ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

 1. Magliveras, Κ 2022, An Introduction to the Law, Practice and History of International Organisations, Law Library Publishers, Athens, XXXVI & 243 pages (in Greek).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Antonopoulos, Κ & Magliveras, Κ (editors) 2022, The Law of the International, Fourth expanded edition, Law Library Publishers, Athens, 950 pages (in Greek).
 2. Ντάλης, Σ (εισαγωγή-επιμέλεια) 2022, Ο Αλτιέρο Σπινέλλι και το όραμά του για την Ενωμένη Ευρώπη, Εκδόσεις Γκόνη, Αθήνα.
 3. Ντάλης, Σ (επιμέλεια) 2022, Βύρων Θεοδωρόπουλος, Έκδοση Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα.
 4. Ντάλης, Σ (επιστημονική επιμέλεια) 2022, Pascal Boniface, Άτλας διεθνών σχέσεων, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Κουσούλης, Π. και Παπαδάκη, Χ. 2022, ‘Μινωικοί Δαίμονες. Τελικά, τί γνωρίζουμε γι’ αυτούς;’ Θέματα Αρχαιολογίας 6:1, Ιανουάριος-Απρίλιος 2022, 6-23
 2. Georgalidou, M, Kourtis-Kazoullis, V & Kaili, H 2022, ‘Humor in conversations among bilinguals: constructing otherness’.European Journal of Humour Research, 10, no. 3, pp. 169-189.
 3. Magliveras, K & Naldi, G 2022, ‘The free movement of people in Africa as a human right and as an economic right: From the African Charter to the African Economic Community Protocol of 2018’. African Human Rights Law Journal, vol. 22, pp. 1-23. [http://www.ahrlj.up.ac.za/issues/2022/volume-22-no-1-2022]
 4. Magliveras, K 2022, ‘The reaction of international organizations and institutions to the Russian Federation’s aggression against Ukraine (with emphasis on the Council of Europe)’. To Syntagma Quarterly Review of Greek and European Constitutional Theory and Practice, pp. 601-633 (forthcoming).
 5. Magliveras, K 2022, ‘Legal and procedural issues arising from the expulsion of the Russian Federation from the Council οf Europe’ International and Comparative Law Review, vol 22 (Special Issue on International Law and the Russian Invasion of Ukraine) (forthcoming).
 6. Magliveras, K 2022, ‘The regulation of autonomous sanctions in Australia’. International Enforcement Law Reporter, vol. 38, pp. 70-73.
 7. Naldi, G & Magliveras, K 2022, ‘International Court of Justice dismisses objections to its jurisdiction in the Rohingya Genocide Case”. International Enforcement Law Reporter, vol. 38, pp. 304-307.
 8. Βαδάση, Κ & Φραντζή, Κ Θ 2022, ‘Η μετάβαση από την καθαρεύουσα στη δημοτική για τη νομική γλώσσα: προσπάθειες, εμπόδια, αποτελέσματα’. Νομικό Βήμα ΝοΒη, 2022 τ.70, σσ. 233-249.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Κουσούλης, Π. 2022. ‘Ψηλαψώντας τη μαγεία στην αρχαία Νειλοχώρα’. Στο Βαρβούνης, Μ. Γ., Κατσαδώρος, Γ. Κ. και Καπανιάρης, Α. Γ. (επιμ.). 2022. Άνθρωποι, φύλλα, ταυτότητες, πολιτισμοί, λαογραφικές και έμφυλες προσεγγίσεις. Τιμητικός τόμος για τη Μαρία Γκασούκα, εκδ. Γκόνη, Αθήνα
 2. Κουσούλης, Π. και Παπαδάκη, Χρ. 2022, ‘Ανιχνεύοντας την ιστορία της “πεντάλφας” με αφορμή ένα θραύσμα κονιάματος από την Κνωσό’, In G. Vavouranakis and I. Voskos (eds), METIOESSA. Studies in Honor of Eleni Mantzourani. AURA Supplement 10, 288-302
 3. Magliveras, K 2022, ‘International Organizations’, in K. Antonopoulos & K. Magliveras (eds), The Law of the International Society, 4th expanded edition, Law Library Publishers, Athens, pp. 173-215 (in Greek).
