Β. Κούρτη-Καζούλλη, Ε. Σκούρτου & Π. Τρίφωνας, Αθήνα (Gutenberg) 2019, 469-483.
 13. Καραντζόλα, Ε., Φλιάτουρας. A., Προς μια νέα θεώρηση της αναδόμησης του ονοματικού συστήματος της ελληνικής: ενδείξεις από την πρώιμη νέα ελληνική. Στο Γλωσσική ποικιλία: Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη, επιμ. Α. Αρχάκης, Ν. Κουτσούκος, Γ. Ξυδόπουλος & Δ. Παπαζαχαρίου, Αθήνα (Κάπα Εκδοτική), 2019, 205-222.
 14. Θεοδωρίδη, A., Καραντζόλα, E, Επαφή των καππαδοκικών διαλέκτων με την τουρκική: τα πεδία της εκπαίδευσης και της θρησκείας. Στο Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία 1, επιμ. Χ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών), 2019, 372-390.
 15. Karantzola, E., Sampanis, K., Galantomos, I., Achladi, E., Kaili, H, Contrastive analysis of fixed expressions in Greek and Turkish: Theoretical considerations and teaching applications. Στο New trends in teaching Turkish as a foreign language, επιμ. I. Gulec, E. Sella, A. Okur & B. Ince., Sakarya (Sakarya Universitesi Turk Dili Ogretimi), 2019, 225-248.
 16. Kotzoglou, G., On the trigger of Greek triggered inversion. In Topintzi, Nina, Nikos Lavidas & Maria Moumtzi (eds) Selected Papers of ISTAL 23. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki 2019, 243-261.
 17. Kontopoulos. Ι, Penkman, K., Liritzis, I., Collins, M.J. (2019) Bone diagenesis in a Mycenaean secondary burial (Kastrouli, Greece) Archaeological and Anthropological Sciences (published online, https://doi.org/10.1007/s12520-019-00853-0).
 18. Liritzis, I., Korka, E., Archaeometry’s Role in Cultural Heritage Sustainability and Development. SUSTAINABILITY, 11, (2019). DOI:10.3390/su11071972.
 19. Magliveras, K., “The African NWFZ, the African Commission on Nuclear Energy, and the Protection of the Environment” in J. Black-Branch & D. Fleck (editors), Nuclear Non-Proliferation in International Law, Volume IV, T.M.C. Asser / Springer, Berlin, 2019, 189-208.
 20. Ντάλης, Σ., Εθνική στρατηγική σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 46-47, Μάρτιος -Οκτώβριος 2019.
 21. Ντάλης, Σ., Με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής κυριαρχίας, Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 45, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019.
 22. Liritzis, I, Westra, A and Chanhong, M (2019) Disaster GeoArchaeology and Natural Cataclysms in World Cultural Evolution: An Overview. Journal of Coastal Research 35(6):1307. DOI: 10.2112/JCOASTRES-D-19-00035.1.
 23. Σακκάς, Γ., «H Μέση Ανατολή στον Ψυχρό Πόλεμο», ClioTurbata (Ιούλιος 2019),https://clioturbata.com/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82/middleeast/
 24. Στεφανάκης, M., «Νομός Χανίων: Η μαρτυρία των νομισμάτων», στο Ν. Σταμπολίδης, Δ. Τσαγκάρη & Μ. Γιαννοπούλου (επιμελητές), Κρητών Πόλεις. Η Μαρτυρία των Νομισμάτων, ALPHA BANK, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, 2019α, 44-55.
 25. Στεφανάκης, M., «Νομός Ρεθύμνου: Η Μαρτυρία των Νομισμάτων», στο Ν. Σταμπολίδης, Δ. Τσαγκάρη & Μ. Γιαννοπούλου (επιμελητές), Κρητών πόλεις. Η Μαρτυρία των Νομισμάτων, Αθήνα, ALPHA BANK, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, 2019β, 66-77.
 26. Στεφανάκης M., Στεφανάκη, B., «Η Νομισματική Κυκλοφορία στη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Κρήτη», στο Ν. Σταμπολίδης, Δ. Τσαγκάρη & Μ. Γιαννοπούλου (επιμελητές), Κρητών πόλεις. Η Μαρτυρία των Νομισμάτων, Αθήνα, ALPHA BANK, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, 2019γ, 127-145.
 27. Syropoulos, S., “When your local community is spread out”: the University of the Aegean”, In S. Bergan, I. Harkavy& R. Munck (eds). The local mission of Higher Education: Principles and Practice, Glasnevin Publishing 2019, 63-73.
 28. Tsardanidis, Ch. Greece’s Changing Role in the Eastern Mediterranean” in Zenonas (ed.), The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean. Trilateral Partnerships and Regional Security, Nicosia: PRIO/ Friedrich Ebert Stiftung, 2019, 73-94.
 29. Τσαρδανίδης, Χ. “Η Νότια Διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας” στο Σπύρος Μπλαβούκος και Δημήτρης Μπουραντώνης και Παναγιώτης Τσάκωνας (επιμ.), Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2019, 279-302.
 30. Νικολού, Κ., Φραντζή, Κ. & Λογοθέτη, Σ. (2019). Παρατηρήσεις στα Τοπικά Ιδιώματα Απολλώνων και Σαλάκου Ρόδου. Proceedings of the 8th Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, 4-6 October 2018, Gjirokastër, Albania, 189-201.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Γκασούκα, Μ., Γεωργαλίδου, Μ., Οδηγός Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα, Αναθεωρημένη Έκδοση, Αθήνα, Ε.Κ.Δ.Α.Α. Εθνικό Τυπογραφείο, 2018.
 2. Magliveras K., Naldi, G., The African Union: History, Institutions and Activities, International Encyclopaedia of Laws (IEL) / Intergovernmental Organisations Series, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2018.
 3. Ντάλης, Σ., Η «Δύσκολη» Ευρώπη. Σε αναζήτηση της Νέας Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, Εκδόσεις Παπαζήση, Β’ έκδοση, Αθήνα 2018.
 4. Syropoulos, S., Monsters of Greek Mythology. A Bestiary, εκδ. Archaeopress Publishing, Oxford, 2018.
 5. Συρόπουλος, Σ., Tο Παρελθόν ως πολιτικό δεδομένο, εκδόσεις Gutenberg/Δαρδανός, 2018.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Bratitsi, M., Liritzis, I., Vafiadou, A., Xanthopoulou, V., Palamara, E., Iliopoulos, Zacharias, N., Critical assessment of chromatic index in archaeological ceramics by Munsell and RGB: novel contribution to characterization and provenance studies. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.18, No.2, 175-212, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.1297163.
 2. Georgalidou M., Kaili, H., “The Pragmatics of Humor in Bilingual Conversations” in V. Tsakona & J. Chovanec (editors), Creating and Negotiating Humor in Everyday Interactions, John Benjamins, 2018, 77-104.
 3. Karantzola, E., Sampanis, K., Complementation markers in Early Modern Greek: A corpus-based approach. In Proceedings of the Workshop „Korpuslinguistik und Literatur“, 43. Österreichische Linguistiktagung (ÖLT, Klagenfurt, 8.-10.12.2017). doi: 10.1553/ Early_Modern_Greek, Austrian Academy of Sciences 2018.
 4. Fykias, I., Karantzola Ε., K. Sampanis, Multiple complementation markers in postclassical Greek, early modern Greek, modern Albanian and other languages: A descriptive contrastive account. Γλωσσολογία / Glossologia 26, 2018, 57-73. https://glossologia.phil.uoa.gr
 5. Καραντζόλα, Ε., Α. Παπαϊωάννου, Α., Στοιχεία για την “κοινή” και την πρώιμη επτανησιακή / κερκυραϊκή: η περίπτωση του Αλεξίου Ραρτούρου, στο Πρακτικά Ι’ Πανιονίου Συνεδρίου (Κέρκυρα, 30/4-4/5/2014), επιμ. Δ. Κονιδάρης, τόμ. V. Κέρκυρα (Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών), 2018.
 6. Sampanis, Κ., Karantzola, Ε., The perception of Historical and Indo-European Linguistics in the instruction of Greek. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38: 2018, 179-190.
 7. Kotzoglou, G., Για τον υποτακτικό σύνδεσμο, στο Ντίνας, Κ. (επιμ.) Figura in praesentia: Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα. Αθήνα 2018, Εκδόσεις Πατάκη, 197-212.
 8. Kotzoglou, G., Prokou, S., Saklıca-Rigatos, T., Converbs in Turkish and Greek. Glossologia 26: 2018, 37-55.
 9. Liritzis, I., STEMAC (Science, Technology, Engineering, Mathematics for Arts & Culture): The emergence of a new pedagogical discipline. SCIENTIFIC CULTURE, Vol.4, No 2, 73-76, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.1214567
 10. Liritzis, I., Polymeris, G.S., Vafiadou, A, Sideris, A., Levy, T.E. Luminescence dating of stone wall, tomb and ceramics of Kastrouli (Phokis, Greece) Late Helladic settlement: case study. Journal of Cultural Heritage. Vol. 35, pp.76-85
 11. Liritzis, G.R. Bednarik, G. Kumar, S.G. Polymeris, I. Iliopoulos, V. Xanthopoulou, N. Zacharias, A. Vafiadou, M. Bratitsi, Daraki-Chattan rock art constrained OSL chronology and multianalytical techniques: a first pilot investigation. Journal of Cultural Heritage, 37 (2018), 29–43.
 12. Liritzis, I., Zacharias, N., Papageorgiou, I., Tsaroucha, A., Palamara, E. Characterisation and analyses of museum objects using pXRF: An application from the Delphi Museum, Greece. Studia Antiqua et Archaeologica 24 (1) 2018, 31–50.
 13. Vasileiadou, M. & Liritzis, I., The historical ages in the South-Eastern Aegean (800–200 BC): a review. Studia Antiqua et Archaeologica 24(1), 2018, 5–30.
 14. Vlachos, A., Liritzis, I., and Georgopoulos, A. (2018) The lighting of god’s face during solar stands in the Apollo temple Delphi. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 18, No 3, pp. 225-246. DOI: 10.5281/zenodo.2543786.
 15. Pavlidis, G, Levy, T., Liritzis, I, Pedagogy and Engagement in At-Risk World Heritage Initiatives. Ιn: Matthew Vincent, Victor Manuel Lopez-Menchero Bendicho, Marinos Ioannides and Thomas E. Levy (editors), Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data. Publisher: Springer, 2018, 167-183.
 16. Sideris, A., Liritzis, I., The Mycenaean site of Kastrouli, Phokis, Greece: second excavation season, July 2017. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 18, No 3, 2018, 209-224.
 17. Magliveras, M., “The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the League of Arab States and in the Arab –Islamic World: An Overview” [2018] 12 Diritti umani e diritto internazionale 105-125.
 18. Magliveras, M., “Legal Bilateralism in the Migration Process in the Mediterranean – The Case of Greece” [2018] Hellenic Review of European Law (International Edition) 21-43.
 19. Magliveras, M., “The Withdrawal of African States from the ICC: Good, Bad or Irrelevant?” [2019] 66 Netherlands International Law Review419–439.
 20. Mina M., Stefanakis, M., «Neither Minoanised nor Mycenaeanised: Karpathos in the Bronze Age» [2018] 18.1 Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry 131-147.
 21. Magliveras, M., “Article 47” in I. Bantekas, M. Stein & D. Anastasiou (editors), The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2018, 1188-1197.
 22. Naldi G., Magliveras, K.,“Dispute Settlement under the UN Convention on the Law of the Sea: Developments on Jurisdiction” [2018] 16 New Zealand Yearbook of International Law 207-240.
 23. Ντάλης, Σ., Μια δύσκολη συζήτηση σε μια ‘’δύσκολη’’ Ευρώπη», Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 44, Ιούλιος-Οκτώβριος 2018.
 24. Σακκάς, Ι., Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 41 (2018), 145-152.
 25. Σακκάς, Ι., Η Ελλάδα, οι ΗΠΑ και η αραβοϊσραηλινή διένεξη στη Μέση Ανατολή, 1967-73», σ. 115-128, στο Χατζηβασιλείου, Μαραντζίδης, Μιχαηλίδης (επιμ.), Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος. Επεκτείνοντας τις Ερμηνείες, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2018.
 26. Stefanakis., Georgopoulos, A., Tapinaki, S. “ICOA908 Innovative methods for digital heritage documentation: The archaeological Landscape of Kymissala in Rhodes”, Heritage and Democracy, Scientific Symposium Publication 19th ICOMOS General Assembly. ICOMOS India (on-line publication: https://openarchive.icomos.org/2020/1/11._ICOA_908_Georgopoulos_SM.pdf).
 27. Mina, M., Stefanakis M., “Neither minoanised nor myceneanised: Karpathos in the Bronze Age”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 18.1, 131-147.
 28. Melissourgou, M.N., Frantzi, K. T., Moving Away from the Implicit Teaching of Genres in the L2 Classroom. Corpus Pragmatics, 2(4), 2018, 351-373.
 29. Γουβιάς, Δ., Φραντζή, Κ. Θ. (2018) Η «Ακαδημαϊκή Κοινότητα» ως «πεδίο» ανάλυσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής – Ανάλυση λόγου ηλεκτρονικής ομάδας συζήτησης μελών Δ.Ε.Π. ενός ελληνικού πανεπιστημίου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση», 27-28 Απριλίου 2018, Λευκωσία, Κύπρος, 205-220.
 30. Zarras, N., Between the Palaiologan Tradition and the Art of Theophanes the Cretan. Remarques on the 16th Century Painter Makarios in Mount Athos”, Αρχαιολογικό Δελτίο 69-70 (2014-2015), Μελέτες, A’, Αθήνα 2018, 611-636.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Antonopoulos, K. & Magliveras, K. (editors), The Law of the International Society – An Introduction to International Law, Third revised edition, Law Library Publishers, Athens, 2017, 871 pages (in Greek).
 2. Pilides, D. & Mina, M. (editors), Four Decades of Hiatus in Archaeological Research in Cyprus: Towards Restoring the Balance. Proceedings of the International One-day Workshop, held in Lefkosia (Nicosia) on 24 September 2016, hosted by the Department of Antiquities, Cyprus, Verlag Holzhausen GmbH and Department of Antiquities, Cyprus, Vienna 2017, 181 pages.
 3. Stefanakis, M. KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Oxford, Archaeopress, 2017, 191 pages.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Βλάχου, Ε. & Φραντζή, Κ., “Μελέτη της χρήσης των ποσοδεικτών λίγο-λιγάκι σε κείμενα πολιτικού λόγου”. Thanasis Georgakopoulos, Theodossia-Soula Pavlidou, Miltos Pechlivanos, Artemis Alexiadou, Jannis Androutsopoulos, Alexis Kalokairinos, Stavros Skopeteas, Katerina Stathi (eds.) Proceedings of 12th International Conference on Greek Linguistics ICGL12, Vol. 2, Berlin, Germany, 16-19 Σεπτεμβρίου 2015, Edition Romiosini/CeMoG | 2017, 1201-1212.
 2. Γιαννουλοπούλου, Γ., Καραντζόλα, Ε., Τικτοπούλου, Κ., “Ετυμολόγηση λέξεων σε νοταριακά κείμενα του 16ου αι”. Στο Greek Etymology 1 / Ελληνική Ετυμολογία 1, επιμ. Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη, 2017, 372-393..
 3. Georgalidou, Μ. “Addressing Women in the Greek Parliament: Institutionalized Confrontation or Sexist Aggression?” [2017] 5 (1) Journal of Language Aggression and Conflict 30-57.
 4. Georgalidou, M., Frantzi, K. & Giakoumakis, Γ. “Addressing adversaries in the Greek Parliament: a corpus-based approach”. In M. Chondrogianni, S. Courteanage, G. Horrocks, A. Arvaniti and I. Tsimpli (Eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linguistics, 2017, 106-116.
 5. Hatzopoulos, J, Stefanakis, D., Georgopoulos, A., Tapinaki, S., Volonakis, P., Liritzis, I. “Use of various surveying technologies to 3d digital mapping and modelling of cultural heritage structures for maintenance and restoration purposes: the tholos in DELPHI, GREECE” [2017] 17 (3) Mediterranean Archaeology and Archaeometry 311-336.
 6. Ζάρρας, N., Πρωτοβυζαντινές θέσεις και ευρήματα στην περιοχή της Κυμισάλς, στο Μ.Ι. Stefanakis (επιμ.), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Archeaopress, Oxford, 2017, 83-92.
 7. Kalaitzaki, A, Vafiadou, A, Frony, Α., Reese, D.S., Drivaliari, A, Liritzis, I. “PO-PU-RE: workshops, use and αrchaeometric analysis in pre-roman central eastern Mediterranean” [2017] 17 (1) Mediterranean Archaeology and Archaeometry 103-130.
 8. Karantzola, E. Mikros, G., Papaioannou, Α. “Lexico-grammatical alternation and stylometric profile of autograph texts in Early Modern Greek”. Στο Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics (Berlin, 16-19/9/2015), ed. Georgakopoulos et al., 2017, 1: 479-492.
 9. Kotzoglou, G., “Quasi-ECM constructions in Greek: further arguments for a control analysis”. In Agathopoulou, Eleni, Terpsi Danavassi & Lia Efstathiadi (eds) Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics from ISTAL 2015. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 2017a, 299-315.
 10. Kotzoglou, G. “Sub-extraction from subjects in Greek: its existence, its locus and an open issue”. In Georgakopoulos, Thanasis, Theodossia-Soula Pavlidou, Miltos Pechlivanos, Artemis Alexiadou, Jannis Androutsopoulos, Alexis Kalokairinos, Stavros Skopeteas & Katerina Stathi (eds) Proceedings of the ICGL12. Edition Romiosini, Berlin 2017, 555-570.
 11. Κουσούλης, Π., “Ροδιακά «Αιγυπτιακά». Μια εισαγωγή στις αιγυπτιακές εκφάνσεις της οικουμένης του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ.” [2017] 1.1 Θέματα Αρχαιολογίας 34-45.
 12. Lampropoulou, S. & Georgalidou, M. “Sexist Language in Greek Public Discourse: When Gender Exclusive Forms Become a Matter of Grammatical Correctness” [2017] 60 Women’s Studies International Forum 49-57.
 13. Laskaris, N., Liritzis, I., Bonini, M., Ridi, F., Kersting, F., Al-Otaibi, F. “AFM and SIMS surface and cation profile investigation of archaeological obsidians: new data” [2017] 25 Journal of Cultural Heritage 101-112.
 14. Liritzis, I., Bousoulegka, E., Nyquist, A., Castro, B., Fahad, M.A., Drivaliari, A. “New evidence from archaeoastronomy on Apollo oracles and Apollo-Asclepius related cult” [2017] 26 Journal of Cultural Heritage 129–143. https://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2017.02.011
 15. Liritzis, I, Panou, E, Exarhos, M. “Novel approaches in surface luminescence dating of rock art: a brief review” [2017] 17 (4) Mediterranean Archaeology and Archaeometry 89-102.
 16. Liritzis, I., Panou, E., Chanhong, M., Fengxian, X., Cai, S. “Aurorae and archaeomagnetism from the 1st millennium BC. China, Greece and Italy: a brief overview and critical assessment” [2017] 17 (3) Mediterranean Archaeology and Archaeometry 273-300.
 17. Liritzis, I, Pavlidis, G., Vosinakis, S., Koutsoudis, A., Volonakis, P., Howland, M.D., Liss, B., Levy, T.E. “Delphi4Delphi – Acquisition of Spatial Cultural Heritage Data for Ancient Delphi, Greece”. Ιn Matthew Vincent, Victor Manuel Lopez-Menchero Bendicho, Marinos Ioannides and Thomas E. Levy (editors) Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data. Springer, 2017, 151-166.
 18. Liritzis, I, Preka-Papadema, P., Antonopoulos, P., Kalachanis, K., and Tzanis, C.G. “Does astronomical and geographical information of Plutarch’s De Facie describe a trip beyond the north Atlantic ocean?” [2017] 34 (3) Journal of Coastal Research 651-674 https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-17-00105.1
 19. Magliveras, K. “Completing the Institutional Mechanism of the Arab Human Rights System: The Arab Court of Human Rights” [2017] 6 International Human Rights Law Review 30-52.
 20. Magliveras, K. “Substituting the International Criminal Justice for an African Criminal Justice?” [2017] 14 International Organizations Law Review 291-320.
 21. Magliveras, K. “Theorizing the Integration of Economic Migrants in the Life of Host Countries (With Emphasis on EU Member States)” [2017] Hellenic Review of European Law (International Edition) 43-60.
 22. Magliveras, K. “The Question of Turkey’s Readmission of Irregular Migrants from Greece and the Legal Nature of the European Union – Turkey Declaration” [2017] 65 Legal Tribune – The Journal of the Athens Bar Association 2322-2337 (in Greek).
 23. Magliveras, K. & Huliaras, A., “Understanding Success and Failure in the Quest for Peace: The Pan-African Parliament and the Amani Forum” in S. Stauridis & D. Jancic (editors), Parliamentary Diplomacy in European and Global Governance, Diplomatic Studies Series, Brill, Leiden, 2017, pages 327-342.
 24. Magliveras, K. & Naldi, G., “The International Criminal Court and the African Union: A Problematical Relationship” in C. Jelloh & I. Bantekas (editors), The International Criminal Court and Africa, Oxford University Press, Oxford, 2017, pages 111-137.
 25. Magliveras, K. & Huliaras, A. “Revisiting the ‘Continent to Continent Approach’ of the European Union towards Africa: Absolute and Relative Gains” in S. Verney & A. Kontis (editors), European Integration – Multiple Crises and the Challenges of the Future: Essays in Honour of Panagiotis L. Ioakeimidis, Papazissis Publications, Athens, 2017, pages 639-658 (in Greek) (my contribution 50%).
 26. Melissourgou, M. N. & Frantzi, K. T. “Genre Identification Based on SFL Principles: The Representation of Text Types and Genres in English Language Teaching Material” [2017] 1 (4) Corpus Pragmatics 373-392.
 27. Melissourgou, M. N. & Frantzi, K. T. “Register analysis based on corpus evidence: the case of Reports in IELTS” [2017] 2 (2) Language in Focus 70-87.
 28. Naldi, G. & Magliveras, K. “Operation Sophia: Policing the Mediterranean the EU Way” [2016-2017] 25 Sri Lanka Journal of International Law 43-68.
 29. Ντάλης, Σ. «Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές» [2017] 41 Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική.
 30. Ντάλης, Σ. «Η βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ως απάντηση στις προκλήσεις» [2017] 40 Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική.
 31. Oguz-Kirca, D.E. and Liritzis, I. “Searching Ancient Territorium of Hygassos in Anatolia: Settlement Patterns and Spatio-Temporal Investigations through Aerial and GIS Applications” [2017] 83 (3) GEOJOURNAL 441-464 DOI 10.1007/s10708-017-9779-6.
 32. Oguz-Kirca, D.E. and Liritzis, I. “Chasing Hygassos (Anatolia): Settlement Under Epigraphic Evidence” [2017] 23 (2) Studia Antiqua et Archaeologica 257-292.
 33. Sideris, A, Liritzis, I., Liss, B, Howland, M.D., Levy, T.E. “At-risk cultural heritage: new excavations and finds from the Mycenaean site of Kastrouli, Phokis, Greece” [2017] 17 (1) Mediterranean Archaeology and Archaeometry 271-285.
 34. Στεφανάκης, M. «Από την Πελοπόννησο στην Κρήτη: Νομισματική Κυκλοφορία και Εικονογραφικές Επιρροές», στο Ε. Αποστόλου & Ch. Doyen (επιμελητές), Οβολός 10, Το Νόμισμα στην Πελοπόννησο Νομισματοκοπεία, Εικονογραφία, Κυκλοφορία, Ιστορία, Από την Αρχαιότητα έως και τη Νεότερη Εποχή. Πρακτικά Συνεδρίου της ΣΤ’ Επιστημονικής Συνάντησης Αφιερωμένης στη Μνήμη του Tony Hackens, Άργος 24-29 Μαΐου 2011 Τόμος Α’, / BCH Supplément 57, École française d’Athènes, Αθήνα, 2017α, 217-245.
 35. Στεφανάκης, M. «Χρήμα και Εμπόριο»/“Money and Trade”, στο Ν. Χρ. Σταμπολίδης, Δ. Τσαγκάρη & Γ. Τασούλας (επιμ.), ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην Αρχαία Ελλάδα, Alpha Bank –Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα, 2017β, σελίδες 65-72.
 36. Stefanakis, M. “Planning for the Future: the Multidimensional Importance for Promoting Kymissala”, in M.I. Stefanakis (editor), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Archeaopress, Oxford, 2017, pages 161-170.
 37. Stefanakis, M. “Kymissala: Two Centuries of Exploration and Research” in M.I. Stefanakis (editor), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Archeaopress, Oxford, 2017, 1-8.
 38. Stefanakis, M. “Kymissaleis: Archaeology and Landscape of an Ancient Deme in the Rhodian Countryside”, in M.I. Stefanakis (editor), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Archeaopress, Oxford, 2017, 9-34.
 39. Stribis, I., – «Challenges in the implementation of the EU’s integrated maritime policy in shared sea-basins», in Laura Carballo Piñeiro (Coordinadora), Retos presentes y futuros de la política marítima integrada de la Unión Europea, Bosch Editor, Barcelona, 2017, 355-386.
 40. Syropoulos, S. “Aristotle and Alexander: from Thinking to Practicing Politics”, in Aristotelian Thniking. Impact on the Technological Evolution and Social Progress, 15th NETTIES Conference (Network Entities) Piraeus University of Apllied Sciences (P.U.A.S), Athens 4-6 May, 2017, Vol. 5, IAFeS Edition, Vienna, Austria, 2017, 23-30.
 41. Syropoulos, S. “Refugees and tolerance of the Other in Greek Tragedy”, in Gino Leineweber (ed.) Wayfarers. A Workshop of the TSWTC of the Strange in Us, Verlag Expeditionen, Literature Caravan Edition, 2017, 118-145.
 42. Ταπεινάκη, Σ., Γεωργόπουλος, Α., Μακρής, Γ.Ν. & Στεφανάκης, Μ. «Η τεχνολογική συμβολή του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην αρχαιολογική έρευνα της Κυμισάλας», στο M.I. Stefanakis (editor), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Archeaopress, Oxford, 2017, 93-104.
 43. Τσαρδανίδης, Χ. “Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ως παράγοντας εξευρωπαϊσμού: Ένας απολογισμός” στο Σουζάννα Βέρνυ και Αντώνης Κόντης (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Οι πολλαπλές κρίσεις και οι πολιτικές του μέλλοντος, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2017, 721-744.
 44. Zarras, N., “Early Byzantine Finds from the Necropolis of Kymisala in Southern Rhodes”, στο: Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, (Ρόδος, 27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013), Μυτιλήνη 2017, 355-361.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Καραντζόλα, Ε., Γλωσσικές πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου, Θεσσαλονίκη, 2016.
 2. Συρόπουλος, Σ., Η Γυναίκα του Άλλου Μύθου, Εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα, 2016.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Γεωργαλίδου, Μ. & Τσιτσελίκης, Κ. (επιμελητές), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2016.
 2. Mina, Μ., Triantaphyllou, S. & Papadatos, Υ. (editors), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean, Oxbow Books, Oxford 2016.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Γεωργαλίδου, Μ., Κυπριώτη, Β. & Αϋτάτς, Τ. “Ελληνικά- Τουρκικά στην Κοινότητα των Μουσουλμάνων της Ρόδου: Δίγλωσσα Ρεπερτόρια- Δίγλωσσες Συνομιλίες” στο Μ. Γεωργαλίδου & Κ. Τσιτσελίκης (επιμελητές), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2016, σελίδες 361-395.
 2. Γεωργαλίδου, Μ. & Λαμπροπούλου, Σ. “Γραμματικό Γένος και Γλωσσικός Σεξισμός στα Έγγραφα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης” [2016] 24 Γλωσσολογία 23-43.
 3. Γεωργαλίδου, Μ., Σπυρόπουλος, Β. & Καϊλή, Χ. “Ελληνικές Ποικιλίες στη Δίγλωσση στα Ελληνικά και Τουρκικά Κοινότητα των Μουσουλμάνων της Ρόδου” στο Μ. Γεωργαλίδου & Κ. Τσιτσελίκης (επιμελητές), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2016, σελίδες 329-360.
 4. Γεωργαλίδου, Μ. & Τσιτσελίκης, Κ. “Εισαγωγή: Η Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα” στο Μ. Γεωργαλίδου & Τ. Κωνσταντίνος (επιμελητές), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2016, σελίδες 1-13.
 5. Georgalidou, M., “Addressing Women in the Greek Parliament: Institutionalized Confrontation or Sexist Aggression?” in Patricia Bou-Franch (editor), Exploring Language Aggression Against Women. John Benjamins, 2016, 127-154.
 6. Karantzola, E., “Αspects de l’expression grammaticale du futur au XVIe s.” in Les futurs grecs et leur histoire in Allan, R., Lambert, F. & Markopoulos, Τh. (editors), , Leuven/Louvain Peeters, 2016.
 7. Karantzola, E. & Sampanis. K., «On the “pleonastic” usage of complement markers in Early Modern Greek», Journal of Greek Linguistics 16(2) [2016] 202-231. https://doi.org/10.1163/15699846-01602005
 8. Καραντζόλα, Ε. & Λαβίδας, Ν., «Χαρακτηριστικά της κερκυραϊκής του 16ου αι.» Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 [2016] 129-150.
 9. Kotzoglou, G., “Control in Greek gerunds: implicit arguments and other factors” in Mattheoudakis, M. & Nicolaidis, Κ. (editors), Selected Papers of the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2016, 166-185.
 10. Liritzis., I, Pavlidis., G, Vosynakis., S, Koutsoudis., A, Volonakis., P, Petrochilos., N, Howland, M.D., Liss, B. & Levy, T.E., “DELPHI4DELPHI: first results of the digital archaeology initiative for ancient Delphi, Greece”, ANTIQUITY Gallery 90 354, e4 [2016] 1–6. doi:10.15184/aqy.2016.187.
 11. Liritzis, I., Zacharias, N., Al-Otaibi, F., Iliopoulos, I., Katagas, C., Shaltout, M., “Chronology of construction and occupational phases of Nawamis tombs, Sinai, based on OSL dating” GEOCHRONOMETRIA 43 [2016] 121-130.
 12. Liritzis, I., Zhengyao, J., Fan, A., Sideris, A., Drivaliari, A. “Late Helladic and later reuse phases of Kastrouli settlement (Greece): preliminary dating results” Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16:3 [2016] 245-250.
 13. Magliveras, Κ. “Freedoms of Association and Assembly and NGO Regulation in Greece and England” The International Journal of Not-for-Profit Law 18 [2016] 40-53.
 14. Magliveras, Κ. & Huliaras, Α., “Understanding Success and Failure in the Quest for Peace: The Pan-African Parliament and the Amani Forum” The Hague Journal of Diplomacy 11:2-3 [2016] 275-291.
 15. Huliaras, Α. & Magliveras, Κ., “African Diplomacy” in C. M. Constantinou, P. Kerr & P. Sharp (editors), The SAGE Handbook of Diplomacy, Sage Publications, London, 2016, 398-413.
 16. Magliveras, K. & Naldi, G., “The African Commission on Human and Peoples’ Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights” in T. Carty (editor), Oxford Bibliographies in International Law, Oxford University Press, New York, 2016, online available at: https://www.oxfordbibliographies.com/obo/page/international-law.
 17. Magliveras, K. & Naldi, G., “The Arab Court of Human Rights: A Study in Impotence” Quebec Journal of International Law 29.2 [2016] 147-172.
 18. Magliveras, K. & Naldi, G., “Operation Sophia: Policing the Mediterranean the EU Way” Sri Lanka Journal of International Law 25 [2016-2017] 43-68.
 19. Magliveras, K. & Naldi, G., “The African Commission on Human and Peoples’ Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights” in T. Carty (editor), Oxford Bibliographies in International Law, Oxford University Press, New York, 2016, online available at: https://www.oxfordbibliographies.com/obo/page/international-law.
 20. Melissourgou, M.N. & Frantzi, K.T., “Register analysis based on corpus evidence: the case of Reports in IELTS”, Language in Focus Journal 2(2) [2016] 70-87.
 21. Mielczarek, M. & Stefanakis, M., “Wizyty Karola Lanckorońskiego (1848-1933) na Rodos (The Visits to Rhodes of Karol Lanckoroński (1848-1933)” Acta Archaeologica Lodziensia 62 (2016) 109-117.
 22. Mina, M., «Was it a Man’s World? Gender Relationships at the Transition to the Bronze Age in Cyprus» Journal of Near Eastern Archaeology 79.3 [2016] 140-147.
 23. Mina, M. «Dressed to Impress: Metal Objects, Anthropomorphic Representations and the Construction of Embodied Identities in Early and Middle Bronze Age Cyprus», in Μ. Mina, S. Triantaphyllou και Υ. Papadatos (editors), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean, Oxford, Oxbow Books, 2016, 63-70.
 24. Naldi, G. & Magliveras, K., “The New SADC Tribunal – or the Emasculation of an International Tribunal” Netherlands Journal of International Law 63 [2016] 133-159.
 25. Ντάλης, Σ. «Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και οι πολλαπλές κρίσεις», Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 37-38, Μάρτιος-Οκτώβριος 2016.
 26. Ντάλης, Σ. «Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και ο Κόσμος στην περίοδο της κυριαρχίας των Αμερικανών Νεοσυντηρητικών», στο Α.-Ι.Δ. Μεταξάς (επιμελητής), Πολιτική Επιστήμη, Τόμος VII, Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Ι.Σιδέρης 2016.
 27. Πατσιαδά, Β. και Στεφανάκης, Μ. «Σιάννα. Κυμισάλα. Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΚΒ΄ ΕΠΚΑ» 65 Αρχαιολογικόν Δελτίον Β΄ 2 Χρονικά (2010) [2016α] 1743-1744.
 28. Πατσιαδά, Β. και Στεφανάκης, Μ., «Σιάννα. Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΚΒ΄ ΕΠΚΑ στην Κυμισάλα» 66 Αρχαιολογικόν Δελτίον Β΄ 2 Χρονικά (2011) [2016β] 1028-1029.
 29. Πατσιαδά, Β. και Στεφανάκης, Μ., «Σιάννα. Κυμισάλα. Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΚΒ΄ ΕΠΚΑ» 67 Αρχαιολογικόν Δελτίον Β΄ 2 Χρονικά (2012) [2016γ] 786-787.
 30. Stribis, I., «Migrations internationales et justice constitutionnelle – Grèce», Annuaire international de justice constitutionnelle, XXXII [2016] 365-378.
 31. Stribis, I., « Grandes questions actuelles du droit de la mer, en mer Noire », in Nathalie Ros & Florence Galletti (sous la direction de), Le Droit de la Mer face aux “Méditerranées”. Quelle contribution de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer?, Editoriale Scientifica, Naples, 2016, 183-240.
 32. Stribis, I., “The Legal Regime of the Semi-enclosed Seas in the light of the UNCLOS and the EU Role in the Governance of Adriatic and Ionian Marine Space”, in Andrea Caligiuri (ed.), Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 71-88.
 33. Stribis, I., “Damages for the Infringement of Human Rights by the Public Authority in Greece”, in Ewa Bagińska (editor), Damages for Violations of Human Rights: A Comparative Study of Domestic Legal Systems, Springer, 2016, 137-167.
 34. Syropoulos, S. “Which audience does Euripides address? The reception of the poet in respect to the political intelligence of his audience” Electryone 4:1 [2016] 26-43.
 35. Τσαρδανίδης, Χ., “Ευρωπαϊκή ενοποίηση στη πρώτη μεταπολεμική δεκαετία” στο Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμελητής), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2016, 21-49.
 36. Τσαρδανίδης, Χ., “Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)” στο Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμελητής), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2016, 235-263.
 37. Zarras, N., “Identity and Patronage in Byzantium: Epigraphic Evidence and Donor Portraits of Naxos”, στο Chr. Stavrakos (ed.), Inscriptions in Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art, Proceedings of the International Symposium Inscriptions: Their Contribution to the Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art (Ioannina, June 26-27, 2015), Wiesbaden 2016, 53-78.
 38. Zarras, N., “Narrating the Sacred Story: New Testament Cycles in Middle and Late Byzantine Church Decoration”, στο: R. Nelson – D. Krueger (eds.), New Testament in Byzantium, Dumbarton Oaks Symposia and Colloquia, Washington D.C. 2016, 239-275.
 39. Zarras, N., “Artistic Production in Centres and the Periphery of the Byzantine Peloponnese. Aspects of Monumental Painting in the Late Palaiologan Period”, ΔΧΑΕ 37 (2016), 41-68.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Κεφαλά, Β., Βόρεια Αφρική. Εσωτερική πολιτική, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις. Παπαζήση, Αθήνα, 2015.
 2. Κουσούλης, Π., Εισαγωγή στην αρχαία Αιγυπτιακή γλώσσα και γραφή. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. Διαθέσιμο στο: https://hdl.handle.net/11419/6187
 3. Ντάλης, Σ., Από τις διεθνείς σχέσεις στη διεθνή πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2015.
 4. Ντάλης, Σ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Παπαζήση Δ’ έκδοση, Αθήνα, 2015.
 5. Στεφανάκης, M. & Ε. Δημητρίου, Τα Νομίσματα της Νήσου Ρόδου κατά την Αρχαιότητα: Ιαλυσός–Λίνδος–Κάμιρος–Ρόδος, Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2015.
 6. Στριμπής, Ι., Εξελίξεις στη διεθνή προστασία των ναυτικών. Η νέα σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη ναυτική εργασία (2006-2013), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2015.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Σκούρτου, Ε., Γκασούκα, Μ., Γεωργαλίδου, Μ. – Φραντζή, Κ., “Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση γλωσσικών, διαλεκτικών και πολιτισμικών πόρων του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου”. Στο Σπιλάνης, Γ., Κίζος, Θ. & Καράμπελα, Σ. (επίμ.). Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η Περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου. Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2015, 250-267.
 2. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Β. Αποστολίδου, Α. Ιορδανίδου, Ε. Καραντζόλα et al., «Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τη γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015), 55-66.
 3. Kαραντζόλα, Ε., Π. Τζιβάρα – Α. Παπαϊωάννου. 2015. «Στοιχεία για τη δημώδη ελληνική της εποχής της βενετοκρατίας: η μαρτυρία των κερκυραϊκών μαθηματαρίων του 18ου αι.». Περί ιστορίας 7: 85-105.
 4. Κousoulis, P., ‘Apep (Apophis)’, στο E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York, 2015.
 5. Kousoulis, P., ‘Αnkh’, στο E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York, 2015
 6. Κousoulis, P., ‘Βa’, στο E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York, 2015.
 7. Κousoulis, P., ‘Pharaoh’, στο E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York, 2015.
 8. Magliveras, Κ., “Legal Aspects of Competition Between International Organizations” in C. C. Jelloh & O. Elias (editors), Shielding Humanity: Essays in International Law in Honor of Judge Abdul G. Koroma, Brill / Nijhoff, Leiden, 2015, 242-259.
 9. Naldi G. – K. Magliveras, Κ., “The African Union’s International Criminal Court: An Appraisal” [2015] 21 African Yearbook of International Law 299-34
 10. Melissourgou, M. N. – K. T. Frantzi, “Testing writing in EFL exams: The learners’ viewpoint as valuable feedback for improvement”, in I. Hakki Mirici, I. Hakki Erten & H. Oz (editors), The Proceedings of the 1st GlobELT Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 199, 2015, pages 30-37.
 11. Νικολού, Κ. – Κ. Θ. Φραντζή, «Φωνές της Δωδεκανήσου: Μια Πρώτη Προσέγγιση του Γλωσσικού Ιδιώματος του Χωριού Φανών της Ρόδου», στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36, 36η Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας – AΠΘ. Θεσσαλονίκη, 24-25 Απριλίου 2015, 2015, 289-301.
 12. Σκούρτου Ε., Μ. Γκασούκα, Μ. Γεωργαλλίδου & Κ. Φραντζή, «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση γλωσσικών, διαλεκτικών και πολιτισμικών πόρων του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», στο Γ. Σπιλάνης, Θ. Κίζος & Σ. Καράμπελα (επιμελητές), Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 2015, σελίδες 250-267.
 13. Stefanakis, M., “The Kymissalal (Rhodes, Greece) Archaeological Research Project” [2015] 66 Archeologia 47-63.
 14. Duarte, Α.Μ. – M. Stefanakis, “The Use of Cues for Attention in Ancient Greek Art: Aspects that Influence Concentration in the Work of Art and its Elements” [2015] 27.3 Arte, Individuo y Sociedad 515-533.
 15. Stefanakis, M. – K. Kalogeropoulos, A. Georgopoulos & Ch. Bourbou, “The Kymissala (Rhodes) Archaeological Research Project (KARP): Multi–disciplinary Experimental Research and Theoretical Issues”, in D. Haggis & C.M. Antonaccio (editors), Classical Archaeology in Context. Theory and Practice in Excavation in the Greek World, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2015, 259-314.
 16. Stribis, I., «Black Sea fisheries: the long search for an effective forum for international regulation», in Marta Chantal Ribeiro and Erik J. Molenaar (editors), Maritime Safety and Environmental Protection in Europe. Multiple Layers in Regulation and Compliance, MARSAFENET, Porto-Utrecht 2015, 127-171.
 17. Tsardanidis, Ch., “Greek Foreign Policy: The De –europeanization Impact of the Economic Crisis”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies, 24:1, 2015, 59- 82.
 18. Tsardanidis, Ch., S. Stavridis & G. Christou, “The Impact of the International Financial Economic Crisis on the De- Europeanization of National Foreign Policies in the Mediterranean”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies, 24:1, 2015, 23-37.
 19. Konstantinidi, Ch., – Zarras N., “Τhe Painter Leontios the Deakon. A Contribution to the Work of a 14th Century Cypriot Painter”, Αφιέρωμα στον Ακαδημαϊκό Π.Λ. Βοκοτόπουλο, Αθήνα 2015, 399-406.
 20. Zarras N., A Gem of Artistic Ekphrasis: Nicholas Mesarites’ Description of the Mosaics in the Church of the Holy Apostles at Constantinople”, στο: A. Simpson (ed.), Byzantium 1180-1204: The Sad Quarter of a Century?, Athens 2015, 261-282.