 4. Magliveras, K 2022, ‘The diplomatic methods of dispute resolution’, in K. Antonopoulos & K. Magliveras (eds), The Law of the International Society, 4th expanded edition, Law Library Publishers, Athens, pp. 609-634 (in Greek).
 5. Magliveras, K & Naldi, G 2022, ‘The State of Palestine as a sovereign actor in the international community: Implications for its legal status’, in S. Abidde (ed.), Palestine, Taiwan, and Western Sahara: Statehood, Sovereignty, and the International System, Rowman & Littlefield / Lexington Books, Lanham, MD (forthcoming).
 6. Mina, M 2022, ‘Postcards from the edge: Karpathos and the cultural construction of insularity in the prehistoric south-east Aegean’, στο Σ. Ντάλης και Μ. Στεφανάκης (επιμ.),Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών 2021, σσ. 15-24.
 7. Mina, M (υπεβλήθη), ‘A multi-layered gender approach to Greek Neolithic figurines’, in B. Gaydarska, K. Rebay-Salisbury, P. Ramírez Valiente and E. Fries (eds), To Gender or not to Gender? Exploring Gender Variations through Time and Space, European Journal of Archaeology.
 8. Νικολού, Κ 2022, ‘Προσωδιακή οργάνωση των παραγωγικών προσφυμάτων της ελληνικής και της γαλλικής: μια συγκριτική προσέγγιση’, στο Delveroudi, R, Vassilaki, S & Vlachou E 2022,Approches linguistiques comparatives grec moderne – français,Presses de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, σσ. 13-29.
 9. Ντάλης, Σ 2022, Εισαγωγή στο Fareed Zakaria, Δέκα Μαθήματα για την Εποχή Μετά την Πανδημία, Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα 2022.
 10. Ντάλης, Σ 2022, ‘Η ΕΕ και η υγειονομική κρίση της πανδημίας: Ο κομβικός ρόλος της συνοχής της Ένωσης, στο Ε Χειλά (εισαγωγή-επιμέλεια), COVID-19 και η «Επόμενη Μέρα». Γεωπολιτική, Οικονομία, Διεθνείς Οργανισμοί, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα.
 11. Συρόπουλος, Σ 2022, ‘Στη σκιά του (ανδρικού) φαντάσματος. Η Άτοσσα της ιστορίας του Ηροδότου και της εξιστόρησης του Αισχύλου’, στο Μ. Βαρβούνης, Γ. Κατσαδώρος, Α. Καπανιάρης (επιμ.),Άνθρωποι, Φύλα, Ταυτότητες, Πολιτισμοί. Λαογραφικές και Έμφυλες Προσεγγίσεις (τιμητικός τόμος για τη Μαρία Γκασούκα), εκδ. Γκόνη, Αθήνα, σσ. 417-432.
 12. Συρόπουλος, Σ 2022, ‘Ο Πράσινος Άνθρωπος και η Διαχρονική Αποτύπωση του Αρχέγονου’. Πρόλογος στοΠράσινοι/Ες Άνθρωποι και Θεοί/Ές, Πράσινες Γιορτές, Έθιμα και Τελετουργίες. Από την Παλαιοευρωπαϊκή στην Ελληνική Λαϊκή Παράδοση, στο Α. Καπανιάρης & Μ. Γκασούκα, εκδ. Γκόνη, Αθήνα, σσ. 11-18.
 13. Συρόπουλος, Σ 2022, ‘Η Αρχαία Ελληνική Τραγωδία ως εργαλείο ανάπτυξης της ενεργούς πολιτειότητας, της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της ετερότητας, και της αισθητικής: Παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών για την Αντιγόνη με παράλληλο κείμενο τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή’, στον συλλογικό τόμοΘέατρο στην Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές (υπό έκδοση, επιμ. Μ. Κλαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου).
 14. Συρόπουλος, Σ 2022, ‘Η Ρόδος του Σήμερα’, στο N. Κασέρης,Ρόδος(φωτογραφικό λεύκωμα, κείμενα Ηλίας Κόλλιας, Σ. Συρόπουλος), σσ. 29-31 (Ελληνικά-Αγγλικά).
 15. Αλεξανδρή, Χ & Φραντζή, Κ Θ 2022, ‘Υπολογιστική Γλωσσολογία: εισαγωγή και χαρακτηριστικές εφαρμογές’, στο Μ Λεκάκου & Ν Τοπιντζή (επιμ.). Εισαγωγή στη Γλωσσολογία: Θεμελιώδεις Έννοιες και Βασικοί Κλάδοι με Έμφαση στην Ελληνική Γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα, σσ. 497-539.
 16. Eleftheriou, E & Frantzi, K T 2022, ‘Feminist Discourse in Maya Angelou’s literary work: Double Prejudice & Black Feminism, in S. Rubtsova S., I. Grigoriev  & N. Trofimova (eds), Synergy of Languages and Cultures: Interdisciplinary Studies, St. Peterburg Uni Press, 168-180.  https://elibrary.ru/item.asp?id=49418970  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49418958  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49418970&pff=1
 17. Ελευθερίου, Ε & Φραντζή, Κ Τ 2022, ‘Φεμινιστικός λόγος στο έργο της Μάγια Αγγέλου’, στο Μ. Γ. Βαρβούνης, Γ. Κατσαδώρος, Α. Καπανιάρης (επιμ.) Άνθρωποι, Φύλα, Ταυτότητες, Πολιτισμοί. Λαογραφικές και Έμφυλες Προσεγγίσεις, σσ. 487-498.
 18. Touvra, Z & Frantzi, K T 2022, ‘Visions though a Corpus: How Greek online media perceived the first year of Obama’s (2009-2010) and Trump’s (2017-2018) Presidencies and their foreign policy on the East Mediterranean, in L Dogan, S Zeyrekli Yas & M Atakan (eds.), Political, Cultural and Economic Developments in the Balkans, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Trakya University), pp. 155-172.
 19. Τσίτσικας, Ε & Φραντζή, Κ 2022, ‘Μαθησιακές δυσκολίες και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και χρήση νέων τεχνολογιών’, στο Α Λιοναράκης (επιμ.), 11ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Εμπειρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές, 26-28 Νοεμβρίου 2021, Τόμος 11(8Β), σσ. 194-204, https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article ISBN: 978-618-5335-15-8, /view/3523/3617  https://doi.org/10.12681/icodl.3523

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Markopoulos, G & Frantzi, K 2022, ‘Investigating stem allomorphy in Greek and Arabic by means of lexical frequency’, Selected Papers of ISTAL 24, pp. 513-529.
 2. Μarkopoulos, G & Apostolopoulou, E 2022, ‘Vowel height as sonority level’, Selected Papers of ISTAL 24, pp. 530-545.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Anagnostopoulos, I & Magliveras, K 2021, Criminal Law in Greece, Second Edition, International Encyclopaedia of Laws (IEL)/Criminal Law Series, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn. (forthcoming)
 2. Κεφαλά, Β 2021, Διεθνής πολιτική στην Μέση Ανατολή και ανεπίλυτες συγκρούσεις: Παλαιστίνη, Λίβανος, Συρία, Ιράκ. Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα.
 3. Magliveras, K & Naldi, G 2021, The Association of South-East Asian Nations (ASEAN): History, Institutions and Activities, International Encyclopaedia of Laws (IEL) / Intergovernmental Organisations Series, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn. (forthcoming).