Μονογραφίες

 1. Γεωργαλίδου, M. & Γκασούκα, M. Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Έρευνας για τη Χρήση της Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα. Τεύχος Α., Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αθήνα, 2014, αναρτημένο στην ιστοσελίδα: www.isotita.gr/var/uploads/MELETES/Teliki Meleti-Doikitika Eggrafa.pdf.
 2. Γκασούκα, M. & Γεωργαλίδου, M. Οδηγός Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα. Τεύχος Β. Αθήνα, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2014, 133 σελίδες, αναρτημένο στην ιστοσελίδα: www.isotita.gr/var/uploads/MELETES/Odhgos Xrisis Mi Seksistikis Glossas.pdf.
 3. Magliveras, K. & Naldi, G. The African Union: Institutions and Activities, International Encyclopaedia of Laws (IEL) / Intergovernmental Organisations Series, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014.
 4. Magliveras, K. Transnational Trafficking in Human Beings: Criminal Suppression and Protection of Victims’ Rights (Simultaneously an Analysis of the UN Model Law against Trafficking in Persons), Academy of Athens, Publications of the Research Centre for the Greek Society No. 17, Athens, December 2014 (in Greek).

Επιμέλεια τόμων

 1. Antonopoulos, Κ. & Magliveras, Κ. (editors), The Law of the International Society – An Introduction to International Law, Second fully revised, updated and expanded edition, Law Library Publishers, Athens, 2014 (in Greek).
 2. Βλάχου, Ε., Κοτζόγλου, Γ. & Παπαδοπούλου, Χ Πριν σβήσει η φλόγα: καταγραφή της γεβανικής διαλέκτου. Αθήνα: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, 2014
 3. Γεωργαλίδου, Μ., Σηφιανού, Μ. & Τσάκωνα, Β. (επιμελήτριες), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2014.
 4. Kotzoglou, G., Nikolou, K., Karantzola, E., Frantzi, K.T., Galantomos, I., Georgalidou, M., Kourti-Kazoullis, V., Papadopoulou, Ch. & Vlachou, E. (Eds.) 11th International Conference on Greek Linguistics – Selected Papers, Rhodes, Greece, 26-29 September 2013. Rhodes, Greece: Linguistics Lab, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean https://dms.aegean.gr/11ο-διεθνές-συνέδριο-ελληνικής, 2014.
 5. Κεφαλά Β. & Τσαρδανίδης, Χαρ. (επιμ.) Ιράν: Πολιτική, οικονομία, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014.
 6. Ντάλης, Σ., Μαγκλιβέρας, Κ., Σακκάς, Γ. (Επιμ.) Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος. Χθες και Σήμερα.., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2014.
 7. Στεφανάκης, Μ. & Ζάρρας, Ν. Αρχαιολογία και Τέχνη στα Δωδεκάνησα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Πρακτικά της Ημερίδας «Τα Δωδεκάνησα στην Ύστερη Αρχαιότητα», Ρόδος 19 Νοεμβρίου 2011 / Ευλιμένη Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 2, Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο, 2014.

Άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους

 1. Γεωργαλίδου, Μ., “Δίγλωσσες Συνομιλίες” στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμελητές), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2014, 325-360.
 2. Γεωργαλίδου, Μ., “Παιδικός Λόγος” στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμελητές), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2014, 361-398.
 3. Γεωργαλίδου, Μ. & Κυπριώτη, Β., “Κοινότητες Eτερότητας και Αφηγήσεις” στο Σ. Ντάλης, Κ. Μαγκλιβέρας & Ι. Σακκάς (επιμελητές), Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος Χτες και Σήμερα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014, 119-134.
 4. Γεωργαλίδου, Μ., Σηφιανού, Μ. & Τσάκωνα, Β., “Εισαγωγή” στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμελητές), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές. Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2014, 9-36.
 5. Georgalidou, Μ., Kaili, Η. & Celtek, A. “Intergenerational Greek-Turkish Conversations: Patterns of Switching and Mixing within a Conversation Analysis Approach” in M. Christodoulidou (editor), Analysing Greek Talk-in-Interaction, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2014, 184-217.
 6. Zάρρας, Ν., Η παλαιολόγεια εικόνα του Χριστού ἐν δόξῃ με τους αποστόλους στο Μουσείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας», ΔΧΑΕ 34 (2014) [Μνήμη Τίτου Παπαμαστοράκη], 239-252.
 7. Karantzola, E. & Lavidas, N. 2014. «On the relation between labilizations and neuter gender: Evidence from the Greek diachrony». Linguistics 52 (4): 1025-1059.
 8. Καραντζόλα, Ε. & Παπαϊωάννου, A. 2014. «Σχέσεις επτανησιακών και κρητικών διαλέκτων στα αναγεννησιακά – πρώιμα νεοελληνικά κείμενα του 17ου αι.: Η περίπτωση της Ευγένας». Στο Πρακτικά Θ’ Πανιονίου Συνεδρίου (Παξοί, 26-30/5/2010), επιμ. Α. Νικηφόρου, τόμ. Β’, σσ. 127-147. Παξοί: Εταιρεία Παξινών Μελετών.
 9. Καραντζόλα, Ε. & Χαλβατζιδάκη, M.. 2014. «Πρώιμη κρητική σε αφηγηματικά και νοταριακά κείμενα (16ος αι.)». Στο Selected papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-29/9/2013), ed. G. Kotzoglou et al., 689-702. Rhodes: University of the Aegean.
 10. Κεφαλά, Β. «Η επίδραση του Ιράν στον Λίβανο, την Παλαιστίνη και το Ιράκ». Στο: Κεφαλά Β. – Τσαρδανίδης Χαρ. (επίμ.) Ιράν: Πολιτική, οικονομία, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014.
 11. Κεφαλά, B. «Ιράν – Ισραήλ από την συνεργασία στην σύγκρουση». Στο: Κεφαλά Β. – Τσαρδανίδης Χαρ. (επίμ.) Ιράν: Πολιτική, οικονομία, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014.
 12. Liritzis, I., (2014) Obsidian hydration dating (Μέθοδος χρονολόγησης με ενυδατωση οψιανού). Proceedings 3rd ARCH_RNT, Archaeological Research & New Technologies, University of Peloponnese, 116-122.
 13. Liritzis, I., – Vafiadou, A., (2014) Surface luminescence dating of some Egyptian monuments. Journal of Cultural Heritage 16, 134-150.
 14. Liritzis, I, (2014) Obsidian Hydration Dating, in Rink, W.J., Thompson, J.W. (Eds.) Encyclopedia of Scientific Dating Methods, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, DOI 10.1007/978-94-007-6326-5_39-1, 1-23
 15. Magliveras, K. “Fighting Impunity Unsuccessfully in Africa: A Critique of the African Union’s Handling of the Hissène Habré Affair” [2014] 22:3 African Journal of International and Comparative Law 420-447.
 16. Magliveras, K., “The Work of the Council of Europe on the Legal Regulation of NGOs: A Source of Inspiration for the Greek Legislator” Greek Political Science Review, Issue 42, July 2014, pp. 108-119.
 17. Magliveras, K., “The Legal Cloak of the International Court of Justice as a Judicial Organ of the UN Law of the Sea Convention and the Issue of the Enforceability of its Decisions” [2014] Hellenic Review of European Law 434-444 (in Greek).
 18. Mina, M., «Forging Identities: Metallurgical Technology and Embodied Experiences in the Philia Period», in J.M. Webb (editor), Structure, Measurement and Meaning: Insights into the Prehistory of Cyprus: Studies in Honour of David Frankel / Studies in Mediterranean Archaeology, Paul Åströms Förlag, Uppsala, 2014, 229-243.
 19. Naldi, G. & Magliveras, K., “The Law and Practice Regarding Denunciation of Treaties and Withdrawal from International Organisations with Specific Reference to Human Rights” [2014] XXXIII Polish Yearbook of International Law 95-127.
 20. Naldi, G. & Magliveras, K., “The ASEAN Human Rights Declaration” [2014] International Human Rights Law Review 183-208.
 21. Ντάλης, Σ. «Η Ευρώπη και τα εθνικά ‘’εγώ’’», Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 31, Μάρτιος -Ιούνιος 2014.
 22. Πατσιαδά, Β. και Στεφανάκης, Μ., «Αρχαιολογική Έρευνα στην Περιοχή της Κυμισάλας 2009» [2014α] 64 Αρχαιολογικόν Δελτίον Β΄ 2 Χρονικά (2009) 973-974.
 23. Πατσιαδά, Β, και Στεφανάκης, Μ., «Αρχαιολογική Έρευνα στην Περιοχή της Κυμισάλας 2008» [2014β] 63 Αρχαιολογικόν Δελτίον Β΄ 2 Χρονικά (2008) 1305-1306.
 24. Πατσιαδά, Β, και Στεφανάκης, Μ., «Αρχαιολογική Έρευνα στην Περιοχή της Κυμισάλας 2007», [2014γ] 62 Αρχαιολογικόν Δελτίον Β΄ 2 Χρονικά (2007) 1354-1355.
 25. Πατσιαδά, Β και Στεφανάκης, Μ., «Αρχαιολογική Έρευνα στην Περιοχή της Κυμισάλας 2006» [2014δ] 61 Αρχαιολογικόν Δελτίον Β΄ 2 Χρονικά (2006) 1296-1298.
 26. Σακκάς, Γ. Η Μεσόγειος στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή», στο Γ. Σακκάς κ.ά. (επιμ.), Η Μεσόγειος, Η Ελλάδα και ο Κόσμος. Χθες και Σήμερα, σ. 15-26, Παπαζήσης, 2014.
 27. Στεφανάκης, Μ., «Παρατηρήσεις στη Νομισματοκοπία των Αρχαίων Πόλεων της Ρόδου: Σταθμητικοί Κανόνες και Εικονογραφικές Επιρροές» [2014ε] ΚΣΤ΄ Δωδεκανησιακά Χρονικά 55-60.
 28. Στεφανάκης, Μ., «Όταν τα Ζώα Ανέτρεφαν Θεούς και Θνητούς στην Αρχαία Κρήτη: Μύθος και Νομισματική Εικονογραφία», στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμελητής), Σοφία Άδολος, Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Παπαχριστοδούλου, ΥΠ.ΠΟ.Α.- Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, Αθήνα, 2014α, σελίδες 605-624.
 29. Στεφανάκης, Μ., «Παρατηρήσεις στη Νομισματοκοπία των Αρχαίων Πόλεων της Ρόδου (Λίνδος-Ιαλυσός-Κάμιρος): Σταθμητικοί Κανόνες και Εικονογραφικές Επιρροές», στο Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος, Παπαζήσης, Αθήνα, 2014β, σελίδες 55-77.
 30. Stefanakis, M. & Vlavogilakis, A., “Reproducing the Wall Painting of the Abduction of Persephone (Vergina-Macedonia): Conditions and Restrictions for a Successful Archaeological Experiment”, in EXARC 2014/1, 2014, available online at: https://journal.exarc.net/issue-2014-1/ea/reproducing-wall-painting-abduction-persephone-vergina-macedonia-conditions-and-restrictions.
 31. Stribis, I. «Inter-Parliamentary and Non-Governmental Interaction in the Black Sea Economic Cooperation», in Thomas Skouteris and Michael Vagias (eds.), International Organizations and the Protection of Human Rights – Essays in honor of Professor Paroula Naskou-Perraki, Athens: Ed. ΘΕΜΙΣ, 2014, pp. 103-122.
 32. Stribis, I. «The application of the ILO Maritime Labour Convention with regard to the recruitment and placement of seafarers», in Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βλ. Βρέλλη. Σε αναζήτηση της Δικαιοσύνης. Essays in honour of Spyridon Vl. Vrellis, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σσ. 887-898.
 33. Στριμπής, Ιω «Συμβούλιο Ασφαλείας και ευθύνη προστασίας: Συμπεράσματα από την κρίση της Λιβύης», in Σ. Ντάλης, Κ. Μαγκλιβέρας, Γ. Σακκάς (επιμ.), Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο κόσμος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014, σσ. 211-229.
 34. Syropoulos, S., “Transgressing Limits. Alexander the Great’s chase of the Impossible”, Macedonian Studies Journal (Journal of the Australian Institute of Macedonian Studies, Melbourne), vol. 1, iss. 1 (2014) 11-18.
 35. Συρόπουλος, Σ., «Το άτομο και το κοινωνικό περιβάλλον στην Αθήνα της κλασσικής περιόδου», στο Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος. Χθες και Σήμερα. Επιμ. Σ. Ντάλης, Κ. Μαγκλιβέρας, Γ. Σακκάς, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2014, 79-94.
 36. Τσαρδανίδης, Χαρ. “Οι ιρανο – τουρκικές σχέσεις” στο Βιβή Κεφαλά και Χαράλαμπος. Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Ιράν. Πολιτική, οικονομία διεθνείς & περιφερειακές σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014, Αθήνα 315-388.
 37. Ζarras N., Early Byzantine Mosaic Pavements from the Chatziandreou Basilica (“Great Basilica”) in Rhodes”, στο: N. Zάρρας – M. I. Στεφανάκης (επιμ.), Αρχαιολογία και Τέχνη στα Δωδεκάνησα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη του Ηλία Κόλλια (Ρόδος 19 Νοεμβρίου 2011), Ευλιμένη, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων, 2, Ρέθυμνο 2014, 81-104.