 4. Μαρής, Γ 2021, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ελλάδα. Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. https://www.propobos.gr/product/eyropaiki_politiki/
 5. Zarras, N 2021, Ideology and Patronage in Byzantium: Middle Byzantine Dedicatory inscriptions and Portraits from Macedonia, Brepols (forthcoming)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Maris, G 2021, ‘Eurozone and the Greek economic crisis in 2020: current challenges and prospects’, European Politics and Society, (special issue)
 2. Μαρής, Γ 2021, Οικονομικές και Πολιτικές Επιδόσεις της Ελλάδας. Η εποχή μετά την πανδημία COVID-19, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. (αναμένεται)
 3. Ντάλης, Σ  2021, Μετά την πανδημία. Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος στη σκιά της δυστοπίας, Παπαζήσης, Αθήνα.
 4. Ντάλης, Σ & Στεφανάκης, Μ (επιμ.) 2021, Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών, Παπαζήσης, Αθήνα.
 5. Τσαρδανίδης, Χ Αθανασοπούλου Ε & Φακιολάς Ε (επιμ.), 2021, Εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: Επιλογές και προσδοκίες στον 21ο αιώνα, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

  1. Kontogianni, Α Ganetsos, Th Zacharis, N Kousoulis, P & Papakitsos, Ev.C. 2021, ‘Α detailed study about Egyptian-Coptic and software engineering’, Archaeology, vol. 9, p. 1, pp. 28-33. DOI: 10.5923/j.archaeology.20210901.06 http://article.sapub.org/10.5923.j.archaeology.20210901.06.html
  2. Apostola, E., Kousoulis, P., Papadaki, Ch. 2021. “Egyptian and Egyptianizing scarabs in the Aegean (8th-6th BC): The Sanctuary of Hera Akraia-Limenia at Perachora as a case study”, Chronache di Archaelogia, 61-102
  3. Kontogianni, Α Ganetsos, Th Kousoulis, P & Papakitsos, Ev.C. 2021, ‘Computer-Assisted Translation of Egyptian-Coptic into Greek’, Journal of Integrated Information Management, vol. 5, no. 2, pp. 26-31.

 1. Liritzis, I & Volonakis, P (2021) Cyber-archaeometry: novel research and learning subject overview. Education Sciences, 2021, vol. 11, pp. 86. https://doi.org/10.3390/educsci11020086.
 2. Xanthopoulou, V, Iliopoulos, Liritzis, I 2021, ‘Mineralogical and microstructure analysis for characterization and provenance of ceramic artifacts from late Helladic Kastrouli settlement, Delphi (central Greece)’, Goesciences (in press).
 3. Magliveras, K 2021, ‘The African Union’s Outer Space Agenda and the African Space Agency: An Assessment’, Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht (forthcoming).
 4. Magliveras, K 2021, ‘The ICC Prosecutor Investigates Alleged US Servicemen’s Crimes in Afghanistan, The US Administration Retaliates:  Executive Order 13928 and the Question of its Legality’, Evrigenis Yearbook of International and European Law (forthcoming).
 5. Μαραβέγιας, Ν & Μαρής, Γ 2021, Η Ελλάδα ως Περιφέρεια της Ευρώπης. Μια περιπτωσιολογική μελέτη, 2010-2020, Περιφέρεια. Επιστημονική Επιθεώρηση για την Περιφερειακή Οικονομία και Πολιτική, (Αναμένεται)
 6. Maris, G & Manoli, P 2021, ‘Greece, Germany and the Eurozone Crisis: Preferences, Strategies and Power Asymmetry’, German Politics, (forthcoming)
 7. Maris, G & Flouros, F 2021, ‘Varieties of Capitalism and the Greek Economy the Last Decade, 2010-2020’, Evolutionary and Institutional Economics Review, (forthcoming)
 8. Maris, G Sklias, P & Maravegias, N 2021, ‘The political economy of the Greek economic crisis in 2020’, European Politics and Society, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2021.1895552
 9. Plymakis, I Maris, G Masouras, A & Galanos, G 2021, ‘EU Structural Funds and Employment Policy Performance in Greece: Impact and Reform during the Fiscal Austerity years’, European Politics and Societyhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23745118.2021.1895556
 10. Maris, G 2021, ‘Introduction. Eurozone and the Greek Economic Crisis in 2020: Current Challenges and Prospects’, European Politics and Societyhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23745118.2021.1895551
 11. Revithiadou, A & Markopoulos, G 2021, ‘A Gradient Harmonic Grammar account of nasals in extended phonological words’, Catalan Journal of Linguistics, vol. 20 , pp. 57–75. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/catjl.330
 12. Steriopolo, O Markopoulos, G & Spyropoulos, V 2021, ‘A morphosyntactic analysis of nominal expressive suffixes in Russian and Greek’, The Linguistic Review, vol. 38, no. 4, pp. 645–686. DOI: https://doi.org/10.1515/tlr-2021-2078
 13. Στεφανάκης, Μ & Καλογερόπουλος, K 2021, «Ερευνώντας τον αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων. Δεκαπέντε χρόνια αρχαιολογικής έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στην Κυμισάλα της Ρόδου», Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών 2, Ρόδος. 25-38 
 14. Zarras, N 2021, “Illness and Healing: The Ministry Cycle in the Chora Monastery and the Literary Oeuvre of Theodore Metochites”, DOP 75 (forthcoming).
 15. Melissourgou, M N & Frantzi, K T 2021, ‘Promotional genres and implications for ESP teaching’, Journal of Applied Languages and Linguistics, vol. 5, no. 2, pp. 7-23.
 16. Μελισσουργού Μ Ν 2021, ‘Εξαγωγικό μάρκετινγκ αγροδιατροφικών προϊόντων: Το κείμενο ως συντελεστής εξωστρέφειας’, Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών 2, σελ. 127-138.
 17. G. Samonis, C. Koutserimpas, M. I. Rantou, M. Karamanou, M. I. Stefanakis) “An Outpatient Clinic in Ancient Athens”. Maedica. A Journal of Clinical Medicine, Volume 16, No. 4, 696-702.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Magliveras, K 2021, ‘The Conference on the Establishment of a Middle East Zone Free of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction: Too Little, Too Late?’, in J Black-Branch & D Fleck (ed.), Nuclear Non-Proliferation in International Law, Volume VI, T.M.C. Asser / Springer, Berlin. [Conference proceedings] (forthcoming).
 2. Magliveras, K 2021, ‘The US Withdrawal from International Conventions and Organisations during the Trump Presidency, in particular from the World Health Organisation’, in Dalis S (ed.), After the Pandemic: Greece, Europe and the World, Papazisis Publications, Athens. (forthcoming).
 3. Magliveras, Κ 2021, ‘The Arab Court of Human Rights: A Necessity and a Hope for Justice in the Arab World’, in K Ifantis M Sarigiannidis & D Akrivoulis (ed.), Liber Amicorum Kostas Chatzikonstantinou, Sakkoulas Publications, Athens, 2021 (in Greek) (forthcoming).
 4. Ντάλης, Σ  2021, ‘Ο ρόλος της ηγεσίας και της ισχύος σε έναν δυστοπικό κόσμο’, στον Τιμητικό Τόμο για τον Κώστα Χατζηκωνσταντίνου, Ι. Σιδέρης, Αθήνα.
 5. Tsardanidis, C 2021, ‘The (De) Europeanization of Greece: Experience from the Eye of the Storm’, in Τomas Joensen and Ian Taylor (eds), Small States and the European Migrant Crisis. Politics and Governance, Palgrave MacMillan, 2021.
 6. S. Syropoulos, “Where does Europe come from?”, in Walter Baier, ‎Franz Kronreif, ‎Cornelia Hildebrand, ed. Europe as A Common. Exploring Transversal Social Ethics. Zeitdiagnosen, Zurich 2021, pp. 137-148.