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

1. Βιβλία/Μονογραφίες 2013
Liritzis, I, Singhvi, A.K, Feathers, J.K, Wagner, G.A, Kadereit, A, Zacharias, N, and Li, S-H. 2013. Luminescence Dating in Archaeology, Anthropology and Geoarchaeology: An Overview. SpringerBriefs in Earth System Sciences (https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-00170-8.pdf)
Ντάλης, Σ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα, Παπαζήσης 2013
Σακκάς. Ι. 2013 .Britain and the Greek Civil War, 1944-1949. British Imperialism, Public Opinion and the Coming of the Cold War, Peleus 55 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013).
Στεφανάκης, Μανόλης Ι. 2013. H Nομισματική Παραγωγή της Πολυρρήνιας από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ., Ευλιμένη, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 1, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, 96 σελίδες Α4, 5 πίνακες, 150 Α/Μ εικόνες, 1 χάρτης (ΙSBN: 978-618-80666-0-1).

2. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2013
Kotzoglou, George. 2013. On the unmarked position for Greek subjects: problematic issues and implications for constituent order. Journal of Greek Linguistics 13: 203-238.
Kousoulis, P. 2013. “Demonology within the phylogenetic and polymorphic environment of the Late Period and Ptolemaic Egypt: searching for modes of demonic conception, progression and praxis”, Journal of Ancient Egyptian Interconnections 5/4, 20ff.
Liritzis, I. Stamoulis, K, Papachristodoulou, Ch, and Ioannides, KG. 2013. Updating of radiation dose-rate conversion factors: a critical re-evaluation. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Special Vol. 12, No.3 (in press)
Liritzis et al. 2013. Advances in surface luminescence dating : some new data from three selected Mediterranean sites. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.12, No.3 (in press)
Liritzis, I, Stamoulis, K, Papachristodoulou, Ch, and Ioannides, KG. 2013. A re-evaluation of radiation dose rate conversion factors. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Special Vol. 13, No.3, 1-15.
Liritzis et al. 2013. Advances in surface luminescence dating : some new data from three selected Mediterranean sites. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.13, No.3 (in press)
Liritzis.I 2013 Twelve thousand years of non-linear cultural evolution: The physics of chaos in Archaeology. SYNESIS: a journal of science, technology, ethics and policy, G19-31.
Liritzis, I and Castro, Β. 2013. Delphi and Cosmovision: Apollo’s absence at the land of the hyperboreans and the time for consulting the oracle. Journal of Astronomical History and Heritage, 16(2), 184-206.
Magliveras, Κ. & Naldi, G. 2013. “The ICC Addresses Non-Cooperation by State Parties in Arresting President Al-Bashir: The Malawi Decision”. 6 African Journal of Legal Studies 1-15
Magliveras, Κ. & Naldi, G. 2013. “The International Criminal Court’s Involvement with Africa: Evaluation of a Fractious Relationship”. 82 Nordic Journal of International Law 417-446
Manoli, P., 2013. Overlapping Crises Cast Shadow Over Euro-Mediterranean Relations, Études Helléniques/Hellenic Studies 21(1) Spring: 189-201
Naldi, G. & Magliveras, Κ. 2013. “The Ever Difficult Symbiosis of Africa with the International Criminal Court”. 66 Revue Hellénique de Droit International 59-125
Ντάλης, Σ. 2013. “Aνάπτυξη και αλληλέγγυα ολοκλήρωση. Η ΕΕ σε αναζήτηση στρατηγικής’’, στο Διεθνής και ΕυρπαΙκή Πολιτική, τευχος 27, σ.163-167.
Ντάλης, Σ. 2013. “H διεθνής κοινότητα δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο στο Ιράκ”, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική τεύχος 28, σ.227-229.
Ντάλης, Σ. 2013. “Μπροστά στο Ευρωδημοψήφισμα’’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική τευχος 29, σ.15-18.
Panagiotakis, Ν., Panagiotaki, M., Sarris, A. 2013. ‘The Earliest Communication System in the Aegean’. Electryone, 12-28.
Σακκάς, Ι. 2013. With Nataliya Zhukova, «Τhe Soviet Union, Turkey and the Cyprus Problem, 1967-1974», Les Cahiers Irice, Les pays d’ Europe orientale et la Méditerranée Relations et regards croisés, 1967-1989, pp. 123-136.
Stefanaki, V.E. et Stefanakis, M.I. 2013. “Le monnayage d’argent de Gortyne entre la seconde moitie du IIIe et le premier quarte du Ier siècle av. J.-C. : remarques préliminaires », Revue Numismatique 170, 147-174.
Tsakonas, Panagiotis. 2013. “Adjusting to Old and New Challenges. Greece in Search of a National Security Strategy”, Global Review: The Journal of the Shanghai Institutes for International Studies.
Tsakonas Panagiotis. 2013. “European Approaches to Illegal Migration”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies. Vol. 21, No. 1 (με D. Xenakis)

3. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 2013
Magliveras, Κ. 2013. «The Magnitsky Rule of Law Accountability Act: An Extraterritorial Instrument with a Good Cause?». 29 International Enforcement Law Reporter 68-72.
Σακκάς. Ι. 2013. «Old Interpretations and New Approaches in the Historiography of the Greek Civil War”, Thetis, vol. 20, 2013, 425-39.

4. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2013
Acevedo Pardo, C., M. Farjas, A. Georgopoulos, M. Mielczarek, R. Parenti, E. Parseliunas, T. Schramm, D. Skarlatos, E. Stefanakis, S. Tapinaki, G. Tucci, A. Zazo. 2013. “Experience gained from the Erasmus Intensive Programme HERICT 2013”, Proceedings of the 6th International Conference of Education, Research and Innovation, 18-20 November, 2013, Seville, 4424-4431.
Αμβροσιάδης, Μ., Φραντζή, Κ.; 2013. Φύλο και Χρήση Επιθέτων στον Κοινοβουλευτικό Λόγο. Βιβλίο Περιλήψεων του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλωσσολογίας, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013.
Georgalidou, M., Spyropoulos, B., Kaili, H., Revithiadou, A. & Celtec, A. 2013. “Spoken varieties of Greek and Turkish in the bilingual community of Muslims in Rhodes”. Στο Karagiannidou, E., Papadopoulou, C. O. & Skourtou, E. (επιμ.) Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium. Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Rhodes 2007, 257-266.
Liritzis, I. 2013 Does archaeometry contribute to cultural tourism and sustainable development? In: Management of museum collections in our time of financial crisis, Dr Polychroniadou, E (editor), Thecharakis Foundation, Athens
Syropoulos, S. 2013. “The European Policy of Unity and Alexander’s Policy of Omonoia”. Στο ALEXANDER, THE GREEK COSMOS – SYSTEM AND CONTEMPORARY GLOBAL SOCIETY. Σειρά, Η ελληνική Σκέψη. Πρακτικά από το Διεθνές Συνέδριο,. Aκαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, Τόμος β΄, σελ. 484-493. ΙSSN: 2241-5599, (https://www.academy.edu.gr/files/prakt_alexandros/praktika_alexandrosB.pdf ).

5. Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 2013
Σακκάς, Ι. 2013. «Η ανατολική Μεσόγειο ως παράγων των συγχρόνων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ισορροπιών – από τον Καποδίστρια στη σύγχρονη εποχή», σ. 305-10. Στο Ρήγας Φερραίος, Ιωάννης Καποδίστριας, Φρανσίσκο Ντε Μιράντα. Η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση, Θεσσαλονίκη.

6. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 2013
Βεργωτή Θωμαΐς, Φώκιαλη Πέρσα και Στεφανάκης, Μ.Ι. 2013. «Αναψυχή και εκπαίδευση στην Κυμισάλα της νήσου Ρόδου», στο Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες: Πραγματικότητα ή Ουτοπία; ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 2013, 595-615.
Frantzi, K.T. 2013. A Corpus-based Study on Greek Politicians’ Language Use. In Karagiannidou, E., C.-O. Papadopoulou, E. Skourtou (eds.): Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium. Frankfurt a.M. a.o.: Peter Lang, 229-238.
Georgalidou, M., Kaili, H. & Celtek, A. 2013. “Code alternation patterns in bilingual family conversations: implications for an integrated model of analysis”. In Peter Auer, Javier Caro & Göz Kaufman (eds), Language Variation- European Perspecives IV. (Studies in Language Variation) Amsterdam: John Benjamins
Kefala, Vivi. 2013. Greek Foreign Policy and the Broader Middle East and North Africa (BMENA), in Gianniou M. (ed.) Greek Foreign Policy. Global Trends and Challenges. Center for European Studies (EKEM), February 2013.
Κολοκυθάς Α.Δ., Στεφανάκης, Μ.Ι. και Παπαβασιλείου, Β. 2013α. «Η προστατευόμενη περιοχή της Κυμισάλας της Ρόδου: Γνώσεις και στάσεις εκπαιδευτικών», στο Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες: Πραγματικότητα ή Ουτοπία; ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος 2013, 574-594.
Κολοκυθάς, Δ., Στεφανάκης, Μ.Ι., και Παπαβασιλείου. Β. 2013β. «H μελέτη πεδίου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κυμισάλα της Ρόδου», στο Καΐλα, Μ., Μόγιας, Α. και Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα: Προβλήματα και Προβληματισμοί σε Εποχές Κρίσης. Αθήνα: Διάδραση, 397-419.
Liritzis, I. 2013. Does archaeometry contribute to cultural tourism and sustainable development? (Συμβάλλει η αρχαιομετρία στον πολιτιστικό τουρισμό και στην αειφόρο ανάπτυξη;). In: Management of museum collections in our time of financial crisis, Dr Polychroniadou, E (editor), Thecharakis Foundation, Athens (in press, in Greek)
Manoli, P. 2013. ‘The significance of the Black Sea region for the CASEE region’ in Central and South-Eastern Europe (CASEE), 14th Publication, The Europa Regional Surveys of the World, London and New York: Routledge, 25-28
Manoli, P. 2013. ‘Cross-border Cooperation and Regional Policy Coordination. The role of BSEC’, in Security and Cross-Border Cooperation in the EU, the Black Sea Region and Southern Caucasus edited by Α. Ergun and H. Isaxanli, NATO Science for Peace and Security Series, vol. 107 IOS Press, 70-78.
Tsakonas Panagiotis. 2013. “Reforming Greece’s Security Agenda in the Eastern Mediterranean: Old Threats and New Challenges in Greece’s Immediate Security Environment” στο M. Gianniou (ed.), Greek Foreign Policy. Global Trends and Challenges (Vol. I, Hellenic Centre for European Studies, Athens)

7. Άλλες εργασίες 2013
Magliveras, Κ. 2013. The Transnational Regulation of NGOs: Revisiting the Council of Europe Convention on Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations, Μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Θαλής” με τίτλο «Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων», Jean Monnet Papers on Political Economy, Οκτώβριος 2013.
Στεφανάκης, Μανόλης Ι. 2013. “The excavation of Kymissala” HERICT Book, online publication:
https://herict.survey.ntua.gr/2013/mod/book/view.php?id=32& chapterid=11
Στεφανάκης, Μανόλης Ι. 2013. «Η Αρχαιολογική Έρευνα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στην Κυμισάλα της Ρόδου και η σημασία της για την τοπική ανάπτυξη», ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π. Τεύχος 2ο, Μάρτιος – Απρίλιος 2013.
Στεφανάκης, Μανόλης Ι. 2013. «Κυμισάλα: εκεί που το φυσικό περιβάλλον αγκαλιάζει τον αρχαίο πολιτισμό», Ελληνικό Πανόραμα 94, Ιούλιος-Αύγουστος, 142-155 (εκλαϊκευτικό)
Συρόπουλος, Σ. 2013. «O μύθος στην ιστοριογραφία της κλασικής Αθήνας. Αμαζόνες και πολιτική». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Ανοιχτές Διαλέξεις». Ακταίον, 2 Νοεμβρίου 2013.

8. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές – χωρίς πρακτικά 2013
Βλάχου, Ε., Χ. Παπαδοπούλου, Σ. Στελλά & Μ. Φεσόπουλος. 2013. Η έννοια της ποσοδεικτικότητας διαγλωσσικά: συγκριτική μελέτη Ελληνικής-Εβραϊκής. Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας.
Βλάχου, Ε., Χ. Παπαδοπούλου, Σ. Στελλά & Μ. Φεσόπουλος. 2013. Η έννοια της ποσοδεικτικότητας διαγλωσσικά: συγκριτική μελέτη Ελληνικής-Εβραϊκής. Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας.
Kousoulis, P. 2013. “Warding away the demonic in ancient Egypt: temple and extra-temple implications of the apotropaic magic in ancient Egypt”. Ομιλία στο διεθνές Συνέδριο Popular Religion and Ritual in the east Mediterranean from the 3rd millennium BC to the 5th century AD, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 10-11 Δεκεμβρίου 2013.
Stefanakis, Μ. and Kousoulis, P. 2013 “Researching the past: the projects of the Department of Mediterranean Studies in Archaeology (Kymissala Rhodes) and Egyptology”. Ομιλία στην Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση Πανεπιστημίου Αιγαίου και EGE University Aegean Routes, Σμύρνη, 16-17 Μαΐου 2013.
Liritzis, I. 2013. 6th Symposium of Hellenic Archaeometry association Athens 16-18 May 2013 Liritzis et al., “Prehistoric Delphi: Luminescence dating on ceramics and stone from Koumoula (Livadhi Valley, Parnassus mountain, Delphi, Greece)” Abstract Book, p.37 (www.archaeomertetry.gr).
Liritzis, I. 2013. Invited to serve on the International Program Committee (IPC) of Digital Heritage 2013 International Congress held in Marseille, France, from Oct,28th to Nov,1st,2013 (https://www.digitalheritage2013.org)
Liritzis, I. 2013. Scientific Conference The Castle of Salona (Amfissa). Historical routes- possibilities and prospectives of development 22-24 Nov 2013 Amfissa, Municipality of Delphi, Ministry of Culture, 24th Eforia of Byzantine Studies
Μαγκλιβέρας, K. 2013. «Η Δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νομική Ρύθμιση των ΜΚΟ: Πηγή Έμπνευσης για τον Έλληνα Νομοθέτη» στην Ημερίδα με τίτλο Καταπολεμώντας τη Φτώχεια στην Ελλάδα: Η Συμβολή της Οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 4 Απριλίου 2013.
Magliveras, K. 2013. «The Notion of a ‘Human Trafficking Chain’ in the Commission of the International Offence of Trafficking in Human Beings» στο Seventh General Conference of the European Consortium of Political Research (ECPR), Sciences Po, Bordeaux, Γαλλία, 4-7 Σεπτεμβρίου 2013.
Manoli, P. 2013. Ανακοίνωση με θέμα: The Euro crisis and its impact on European Governance, 8th Pan-European Conference on International Relations, University of Warsaw (Warsaw, 18-21 September)
Pascalidis K., Panagiotakis, N., Panagiotaki, M. 2013. ‘Sherds of History: the LM IIIB pottery from the Pediada Survey Project. Elements for the distribution and the character of life in Central Crete during the 13th c BC’, Paper presented at the Conference with the theme: How long is a century? LM IIIB pottery. Relative chronology and regional differences. The Belgian School of Archaeology, 24-25 October 2013. Leuven.
Stefanakis, Μ. and Kousoulis, P. 2013 “Researching the past: the projects of the Department of Mediterranean Studies in Archaeology (Kymissala Rhodes) and Egyptology”. Ομιλία στην Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση Πανεπιστημίου Αιγαίου και EGE University Aegean Routes, Σμύρνη, 16-17 Μαΐου 2013.

9. Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 2013
Kousoulis, P. & Lazaridis, N. (eds.). 2013. Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, Orientalia Lovaniensia Analecta, Leuven: Peeters Publishers, 2 vols.

10. Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 2013
Manoli, P., 2013. Regions and Crises, New Challenges for Contemporary Regionalism, edited by Lorenzo Fioramonti (Palgrave Macmillan, Hampshire and New York, 2012) in Cambridge Review of International Affairs, 26:1, 265-266

11. Άλλα 2013
Κουσούλης, Παναγιώτης. 2013. Εκπαιδευτικό υλικό για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά και Παπυρολογία» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητα, Δράση 2, ΕΣΠΑ 2007-2013).
Κουσούλης, Παναγιώτης. 2013. Εκπαιδευτικό υλικό για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Αρχαία Αίγυπτος και Αιγαιακός Κόσμος: ιστορικές, αρχαιολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητα, Δράση 2, ΕΣΠΑ 2007-2013).

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

1. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2013
Γαλαντόμος, Ι., & Ανδρέου, Γ. 2013. Αντιλήψεις των διδασκομένων της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αναφορικά με τη διδασκαλία του μεταφορικού τρόπου έκφρασης. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 28.
Zarras, N. 2013. “The Palaiologan Icon of Christ in glory with the Apostles in the Museum of the Greek Institute in Venise”, DChAE 34 (2013) [In Memoriam T. Papamastorakis] 239-252 (in Greek with English summary).
Spyropoulos V., A. Revithiadou, I. Kappa, K. Nikolou, A. Lengeris, N. Stamatogiannis, P. Anagnostopoulos, G. Markopoulos 2013. “A comparative study of Albanian and Greek: Aspects of phonological and morphosyntactic structure”. In Albanohellenica 5: 53-74.

2. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 2013
Βλάχου, Ε. 2013. Το γλωσσικό φαινόμενο της άρνησης στην Ελληνική, Εβραϊκή και Τουρκική: γλωσσολογική θεωρία και γλωσσική πολιτική. Η Μεσόγειος χθες και σήμερα (ειδικός τόμος). Εκδόσεις Παραζήση, 103-112.
Γαλαντόμος, Ι. 2013. Η διδασκαλία των ιδιωτισμών της ελληνικής και της τουρκικής ως δεύτερων/ξένων γλωσσών. Στο Σ. Ντάλης, Κ. Μαγκλιβέρας, & Ι. Σακκάς (επιμ.), Η Μεσόγειος και ο κόσμος χθες και σήμερα (σελ. ΧΧ-ΧΧ). Αθήνα: Παπαζήσης.

3. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2013
Georgalidou, M., Spyropoulos, V., Kaili, Η., Revithiadou, A. & A. Çeltek. 2013. Spoken varieties of Greek and Turkish in the Muslim bilingual community of Rhodes. Στο Karagiannidou, Evangelia, Papadopoulou, Charis.-Olga, Skourtou, Eleni. (eds.), Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium in Rhodes 2007, σελ. 257-266. Frankfurt a.M. a.o.: Peter Lang.
Georgalidou, M., Spyropoulos, V., Kaili, Η., Revithiadou, A. & A. Çeltek. 2013. Spoken varieties of Greek and Turkish in the Muslim bilingual community of Rhodes. Στο Karagiannidou, Evangelia, Papadopoulou, Charis.-Olga, Skourtou, Eleni. (eds.), Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium in Rhodes 2007, σελ. 257-266. Frankfurt a.M. a.o.: Peter Lang.

4. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 2013
Γαλαντόμος, Ι. 2013. Διδασκαλία του λεξιλογίου και μαθησιακές δυσκολίες: η περίπτωση των μαθητών με δυσλεξία. Στο Γ. Ανδρέου (επιμ.), Γλώσσα και Ειδική Αγωγή: Ψυχογλωσσoλογική Προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Γιαχούδης. (ISBN 9789606700927)
Georgalidou, M., Kaili, H., & Α. Çeltek. 2013. Code alternation patterns in bilingual family conversations: implications for an integrated model of analysis. Στο P. Auer, J. Caro & G. Kaufmann (επιμ.), Language variation: European Perspectives IV σελ 117-128. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Georgalidou, M., Kaili, H., & Α. Çeltek. 2013. Code alternation patterns in bilingual family conversations: implications for an integrated model of analysis. Στο P. Auer, J. Caro & G. Kaufmann (επιμ.), Language variation: European Perspectives IV σελ 117-128. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

5. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές – χωρίς πρακτικά 2013
Zarras. N. 2013. Narrating the Sacred Story: New Testament Cycles in Byzantine Church Decoration, The New Testament in Byzantium: Dumbarton Oaks Spring Symposium 2013 (26-28 April), Washington D.C. 2013, Abstracts.
Zάρρας. N. 2013. «Παλαιοχριστιανικές θέσεις και ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή της Κυμισάλας Ρόδου. Μια πρώτη παρουσίαση», Το Αρχαιολογικό Έργο στο Αιγαίο (Ρόδος 27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013), Περιλήψεις Ανακοινώσεων 44.
Kaili, H. & Celtek, Aytac. 2013. Yunancaya çevrilen Türk edebiyatına bir bakış [Επισκόπηση της μεταφρασμένης στα ελληνικά τουρκικής λογοτεχνίας]. Ανακοίνωση στο 8. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (8ο Διεθνές Συνέδριο Τουρκολογίας). (30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2013, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης).
Kaili, H. & Celtek, Aytac. 2013. Yunancaya çevrilen Türk edebiyatına bir bakış [Επισκόπηση της μεταφρασμένης στα ελληνικά τουρκικής λογοτεχνίας]. Ανακοίνωση στο 8. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (8ο Διεθνές Συνέδριο Τουρκολογίας). (30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2013, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης).
Kourti- Kazoulli, B., Kaili, H. & Celtek, Aytac. 2013. “On-line Language Learning for the Teaching and Learning of Turkish for Greek Adults”. Ανακοίνωση στο 20th International Conference on Learning (11 Ιουλίου -13 Ιουλίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
Kourti- Kazoulli, B., Kaili, H. & Celtek, Aytac. 2013. “On-line Language Learning for the Teaching and Learning of Turkish for Greek Adults”. Ανακοίνωση στο 20th International Conference on Learning (11 Ιουλίου -13 Ιουλίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

1. Βιβλία/Μονογραφίες 2012
Manoli, P. 2012. The Dynamics of Black Sea Subregionalism. Farnham and Burlington: Ashgate: pages 256
Ντάλης, Σ. 2012. Η ΕΕ και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης, Παπαζήση, Αθήνα.
Ντάλης, Σ. & Κόκκινος, Γ. 2012. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και ο ρόλος της ΕΕ στον σύγχρονο κόσμο. Πανεπιστήμιο Αιγαίου , Ρόδος.
Σακκάς, Ι. 2012. Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο Αραβικός Κόσμος. Διπλωματία και Στρατηγική στη Μεσόγειο του Ψυχρού Πολέμου, 1947-74 (Αθήνα: Πατάκης, 2012, σ. 236).
Στεφανάκης, Μ. 2012. Κλασική Αρχαιολογία: Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Μέρος Α’, Εισαγωγή – Κεραμική/Αγγειογραφία. Αθήνα: Ιάμβλιχος. ΙSBN: 978-960-268-201-2, 317 σελίδες, 442 Α/Μ εικόνες, 9 πίνακες, 1 χάρτης
Φραντζή, Κ. Θ. 2012. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων

2. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2012
Kaili, H., Çeltek, A. & Georgalidou, Μ. 2012. “Complement Clauses in the Turkish Variety spoken by Greek-Turkish bilingual children on Rhodes, Greece”. In Turkic Languages 16 (1), 106-120.
Κεφαλά, B. 2012. Επιμέλεια του 20ου τεύχους του περιοδικού Etudes Helleniques / Hellenic Studies με γενικό τίτλο La Turquie en mutation, Άνοιξη 2012.
Κεφαλά, B. 2012. La Turquie, le Moyen-Orient et les révoltes arabes. Etudes Helleniques / Hellenic Studies, Vol. 20, No 1, Printemps 2012
Kousoulis, P. 2012. “Aegyptiaka: Egyptian religious values and demonic motifs in archaic Greece», Journal of Ancient Egyptian Interconnections 4.4.
Aidona, E & Liritzis, I. 2012. Magnetic Susceptibility and Radioactivity Changes of Aegean and Ionian Sea Sediments during Last Glacial/Interglacial: Climatic and Chronological Markers. J. Coastal Research, Volume 28, Issue 2: pp. 342 – 353.
Liritzis, I. & Laskaris, N. 2012. Obsidian hydration dating from hydrogen profile using SIMS: applications to Ikarian specimens. Folia Quaternaria, Vol.80, 45-54.
Liritzis, I. & Vafiadou, A. 2012. Calibration aspects of thick source alpha counter ZnS system. MEASUREMENT, 45, 1966-1980
Naldi, G. & Magliveras, K. 2012. «The African Court of Justice and Human Rights: A Judicial Curate’s Egg» [2012] 9 International Organizations Law Review 387-453
Manoli, P. 2012. EU’s flexible regional multilateralism towards its Black Sea neighbourhood, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 12(3), 431-442
Σακκάς, I. 2012. «The Times and the British Intervention in Greece in December 1944», Balkan Studies, vol. 46, 27-38.
Syropoulos, S. 2012. «Women Versus Women. The denunciation of female sex by female characters in drama”. Ágora. Estudos Clássicos em Debate 14, 27-46.
Tsakonas, P. & Constandinides, S. 2012. (eds), “La Crise Grecque – The Greek Crisis”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies (Vol. 20, No. 2, Automne/Autumn 2012)
Tsakonas Panagiotis. 2012. “The Greek Crisis”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies (Vol. 20, No. 2) (με S. Constantinides)

3. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 2012
Γεωργαλίδου, Μ. 2012. “Κοινότητες και αφηγήσεις. Η συγκριτική θεώρηση της περίπτωσης των Μουσουλμάνων της Ρόδου”. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Η Μεσόγειος και ο Κόσμος Χθες και Σήμερα, 24, 87-95. 3.
Κεφαλά, B. 2012 Το Συριακό Ζήτημα. The Book’s Journal, Νοέμβριος 2012.
Κεφαλά, B. 2012. Το πρόβλημα της Συρίας. Εσωτερικές, περιφερειακές και διεθνείς διαστάσεις. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 26, Ιούλιος – Οκτώβριος 2012.
Ernston, K., Sideris, C., Liritzis, I. & Neumair, A. 2012. The Chiemgau meteorite impact signature of the Stottham archaeological site (Southeast Germany). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.12, No.2, 249-259.
Λυριτζής, Ι. 2012. Η συνεισφορά της Αρχαιομετρίας στη πολιτιστική και αειφόρο ανάπτυξη της Μεσογείου, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24, Νοέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012 24-34
Magliveras, K. 2012. “Recent Developments in the ‘Situation in Libya’ and the Trial of Saif Al-Islam Gaddafi” [2012] 28 International Enforcement Law Reporter 294-298.
Naldi, G. & Magliveras, K. 2012. «African Union Debates Adding an International Criminal Law Section to its Court» [2012] 28 International Enforcement Law Reporter 335-339.
Μανώλη, Π. 2012. Η Οικονομική Χροιά της Αραβικής Αφύπνισης, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Τεύχος 24. Αθήνα: Παπαζήση, Νοέμβριος 2011 – Φεβρουάριος 2012: 167-176
Ντάλης, Σ. 2012. «Η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα είναι η Λύση», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 25, Αθήνα, σ. 21-26.
Ντάλης, Σ. 2012. ‘’Μια ήττα της σκέψης και της λογικής’’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 26, Αθήνα. σ. 144-146.
Ντάλης, Σ. 2012. «Ανάπτυξη και αλληλέγγυα ολοκλήρωση. Η ΕΕ σε αναζήτηση στρατηγικής», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 27, Αθήνα.
Σακκάς, Ι. 2012. «Η Μεσόγειος στη νεότερη και σύγχρονη εποχή», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 24 (2012), σ. 15-25.
Στεφανάκης, Μ. 2012. «Εκφάνσεις της νομισματικής πολιτικής της Γόρτυνας στην Κρήτη από τον 5ο έως τον 3ο αι. π.Χ.», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24, Νοέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012, 71-86.
Τσάκωνας, Π. 2012. «Ελλάδα-Τουρκία: Μια (ακόμη) Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24, Νοέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012)
Συρόπουλος, Σ. 2012. «…σαν βάτραχοι γύρω από τη θάλασσα.». Η Μεσόγειος ως πολιτισμική και οικονομική παράμετρος συνύπαρξης των λαών στην αρχαιότητα», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Νοε.-Δεκ. 2011 – Ιαν.-Φεβ. 2012, τ. 24, σελ. 36-46.

4. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2012
Georgalidou, M., Kaili, H. & Celtek, A. 2012. “Patterns of code-alternation in the Bilingual in Greek and Turkish Muslim community of Rhodes”. In Selected papers of the 10th ICGL, 294-302. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.icgl.gr/
Γεωργαλίδου, Μ. 2012. “Ερωτήσεις και απαντήσεις στο Δημοσιογραφικό και Δικανικό Λόγο: Μια προκαταρτική μελέτη”. Στo Selected papers of the 10th ICG,733-741. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.icgl.gr
Κοτζόγλου, Γ. 2012. ‘Προρηματικά υποκείμενα και Αρχή της Διευρυμένης Προβολής στην Ελληνική’. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 32. 195-207.
Kousoulis, P. 2012 Egyptian versus otherness and the issue of acculturation in the Egyptian demonic discourse of the Late Bronze Age”, in N. Stampolidis (ed.), Immortality: the Earthly, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze Age and the Early Iron Age, Rethimno: University of Crete, 257-67.
Σακκάς, I. 2012. «Ο ρόλος της Βρετανίας στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου: Ιδεολογία και Γεωπολιτικοί Υπολογισμοί». Στο Π. Ήφαιστος, Κων. Κολιόπουλος και Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-50. Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια; (Aθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2012), σ. 91-116 (www.idis.gr/coldwar/pdf/e-book.pdf).

5. Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 2012
Liritzis, I. 2012. Does Archaeometry contribute in the development of cultural- educational tourism & sustainable development? In 17th Scientific Conference of Greek Regionalists Delphi “The future of develomental and urban planning of Greece”, Sociery of Greek Regionalists, National Technical University of Athens, Univ of Central Greece et al., Proceedings Editor Dr Ladias, 545-559 (includes Introductory Greeting p.19-20)
Σακκάς, Ι. 2012. «Εξουσιαστικές Δομές και Πολιτική Σύγκρουση στον Αραβικό Κόσμο», σ. 607-616. Στο Παντ. Γ. Σκλιάς (επιμ.), Ανάπτυξη – Ηγεσία – Κοινωνία. Κείμενα Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης (Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2012).
Στεφανάκης, Μ.Ι., Ν. Ζάρρας, Ε. Παπαβασιλείου). «Το ερευνητικό πρόγραμμα Ύστερη Αρχαιότητα στη Δωδεκάνησο: Παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Ρόδου: Mια συνεργασία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων», ΙΖ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Ρόδος, 30.07.2011, Δωδεκανησιακά Χρονικά ΚΕ΄, 2012, 162-180.

6. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 2012
Καραντζόλα, Ε. Τικτοπούλου, Κ. & Φραντζή, Κ. 2012. «Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγές για την πρώιμη νεοελληνική γλώσσα», στο Πρώιμη νεοελληνική δημώδης γραμματεία: Γλώσσα, παράδοση και ποιητική, επιμ. Γ. Κ. Μαυρομάτης & Ν. Αγιώτης, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, σσ. 473-501.
Kousoulis, P. 2012. “Rhodes before the Saite Kings: Egyptian relations with Rhodesand the Dodecanese during the Ramesside Period”, in M. Collier and S. Snape (eds.), Ramesside Studies in Honour of K.A. Kitchen festchrift, Bolton: Rutherford Press, 283-92
Κουσούλης, Π. “»Ὁ ὂφις ὁ ἀρχαῖος’: όψεις του αρχέγονου κακού και του δαιμονικού κόσμου στην αρχαία Αίγυπτο”, στο Σ. Ντάλης (επιμ.), Η Μεσόγειος και ο Κόσμος Χθες και Σήμερα. Ειδική έκδοση του περιοδικού Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24 (Νοέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012), 47-70
Liritzis, I. & Laskaris, N. 2012. The SIMS-SS obsidian hydration dating Method. In Ioannis Liritzis and Christopher M. Stevenson (Editors) (2012) The Dating and Provenance of Natural and Manufactured Glasses; The University of New Mexico Press, 26-45.
Μανώλη, Π. 2012. ‘Υπο-περιφερειακή συνεργασία: Θεωρία και πράξη’ στο Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Θεωρία, Δομή και Προκλήσεις της Παγκόσμιας Οικονομίας, επιμ. Α. Κόντης και Χ. Τσαρδανίδης, Αθήνα: Παπαζήση, 451-468
Μανώλη, Π. 2012. ‘The Political Economy of the Greek Crisis: Collective Action Perspectives’, in Greece: Economics, Political and Social Issues, edited by Panagiotis Liargovas, New York: Nova Science Publishers
Ντάλης, Σ. 2012. «Εισαγωγή και επίμετρο» Στο Σ. Ντάλης (επίμ.) Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα-ΕΕ 1981-2011. Παπαζήση Αθήνα.
Σακκάς, Ι. 2012 «Conflict and Détente in the Eastern Mediterranean: From the Yom Kippur War to the Cyprus Crisis, Oct. 1973 – April 1974». In Elena Calandri, Daniele Caviglia, Antonio Varsori (eds.), Détente in Cold War Europe. Politics and Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East (London: I. B. Tauris, Dec. 2012, 141-54).
Συρόπουλος, Σ. «Σκηνική νεκρομαντεία και αθηναϊκή πολιτική: η νεκρανάσταση του Δαρείου στους Πέρσες του Αισχύλου και η ιστορική συνείδηση». In Θέατρο και Πόλη. Αττικό Δράμα, Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, of the series «Σύγχρονη Αρχαιογνωστική Βιβλιοθήκη» editions Δαίδαλος/Ζαχαρόπουλος”, Αθήνα 2012, edd. Α. Μαρκαντωνάτος & Λ. Πλατυπόδης, 83-105.
Tsakonas, P. 2012. “Policy Ideas and Foreign Policy Reform in Post-Cold War Greece” στο S. Kalyvas, G. Pagoulatos and H. Tsoukas (eds.), From Stagnation to Forced Adjustment. Reforms in Greece, 1974-2010 (Hurst and Columbia University Press, New York)
Καραντζόλα, Ε., Τικτοπούλου, Κ. & Φραντζή, Κ. 2012. Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγές για την πρώιμη νεοελληνική. Στη Γιάννης Μαυρομάτης και Νίκος Αγιώτης επιμ., Πρώιμη Νεοελληνική Δημώδης Γραμματεία. Βικέλαια Δημοτική Βιβλιοθήκη, 473-502.

7. Άλλες εργασίες 2012
Ντάλης, Σ. 2012. «Επίμετρο» Στο Μάριο Τελό., Η Ευρωπαϊκή θεώρηση των διεθνών σχέσεων, Παπαζήση, Αθήνα.
Τσάκωνας, Π. 2012. «Αναζητώντας Στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο» [Ειδικό Αφιέρωμα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ECONOMIST «Η Ελλάδα και ο Κόσμος το 2013» – Δεκέμβριος 2012]

8. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές – χωρίς πρακτικά 2012
Frantzi, K.T. 2012. Exploring the Use of Content Words in 21 Interviews Given by George Papandreou as Greece’s Prime Minister. e-Book of Abstracts 10th International Conference on New Directions in the Humanities, Montréal, 14-17 June, 2012.
Georgalidou, M. 2012. 19th “Functions of humor in Greek political discourse: The case of hooded individuals”. Sociolinguistic Symposium. Berlin, Germany, 21-24 August 2012
Κεφαλά, Β. 2012. Συνέδριο British International Studies Association – International Studies Association (BISA-ISA) 20-22/06/2012, Εδιμβούργο, με θέμα «The Arab revolts: A challenge or an opportunity for the West?”
Kousoulis, P. 2012. «Aspects of cultural adaptations in the manifestations of the demonic servants of the gods in Egypt and the Levat». Invited presentation delivered at the Cult and Ritual on the Levantine coast and its impact on the Eastern Mediterranean realm Symposium, Beirut, 23-28 October 2012.
Kousoulis, P. 2012. «Rebellious identities and demonic diversity: msw-bdst and the Apophian children». Invited presentation delivered at the one-day symposium Evil spirits, Monsters and Benevolent Protectors: Demonology in ancient Egypt and Mesopotamia, Institute for the Study of the Ancient World, New York, 23 April 2012.
Magliveras, K. 2012. “The Question of Recalcitrant EU Member States Revisited” στο Sixth Pan-European Conference on European Union Politics, το οποίο οργανώθηκε από το European Consortium for Political Research (ECPR) – Standing Group on European Politics, University of Tampere, Tampere, Φιλανδία, 13-15 Σεπτεμβρίου 2012.
Μαγκλιβέρας, K. 2012. «Σκέψεις για την Επίλυση των Διαφορών βάσει του Κεφαλαίου XV της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας» στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με τίτλο Διεθνολογικές Επικαιρότητες και Ελλάδα: Δίκαιο Θάλασσας και Δικαστικές Ασυλίες σε Κίνηση, Αθήνα, 20-22 Δεκεμβρίου 2012.
Manoli, P. 2012. Workshop ‘The Role of Inter-Parliamentary Institutions (IPIs) in Global and Regional Governance’, in the 1st EISA/SGIR Exploratory Workshops meeting in collaboration with the Department of Mediterranean Studies of the University of the Aegean (Rhodes, 25-26 October 2012]
Manoli, P. 2012. Πάνελ ‘Regionalism and Multilateral Engagement: Subregional Processes; Black Sea Synergy; other EU Programmes’ στο Συνέδριο ‘Security, Democracy and Development in the Southern Caucasus and the Black Sea Region’, ASCN, Kadir Has University [11-13 October 2012]
Manoli, P. 2012. ‘Regionalism in Retreat? Evidence from the European Neighbourhood’, Workshop ‘Regional Governance and Global Crises’, Institute of Advanced Study, University of Warwick, [18 – 19 June 2012]
Tsakonas, Panagiotis. 2012. “Comparing and Contrasting Europeanization”. Οργάνωση: The Hellenic Observatory, European Institute at the London School of Economics (LSE) & Institute of International Economic Relations, Αθήνα, 14-16 Μαίου 2012
Τσάκωνας, Παναγιώτης. 2012. «30 Χρόνια από τη Συνθήκη του Μοντέγκο Μπέυ». Οργάνωση: Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 20-22 Δεκεμβρίου 2012

9. Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 2012
Liritzis, Ι. & Stevenson, C.M. 2012. (Editors) Obsidian and Ancient Manufactured Glasses; The University of New Mexico Press, Albuquerque
Liritzis, I. & Stevenson, C.M. 2012. (Editors) The Dating and Provenance of Natural and Manufactured Glasses; (The University of New Mexico Press), 26-45.
Ντάλης, Σ. 2012.(Επιμέλεια). Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα και ΕΕ 1981-2011, Παπαζήση, Αθήνα.
Tsakonas, P. & Constandinides, S. 2012. (eds), “The Greek Crisis”, Etudes Helleniques/Hellenic Studies (Special issue; Vol. 20, No. 2, Automne/Autumn 2012)

10. Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 2012
Manoli, P. 2012. The European Union and its Eastern neighbours: towards a more ambitious partnership? by Elena Korosteleva (London and New York, Routledge, 2012) published in the Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 12(3), September: 463-465
Σακκάς, Ι. 2012. Journal of Oriental and African Studies, vol. 22 (2012), pp.347-54.
Συρόπουλος, Σ. & Παππάς, Θ. Jeffrey Rusten (ed.). 2012. The Birth of Comedy. Texts, Documents and Art from Athenian Comic Competitions, 486-280, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011. Σκληρόδετο, 794 σελ. ISBN 10: 0-8018-9448-4 / ISBN-13: 978-0-8018-9448-0. in Τεκμήριον, vol. 10, pp. 247-(2012) 260.

11. Άλλα 2012
Τσάκωνας, Π. 2012. Επιστημονικός Υπεύθυνος της σειράς «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του εκδοτικού οίκου Gutenberg.
Tsakonas, P. 2012. Συν-εκδότης (Co-Editor) της ακαδημαϊκής επιθεώρησης Etudes Helléniques/Hellenic Studies (από κοινού με τα Πανεπιστήμιο Κρήτης και Quebec, Καναδά)

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

1. Βιβλία/Μονογραφίες 2012
Γαλαντόμος, Ι. 2012. Μαθήματα Διγλωσσίας. Θεσσαλονίκη: εκδ. Επίκεντρο. (ISBN 9789604583430)

2. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2012
Kaili, H., Çeltek, A. & Georgalidou M. 2012. Complement Clauses in the Turkish Variety spoken by Bilingual in Greek and Turkish Children on Rhodes/ Greece. Turkic Languages (16/1), 106-120.
Kaili, H. & Çeltek, Α.. 2012. On the teaching of –mIş to foreign learners of Turkish. Dilbilim Arastırmaları (2012/2), 1-20.
Vlachou, E. 2012. Delimiting the class of free choice items in a comparative perspective: evidence from the database of the French and Greek free choice items. Lingua. Elsevier, τόμος 122, σειρά 14, 1523-1568 (διαθέσιμο: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384112001581)

3. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 2012
Βλάχου, Ε. 2012. Το γλωσσικό φαινόμενο της άρνησης στην Ελληνική, Εβραϊκή και Τουρκική: γλωσσολογική θεωρία και γλωσσική πολιτική. Διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική 24. Η Μεσόγειος χθες και σήμερα. Εκδόσεις Παραζήση, 103-112.

4. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2012
Βλάχου, Ε. 2012. Μορφολογική και σημασιολογική ανάλυση των αναδιπλασιασμένων ερωτηματικών λέξεων της Ελληνικής και της Τουρκικής. Πρακτικά της 32ης Συνάντησης του τομέα Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Georgalidou, M., Kaili, H., & Çeltek, Α. 2012. Patterns of code-alternation in the bilingual in Greek and Turkish muslim community of Rhodes. Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kabakis-Vougiouklis (επιμ.), σελ. 294-302. Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.icgl.gr/files/English/20.Georgalidou_et_al_10ICGL_pp.294-302.pdf
Galantomos, I. 2012. Exploring Mediterranean Languages Learners’ Motivational Profiles. In Botinis, A. (Ed.), Proceedings of the 5th ISEL Conference on Experimental Linguistics (pp. 53-56). Athens: University of Athens & International Speech & Communication Association .
Andreou, G., Katsarou, D. & Galantomos, I. 2012. Phonological skills in Down Syndrome (DS): Experimental findings from a Greek sample. In Botinis, A. (Ed.), Proceedings of the 5th ISEL Conference on Experimental Linguistics (pp. 5-8). Athens: University of Athens & International Speech & Communication Association.
Georgalidou, M., Kaili, H., & Çeltek, Α. 2012. Patterns of code-alternation in the bilingual in Greek and Turkish muslim community of Rhodes. Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kabakis-Vougiouklis (επιμ.), σελ. 294-302. Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.icgl.gr/files/English/20.Georgalidou_et_al_10ICGL_pp.294-302.pdf
Katsarou, S. Crafting identities by fingernail designs on Greek Neolithic pot surfaces (Poster). Στο: Craftsandpeople. Agents of Skilled Labour in the Archaeological Record. International Conference, London, British Museum, November 1-2, 2012 (Organizers: Sara Strack, University of Leicester, Marion Uckelmann, University of Exeter, & Ben Roberts, University of Durham). Υπό έκδοση σε τόμο εντός του 2013.
Νικολού Κ., Κ. Αϊβαζόγλου & Μ. Χατζηνικολάου 2012. «Συμφωνικά συμπλέγματα στα όρια λέξεων: η περίπτωση των ακρωνυμίων και των δάνειων λέξεων της Ελληνικής». ΜΕΓ 32:400-415.
Nikolou, K., Revithiadou, A. & D. Papadopoulou. 2012. “Exceptional stress patterns in the absence of morphological conditioning”. Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), Selected papers of the 10th ICGL, pp. 472-479. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.icgl.gr/files/English/40.Nikolou_et_al_10ICGL_pp.472-479.pdf
Panagiotakis, N. & Panagiotaki, M. 2012. ‘Architectural remains of the Bronze Age Pediada in their landscape’ Paper presented at the 9th International Cretological Congress (Chania, Crete, October 2006), 2012: 737-755.
Panagiotaki, M., Panagiotakis, N. Guzowska, M. & Πασχαλίδης, K. 2012. ‘Μελετώντας τη Μέση και ύστερη Εποχή του Χαλκού στην επαρχία Πεδιάδος στην κεντρική Κρήτη’, Paper presented at the 9th International Cretological Congress (Chania, Crete, October 2006), 2012: 757-781.

5. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 2012
Νικολού, Κ. 2012. Σύνθεση. Στο Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος (επιμ.), Επιστημονικό Παραδοτέο 5.2.4., Συγκριτική Μελέτη Αλβανικής – Ελληνικής και Ρωσικής – Ελληνικής, Αναλυτική Έκθεση Αλβανικής, Παραγωγή Λέξεων, 1-22. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)
Νικολού, Κ. 2012. Αρκτικόλεξα και ακρωνύμια. Στο Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος (επιμ.), Επιστημονικό Παραδοτέο 5.2.4., Συγκριτική Μελέτη Αλβανικής – Ελληνικής και Ρωσικής – Ελληνικής, Αναλυτική Έκθεση Αλβανικής, Παραγωγή Λέξεων, 22-28. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)
Κάππα, Ι. & Νικολού, Κ. 2012. Φωνολογικοί κανόνες. Στο Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος (επιμ.), Επιστημονικό Παραδοτέο 5.2.4., Συγκριτική Μελέτη Αλβανικής – Ελληνικής και Ρωσικής – Ελληνικής, Αναλυτική Έκθεση Αλβανικής, Φωνολογία, 29-41. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)
Νικολού, Κ. 2012. Φωνολογία – Μέρος 1ο: Φωνολογικοί κανόνες. Στο Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος (επιμ.), Επιστημονικό Παραδοτέο 5.2.4., Συγκριτική Μελέτη Αλβανικής – Ελληνικής και Ρωσικής – Ελληνικής. Περιληπτικές Εκθέσεις. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)
Νικολού, Κ. 2012. Φωνολογία – Μέρος 2ο: Συλλαβική δομή και φωνοτακτικοί περιορισμοί. Στο Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος (επιμ.), Επιστημονικό Παραδοτέο 5.2.4., Συγκριτική Μελέτη Αλβανικής – Ελληνικής και Ρωσικής – Ελληνικής. Περιληπτικές Εκθέσεις. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)
Νικολού, Κ. 2012. Φωνολογία – Μέρος 3ο: Τονισμός. Στο Ανθή Ρεβυθιάδου & Βασίλειος Σπυρόπουλος (επιμ.), Επιστημονικό Παραδοτέο 5.2.4., Συγκριτική Μελέτη Αλβανικής – Ελληνικής και Ρωσικής – Ελληνικής. Περιληπτικές Εκθέσεις. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)

6. Άλλες εργασίες 2012
Βλάχου, Ε., Γαλαντόμος, Ι., Ιντζίδης, Β., Σιμόπουλος, Γ., Τσέλιου, Β., Τσιαγκάνη, Ντ., Φραντζή, Κ, Καρπόζηλος, Κ., & Παπαδόπουλος, Γ. 2012. Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία. Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ
7.Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές – χωρίς πρακτικά 2012
Βλάχου, Ε. 2012. Quantifiers in apposition. Διάλεξη που θα δόθηκε (μαζί με τον Δρ. Καθ. Francis Corblin) στο συνέδριο Déterminants et inférence. Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Paris 4), 11-12 Δεκεμβρίου 2012.
Βλάχου, Ε. 2012. Definites and weak definites in the languages of the Mediterranean. Διάλεξη που δόθηκε στο συνέδριο Déterminants et inférence. Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Paris 4), 13-14 Ιουνίου 2012
Nikolou, K. 2012. «Stress in morphology-dependent systems when morphology is absent: A case study from L2 Greek». Γραπτή ανακοίνωση η οποία παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Φωνολογίας της Γηραιάς Ηπείρου 9 (Old World Conference in Phonology (OCP9), Βερολίνο, 18-21 Ιανουαρίου 2012, σε συνεργασία με τις Α. Ρεβυθιάδου και Δ. Παπαδοπούλου).
Spyropoulos, V., A. Revithiadou, I. Kappa, K. Nikolou, A. Lengeris, N. Stamatogiannis, P. Anagnostopoulos, G. Markopoulos 2012. A comparative study of Albanian-Greek: Aspects of phonological and morphosyntactic structure. Προφορική ανακοίνωση η οποία παρουσιάστηκε στο 1st International Conference of Greek-Albanian/Albanian-Greek Studies, Τίρανα, 24-25 Μαρτίου 2012.

8. Άλλα 2012
Νικολού, Κ. 2012. «Τονικά σχήματα των ακρωνυμίων της Ελληνικής: Μια πειραματική προσέγγιση». Τρίωρο ερευνητικό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012.

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

1. Βιβλία/μονογραφίες 2011
Κεφαλά Β. 2011. L’évolution du Liban. Les facteurs déterminants. L’Harmattan, Paris, septembre 2011

2. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2011
Kousoulis, P. 2011. “Stop, o poison, that I may find your name according to your aspect’: a preliminary study on the ambivalent notion of poison and the demonization of the scorpion’s sting in Egypt and abroad”, Journal of Ancient Egyptian Interconnections4.3, 14-26.
Liritzis, I. 2011. Surface dating by luminescence: An Overview Geochronometria, 38(3) 292-302
Mazzarella, A., Giuliacci, A. & Liritzis, I. 2011. The equatorial stratospheric wind quasi-biennial oscillation revisited: on the dominance of 28-month cycle. Int. J. Ocean & Climate Systems, Vol.2, Issue 1, 19-26.
Katsaros, T., Liritzis, I. and Laskaris, N. 2011. Identification of Theophrastus’ pigments egyptios kyanos and psimythion from archaeological excavations: A case study. Archaeosciences (Revue d’Archaeometrie) 34, 69-80.
Laskaris, N. & Liritzis, I. 2011. A new mathematical approximation of sunlight attenuation in rocks for surface luminescence dating. J. of Luminescence, 131, 1874- 1884.
Liritzis, I. & Laskaris, N. 2011. Fifty years of obsidian hydration dating in archaeology, J. Non Crystalline Solids, 357, 211-219.
Laskaris, N., Sampson, A., Mavridis, F. and Liritzis, I. 2011. Late Pleistocene/Early Holocene seafaring in the Aegean: new obsidian hydration dates with the SIMS-SS method, J. Archaeological Science, 38, 2475-2479
Polymeris, G.S., Afouxenidis D., Raptis S., Liritzis. I., Tsirliganis, N.C. & Kitis, G. 2011. Relative response of TL and component-resolved OSL to alpha and beta radiations in annealed sedimentary quartz. Radiation Measurements, 46, 1055-1064.
Liritzis, I., Mavrikis, D., Zacharias, N., Sakalis, A., Tsirliganis, N. & Polymeris, G.S. 2011. Potassium determinations using SEM, FAAS and XRF: Some experimental notes. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 11, No. 2, pp. 169-179
Huliaras & Magliveras, K. 2011. “The End of an Affair? Libya and Sub-Saharan Africa” [2011] 16 The Journal of North African Studies 167-181
Μαγκλιβέρας, Κ. 2011. «Η Εφαρμογή της Θεωρίας της Εντολής στη Δικαιοπαραγωγική Διαδικασία των Διεθνών Οργανισμών» [2011] 31 Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 273-283.
Στεφανάκης Μ. & Πατσιαδά Β. 2011. Η αρχαιολογική έρευνα στον αρχαίο δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 10-12 (2009-2011), 63-134.

3. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 2011
Κεφαλά, Β. 2011. Οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο ή πώς οι ίδιες αιτίες δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 24, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011/ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012
Κοτζόγλου, Γ. 2011. “Η εκδίκηση των ηττημένων γλωσσών: περιπτώσεις γραμματικού δανεισμού στις γλώσσες της Μεσογείου.” Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24.
Magliveras, Κ. 2011. “The New Regime in International Aviation Security Law and the Al-Qaeda Clause” [2011] 27 International Enforcement Law Reporter 597-601.
Μαγκλιβέρας, Κ. 2011. Σχόλιο: Αφρικανικό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, Application No. 001/2008, In the matter of Michelot Yogogombaye v the Republic of Senegal, Απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 2009, [2011] 23 Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 752-759.
Ντάλης, Σ. 2011. «Ο κόσμος , η Ευρώπη και η Ελλάδα», Στην Τετραμηνιαία Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 21-22, Αθήνα, σ.253-263.
Ντάλης, Σ. 2011. « Η 11η Σεπτεμβρίου και οι αμερικανοί νεοσυντηρητικοί» , Εισαγωγή σε αφιέρωμα στην Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 23, Αθήνα, σ.143-145.
Ντάλης, Σ. 2011. «Πόλεμος στο Ιράκ. Η ανθρωπιστική και στρατηγική καταστροφή και οι επιπτώσεις της στην ευρύτερη περιοχή», Άρθρο στο Αφιέρωμα για τη Μεσόγειο στην Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 24, Αθήνα.

4. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2011
Γεωργαλίδου, Μ., Σπυρόπουλος, Β., Καϊλή, Χ., & Ρεβυθιάδου, Α. 2011. Η γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσολογική ταυτότητα μιας Ροδιακής ποικιλίας της Ελληνικής. Στο Οι Διαλεκτικές Μορφές της Ελληνικής Γλώσσας από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα: Πρακτικά του 6ου Γλωσσολογικού Συνεδρίου, σελ. 241-262. Αθήνα: ΟΔΕΓ.
Georgalidou, M., Spyropoulos, V., & Kaili, Η. 2011. Spoken varieties of Greek in the bilingual Muslim community of Rhodes. Στο Α. Galani & G. Tsoulas (επιμ.) Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://83.212.19.218/icgl7/Georgalidou-et-al.pdf
Γεωργιαφέντης, Μ., Κοτζόγλου, Γ. & Φιλιππάκη-Warburton, Ειρ. 2011. ‘Η συμβολή της γλωσσολογικής έρευνας στη σχολική γραμματική: ζητήματα ανάλυσης της γλώσσας στη Γραμματική Ε΄και Στ΄ δημοτικού’. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31. 76-88.
Μαγκλιβέρας, Κ. 2011. «Ο Μετασχηματισμός των Διεθνών Οργανισμών: Από τους ‘Μαλακούς’ στους ‘Σκληρούς’ Πολυμερείς Μηχανισμούς Συνεργασίας» στο συλλογικό έργο Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων/ Σ. Περράκης (επιμέλεια), Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2011, σελ. 53-75.
Σακκάς, Ι. 2011. «Ο Γρηγόρης Φαράκος και οι Κρίσεις-Διασπάσεις στο Ελληνικό Κομμουνιστικό Κίνημα, 1944-1968», σ. 89-108. Στο Γρ. Ψαλλίδας (επιμ.), Διαδρομές στην Ιστορία, Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας, 2011.
Στεφανάκης, Μ. 2011. «Αρχαϊκή κεραμική από την Πεδιάδα», Πεπραγμένα του Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1-8 Οκτωβρίου 2006, Α2, 837-850.

5. Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 2011
Liritzis, I. 2011. Archaeometry in the study of material culture: an internationally established subject for the higher education. In Proceedings 1st Symposium ARC_RNT: Archaeological Research & New Technologies, University of Peloponnese, Lab of Archaeometry, Kalamata, 19-29 (in Greek).
Σακκάς, Ι. 2011. «Ο διεθνής παράγοντας στη Μέση Ανατολή», σ. 1191-201. Στο Χάρης Μπαμπούνης (επιμ.), Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθ. Γ. Λεοντσίνη, τ. 2 (Αθήνα, 2011).

6. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 2011
Georgalidou, M. 2011. ““Stop caressing the ears of the hooded”: Political humour in times of conflict”. In Villy Tsakona & Diana Elena Popa (eds), Studies in political humour: In between political critique and public entertainment. Amsterdam: John Benjamins , 83-108.
Kousoulis, P. 2011. ‘The demonic lore of ancient Egypt: questions on definitions”, στο P. Kousoulis (ed.), Ancient Egyptian Demonology: Studies on the boundaries between the Demonic and the Divine in Egyptian Magic, Orientalia Lovaniensia Analecta 175, Leuven: Peeters Publishers, ix-xxi.
Magliveras, Κ. 2011. “Membership in International Organisations” στο J. Klabbers & A. Wallendahl (επιμέλεια), Research Handbook on International Organisations, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, σελ. 84-107.
Μαγκλιβέρας, Κ. 2011. «Διεθνείς Οργανισμοί» στο συλλογικό έργο Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας (επιμέλεια), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 113-145
Μαγκλιβέρας, Κ. 2011. «Οι Διπλωματικοί Μέθοδοι Επίλυσης των Διαφορών» στο συλλογικό έργο Κ. Αντωνόπουλος & Κ. Μαγκλιβέρας (επιμέλεια), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011 σελ. 457-474
Manoli, P. 2011. Συν-συγγραφέας με S. Stavridis. The Parliamentary Dimension of Regionalism: Comparing Experiences in Europe’s Neighborhoods, in New Regionalism and the European Union Dialogues, Comparisons and New Research Directions edited by Nick Robinson, Ben Rosamond, Alex Warleigh-Lack, London: Routledge: 218-235
Manoli, P. 2011. The Role of Intergovernmental Institutions in Regional Cooperation in Traditional Security Threats and Regional Cooperation in the Southern Caucasus, edited by Mustafa Aydin, NATO Science for Peace and Security Series, vol. 77, IOS Press: 90-106
Σακκάς, Ι. 2011. «Reconciling Political Identity and Atlantic Partnership. Europe and the Middle East Crisis of 1973-4». In Giles Scott-Smith & Valerie Aubourg (επιμ.), Atlantic, Euratlantic, or Europe-America? The Atlantic Community and the European Idea from Kennedy to Nixon (Paris: Soleb, 2011, 506-525).
Σακκάς, Ι. 2011. «Anglo-American Relations and the Palestine Question, 1945-48». In Victor Mauer and David Moeckli. (eds), European-American Relations and the Middle East (London: Routledge 2011, 47-61).
Στεφανάκης, Μ., Παπαβασιλείου, Β. & Κολοκυθάς, Δ.Α. 2011. «Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής της αρχαίας Κυμισάλας στη Ρόδο, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», στο Φώκιαλη, Μ., Ανδρεαδάκης, Ν. και Ξανθάκου, Γ. (επιμ.), Διεργασίες Σκέψης στο Σχολείο και την Κοινωνία. Προοπτικές για ένα Αειφόρο Μέλλον. Αθήνα: Πεδίο, 87-108.
Tsakonas, P. & Dokos, T. 2011. “Defense and Security in the Mediterranean: The Case of Greece” in Jorge I. Domínguez and Rut Diamint (eds.), Defense Policies. Wording Different Worlds (Baltimore: Johns Hopkins University Press)

7. Άλλες εργασίες 2011
Manoli, P. 2011. Black Sea Regionalism in Perspective, Neighbourhood Policy Paper no. 2, December 2011, Center of International and European and Studies, Kadir Has University, σελίδες 10.
Manoli, P. 2011. EU Strategy towards the Black Sea: A multilateral Approach, Paper published within the EU4Seas project [presented at ‘European Union’s stress test for its multilateral approach: Prospects for fostering regional cooperation’ Tallinn, 2-3 March, 2011] Barcelona: CIDOB:1-11
Ντάλης, Σ. 2011. «Επίμετρο» Στο Στάνλευ Χόφμαν., Χάος και Βία. Η παγκοσμιοποίηση, τα καταρρέοντα κράτη, η τρομοκρατία και η αμερικανική εξωτερική πολιτική, Παπαζήση, Αθήνα.
Στεφανάκης, Μ. 2011. «Ένας αρχαίος δήμος της Ρόδου έρχεται στο φως», Αιγαίο.edu: Η Εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρ. φύλλου 15, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 14.
Τσάκωνας, Π. 2011. Ευκαιρίες και Περιορισμοί ενός Δυνητικού Ηγεμόνα. Στο Μεσόγειος:Τα Νέα Δεδομένα, FORUM Αγορά Ιδεών.
Φραντζή, Κ.Θ. 2011. Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων και Πολιτικός Λόγος, Όψεις της Τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή, Ανοικτές Διαλέξεις: Δήμος Ρόδου & Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 3 Δεκεμβρίου 2011, Ρόδος.

8. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές χωρίς πρακτικά 2011
Frantzi, K.T. 2011. Greek Written Advertising Language Corpus: Extracting Quantitative Information. Book of Abstracts 4th International Conference Language in the Media – Language (?) in the Media (?): Rethinking the field, Limerick, June 6-8, 2011.
Frantzi, K.T. 2011. Quantitative Processing of the “Sect of Revolutionaries” Proclamations. 8th International Conference The Letter of the Law – Law, Matters in Language and Literature. May, 5-8, 2011, Athens.
Κουσούλης, Π. 2011.‘The Mediterranean Material Culture and the Study of Religion”. Invited lecture presented at the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Fransisco, 16-22 November 2011.
Κουσούλης, Π. 2011. «Apophis and his sister: the demonisation of venomous bites and agents in Egypt and abroad». Invited lecture presented at the specialised workshop Ancient Egyptian Demonology: a comparative perspective, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 28 February – 1 March 2011.
Κουσούλης, Π. 2011. “Ο όφις ο αρχαίος’: αρχέγονο κακό και δαιμονολογία στη NA Μεσόγειο». Ανακοίνωση κατόπιν πρόσκλησης στον Κύκλο Διαλέξεων Επιστήμης Κοινωνία (Απρίλιος – Μάιος 2011) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με γενικό θέμα Ανατολική Μεσόγειος: Σταυροδρόμι Μύθου και Λατρείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 3 Μαΐου 2011.
Κουσούλης, Π. 2011. «Το Αιγαίο στην Αίγυπτο κατά την 3η χιλιετία μ.Χ. και η αυγή της Αιγυπτολογίας στην Ελλάδα». Ομιλία στο 1o Πανελλήνιo Συμπόσιο Ex Oriente Lux: Η έρευνα και διδασκαλία των Πολιτισμών της Αιγύπτου, Εγγύς Ανατολής και Κύπρου στα Ελληνικά ΑΕΙ, το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Τμήμα Προϊστορικών, Ανατολικών και Αιγυπτιακών Aρχαιοτήτων), Πανεπιστήμιο Αθηνών, αμφ. Ι. Δρακοπούλου, 20 Μαΐου 2011.
Magliveras, Κ. 2011. “Measuring the Effectiveness of International Organizations: A Theoretical Approach” στο 69th Annual Conference of the Midwest Political Sciences Association (Section 20: International Cooperation and Organization), Chicago, ΗΠΑ, 31 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2011.
Magliveras, Κ. 2011. “International Legislation and the Theory of Agency in International Institutions” στο Third Global International Studies Conference, το οποίο οργανώθηκε από το World International Studies Committee, University of Porto, Πορτογαλία, 17-20 Αυγούστου 2011.
Manoli, P. 2011. ‘Political Economy of Labor Migration in the Black Sea Area’ στο Conference on The Black Sea in a Changing World: New Issues in Old Bottles [University of Shizuoka, 29-30 October 2011]
Manoli, P. 2011. ‘The Role of the Black Sea Economic Cooperation in Promoting Cross Border Cooperation’ στο Συνέδριο: Security and Cross-Border Cooperation in the EU, Black Sea Region and the Southern Caucasus [23-24 September 2011, Middle East Technical University]
Manoli, P. 2011. ‘Defining the Regional Framework of Black Sea Cooperation Actors, Institutions and Processes’ στο WISC – World International Studies Committee III Global Conference in Porto, 17–20 August 2011
Manoli, P. 2011. ‘Regional Cooperation/Regionalism’ στο International Neighbourhood Symposium «Understanding the Common Neighbourhood – The Black Sea Region in Focus [Kadir Has University Heybeliada, Istanbul, 28 June – 3 July 2011]
Manoli, P. 2011. ‘EU and the Multilateral approach: Black Sea’, The 10th METU Conference on International Relations – Rethinking International Relations Theory and Practice [Department of International Relations, June 15 – 17, 2011 Ankara]
Tsakonas, P. 2011. Assessing National and European Approaches to Illegal/Irregular Migration in the Mediterranean, Οργάνωση: John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, 12-14 December 2011
Tsakonas, P. 2011. Millennium 2011 Annual Conference: “Out of the Ivory Tower. Weaving the Theories and Practice of International Relations”, Οργάνωση: London School of Economics and Political Science, London, 22-23 October, 2011
Tsakonas, P. 2011. Third Global International Studies Conference, Οργάνωση: World International Studies Committee –WISC, Porto, Portugal 17-20 August 2011
Tsakonas, P. 2011. International Crisis Management Conference “ATHINA 2011”, Thessaloniki, 1-4 June 2011
Tsakonas, P. 2011. Turkey-Israeli Relations in Crisis, Οργάνωση: Barcelona Center for International Affairs (CITOB), Barcelona, 10-13 April 2011

9. Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 2011
Kousoulis, P. 2011. (ed.), Ancient Egyptian Demonology: Studies on the boundaries between the Demonic and the Divine in Egyptian Magic, Orientalia Lovaniencia Analecta 175, Peeters Publishers, Leuven.
Αντωνόπουλος, Κ. & Μαγκλιβέρας, Κ. 2011. (επιμέλεια), Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 605 σελίδες
Στεφανάκης, Μ. 2011. ΕΥΛΙΜΕΝΗ: Μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία, Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο. Tόμος 10-12/2009-2011.

10. Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 2011
Manoli, P. 2011. The Black Sea region and EU policy: the challenges of divergent agendas, edited by Karen Henderson and Carol Weaver, published in the Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 11(3), September: 345

11. Άλλα 2011
Τσάκωνας, Π. 2011. Επιστημονικός Υπεύθυνος της σειράς «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του εκδοτικού οίκου Gutenberg.
Tsakonas, P. 2011. Συν-εκδότης (Co-Editor) της ακαδημαϊκής επιθεώρησης Etudes Helléniques/Hellenic Studies (από κοινού με τα Πανεπιστήμιο Κρήτης και Quebec, Καναδά)

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ 407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

1. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2011
Galantomos, I., Andreou, G. & Gourgoulianis, K. 2011. The Content and Language of Newspaper Articles Related to the Official Ban on Smoking in Greece. The Open Applied Linguistics Journal, 4, 1-8.

2. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2011
Καϊλή, Χ., Πρόκου, Σ. & Çeltek, Α. 2011. Τα γραμματικά φαινόμενα στη διδασκαλία της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στο Themistokles Gogas & Periklis Tagkas (επιμ.), σελ. 162-179. Foreign Language Teaching in Tertiary Education III: Current Trends – Conference Proceedings. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος.
Galantomos, I. 2011. Vocabulary learning strategies among advanced Turkish learners. In Botinis, A. (Ed.), Proceedings of the fourth ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics (pp. 75-78). Athens: University of Athens.
Καϊλή, Χ., Πρόκου, Σ. & Çeltek, Α. 2011. Τα γραμματικά φαινόμενα στη διδασκαλία της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στο Themistokles Gogas & Periklis Tagkas (επιμ.), σελ. 162-179. Foreign Language Teaching in Tertiary Education III: Current Trends – Conference Proceedings. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος.
Γεωργαλίδου, Μ., Σπυρόπουλος, Β., Καϊλή, Χ., & Ρεβυθιάδου, Α. 2011. Η γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσολογική ταυτότητα μιας Ροδιακής ποικιλίας της Ελληνικής. Στο Οι Διαλεκτικές Μορφές της Ελληνικής Γλώσσας από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα: Πρακτικά του 6ου Γλωσσολογικού Συνεδρίου, σελ. 241-262. Αθήνα: ΟΔΕΓ
Katsarou-Tzeveleki, S. 2011. Morphology and distribution of pottery at the Early Helladic settlement of Helike. Στο: D. Katsonopoulou (επιμ.), HELIKE IV. Ancient Helike and Aigialeia: Protohelladika. The Southern and Central Greek Mainland, σσ. 89-126. Athens.

3. Άλλες εργασίες 2011
Αγάθος, Θ., Γαλαντόμος, Ι., Ιντζίδης, Β., Καραντζόλα, Ε., Ρουμπής, Ν. & Σιμόπουλος, Γ. 2011. Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Εγχειρίδιο & τετράδιο ασκήσεων (επίπεδο Α1). Αθήνα: ΙΔΕΚΕ.
Αγάθος, Θ., Γαλαντόμος, Ι., Ιντζίδης, Β., Καραντζόλα, Ε., Ρουμπής, Ν. & Σιμόπουλος, Γ. 2011. Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Εγχειρίδιο & τετράδιο ασκήσεων (επίπεδο Α2). Αθήνα: ΙΔΕΚΕ.

4. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές – χωρίς πρακτικά 2011
Βλάχου, Ε. 2011. Les déterminants de la quantité peu élevée du grec : une première typologie. Διάλεξη που δόθηκε (μαζί με τον Δρ. Καθ. Francis Corblin) στο συνέδριο Déterminants et inférence. Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Paris 4), 15-16 Δεκεμβρίου 2011.
Βλάχου, Ε. 2011. Peu et un peu: comparaison français-grec. Διάλεξη που δόθηκε (μαζί με τον Δρ. Καθ. Francis Corblin) στο συνέδριο Sémantique des déterminants : comparatif et valeur argumentative. Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Paris 4), 22-23 Ιουνίου 2011.
Katsarou, S. 2011. The Neolithic past on an imaginary stage. Στο: Theoretical Archaeology Group 2011, University of Berkeley, CA, USA, 6-8 Μαΐου 2011: Archaeology of and in the Contemporary World. Συνεδρία F: Memory, Performance and Identity in Archaeological Explorations of Space and Materiality (Organizer: Deborah Trein, University of Texas at Austin).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

1. Βιβλία /Μονογραφίες 2010
Magliveras, Κ. 2010. Migration Law in Greece, The Hague: Kluwer Law International.
Sampson, A., Kaczanowska, Μ. & Kozlowski, J. 2010. The prehistory of the island of Kythnos and the Mesolithic settlement of Maroulas. Krakow: Polish Academy & University of the Aegean.
Σάμψων, Α. 2010. Μεσολιθική Ελλάδα. Παλαιοπεριβάλλον, Οικονομία, Τεχνολογία. Αθήνα: εκδ. Ίων.
Tsakonas, P. 2010. The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations. Grasping Greece’s Socialization Strategy. Basingstoke and New York: Palgrave-Macmillan.

2. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2010
Frantzi, K.T. 2010. Corpus Linguistics Processing on Cavafy’s Poems. International Journal of Technology, Knowledge & Society 6(3): 99-109.
Georgalidou, M., Kaili, H. & Celtek, A. 2010. Code Alternation Patterns in Bilingual Family Conversation: A Conversation Analysis Approach. Journal of Greek Linguistics 10, 317-344.
Μαγκλιβέρας, Κ. 2010. Διεθνής συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων, δέσμευση κεφαλαίων δικτατορικών καθεστώτων και επιστροφή τους στην χώρα προελεύσεως: Η περίπτωση της Αϊτής – Ελβετίας. Ποινικά Χρονικά 705-712.
Manoli, P. 2010. Where is Black Sea Regionalism heading?’ Journal of Southeast European and Black Sea Studies 10(3).
Quinn, P. Day, V. Kilikoglou, E. Faber, S., Katsarou-Tzeveleki, S. & Sampson, A. 2010. Keeping an eye on your pots: The provenance of Neolithic ceramics from the Cave of the Cyclops, Youra, Greece. Journal of Archeological Science 37: 1042-1052.

3. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 2010
Kefala, P. 2010. Iran at a Critical Crossroad: Domestic Conflict and External Pressure. Middle East Forum 9.
Κεφαλά, Π. 2010. Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ και η επίδραση τους στις περιφερειακές ισορροπίες. Διεθνής και Eυρωπαϊκή Πολιτική 20.
Sudhaus, D., Ernstson K., Mayer, W., Neumair, A., Rappenglück B., Rappenglück M., Zeller, K.W., Liritzis, I. 2010. An ancient catastrophic tsunami event in the archaeological record around Lake Chiemsee, ANTIQUITY , 84, 428-439.
Mazzarella, A., Giuliacci, A. and Liritzis, I. 2010. On the 60-month cycle of multivariate ENSO index. Theor Appl Climatol , 100, 23-27.
Liritzis., I. 2010. Strofilas (Andros Island, Greece): New evidence of Cycladic Final Neolithic dated by novel luminescence and Obsidian Hydration methods. Journal of Archaeological Science 37, 1367- 1377.2009-2010
Liritzis, I. & Artelaris, G. 2010. Astronomical orientations of Dragon Houses (Palli Laka, Kapsala, Oche) and Armena Gate (Euboea, Greece). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Special Issue, (D.Keller, Guest editor.), Vol.10, No.3, 41-52. 2010-2011
Liritzis, I., Polymeris, G. & Zacharias, N. 2010. Surface luminescence dating of ‘Dragon Houses’ and Armena Gate at Styra (Euboea, Greece). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Special Issue, (D.Keller, guest editor), Vol.10, No.3, 65-81. 2010-2011
Liritzis, I. 2011. Surface dating by luminescence: An Overview. Geochronometria, 3, 38. 2010-2011
Liritzis, I., Drivaliari, A., Polymeris, G. & Katagas, Ch. 2010. New quartz technique for OSL dating of limestones. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.10, No.1, 81-87. 2009-2010
Magliveras, Κ. 2010. Returning State Assets Plundered by Dictators: The Duvalier Clan and Haiti. International Enforcement Law Reporter 26: 135-139.
Magliveras, K. 2010. Human Trafficking for the Purpose of Prostitution and German Criminal Law. International Enforcement Law Reporter 26: 365-368.
Ντάλης, Σ. 2010. Επιστημονική επιμέλεια αφιερώματος «Η κρίση στην Ευρωζώνη», Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 20.
Ντάλης, Σ. 2010. Επιστημονική επιμέλεια αφιερώματος «Η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ». Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 17.

4. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2010
Liritzis, I. 2010. The archaeology of agriculture: A brief review. In Where does Agriculture stands on? Summer Ecological School, Efthimiopoulos, E, ed, Interdisciplinary Institute of Environmental Research, Samothrace, 4-8 July 2010, Livani Press, Athens, 13-23. (in Greek)
Στεφανάκης, M. 2010. Πρόταση ίδρυσης αρχαιολογικού-οικολογικού πάρκου στη Ρόδο (αρχαία Κυμισάλα): Μια πρόκληση για την τοπική ανάπτυξη.Στο Χωροταξία-Πολεοδομία-Περιβάλλον στον 21ο Αιώνα: Ελλάδα-Μεσόγειος, επιμ.Μπεριάτος, Η. & Παπαγεωργίου Μ., 685-702. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

5. Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 2010
Γεωργιαφέντης, Μ. & Κοτζόγλου, Γ. 2010. Γραμματική Ε΄και Στ΄δημοτικού και γλωσσολογική θεωρία. Στο Καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο: πρακτικά 3ης ημερίδας εκπαιδευτικών, επιμ. Αμπόνη-Τσούρα, Λ., 48-77. Αθήνα: 23η Εκπ. Περιφέρεια Π.Ε.
Στεφανάκης, Μ. 2010. H αρχαία Κυμισάλα στο Δήμο Αταβύρου: Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη. Δήμος Ροδίων-Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Διεθνές Κέντρων Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου: Ρόδος.

6. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 2010
Kotzoglou, G. 2010. (Non)-extraction from subjects as an edge phenomenon. In The Complementiser phase: subjects and operators, ed. Panagiotidis Ph., 33-50. Oxford: Oxford University Press.
Liritzis, I. & Zacharias, N. 2010. Portable XRF of archaeological artefacts: current research, potentials and limitations. In X Ray Flourescence Spectrometry in GeoArchaeology, ed.Shackley,S. 109-142. Natural Sciences in Archaeology Series, Springer North America.
Magliveras, K. 2010. Devising New Rules for Regulating International Terrorism Warfare and Engaging Non-State Actors in the Negotiations. In International Law and Armed Conflict: Challenges in the 21st Century, ed. Quenivet, N., 338-355. T.M.C. Asser Press.
Ντάλης, Σ. 2010, Η ναυτική πειρατεία: Από την ομίχλη των θρύλων στην περίπτωση της Σομαλίας. Στο Σ.Ντάλης, Aπό τον Μπους στον Ομπάμα. Η διεθνής πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αθήνα: εκδ. Παπαζήση. 627-648
Sakkas, J. 2010. «Muhammad Ali of Egypt, the Ottomans and the Greek War of Independence». Στο M. Efthimiou (ed.), La Société Grecque sous la Domination Ottomane, Mesogeios, Αθήνα και Παρίσι, Hêrodotos, pp.325-41.
Κατσαρού, Σ. & Σάμψων, A. 2010. H Μεσολιθική περίοδος του Αιγαίου: Ένας υβριδικός πολιτισμός, μια εξωστρεφής κοινωνία. Στο Η Μεσολιθική Ελλάδα, 9000-6500 π.X., επιμ. Σάμψων, Α., 173-182. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
Ζαχαρίου, Σ. & Σεϊμένης, Ι. 2010. Από την Πράγα στη Νέα Υόρκη. Το Όραμα και η Στρατηγική της Κυβέρνησης Ομπάμα για θέματα Αφοπλισμού. Στο «Από τον Μπους στον Ομπάμα: Η Διεθνής Πολιτική σε έναν Κόσμο που αλλάζει», επιμ. Ντάλης, Σ. Αθήνα: εκδ. Παπαζήση.
Στεφανάκης, Μ. 2010. Western Crete: from Captain Spratt to modern archaeoseismology. In Ancient Earthquakes, eds. Sintubin, M., Stewart, I.S., Niemi, T.M., Altunel, E., 67-79. Geological Society of America Special Paper 471.
Συρόπουλος, Σ. 2010. S-light anomaly: dark brightness in Euripides’ Medea. In Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, eds. Christopoulos, M., Karakantza, E. & Levaniouk, O., 77-90.New York: Lexington Books (A division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc.).
Τσάκωνας, Π. 2010. Από τη «διεθνή» στη «κρατική» κοινωνικοποίηση: θεωρία και πράξη. Στο Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων, επιμ. Λάβδας, Κ.Α., Ξενάκης, Δ.Κ. & Χρυσοχόου, Δ.Ν. Αθήνα: εκδ. Ι. Σιδέρης.

7. Άλλες εργασίες 2010
Μανώλη, Π. 2010. The EU’s Black Sea Synergy: Results and Possible Ways Forward, co-authored with Laure Delcour, Policy Briefing, Directorate General for External Policies, Policy Department, European Parliament.
Manoli, P. 2010. Reinvigorating Black Sea Cooperation: A Policy Discussion. Gütersloh: Bertlesmann Foundation.
Μanoli, P. 2010. The EU’s Ambivalent Relationship with the BSEC: Reflecting on the Past, Mapping out the Future, co-authored with Tedo Japaridze, Yannis Tsantoulis, Dimitris Triantaphyllou. ICBSS Policy Brief 20.
Συρόπουλος, Σ. 2010. Μετάφραση από τα Αγγλικά του βιβλίου του R. Berhtold, Rhodes in the Hellenistic Age. Αθήνα: εκδ. Παπαζήσης & Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.
Συρόπουλος, Σ. 2010. Σκηνική νεκρομαντεία και αθηναϊκή πολιτική: η νεκρανάσταση του Δαρείου στους Πέρσες του Αισχύλου και η ιστορική συνείδηση». Στον υπό έκδοση τόμο της σειράς «Σύγχρονη Αρχαιογνωστική Βιβλιοθήκη», επιμ. Μαρκαντωνάτος, Α. Αθήνα: εκδ. Δαίδαλος/Ζαχαρόπουλος.
Τσάκωνας, Π. 2010. Οι Τούρκοι Γείτονές μας. Στο Η Ελλάδα το 2011, FORUM Αγορά Ιδεών.
Tsakonas, P. 2010. Cyprus-Russia: Relations with Moscow Strike Balance. Oxford Analytica 26.
Tsakonas, P. 2010. Cyprus/Middle East: Nicosia Opens up to Israel. Oxford Analytica 28.

8. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές – χωρίς πρακτικά 2010
Kaili H., Çeltek A. & Georgalidou M. 2010. Εισήγηση: “Complement Clauses in the Turkish variety spoken by bilingual in Greek and Turkish Children on Rhodes/Greece”.,Szeged, Hungary, 20-22 Αυγούστου 2010 (Πανεπιστήμιο Szeged).
Syropoulos, S. 2010. Conflicts within the boundaries of female sex: the case of Euripides. Στο Γ” Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Πολιτισμού με θέμα «Αναπαραστάσεις Γυναικών στα Έργα Ανδρών Δημιουργών της Μεσογείου» (3-6 Ιουνίου 2010 στην Κέρκυρα). Οργάνωση: Ένωση Φοιτητών και Αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «ΕΚΑΤΑΙΟΣ» σε συνεργασία με τον Δήμο Θιναλίων Κέρκυρας.
Tsakonas, P. 2010. Tenth International CISS Millenium Conference Οργάνωση: International Studies Association (ISA) – CISS & WISC, Venice, Italy 4-5 Ιουλίου 2010
Φραντζή, Κ.Θ. & Αμβροσιάδης, Μ. 2010. Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων και Πολιτικός Λόγος. Περιλήψεις, Θ’ Συνέδριο Πολιτικός Λόγος και Πολιτική Επικοινωνία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτική Πραγματικότητα, Αθήνα, 26-28 Μαΐου 2010.
9. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια χωρίς κριτές – χωρίς πρακτικά 2010
Kousoulis, P. 2010. The role of Greece in the preservation and promotion of the Greek monuments and presence in Egypt. Προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο Conservation and Digital presentation of the marble tombs in the Christian necropolis of Alexandria (Αλεξάνδρεια, 9-11 Απριλίου 2010). Hellenic Aid, Technological Institutes of Lamia and Athens.
Μαγκλιβέρας, Κ. 2010. «Μετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο: Η αναγκαία συνύπαρξη» στην Ημερίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο Ιδεολογίες και Κοινωνικές Πραγματικότητες της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 16 Απριλίου 2010.
Manoli, P. 2010. Europe’s Neighborhood Policies in a New Context: The Impact of Crisis, Woodrow Wilson Center, Washington D.C., 9 September 2010.
Manoli, P. 2010. Black Sea regionalism», Center for Black Sea – Caspian Studies, School of International Service, American University, Washington D.C. 21 September 7, 2010.
Τsakonas, P. 2010. Creating Bridges to the East: Investments as a Tool of Greek-Turkish Cooperation. YPO – Aegean and Cyprus Chapter Athens, 17 Νοεμβρίου 2010
Τsakonas, P. 2010. Euro-Mediterranean Developments and the Role of Greece. Hellenic Center for European Studies (EKEM) Athens, 15 Νοεμβρίου 2010
Τsakonas, P. 2010. Greece and Turkey in the 21st Century: Taking Stock of Biliateral Problems. Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) & The Turkish Prime Ministry Office of Public Diplomacy Athens, 7 Οκτωβρίου 2010
Τsakonas, P. 2010. Southeast Europe and the Road to the EU: Past Experiences and Future Challenges, Οργάνωση: Hellenic Center for European Studies (EKEM) Athens, 15 Απριλίου 2010
Τsakonas, P. 2010. 9th Homeland and Corporate Security Conference and Expo 2010. EXPOSEC Athens, 16 – 17 Μαρτίου 2010
10. Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 2010
Λυριτζής, Ι. και Ζαχαρίας, Ν. 2010 Ν. Αρχαιοϋλικά. Αθήνα: εκδ. Παπαζήση.
Ντάλης, Σ. 2010. Aπό τον Μπους στον Ομπάμα. Η διεθνής πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αθήνα: εκδ. Παπαζήση.
Ντάλης, Σ. & Θεοδωρόπουλος, B. 2010. Ο διπλωμάτης και δάσκαλος. Κείμενα στα χνάρια της σκέψης του. Αθήνα: Έκδοση Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

11. Άλλα 2010
Καραντζόλα, Ε. 2010. Eπιστημονική υπεύθυνη της σειράς «Γλώσσα, Eκπαίδευση, Kοινωνία» στον εκδ. οίκο Mεταίχμιο.
Στεφανάκης, M. 2010. Διεύθυνση Έκδοσης και Επιμέλεια τόμων του επιστημονικού αρχαιογνωστικού περιοδικού Ευλιμένη. Μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, τη Νομισματική, την Επιγραφική και την Παπυρολογία. Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία.
Τσάκωνας, Π. 2011. Επιστημονικός Υπεύθυνος της σειράς «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» του εκδοτικού οίκου Gutenberg.
Tsakonas, P. 2011. Συν-εκδότης (Co-Editor) της ακαδημαϊκής επιθεώρησης Etudes Helléniques/Hellenic Studies (από κοινού με τα Πανεπιστήμιο Κρήτης και Quebec, Καναδά)

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ 407/80 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

1. Βιβλία /Μονογραφίες 2010
Ζάρρας, Ν. 2010. O ναός του Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρι, Λευκωσία.
Schilardi, D.U., Katsonopoulou, D., Katsarou, S. & Brenner, C. Ε. 2010 2η έκδοση. 2001 1η έκδοση. Paria Lithos. Parian Quarries, Marble and Workshops of Sculpture. Paros I: Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades (Paroikia, Paros, September 2-5, 1997). Πάρος. Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων 1.
Corblin, F., Tovena, L. & Vlachou, E. 2010. Les termes de choix libre du français. Langue Française 166: 2.
Τοπιντζή Ι. 2010 «Mapping Asymmetries: Phonology, Syntax and Information Structure». Special issue in The Linguistic Review 27(3). Co-edited with Mary Baltazani and Tasos Tsangalidis
Τοπιντζή Ι. 2010 Onsets: Suprasegmental and Prosodic Behaviour. Cambridge Studies in Linguistics, Nο. 125. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές 2010
Liritzis, I., Drivalliari. N., Polymeris, G.S. & Katagas, Ch. 2010. New quartz technique for OSL dating of limestones. Mediterranean Archaeology and Archaeometry 10 (1): 81-87.
Andreou, G., Gourgoulianis, K. & Galantomos, I. 2010. The “language” of the unsuccessful anti-smoking campaign in Greece: Examples from Greek newspaper headlines. Preventive Medicine, 51, 336-337.
Georgalidou, M., Kaili, H., & Α. Çeltek. 2010. Code-alternation patterns in bilingual conversation: Α conversation analysis approach. Journal of Greek Linguistics 10 (2), 317-344.
Papadopoulou, D., Varlokosta, S., Spyropoulos, V., Kaili, H., Prokou, S. & Revithiadou, A. 2010. Case morphology and word order in L2 Turkish: Evidence from Greek learners. Second Language Research 27 (2), 173-205.
Georgalidou, M., Kaili, H., & Çeltek, A. 2010. Code-alternation patterns in bilingual conversation: Α conversation analysis approach. Journal of Greek Linguistics 10 (2), 317-344.
Quinn, P., Day, P., Kilikoglou, V., Faber, E., Katsarou-Tzeveleki, S. & Sampson, A. 2010. Keeping an eye on your pots: The provenance of Neolithic ceramics from the Cave of the Cyclops, Youra, Greece. Journal of Archeological Science 37: 1042-1052.
Corblin, F., Tovena, L. & Vlachou, E. 2010. La problématique des indéfinis de choix libre du français. Les termes de choix libre du français. Langue Française 166(2): 3-15.
Vlachou, E. 2010. Sémantique et distribution des termes de choix libre du français. Langue Française 166(2): 133-154.
Zarras, N. 2010. The Passion Cycle in Staro Nagoričino. JÖB 60: 181-213.
Ζάρρας, Ν. 2010. Επιγραφές από το ναό του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino. ΔΧΑΕ Δ΄/ΛΑ΄ [Μνήμη Π. Μυλωνά]: 115-124.

3. Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 2010
Ζάρρας, Ν. 2010. Η εικόνα της Παναγίας Ψαινής στην ομώνυμη μονή της Ρόδου. Δωδεκάνησος 2: 45-54.

4. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές 2010
Agapitou, P., Galantomos, I. & Andreou, G. 2010. Language difficulties in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Στο Botinis, A. (Ed.), Proceedings of the third ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics (pp. 1-4). Athens: University of Athens.
Galantomos, I. Andreou, G. & Anastasiou, F. 2010. Evaluating languages functions in a trilingual setting. Στο Botinis, A. (Ed.), Proceedings of the third ISCA Tutorial and Research Workshop on Experimental Linguistics (pp. 53-56). Athens: University of Athens.
Nικολού, Κ. 2010. Προσωδιακή οργάνωση των αρκτικόλεξων της Ελληνικής. ΜΕΓ 30: 450-463.
Zarras, N. & Spanos, A. 2010. Representations of Emperors as Saints in Byzantine Visual and Textual Sources. In Hybrid Cultures in Medieval Europe. Papers and Workshops of an International Spring School, (Europa im Mittelalter, Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik 15), ed. Βorgolte, M. & B. Sneidmüller, B., 63-78. Berlin: Akademie Verlag.

5. Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 2010
Kaili H. & Çeltek, A. 2010. Türkçe Orta Seviye Okuma Kitabı. [Βιβλίο Ανάγνωσης-Κατανόησης για το Μεσαίο επίπεδο Τουρκικών.] Στο Ν. E. Uzun, M. E. Gökmen, & C. Kurt (επιμ.) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar: 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri [Νέες Μελέτες στη Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας: Πρακτικά του 8ου Συμποσίου Διδασκαλίας της Τουρκικής στον Κόσμο], σελ. 134-145. Αnkara: Ankara Üniversitesi Basımevi
Kaili H. & Çeltek A. 2010. Türkçe Orta Seviye Okuma Kitabı. [Βιβλίο Ανάγνωσης-Κατανόησης για το Μεσαίο επίπεδο Τουρκικών.] Στο Ν. E. Uzun, M. E. Gökmen, & C. Kurt (επιμ.) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar: 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri [Νέες Μελέτες στη Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας: Πρακτικά του 8ου Συμποσίου Διδασκαλίας της Τουρκικής στον Κόσμο], σελ. 134-145. Αnkara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Prokou, S., Kaili, H., Karantzola, E. & M. Soukalopoulou. 2010. www.kedieg.gr web sitesinin tanıtımı. [Παρουσίαση του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.kedieg.gr]. Στο Ν. E. Uzun, M. E. Gökmen, & C. Kurt (επιμ.) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar: 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri [Νέες Μελέτες στη Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας: Πρακτικά του 8ου Συμποσίου Διδασκαλίας της Τουρκικής στον Κόσμο], σελ. 127-133. Αnkara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Τοπιντζή Ι . 2010 “Inter-dialectal Insights into Greek Rhythm: The Case of Standard Modern Greek vs. Kozani Greek”, with Katerina Nicolaidis & Eleni Tsiartsioni. In Proceedings of the 4th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. ISSN: 1792-3743, pp. 197-212.
Τοπιντζή Ι . 2010 “The phonology and phonetics of glides in North-Western Greek dialects”, with Mary Baltazani. In Proceedings of the 4th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. ISSN: 1792-3743, pp. 54-68.

6. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 2010
Κατσαρού, Σ. & Σάμψων, Α. 2010. H Μεσολιθική περίοδος του Αιγαίου: Ένας υβριδικός πολιτισμός, μια εξωστρεφής κοινωνία. Στο Η Μεσολιθική Ελλάδα, 9000-6500 π.X., επιμ. Σάμψων, Α. 173-182. Αθήνα. Εκδόσεις Ίων.
Παναγιωτάκη, M. 2010. Υαλώδεις Ύλες στο Προϊστορικό Αιγαίο: Φαγεντιανή, Αιγυπτιακό μπλε, Υάλωμα, Γυαλί, στο Λυριτζής Ι. και Ζαχαριάς Ν. (επιμ.) Αρχαιουλικά, αρχαιολογικές, αρχαιομετρικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις. Αθήνα. Παπαζήση: 145-175.

7. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές – χωρίς πρακτικά 2010
Γαλαντόμος, Ι. 2010α. Η χρήση της γλώσσας στον έντυπο τύπο για την κάλυψη της καπνοαπαγόρευσης στην Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρονίων Πασχόντων «Χρόνια νόσος και φροντίδα», 09-11/11/2010. ΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Νοσηλευτικής), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & 5ο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ν.Ε. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
Γαλαντόμος, Ι. 2010β. Η Ελλάδα σβήνει το τσιγάρο. Ημέρες Πνευμονολογίας 2010, 10-11/09/2010. Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Γαλαντόμος, Ι., Αγαπητού, Π., Ανδρέου, Γ. 2010. Η ανάπτυξη του μεταφορικού τρόπου έκφρασης στο νηπιαγωγείο, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, 26-30/05/2010. ΕΛΨΕ (Κλάδος Εξελικτικής Ψυχολογίας) & Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΔΠΘ.
Ανδρέου, Γ. & Γαλαντόμος, Ι. 2010. Αντιλήψεις των διδασκομένων αναφορικά με τη διδασκαλία μεταφορών και ιδιωτισμών της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, 31η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας, 16-18/04/2010
Çeltek, Α. 2010. Complement Clauses in the Turkish variety spoken by bilingual in Greek and Turkish Children on Rhodes/Greece. (Σε συνεργασία με: Kaili, Η. & Georgalidou, Μ.). Ανακοίνωση στο συνέδριο 15th International Conference on Turkish Linguistics (20-22 Αυγούστου 2010, Πανεπιστήμιο Szeged).
Çeltek, Α. 2010. Don’t spin a yarn, give evidence: On the teaching of –mIş to foreign learners of Turkish. (Σε συνεργασία με: Kaili, Η.). Ανακοίνωση στο συνέδριο 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı [3ο Παγκόσμιο συνέδριο για τη διδασκαλία της Τουρκικής] (1-3 Ιουλίου 2010, Πανεπιστήμιο Ντοκούζ Εϊλούλ).
Çeltek, Α. 2010. Bene telefon almadın: Rodos’taki Türkçe-Yunanca ikidilli konuşucuların Türkçesinde Yunancanın etkisi [Δεν με πήρες τηλέφωνο: η επιρροή της Ελληνικής στην Τουρκική των δίγλωσσων στα τουρκικά και ελληνικά ομιλητών στη Ρόδο] (Σε συνεργασία με Kaili, Η.). Ανακοίνωση στο 24ο Ετήσιο συνέδριο Τουρκικής γλωσσολογίας (17-18 Μαΐου 2010, Πανεπιστήμιο METU).
Κaili, H. 2010. Complement Clauses in the Turkish variety spoken by bilingual in Greek and Turkish Children on Rhodes/Greece. (Σε συνεργασία με: Çeltek A. & Georgalidou, M.). Ανακοίνωση στο συνέδριο 15th International Conference on Turkish Linguistics (20-22 Αυγούστου 2010, Πανεπιστήμιο Szeged).
Kaili, H. 2010. Don’t spin a yarn, give evidence: On the teaching of –mIş to foreign learners of Turkish. (Σε συνεργασία με: Çeltek, A.). Ανακοίνωση στο συνέδριο 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı [3ο Παγκόσμιο συνέδριο για τη διδασκαλία της Τουρκικής] (1-3 Ιουλίου 2010, Πανεπιστήμιο Ντοκούζ Εϊλούλ).
Kaili, H. 2010. Bene telefon almadın: Rodos’taki Türkçe-Yunanca ikidilli konuşucuların Türkçesinde Yunancanın etkisi [Δεν με πήρες τηλέφωνο: η επιρροή της Ελληνικής στην Τουρκική των δίγλωσσων στα τουρκικά και ελληνικά ομιλητών στη Ρόδο] (Σε συνεργασία με Çeltek, A.). Ανακοίνωση στο 24ο Ετήσιο συνέδριο Τουρκικής γλωσσολογίας (17-18 Μαΐου 2010, Πανεπιστήμιο METU).
Kaili, H. 2010. The acquisition of verbal and nominal suffixes by Greek learners of Turkish. (Σε συνεργασία με: Papadopoulou, D., Varlokosta, S., Spyropoulos, V., Prokou, S. & A. Revithiadou). Ανακοίνωση στην 31η Συνάντηση Εργασίας Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (17-18 Απριλίου 2010, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
Katsarou, S. 2010. χωρίς Πρακτικά. The location of theory in Greek archaeology. In Theoretical Archaeology Group 2010,Brown University, Providence, RI, USA, 30 Απριλίου-2 Μαΐου 2010: The Location of Theory. Συνεδρία: Sub-plenary Session. The Location of Theory II: Territories of Difference (Οργανωτές: Οmur Harmansah, University of Brown & Nick Shepherd, University of South Africa).
Katsarou, S., Katsonopoulou, N., Iliopoulos, I., Tsolis-Katagas, P. & Xanthopoulou, V. 2010. Ceramic technology of houseware and storage pithoi in the Early Helladic settlement of ancient Helike, Achaia, Greece. Στο: Archaeological Research αnd New Technologies ARCH_RNT, 2nd Symposium, Καλαμάτα, 21-23 Οκτωβρίου 2010 (Οργανωτής: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

8. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια χωρίς κριτές – χωρίς πρακτικά 2010
Κατσαρού, Σ. 2010. χωρίς Πρακτικά. Ενότητα και ετερoγένεια. Η προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου ως ακαδημαϊκό αντικείμενο. Στο Δέκα χρόνια αρχαιολογικών ερευνών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2000-2010, Ρόδος, 3 Νοεμβρίου 2010 (Οργανωτής: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου).
Σάμψων, Α. & Κατσαρού, Σ. 2010. χωρίς Πρακτικά. O νεολιθικός οικισμός της Φτελιάς Μυκόνου. Στο: Δέκα χρόνια αρχαιολογικών ερευνών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2000-2010, Ρόδος, 3 Νοεμβρίου 2010 (Οργανωτής: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου).