 7. Σ. Συρόπουλος, «Η πολιτική της παρεμβατικής ουδετερότητας στην αρχαία Ρόδο», στο Σ. Ντάλης & Μ. Στεφανάκης επιμ. Επετηρίδα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, εκδ. Παπαζήση 2021, σελ. 55-67
 8. Mina, M., 2021. «Women have equal career chances in archaeology as men», in L. Coltofean-Arizancu, B. Gaydarska and U. Matić (eds), Gender Stereotypes in Archaeology. Leiden: Sidestone Press.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Κυριακάκης, Μ & Φραντζή, Κ 2021, ‘Σχεδίαση και κατασκευή σώματος κειμένων γλωσσικού υλικού των σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου’, Πρακτικά 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) 10-12/7/2020, Τόμος Β’, Ηράκλειο, Κρήτη, pp. 741-748.
 2. Markopoulos, G 2021, ‘Nominal inflection in the morphosyntax-phonology interface: A comparative study of Greek and Hebrew’, στο Θ Μαρκόπουλος, Χ Βλάχος, Α Αρχάκης, Δ Παπαζαχαρίου, Γ Ι Ξυδόπουλος & Α Ρούσσου (επιμ.), Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 792-801.
 3. Maris, G & Flouros, F 2021, ‘The Green Deal, National Energy and Climate Plans in Europe: Member states’ compliance and strategies’, 27th International Conference of Europeanists on the theme of Europe’s Past, Present, and Future: Utopias and Dystopias, University of Iceland (Reykjavik, 21-25 June).
 4. Maris, G Flouros, F & Galariotis, I 2021, ‘The Changing Security Landscape in South Eastern Mediterranean: Assessing Turkey’s Strategies as a Rising State’, UACES 2021 International Conference. 6-8 September 2021. Proposal submitted [Contribution ID: 170].
 5. Νikolou, K Lengeris, Α & Frantzi, Κ 2021, ‘Velar palatalization and affrication in Rhodian Greek’. στο Proceedings of the 14th International Conference on Greek Linguistics, University of Patras.
 6. Stefanakis, M 2021, Investigating land and sea routes, at the territory of the ancient Deme of Kymissaleis, Rhodes, Proceedings of the Conference ‘The Archaeologies of Roads’, The University of Florence 7-8 November 2019, Advances in Archaeological Practice, The University of North Dakota. υπό έκδοση
 7. Stefanakis, M Σερόγλου, Φ & Παλαμιδά, Χ 2021, «Ο ήλιος των Ροδίων. Η διάχυση ενός εικονογραφικού τύπου στην Μεσόγειο μέσα από την νομισματική κυκλοφορία και τους εμπορικούς αμφορείς», K ́ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου, Ρόδος 29 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2017, Δωδ.Χρον. ΚΗ΄, 00-00 (εκτενής περίληψη). υπό έκδοση
 8. Α. Κάντα, Ν. Σταμπολίδης, Α. Τζιγκουνάκη, Μ. Στεφανάκης, Μ. Παπαδάκης) «Η Ανασκαφή της Οχυρωμένης Ακρόπολης της Ορνέ» (επιτοίχια ανακοίνωση), ΑΕΚ 5, Ρέθυμνο 21-24 Νοεμβρίου 2019.
 9. Stefanakis, M & Mavroudis, G. 2021, ‘Some thoughts on the attic black figure pottery from Naukratis’, στο P. Kousoulis (ed.), Aegyptiaca Project: the Symposium. Religion, Politics and Culture in the Mediterranean from the 8th to 6th century BC, Journal of Ancient Egyptian Interconnections 32, 17-38
 10. Kanta, A N. Stampolidis, A. Tzigounaki, Stefanakis& M. Papadakis) 2021, ‘Orne, a new Mycenaean Acropolis in South Crete’, Πρακτικά  Γ΄ Διεθνούς Διεπιστημονικού Συμποσίου, Η Περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου, Πρόσφατα ευρήματα και πορίσματα της έρευνας, Λαμία 18-21 Μαΐου 2018. Αθήνα, 747-759.