9. Άλλα 2010
Κατσαρού-Τζεβελέκη, Σ. 2010. επιμ. Τα γειτονόπουλα της Ακρόπολης: «Τα γλυπτά μας έχουν πατρίδα.». Αθήνα. Λεύκωμα με παιδικές ζωγραφιές. Τρίγλωσση έκδοση. Σύλλογος Γονέων 70ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών σε συνεργασία με Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.
Τοπιντζή Ι. 2010. Optimality Theory: what it is, how we got here and where we’re heading” (in Greek). University of Ioannina, Dept. of Philology (27 May, Ioannina, Greece).

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Κ. Magliveras & G. Naldi, The African Union, Kluwer Law International, The Hague, 2009.
 2. K. Magliveras, War Reparations for Looting during the Nazi Occupation of Greece: The Case of the Monetary Gold of Greek Jews, Publications of the Central Board of Jewish Communities of Greece, Athens, 2009 (in Greek).
 3. Stribis, I., La manifestation des lacunes en droit international, Athènes: Bureau des Institutions internationales et constitutionnelles de l’Académie d’Athènes, 2009.
 4. Στριμπής, Ι., Η λήψη αποφάσεων στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 2009.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Georgalidou, M. 2009. “Gender Differences in the Discourse of Greek Children Play-groups: The Negotiation of Control Acts in Single and Mixed-gender Interactions”. Gender and Language 3.2, 209-248.
 2. Γεωργαλίδου, Μ. 2009. “Η γλωσσική κατασκευή του φύλου κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παιδικού παιχνιδιού”. Πρακτικά του 8th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina, 30-2 September 2007, 714-727. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.linguist-uoi.gr/cd_web/
 3. Ζάρρας Ν., «Στάδια προετοιμασίας του κώδικα σε παραστάσεις ευαγγελιστών στην παλαιολόγεια ζωγραφική», Βυζαντινά 30 (2009) [Μνήμη Γ. Λάββα], 511-528.
 4. Ζάρρας Ν., « Η εικόνα της Παναγίας Ψαινής στην ομώνυμη μονή της Ρόδου», Δωδεκάνησος 2 (2009), 83-92.
 5. Kaili, H., Spyropoulos, V., Georgalidou, M., & A. Çeltek. 2009. Causative constructions in the Τurkish variety of the bilingual muslim community of Rhodes: Α preliminary study. Στo S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (επιμ.) Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, 403-412. Wiesbaden: Harrasowitz-Verlag.
 6. Katsaros, T, Liritzis, I and Laskaris, N (2009) Is White pigment on Appele’s palette a TiO2-rich kaolin? New experimental and analytical study. Mediterranean Archaeology & Archaeometry Vol.9, No.1, 29-35.
 7. Casali, F, Morigi, M.P, Brancaccio, R, Montefusco, L, Jerjen, I, Flisch, A, Sennhauser, U, Liritzis, I and Tineanu, I (2009) X-ray computed tomography for damage assessment of cultural heritage assets. Prohitech-09 Conference (6th FP), Protection of Historical Buildings, Rome 21-24 June,(Mazzolani, ed), Taylor & Francis Group, London, ISBN 987-0-415-55803-7, 847-851.
 8. Kotzoglou, George & Spyridoula Varlokosta (2009) Resumption in Greek restrictive relatives: matching and copy reduction. In Abdurrahman, M. et al. (eds) Proceedings of North East Linguistic Society (NELS) 38, Vol 2. Amherst, Massachusetts: GLSA. 27-38.
 9. Κοτζόγλου, Γιώργος (2009) Εξαγωγή από προτασιακά υποκείμενα και θεωρία των φάσεων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29. 136-150.Liritzis, I and Cau, M (2009) Multivariate mixture of normals for clustering data coming from archaeometry. CRC Press (in press)
 10. Liritzis, I and Cau, M (2009) Multivariate mixture of normals for clustering data coming from archaeometry. CRC Press (in press)
 11. Liritzis, I (2009) The dating of Strofilas, Andros by obsidian hydration dating. Nisos Andrsos, G.Dardanos Press, Athens, 46-60 ( in Greek)
 12. Liritzis, I (2009) The contribution of archaeometry to the development of cultural tourism. Regional Meeting Municipality of Megalopolis. Proceedings on Cultural Tourism in Lykaeon Mountain, 23-24 May 2008. (in Greek, in press).
 13. Liritzis, Ι., E.Roussos-Papadakis & E.Moutsopoulos. Towards an intellectual charta of the Aegean, 22 Sept 2009. Proceedings edited by I.Liritzis & E.Roussos-Papadakis (in Greek with English translation).
 14. Magliveras, K. “Τhe Application of the Rules of International Humanitarian Law to the ‘War’ Against International Terrorism Waged by the United States: A View from Europe” in S. Perrakis & M.-D. Marouda (editors), Armed Conflicts & International Humanitarian Law. 150 Years after Solferino. Acquis and Prospects, Bruylant /Ant. N. Sakkoulas Publishers, Brussels /Athens, 2009, pages 263-304
 15. Magliveras, K. “Quo Vadis Internationalized Criminal Justice? The Case of the Special Court for Lebanon” in Greek Society of International Law and International Relations (editor), Contemporary Glances at the Legal and Political Aspects of International Organization and International Organizations, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2009, pages 597-626 (in Greek)
 16. Magliveras, K. “The African Union Stance towards the ICC Arrest Warrant Issued against Sudanese President Al Bashir” και “African Union Acts against the Application of the Principle of Universal Jurisdiction by Third States” published in Reports of International Organizations, an American Society of International Law Publication, July 2009
 17. Magliveras, K. “The Position of the ICC Prosecutor in the Recent Hostilities in the Gaza Strip” [2009] 25 International Enforcement Law Reporter 209-213.
 18. Σακκάς, Ι. «Η Ελλάδα, η Ατλαντική Συμμαχία και η Πολιτική της Διεθνούς Ύφεσης», σ. 175-200. Στο Μ. Βασιλάκης (επιμ.), Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία (Αθήνα: Παπαζήσης, 2009).
 19. Σακκάς, Ι. «Greece and the Mass Exodus of the Egyptian Greeks, 1956-66», Journal of the Hellenic Diaspora, 35.2 (2009), 101-1
 20. Siropoulos, S. D. “Infant exposure in myth and in the life of classical Athens”. Μésogeios 35 (2009) 95-106.
 21. Στεφανάκης, M. (2009): «Ο Αρχαίος Δήμος των Κυμισαλέων: πέντε χρόνια έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ΚΒ΄ ΕΠΚΑ», Δωδεκάνησος 2, 93-116.
 22. Stribis, I., «The protection of the Marine Environment in the South Pacific: Regional Institutions and Instruments», in Environmental Protection and Small island States, European Environmental Law Series, No. 1, London: Esperia Publications Ltd., 2009, pp. 215-240.
 23. Stribis, I., «Pooling Forces in Protecting the Black Sea Marine Environment: Actors and Actions», ICBSS Policy Brief no. 17, October 2009, 30 p.
 24. Stribis, I., «Black Sea Sectoral Partnerships: A Tentative Model», ICBSS Policy Brief #14, April 2009, 11 p.
 25. Tsardanidis, C., Stavridis, Σ. “The Cyprus Problem in the European Parliament: A Case of Successful or Superficial Europeanization?”, European Foreign Affairs Review, Vol.14, No.1, Spring 2009, pp.129-156.
 26. Tsardanidis, C., Xenakis, D. “Greece’s Mediterranean Perspective and the French Initiative”, Hellenic Studies, Vol.15, No.2, Autumn 2009, pp.123-146.
 27. Φραντζή, Κ.Θ. (2009) Δικαστική Γλωσσολογία: Αυτόματη Εξαγωγή Υφολογικών Γλωσσικών Χαρακτηριστικών. In Anastasios Tsangalidis, (ed.) Selected Papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, 4-6 May 2007, 505-512.
 28. Φραντζή, Κ. & Γεωργαλίδου, Μ. 2009. “Στρατηγικές συγκρότησης γραπτού πολιτικού λόγου: Μια προσέγγιση με τη χρήση τεχνικών της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων”. Πρακτικά του 8th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina, 30-2 September 2007, 1248-1262. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: https://www.linguist-uoi.gr/cd_web/

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. K. Magliveras, Migration and International Law: The Activities of the United Nations and the Council of Europe, Academy of Athens, Research Centre for the Greek Society, Publication No. 10, Athens, 2008, 228 pages (in Greek).
 2. Στεφανάκης, Μ (2008): Γιάννης Σκουλάς, Κρήτη. Αιώνες χαραγμένοι στην πέτρα…. Αθήνα: Εκδόσεις Κασταλία και Μικρός Ναυτίλος. Κείμενα – 80 κειμενολεζάντες: Μανόλης Ι. Στεφανάκης (εκλαϊκευτικό).
 3. Stribis, I., Advocacy in international forums by civil society organisations: A Practical Guide, Yerevan: International Council on Social Welfare, Black Sea NGO Network, 2008, 126 p.
 4. Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη, Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Γεώργιος Κοτζόγλου & Μαργαρίτα Λουκά (2008) Γραμματική Ε΄ και Στ΄ δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ανάδοχος έργου: Εκδόσεις Πατάκη).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Liritzis, I (Editor) (2008). New Technologies in Archaeognostic Sciences (22 Chapters), GUTENBERG PRESS.(in Greek, planned for translation in English).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Georgalidou, M. 2008. “The Contextual Parameters of Linguistic Choice: Greek Children’s Preferences for the Formation of Directive Speech Acts”. Journal of Pragmatics 40, 72-94.
 1. Γεωργαλίδου, Μ., Καϊλή, Χ., & Çeltek, Α. 2008. “Δομές εναλλαγής κωδίκων στη δίγλωσση στα ελληνικά και τουρκικά κοινότητα των Μουσουλμάνων της Ρόδου”. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Γλώσσα και Κοινωνία. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 125-137.
 1. Kefala Vivi, The American policy towards Iran after September 11. Middle East Forum, Issue 8, December 2008.
 1. Kostaridou, P & Liritzis, I (editors) In Cultural Tourism in Lykaeon Mount, 1st 2Day Meeting 23-24 May 2008 Cultural Center of Megalopolis Municipality, (in Greek).
 1. Liritzis.I, Polychroniadou.E & Katsaros.T (2008) Pigment analysis in Works of Art. Case Study: Archaeometric analyses of wall paintings (hagiography) in Amfissa Cathedral by Spyros Papaloukas In New technologies in Archaeognostic Sciences, (Liritzis.I, editor), G.Dardanos-Typothito Press, Athens (in Greek), 125-170.
 1. Liritzis.Ι (2008) Some physical methods of imperceptible reading and erased texts. In New technologies in Archaeognostic Sciences, (Liritzis.I, editor), GUTENBERG Press, Athens (in Greek), 361-392.
 1. Liritzis, I (2008) New technologies in the archaeognostic sciences: multisided cooperation with prospectives. Editorial Forward. In Liritzis, I (editor), New technologies in the archaeognostic sciences, Gutenberg Press, Athens, 11-25.(in Greek)
 1. Liritzis, I, (2008) Sarakenos cave dating of burnt soil and obsidian, chemical analysis and provenance of ceramics. In Sampson.A (ed) The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boeotia, Greece, Vol. I, The Neolithic and the Bronze Age, publ. by University of the Aegean & Polish Academy of Arts and Sciences, Athens, 429-450
 1. Liritzis.I, Bonini.M and Laskaris.N (2008) Obsidian hydration dating by SIMS-SS: surface suitability criteria from atomic force microscopy. Surface & Interface Analysis , 40, 458-463.
 1. Liritzis.I, Laskaris.N, Bonini.M (2008) Nano- and Micro- scale resolution in ancient obsidian artefacts surfaces: The impact of AFM on the obsidian hydration dating by SIMS-SS. Physica Status Solidi, 5 (c ) , No.12, 3704-3707.
 1. Liritzis, I, Kitis.G, Galloway. R.B, Vafiadou, A, Tsirliganis, N, Polymeris., G (2008) Probing luminescence dating of archaeologically significant carved rock types. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 8(1), 61-79.
 1. Liritzis, I (2008) Archaeometry: an international established interdisciplinary field. Historia Illustrated (in Greek), Papyrus Press, 16-23.
 1. Liritzis, I (2008) Proceedings of One-Day Meeting by Hellenic Archaeometry Association under the aegis of the Ministry of Culture, on ‘Natural Sciences and archaeological Materials: the national agents of research discuss and propose’, 27-30 (in Greek)
 1. Liritzis, Ι (2008) The contribution of archaeometry in the support of cultural tourism. In Cultural Tourism in Lykaeon Mount, 1st 2Day Meeting 23-24 May 2008 Cultural Center of Megalopolis Municipality, eds. Κostaridou, S & Liritzis, Ι, 79-88.(in Greek)
 1. Magliveras, K. “The African Charter on Democracy, Elections and Governance” and “The Proposed Merger between the African Court of Justice and the African Court of Human and Peoples’ Rights” published in Reports of International Organizations, an American Society of International Law Publications, August 2008.
 1. Magliveras, K. “Some Thoughts on a Possible Involvement of the ICC Prosecutor in the Recent Armed Conflict in the Gaza Strip” [2008] 61 Revue Hellénique de Droit International 435-454
 1. Magliveras, K. “Migration, International Law and the Role of the United Nations” in J. Kavounides et al (editors), Migration in Greece: Experiences – Policies –Prospective, Volume II, Greek Institute of Migration Policy (IMEPO), Athens, 2008, pages 14-29 (in Greek).
 1. Papageorgiou.I, Liritzis.I, Mau. M.A (2008) Multivariate mixture of normals for clustering data coming from archaeology. In CRC Press LLC, Chapter 2, 2-17.
 1. Σακκάς, Ι. «Η ελληνική πολιτική στη Μέση Ανατολή επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή», τ. Β’, σ. 348-63. Στο Κ. Σβολόπουλος, Κ. Μπότσιου, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα (Αθήνα: Ίδρυμα Κ. Καραμανλή, 2008).
 1. Σακκάς. Ι. Οι Υπερδυνάμεις και το Ελληνικό Ζήτημα, 1945-1949», σ. 295-313. Στο Γρ. Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946. Σταθμός στην Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας (Αθήνα: Πατάκης, 2008).
 1. Στεφανάκης, Μ. (2008): «Η Κυμισάλα και οι προοπτικές ανάπτυξης αρχαιολογικού τουρισμού στο Δήμο Αταβύρου», 1ον Τοπικό Συνέδριο Ρόδου για την Ανάπτυξη και Προώθηση Δραστηριοτήτων Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Προφήτης Ηλίας 13 Δεκεμβρίου 2008 (Ηλεκτρονικά πρακτικά: www.ecomuseum.gr/UI/customPages/pages.php?pageid=160) (εκλαϊκευτικό).
 1. Stribis, I., «Нарастващата грижа за сигурността в рамките на Черноомрското икономическо сътрудничество», Международна Политика, 2007 (issue 4), 64-92; Международна Политика, 2008 (issue 1), 134-141.
 1. Stribis, I., «Union européenne – Région mer Noire: A la recherche d’un interlocuteur», in L’Union européenne et l’espace Mer Noire, Conférence internationale, 6-7 octobre 2006, Varna, 2008, pp. 230-247
 1. Stribis, I., «Европейският съюз и Черноморският регион: в търсене на събеседник», in Европейският съюз и Черноморският регион, Международна конференция, 6-7 октомври 2006 г., Варна, 2008, 104-121.
 1. Stribis, I., «Η προστασία της προσωπικότητας των διεθνών οργανισμών», in Δ. Τριανταφύλλου, Κ. Υφαντής, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.)Διεθνείς Σχέσεις: Σύγχρονη Θεματολογία και Προσεγγίσεις. Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κουλουμπή, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 2008, σσ. 222-247.
 2. Stribis, I., «Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου στον Εύξεινο Πόντο», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχ. 10, Απρίλιος-Ιούνιος 2008, σσ. 150-160.
 3. Stribis, I., «La sécurité des transports maritimes face au défi du terrorisme: les initiatives interétatiques de prévention de prolifération des ADM», in Michael J. Glennon, Serge Sur (dir. publ.), Terrorisme et droit international – Terrorism and International Law, Académie de droit international de La Haye, Leiden/Boston: M. Nijhoff, 2008, pp. 585-654.
 4. Stribis, I., «Participation in International Organisations and Institutional Renewal», ICBSS Policy Brief #5, February 2008, 13 p.
 5. Siropoulos, S. “Adornment”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 1 (refereed).
 6. Siropoulos, S. “Ceramics and Pottery”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 1 (referreed).
 7. Siropoulos, S. “Crafts”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 1. (referreed).
 8. Siropoulos, S. “Nomadic and Pastoral Societies”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 3. (referreed).
 9. Siropoulos, S. “Roads and Bridges”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 3. (refereed).
 10. Siropoulos, S. “Social Collapse and Abandonment”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 4, p. 1004-6. (refereed).
 11. Siropoulos, S. “Textiles and Needlework”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 4, p. 1081-2. (refereed).
 12. Siropoulos, S. “Towns and Villages”. Entry in Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 4, p. 1092-93. (refereed).
 13. Siropoulos, S. “Weights and Measures”. Entry in Peter Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (4 volumes), Facts on File Inc., Vermont, U.S.A. Nov. 2008, Vol. 4, p. 1179-80. (refereed).
 14. Siropoulos, S. Cassiodorus, entry in the Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History and Civilization, Vol. 2, BAANES-EZNIK OF KOLB, Βrepols 2008, 175-178. (refereed).
 15. Συρόπουλος Σ. & Κ. Φραντζή, «Ψηφιακές βάσεις δεδομένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Παροχές και δυνατότητες». [Digital databases of ancient Greek Literature. Benefits and Possibilities]. In Ι. Liritzis (ed.) Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες, [New Technologies in antiquarian sciences], Gutenberg, Athens 2008, pp. 519-530. (refereed).
 16. Συρόπουλος, Σ. «Ο Φίλιππος εκστρατεύει εναντίον των Περσών», [Philip marches against the Persians] in What if?, series ‘Alternative History”, S. Panelis, Periskopio Editions, Athens 2008, pp. 22-37.
 17. Φραντζή, Κ. & Γεωργαλίδου Μ. (2008) Στρατηγικές Συγκρότησης σε Κείμενα Γραπτού Πολιτικού Λόγου: Μια Προσέγγιση με τη χρήση τεχνικών της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων. Στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, 29 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2008, Ιωάννινα, 1248-1262.
 18. Huliaras, A. & K. Magliveras, “In Search of a Policy: European Union and U.S. Reactions to the Growing Chinese Presence in Africa” [2008] 13 European Foreign Affairs Review 399-420 (my contribution 50%).
 19. Zarras N., “Τhe Iconographical Cycle of the Eothina Evangelia in Churches from the Reign of King Milutin”, Ζograf 31 (2007-2008) [Μνήμη Ι. M. Djordjević], 95-113.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Magliveras, K., Combating Trafficking in Persons: The Role and Action of International Organisations, Centre οf International and European Economic Law – Working Papers 6, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2007.
 2. Stribis, I., The Organization of the Black Sea Economic Cooperation at Fifteen. Key Documents, 1992-2007, (with Dimitrios Karabelas), Athens: International Centre for Black Sea Studies, 2007 (revised edition).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. P. Kousoulis & K. Magliveras (editors), Moving Across Borders: Foreign Relations, Religion and Cultural Interactions in the Ancient Mediterranean, Orientalia Lovaniensia Analecta No. 159, Peeters Publishers, Leuven, 2007.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Zάρρας, Ν., O Xριστός «εν ετέρα μορφή», ΔΧΑΕ 28 (2007) [Μνήμη Π. Μ. Μυλωνά], 213-224.
 2. Kefala V., The Palestinian Question after Gaza has passed under Hamas’s control. Middle East Forum, Issue 5, December 2007.
 3. Kotzoglou, G. & Papangeli, D. Not really ECM, not exactly control: The ‘quasi-ECM’ construction in Greek. In Davies, William D. & Stanley Dubinsky (eds) New horizons in the analysis of control and raising. Dordrecht: Springer, 2007, 111-131.
 4. Kotzoglou, G. The subject condition as a PF effect: evidence from Greek. In Agathopoulou, Eleni, Maria Dimitrakopoulou & Despina Papadopoulou (eds) Selected papers on theoretical and applied linguistics: 17th international symposium. Thessaloniki: Monochromia Publishing, 2007 127-137.
 5. Κοτζόγλου, Γ. (2007β) Εξαγωγή από υποκείμενα και θεωρία των αντιγράφων στην ελληνική. Στο Λαβίδας, Ν. κ. ά. (επιμ.) Πρακτικά της 3ης συνάντησης εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών στη γλωσσολογία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007 [Ηλεκτρονική έκδοση – ISBN: 978-960-6608-86-5].
 6. Papageorgiou.I and Liritzis.I, Multivariate mixture of normals with unknown number of components. An application to cluster Neolithic ceramics from the Aegean and Asia Minor. Archaeometry, 49, 4 (2007), 795-813.
 7. Magliveras, K., “The Inability of the International Criminal Court to Exercise Jurisdiction on the Basis of Article 98(2) of the Rome Statute: The Case of the Bilateral Immunity Agreements” in International Law Association – Hellenic Branch (editor), The International Criminal Justice as a Mechanism for Enforcing International Law, Sakkoulas Publications, Athens/ Thessaloniki, 2007, pages 45-82 (in Greek).
 8. Bourantonis. D., & K. Magliveras, “The Reform of the Security Council: An Overview of the Negotiating Process” C. Dipla and Ε. Dousis (editors), 60 Years from the Establishment of the United Nations – Peace, Human Rights, Sustainable Development and Institutional Reform, I. Sideris Publishers, Athens, 2007, pp. 17-39 (in Greek).
 9. Magliveras, K. “The Failure to Conclude the UN Comprehensive Convention on International Terrorism” in C. Dipla and Ε. Dousis (editors), 60 Years from the Establishment of the United Nations – Peace, Human Rights, Sustainable Development and Institutional Reform, I. Sideris Publishers, Athens, 2007, pp. 87-112 (in Greek).
 10. Frantzis, Bourantonis, D. & K. Magliveras, K. “Thucydides’ Writings on Diplomacy and their Relevance to Current Practice” in P. Kousoulis & K. Magliveras (editors), Moving Across Borders: Foreign Relations, Religion and Cultural Interactions in the Ancient Mediterranean, Peeters Publishers, Leuven, 2007, pages 120-132.
 11. Magliveras, K. “The Contribution of Multilateral Conventions for the Protection of International Migration” Greek Political Science Review, Issue No. 29, June 2007, pp. 112-128 (in Greek).
 12. Magliveras, K. “Hariri and Lebanon: Rethinking International Criminal Tribunals” [2007] 23 International Enforcement Law Reporter 100-106.
 13. Magliveras, K. “Analysis and Evaluation of the Constitutive Documents of the Special Tribunal for Lebanon” [2007] 23 International Enforcement Law Reporter 394-401.
 14. Magliveras, K. “The Criminal Case against Hissène Habré, Former President of Chad” and “Dealing with Low Intensity Security Threats: The Conflict in The Comoros” published in Reports of International Organizations, An American Society of International Law Publication, December 2007.
 15. Σακκάς, Γ. «Καταθέσεις και Απολογίες στη Δίκη των Εξ», σ. 417-42 (με τρεις σελίδες στα αγγλικά). Στο Α. Φωτόπουλος (επιμ.), Σύγκρουση Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία, 1919-22 Γαστούνη, 2007.
 16. Σακκάς, Γ., «H Βρετανία, η Νασερική Αίγυπτος και η Κρίση στο Σουέζ, 1956», Αγορά Χωρίς Σύνορα (αφιέρωμα στα πενήντα χρόνια από την κρίση στο Σουέζ), 12/3, 2007, σ. 273-91.
 17. Σακκάς, Γ., «Greece, the Arab World and Israel. A Troubled Triangle in the eastern Mediterranean», Defensor Pacis, vol. 20, Mar. 2007, 95-104.
 18. Stefanakis, M., “Appendix 1: Two argive triobols from Azoria and some notes on argive coinage in Crete”, στο D. Haggis et al., «Excavations at Azoria in 2003 and 2004 Part 1, The Archaic Civic Complex», Hesperia 76, 2007, 308-311.
 19. Στεφανάκης, Μ., «Β. Κατάλογος των νομισμάτων και σχόλια», στο Α. Λεμπέση και Μ.Ι. Στεφανάκης, «Τα νομίσματα από την ανασκαφή του Ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, Κρήτη», Αρχαιολογική Εφημερίς 143 (2004) 2007, 179-203.
 20. Στεφανάκης, Μ., «Τα κίβδηλα νομίσματα και οι πρώτοι παραχαράκτες», Διαφθορά. Η διαχρονικότητα της συνήθειας των Ελλήνων εξουσιαστών, Τύπος στην Ιστορία 4, 13 Ιανουαρίου 2007, 10-11.
 21. Haggis, D.C., Mook, Stefanakis, M., «Τρώτε και πίνετε άρχοντες: Καταναλωτικές ανάγκες, πολιτική δύναμη και κοινωνική ταυτότητα στον αρχαϊκό οικισμό του Αζορία», Κρητικό Πανόραμα 19, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 78-97 (εκλαϊκευτικό).
 22. Πατρουδάκης, Γ., Χατζηδάκη, Ε., Στεφανάκης, Μ.Ι., Sekunda, N.V. και Traeger, Β.) «Η αρχαία Φαλάσαρνα και τα μυστικά της», ΑΝΕΚΟRAMA 2, 52-55.
 23. Στριμπής, Ι., «Η ρύθμιση της χρήσης βίας 60 χρόνια μετά τον Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξέλιξη μέσα από την συνέχεια», in Χαριτίνη Δίπλα – Εμμανουέλα Δούση (επιμ.), Εξήντα χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Ειρήνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007, 43-67.
 24. Στριμπής, Ι., «Η κρίση του Σουέζ και ο θεσμός των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ», Αγορά χωρίς σύνορα, 2007 (τόμ. 12, τεύχ. 3), 348-364.
 25. Στριμπής, Ι., «Η εμπιστευτικότητα μαρτυριών και εγγράφων στις διαδικασίες ενώπιον διεθνών ποινικών δικαστηρίων», in Καλλιόπη Κούφα, Φωτεινή Παζαρτζή (διεύθυνση έκδοσης), Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής της διεθνούς δικαιοσύνης, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2007, 344-374.
 26. Stribis, I., «L’extension des autoroutes de la mer dans la région de la mer Noire», Annuaire du droit de la mer, 2007 (tome XII), 295-310.
 27. Stribis, I., «The Fight Against Cross-Border Crime in the Black Sea Region: The Institutional Framework», in Black Sea Region in the Changing European Context, Tbilisi: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007, 96-107.
 28. Συρόπουλος, Σ., «Διαφθορά και σκάνδαλα στην αυλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου», [Corruption and scandals in the court of Alexander the Great] in Τύπος στην Ιστορία, periodical of the daily newspaper Ελεύθερος Τύπος, Νο 4, 13 January 2007, 14-15.
 29. 29. Συρόπουλος, Σ., «Δημήτριος ο Πολιορκητής. Ένας ηγεμόνας σε αναζήτηση βασιλείου», [Demetrios the Besieger. A ruler in search of a kingdom], in Οι Μεγάλοι Τυχοδιώκτες, [The Great Adventurers], publication of the journal Ιστορικά Θέματα, World History Series, published by Periskopio, Athens 2007, vol.14, 8-19.
 30. Syropoulos, Σ., “Athenian private enterprise and economic relations with Egypt during the archaic period (750-480 B.C.), in P. Kousoulis (ed.), Studies on the Ancient Egyptian Culture and Foreign Relations, Egyptological Series 1, University of the Aegean 2007, 87-101 (refereed).
 31. Zarras, N., “Τhe Iconographical Cycle of the Eothina Evangelia in Churches from the Reign of King Milutin”, Ζograf 31 (2007) [Μνήμη Ι. M. Djordjević], 95-113.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Stribis, Ι. Decision Making in the BSEC. A Creative Cartography of Governance, Athens: ICBSS, 2006.
 2. Τσαρδανίδης, Χ. Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική: Θεωρητικές προσεγγίσεις για το εσωτερικό και το διεθνές περιβάλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση/ Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 2006.
 3. Τσαρδανίδης, Χ. Η Κυπριακή εξωτερική πολιτική 1960-1974, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Σειρά Τετράδια. nο. 23, 2006.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Liritzis, I. (ed.), Cultural Tourism in 3rd millennium: Rhodes, employment, culture, (17-18 March 2006, Rhodes). Collaboration between Univ of the Aegean, Dept of Mediterranean Studies, Municipality of Rhodes, Regional Office of Dodecanesse et al. 2006.
 2. Liritzis, I. (ed.), Proceedings of 14th SEAC (European Society of Astronomy in Culture) (Refereed), Special Issue of the International Journal Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.6, no. 3, Rhodes 2006.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Γεωργαλίδου Μ., “Το σχολείο ως παράμετρος γλωσσικής μετακίνησης: Η περίπτωση της δίγλωσσης στα Ελληνικά και Τουρκικά κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου”, στο Δ. Χατζηδήμου – Χρ. Βιτσιλάκη (επιμ.) «Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας» Πρακτικά του ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, 2006.
 2. Γεωργαλίδου, Μ., – Καϊλή, Χ., – Α. Çeltek., «Γλωσσικά ρεπερτόρια και ζητήματα ταυτότητας: η δίγλωσση στα Ελληνικά και Τουρκικά κοινότητα των μουσουλμάνων της Ρόδου». Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://www.kemo.gr/index.php?sec=show&item=110.
 3. Frantzi, K.T., “Computing Stylistics and Corpus Linguistics for Author Identification”,The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 1(3), (2006), 69-78.
 4. Zάρρας, Ν., «Ο απαγχονισμός του Ιούδα στη βυζαντινή τέχνη», Αρχαιολογία 99, Iούνιος 2006, 30-36.
 5. Kefala, V., « L’ opération «Liberté pour l’Irak» et ses conséquences sur la sécurité et la stabilité régionales» («Η επιχείρηση «Ελευθερία για το Ιράκ» και οι συνέπειες της στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα») Hellenic Studies, Vol. 14, No 1, Autumn 2006.
 6. Κεφαλά, Β., Η νέα αμερικανική στρατηγική για το Ιράκ. Διπλωματία, Νo 37, Δεκέμβριος 2006.
 7. Liritzis, I., SIMS-SS A new obsidian hydration dating method: analysis and theoretical principles. Archaeometry, 48.3 (2006), 533-547.
 8. Liritzis, I., “The dating of ancient metals: review and a possible application of the 226Ra/ 230Th method: (a tutorial)”, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 6, 2 (2006) 81-95.
 9. Liritzis, I., The birth of God Sun: the winter solstice and the society of symbols in various people. TYPOS in HISTORY, No.1, 23 Dec. 2006, 12-14 (in Greek)
 10. Liritzis, I. (2006) The measurement of Time: how time is measured since the dawn of history. TYPOS in HISTORY, No.2, 30 December 2006, 8-11 (in Greek)
 11. Liritzis, I., The issue of time from Stoics to modern era. TYPOS in HISTORY, No.2, 30 December 2006, 12-14 (in Greek).
 12. Liritzis, I, Arfara, I and Sideris, C., “U and T variation in ancient slags, metals and metal ores: contribution to dating of metals”, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.6, No.2 (2006), 93-98.
 13. Liritzis, I. & Ganetsos, T. (2006) Obsidian hydration dating from SIMS profiling based on saturated surface (SS) layer using new software. Proceedings of SIMS XV, Manchester 2005, Applied Surface Science, 252, 7144-7147.
 14. Liritzis, I. and Vassiliou, H., “Were Greek temples oriented towards aurora?”, Astronomy & Geophysics, vol.47.2 (2006), 1.14-1.18.
 15. Liritzis, I. and Vassiliou, H., ‘Does sunrise day correlate with eastern orientation of Byzantine Churches during significant solar dates and Saint’s day name? A preliminary study”, Byzantinische Zeitscrift 99.2 (2006), 523-534.
 16. Liritzis, I. and Vassiliou, H., “Highligting New Archaeoastronomical Results From Greece (prehistoric, classical and Byzantine temples)”, In Lights and Shadows in Cultural Astronomy, Proceedings of SEAC 13, 2005, Regione Autonoma Della Sardegna & Instituto de Astrofisica de Canarias, Isili, Sardinia 2006, 220-238.
 17. Liritzis, I. and Vassiliou, H., Further solar alignments of Greek Byzantine churches. Proceedings of SEAC 14, Rhodes, Special Issue of Mediter. Archaeology & Archaeometry, Vol.6, no.3 (2006), 7-26.
 18. Mantzourani, H & Liritzis, I., Chemical analysis of pottery samples from Late Neolithic Kantou- Kouphovounos and Sotira-Tepes. Reports of Dept. of Antiquities Cyprus, 2006, 63-76.
 19. Magliveras, K., “Combating New Forms of Transnational Criminality: The European Union Against the Trafficking of Human Beings” [2006] 14 Etudes Helléniques / Hellenic Studies 41-60.
 20. Magliveras, K., “The Debate on International Migration from the Perspective of Habeas Corpus” [2006] 6 Yearbook of the Centre for the Study of Greek Society of the Academy of Athens 141-160 (in Greek).
 21. Magliveras, K., – Naldi, G., “The African Court of Justice” [2006] 66 Zeitschrift für auslaendisches oeffentiches Recht und Voelkerrecht 187-213.
 22. Magliveras, K., “The Discussion on United Nations Reform: Another Missed Opportunity in September 2005?” in Greek Society of International Law and International Relations (editor), 60 Years of the United Nations, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2006, 47-60 (in Greek).
 23. Magliveras, K., “Some Thoughts and Suggestions on the Institutional Reform of the United Nations” in Greek Society of International Law and International Relations (editor), Global Governance: International Law and International Relations at the Ave of the 21st Century, Ant. N. Sakkoulas Publications, Athens, 2006, 71-94 (in Greek).
 24. Σακκάς, Γ. «Το νασερικό καθεστώς, το ελληνικό κράτος και η συρρίκνωση του ελληνισμού στην Αίγυπτο, 1952-70», Κ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 2006, 650-674.
 25. Sakkas, J. «The Western ‘Alliance’ and the Middle East in the early 1970s», Études Helléniques/Hellenic Studies, 14/1 (2006), 75-86.
 26. Στεφανάκης, Μ., – Στεφανάκη Β., «Ρόδος και Κρήτη: Νομισματικές συναλλαγές, επιρροές και αντιδράσεις στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.», Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους Περαία, Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση, (Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003), Οβολός 8 (2006), 165-190.
 27. Στεφανάκης, Μ., – Μετενίδης, Ν., «Κρητικό νόμισμα, τρέχον νόμισμα», Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα 2001, Ηράκλειο 2006, 295-302.
 28. Stribis, I. «Sovereignty and Civil Society. The Quest for Complementarity», Central and Eastern European Legal Studies, vol. IV, London: Esperia Publications Ltd, 2006, 277-296.
 29. Stribis, I. «The United Nations Activities in the Fight against Corruption in the Judiciary», Central and Eastern European Legal Studies, vol. IV, London: Esperia Publications Ltd, 2006, 125-153.
 30. Στριμπής, Ι. «Οι διεθνείς σχέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου», Αγορά χωρίς σύνορα, 2006 (τόμ. 11, τεύχ. 3), 260-273.
 31. Στριμπής, Ι. «Η κατασκευή διώρυγας στο Δέλτα του Δούναβη ως περίπτωση διασυνοριακής ρύπανσης», στο Αντ. Μπρεδήμας (επιμ.), Διασυνοριακή ρύπανση, Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, 155-208.
 32. Συρόπουλος, Σ.Δ., «Τα μαθήματα της ελληνικής αρχαιογνωσίας στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία και στις Η.Π.Α.», [The lessons of Greek antiquity in the curriculum of primary education in England and the United States], in Κόκκινος & Ε. Νάκου (eds.), Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα, [Approaching historical education at the beginning of the 21st century], Metaixmio editions, Athens 2006, 237-264 (referreed).
 33. Vafiadou, A., Murray, A.S., Liritzis, I. (2007) Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating investigations of rock and underlying soil from three case studies. Journal of Archaeological Science 34, 1659-1669.
 34. Huliaras, Α., Tsardanidis, Ch., “(Mis)understanding the Balkans: Greek Geopolitical Codes of the Post-communist Era”, Geopolitics, Vol.11, no.3, 2006, 465-483.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Liritzis, I (2005) Archaeology & Environment (1st Ed.. University of the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Rhodes, 2001), 2nd Ed. Improved and Increased by 4 Chapters, Institute de Livre, A.Kardamitsa, Athens, 267 p.
 2. Orphanidi, L and Liritzis, I (2005) Introduction in Museology & Preventive Conservation. (1st Ed. By University of the Aegean, Dept of Mediterranean Studies, Rhodes, with extended summaries per chapter in English & Arabic), 2nd Ed. Increased & Improved, 2006, and 3rd Ed. Increased, 2013, by Institute de Livre, A.Kardamitsa, Athens.
 3. Σακκάς, Ι. Το Παλαιστινιακό. Μέρος Α΄: Ο Σιωνισμός, οι Άραβες και ο Διεθνής Παράγοντας, 1882-1948 (Αθήνα: Πατάκης, 2005, σ. 194).
 4. Syropoulos, S. Mésogeios. Méditerranée 24 (2004), Vassily I. Kuzishchin (sous la direction), Les Jeux Olympiques dans l’ Antiquité. Editions: HÊRODOTOS, Paris 2005, ISBN: 2-911859-21-9, ISSN: 1284-1935.
 5. Syropoulos, S., Philip de Souza, Waldemar Heckel & Lloyd Llewllyn-Jones, The Greeks at War. From Athens to Alexander, Osprey Publishing, Oxford 2004, 288 pages, paperback ISBN: 1 84176 856 1.
 6. Συρόπουλος, Σ. Δ., Δ. Γαρουφαλής, Περσικοί Πόλεμοι, 490-479 π.Χ., εκδόσεις Περισκόπιο, 222 σελίδες, ΙSBN: 960-8345-09-X και Δέσποινα Βαρσάμη, Περικλής και η ακμή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, εκδόσεις Περισκόπιο, 106 σελίδες, ISBN: 960-8345-11-1.
 7. Συρόπουλος, Σ.Δ. Τα μετά τον Αλέξανδρο. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις των ελληνιστικών βασιλείων, εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ, Αθήνα 2005, ISBN: 960-426-368-4, 366 σελίδες, 12 έγχρωμες φωτογραφίες, 16 ασπρόμαυρες, περιεχόμενα στα Αγγλικά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Liritzis.I, Ganetsos.Th, Laskaris.K, Stevenson.C.M, Novak.M (2005) Diffusion phenomena in solids and application in the dating of ancient obsidian tools by SIMS and IR-PAS. XXI Hellenic Conference of Solid State Physics and Materials Science, 28-31 August 2005, Limosol, Cyprus, 33-35.(refereed).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. 1. Georgalidou, M. and V. Kourtis-Kazoullis 2005. “Foreign Language Learning in Higher Education: The example of Teaching English at the Department of Mediterranean Studies”. International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics. Selected Papers.
 2. Georgalidou, M. 2005. “The contextual parameters of linguistic choice: The forms and functions of Greek children’s directive speech acts”. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 25ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ..
 3. Frantzi, K.T., Preserving and Exploiting the Dodecanese Traditional Songs. In Book of Extended Abstracts of the 1st South-Eastern European Digitization Initiative (SEEDI) Conference, Digital (Re_Discovery of Culture (Physicality of Soul) – Playing Digital – Ohrid, FYROM, September 11-14 2005, 41-45.
 4. Frantzi, K.T., Γλωσσικά και μη Χαρακτηριστικά των Προκηρύξεων της 17Ν. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 25 (2005), 639-650.
 5. Liritzis.I (2005) Ulucak (Smyrna, Turkey): Chemical analysis with clustering of ceramics and soils and obsidian hydration dating. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.5, No.3, Special Issue, 33-45.
 6. Liritzis.I, Ganetsos.T and Laskaris.N (2005) Review and software assessment of the recent SIMS-SS obsidian hydration dating method. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 5 (2), 75-91.
 7. Liritzis.I and Vafiadou.A (2005) Dating by luminescence of ancient megalithic masonry. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.5, No.1, 25-38.
 8. Sakkas, I. «The Greek Question in Britain during the 1944 December Events», Mésogeios, 27 (2005), 68-81.
 9. Σακκάς, Ι. «Η ελληνική εξωτερική πολιτική, το Κυπριακό και η κρίση στο Σουέζ, 1956», σ.625-34. Στο ΚΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσ/ίκη, 2005).
 10. Stefanakis, M. and Traeger, B. “Counter-stamping coins in Hellenistic Crete: A first approach”, ΧΙΙΙ Congreso Internacional de Numismática, Μαδρίτη 15-19 Σεπτεμβρίου 2003, Madrid 2005, I, (2005), 383-394.
 11. Στεφανάκης, Ε. «H δύναμη του χρήματος: αγοραίος έρως στην αρχαία Ελλάδα», Σεξουαλικότητα και Εξουσίες, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών ΙΑ.44, 2005, 203-248.
 12. Στριμπής, Ι. «Η κρίση των Ειρηνευτικών Αποστολών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», in Τίνα Σταυρινάκη (επιμ.), Η κρίση του ΟΗΕ, Aθήνα – Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, 61-111.
 13. Στριμπής, Ι. «Institutionalization of Cooperation Between Inter-Governmental Organisations and NGOs: The BSEC Experience», Non-State Actors and International Law, 2005 (vol. 5, n° 1), 21-58. [38 σ.]
 14. Stribis, I. Сотрудничество в Области Безопасности и Стабильности в Рамках Черноморского Экономического Сотрудничества, Стамбул: Международиого Секретариата, Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества – ПАЧЭС, 2005, 66 с.
 15. Stribis, I. «The Organisation of the Black Sea Economic Cooperation: History, Structure and Cooperation in the Field of Tourism», in Bringing BSEC closer to Europe: Train the trainers Tourism Programme, Athens: Hellenic Republic, Ministry of Tourism, Organisation for Tourism Education and Training, 2005, 7-30.
 16. Stribis, I. The Wider Black Sea Region in the New European Architecture. Proceedings of a Regional Parliamentary Conference, (co-editors: Thanos Veremis, Sergiu Celac and Panagiota Manoli), Athens: International Centre for Black Sea Studies, 2005, 115 p.
 17. Siropoulos, S.D. “The relation of the Byzantine historians to the classical tradition during the mid-12th – 15th c. A.D.”, Bυζαντινός Δόμος/Byzantine Domos 14 (2004-2005) 65-73.
 18. Siropoulos, S.D. “Religious appropriation in the orientalizing policy of the Seleucids and Ptolemies: the cases of hellenistic Judaea and Egypt”, Journal of Oriental and African Studies 14 (2005) 55-68.
 19. Siropoulos, S.D. “Dangerous Aspects of Love. Eros as a weapon in myth”. 1ο Διεθνές Συμπόσιο Δελφών «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα». Πρακτικά Συμποσίου. Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», 32-36.
 20. Siropoulos, S.D. “Eros and Friendship. Men’s Relationships in the Iliad”. 1ο Διεθνές Συμπόσιο Δελφών «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα». Πρακτικά Συμποσίου. Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», σελ. 175-179, 2005.
 21. Συρόπουλος, Σ.Δ. & Δ.Γ. Θαλασσινός, «Ιούλιος Καίσαρ. Ο θεμελιωτής της ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας», Ιστορικά Θέματα 37 (Φεβρουάριος 2005) 24-43.
 22. Tsardanidis, Ch. & S. Stavridis, “The Europeanisation of Greek Foreign Policy: A Critical Appraisal”, Journal of European Integration, Vol.27, No.2, June 2005, pp. 217-239.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Magliveras, Κ. – Naldi G., The African Union and the Predecessor Organisation of African Unity, Kluwer Law International, The Hague, 2004.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Γεωργαλίδου, Μ., “Η αφήγηση: Η συνομιλιακή διαπραγμάτευση ζητημάτων ταυτότητας στο πλαίσιο της δίγλωσσης γλωσσικής κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου”. Πρακτικά 6th International Conference on Greek Linguistics, 2004.
 2. Γεωργαλίδου, Μ., “Η προφορικότητα στο γραπτό κείμενο: Οι γλωσσικές επιλογές στα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων για την τοπική αυτοδιοίκηση”. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, 2004.
 3. Frantzi, K.T., Language Resources: What can they do with Terrorism?” In The International Journal of the Humanities 2(2), (2004), 1603-1608.
 4. Ζάρρας, Ν., Κάτω Κάστρο. Η πρώτη φάση των ανασκαφών στο Βενετικό φρούριο της Χώρας Άνδρου, Ανδριακά Χρονικά 34 (2004), αρ. λημμ. 65-69, 70, 113-115, 116-121, σ. 139-141, 159-164.
 5. Liritzis. I, Diakostamatiou.M, Stevenson.C.M, Novak.S.W and Abdelrehim.I (2004) The dating of hydrated obsidian surfaces by SIMS-SS. J. Radioanal. Nucl. Chemistry, vol.261, no.1, 51-60.
 6. Brodkey.R & Liritzis. I, The dating of obsidian: a possible application for transport phenomena (a tutorial). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.4, No.2, 67-82.
 7. Magliveras, K., “The Birth of the Principle of Sustainable Development and International Law” in G. Tsaltas (editor), Sustainability and Environment – The European and National Prospective, I. Sideris Publications, Athens, 2004, 255-265 (in Greek).
 8. Magliveras, K., “The Interparliamentary Union and the Participation of Greek Parliamentarians” in Greek Society of International Law and International Relations (editor), Parliamentary Diplomacy and the Greek Parliament, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 2004, 289-332 (in Greek).
 9. Magliveras, K., “The Regulation of Workplace Sexual Harassment in Greece: Legislation and Case Law Analysis” [2004] 20 The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 65-80.
 10. Magliveras, K., “Protecting the Rights of Migrant Workers in the Euro-Mediterranean Partnership” [2004] 9 Mediterranean Politics (Special Issue on Economic and Social Rights in the Euro-Mediterranean Partnership) 459-488.
 11. Magliveras, K., “Migrant Workers’ Rights in the Euro-Mediterranean Partnership: European Union and International Law Perspectives” [2004] Hellenic Review of European Law (International Edition) 43-83.
 12. Magliveras, K., “How Effective is the UN Mechanism in Combating Terrorism Financing? The Case of Qatar and the Former Chechnyan Leader Yandarbiyev” [2004] 20 International Enforcement Law Reporter 328-332.
 13. Σακκάς, Ι., «Η Ελλάδα και οι Άραβες την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Εθνικές Επιδιώξεις και Διπλωματία», Journal of Oriental and African Studies, vol.13 (2004), σ. 201-23.
 14. Σακκάς, Ι., «Οι Άραβες στη νεότερη και σύγχρονη εποχή», Ουτοπία ( Αφιέρωμα στον Αραβικό Πολιτισμό), 58 (Ιαν. – Φεβρ. 2004), σ.147-160.
 15. Σακκάς, Ι., «The Greek dictatorship, the USA and the Arabs, 1967-74», Journal of Southern Europe and the Balkans, 9/3 (Δεκ. 2004), 245-57.
 16. Στεφανάκης, Μ., «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά την αρχαιότητα», Διαδρομές-Χανιώτικα Νέα, Ιούλιος 2004, Χανιά 5-19 (εκλαϊκευτικό).
 17. Στεφανάκης, Μ., «Δαμασίας ο […] Κυδωνιεύς νικά στάδιον!», Κρητικό Πανόραμα 5, Ιούλιος-Αύγουστος 2004, 22-24 (εκλαϊκευτικό).
 18. Στεφανάκης, Μ. – Μπούζα, Λ., «Μινώταυρος, μια παρεξηγημένη μορφή», Κρητικό Πανόραμα 4, Μάιος-Ιούν. 2004, 79-81 (εκλαϊκευτικό).
 19. Στεφανάκης, Μ., «Στους ‘Λαβυρίνθους’ της αναζήτησης», Κρητικό Πανόραμα 4, Μάιος-Ιούν. 2004, 72-77 (εκλαϊκευτικό).
 20. Στεφανάκης, Μ., – Χατζηδάκη, Ε. «Μυστικά της Φαλάσαρνας», Κρητικό Πανόραμα 2, Δεκ. 2003-Ιαν. 2004, 100-135 (εκλαϊκευτικό).
 21. Στριμπής, Ι., «Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου», in Ινστιτούτο Διεθνούς Συνεργασίας Ελλήνων Επιστημόνων (ΙΔΙΣΥΕΕΠ), Η επίδραση του Ολυμπιακού Πνεύματος στην ανθρώπινη πρόοδο, Πρακτικά Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 5-7 Δεκεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη, 2004, σσ. 348-350.
 22. Stribis, I., «Modernizing the BSEC: Amending the BSEC Charter with respect to the Decision-Making Process», Black Sea University, Conflict Prevention Studies Center, Wider Black Sea Area and the New Frontiers of Europe: Peace and Modernization, Virtual Seminar, 9-10 June 2004, < http://forum.unismart.ro/viewtopic.php?t=11&highlight= >, 9 p.