 11. Zarras, N 2021, “The Poetry of Patronage: Constructing the Image of the Patron in Dedicatory Epigrams in Monumental Painting of the Komnenian Period in Greece”, in: N. Zagklas (ed.), Byzantine Poetry in “long” Twelfth Century, Cambridge (forthcoming).
 12. Zarras, N 2021, “Performativity and Theatricality in Palaiologan Iconography: The Composition of the Temptations of Christ in the Chora Monastery” in: N. Tsironis (ed.), Performance and Performativity in Late Antiquity, Byzantium and Beyond (forthcoming)

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Kaili, H 2020, A(πό)-(έ)Ω(ς) A’dan Z’ye Yunanca İlgeçler [A(πό)-(έ)Ω(ς) Οι προθέσεις της Ελληνικής], Dorlion Yayınevi, Ankara.
 2. Kaili, H 2020, Ta leme. Yunancada Uyum, Tanımlıklar, Nesne Adılları, τα + eylem dizimindeki deyimler [Τα λέμε. Η Συμφωνία, Τα Άρθρα, Τα Κλιτικά στα ελληνικά και παγιωμένες εκφράσεις σε τα + ρήμα], Kitap 72, Ankara.
 3. Kaili, H 2020, Yunancada Sıfatlar: Betimleme ve uygulama [Τα επίθετα στα ελληνικά: Περιγραφή και εξάσκηση], Delta Yayınevi, Ankara.
 4. Στεφανάκης, Μ.Ι. & Λίτινας, Ν 2020 (επιμ.), Ν. Ζαρίφης, Το Ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, Ευλιμένη Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 4, Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο, ISBN: 978-618-80666-5 (http://www.eulimene.eu).
 5. Στεφανάκης, Μ.Ι. & Λίτινας, Ν 2020, ΕΥΛΙΜΕΝΗ: Μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία 21, Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο, ISSN 1108-5800. (http://www.eulimene.eu).
 6. Μαρής, Γ 2020, Ο νομιζόμενος κόσμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασύμμετρη ισχύς, εθνική κυριαρχία και διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα. https://www.propobos.gr/product/nomizomenos_kosmos/
 7. Σακκάς Γ 2020, Οι Δύο Όχθες της Μεσογείου. Από τη Συγκρότηση Εθνών-Κρατών στην Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, Bookstars, Αθήνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Masouras, A Maris, G & Kavoura, A 2020, Entrepreneurial Development and Innovation in Family Businesses and SMEs, IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-3648-3
 2. Ντάλης, Σ  2020, Mare Nostrum: Mετατοπίσεις ιχύος στον γεωπολιτικό χάρτη της Μεσογείου. Παπαζήσης, Αθήνα.
 3. Ντάλης, Σ & Στεφανάκης, Μ 2020, Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών, Παπαζήσης, Αθήνα.
 4. Στεφανάκης, Μ & Λίτινας, Ν 2020, Ευλιμένη Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο, ΙSBN: 978-618-80666-0-1. Τόμοι: 1/2013, 2/2014, 4/2019, 5/2020 (6/2021 υπό προετοιμασία).
 5. Στεφανάκης, Μ & Λίτινας, Ν 2020, (Νίκος Λίτινας και) ΕΥΛΙΜΕΝΗ: Μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία, Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο, ISSN 1108-5800. (http://www.eulimene.eu). Τόμοι: 1/2000, 2/2001, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6-7/2005-6, 8-9/2007-8, 10-12/2009-2011, 13-14/2012-2013. 15-16/2014-2015. 17-18/2016-2017, 19-20/2018-2019, 2020 (υπό προετοιμασία).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Georgalidou, M Frantzi, K & Giakoumakis 2020, ‘Aggression in media-sharing websites in the context of Greek political/parliamentary discourse in the years of the economic crisis’, Journal of Language Aggression and Conflict, vol. 8, no. 2, pp. 321-350.  https://doi.org/10.1075/jlac.00039.geo
 2. Georgalidou, M 2020, ‘Im/Politeness and Aggression in Greek Political Discourse in the Years of Greece’s Economic Crisis and Political Transitions (2009-2019)’, Journal of Mediterranean and European Linguistic Anthropology, vol. 1, no. 1, pp. 34-64
 3. Κεφαλά, Β 2020, ‘Η λιβυκή κρίση ως πόλεμος δια αντιπροσώπων’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Νο 48, σσ 141-153.
 4. Kontogianni, Α Ganetsos, Th Kousoulis, P & Papakitsos, Ev.C. 2020, ‘Computer-Assisted Translation of Egyptian-Coptic into Greek’, Journal of Integrated Information Management, vol. 5, no. 2, pp. 26-31. DOI: 10.26265/jiim.v5i2.4470
  1. http://ejournals.uniwa.gr/index.php/JIIM/article/view/4470
 5. Baziotis, I, Xydous, S, Manimanaki, S, Liritzis, I 2020, ‘An integrated method for ceramic characterization: A case study from the newly excavated Kastrouli site (Late Helladic)’, Journal of Cultural Heritage vol. 42, pp. 274–279
 6. Liritzis, I, Laskaris, N, Vafiadou A, Karapanagiotis I, Volonakis, P, Papageorgopoulou, C, Bratitsi, M 2020, ‘Αrchaeometry: an overview’, SCIENTIFIC CULTURE, vol. 6, no. 1, pp. 49-98 DOI: 10.5281/zenodo.3625220.
 7. Liritzis, I, Miller, M.C, Alappat, L (2020) The value of OSL in distinguishing ancient from more recent structures in an archaeological landscape. SCIENTIFIC CULTURE, vol. 6, no. 2, pp. 23-34. DOI: 10.5281/zenodo.3724844.
 8. Xanthopoulou, V., Iliopoulos, I & Liritzis, I 2020, Characterization of clays for the provenance of archaeological ceramic materials: a review. SCIENTIFIC CULTURE, vol. 6, no.2, pp. 73-86. DOI: 10.5281/zenodo.3724849.
 9. Liritzis, I, Xanthopoulou, V,Palamara, E, Papageorgiou, I, Iliopoulos, I, Zacharias, N, Vafiadou, A, & Karydas A.G 2020, Characterization and provenance of ceramic artifacts and local clays from late Mycenaean Kastrouli (Greece) by means of P-XRF screening and statistical analysis. Journal of Cultural Heritage. Journal of Cultural Heritage, vol. 46, pp. 61–81.
 10. Ioannis Kontopoulos; Kirsty Penkman; Victoria Elizabeth Mullin; Laura Winkelbach; Martina Unterländer; Amelie Scheu; Susanne Kreutzer; Henkrik B Hansen; Ashot Margaryan; Matthew D Teasdale; Birgit Gehlen; Martin Street; Niels Lynnerup; Ioannis Liritzis; Adamantios Sampson; Christina Papageorgopoulou; Morten E Allentoft; Joachim Burger; Daniel G Bradley; Matthew James Collins, 2020, ‘Screening archaeological bone for palaeogenetic and palaeoproteomic studies’, PLOS ONE
 11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235146 June 25, 2020.
 12. Laskaris.N and Liritzis. I 2020, ‘Surface and interface investigation of archaeological obsidian artefacts with TOF-SIMS: case study’, SCIENTIFIC CULTURE, vol. 6, no. 3, pp. 85-99 DOI: 10.5281/zenodo.3742358
 13. Koh.A.J., Birney.K.J, Roy.I,M,  Liritzis, I 2020, ‘The Mycenaean citadel and environs of Desfina-Kastrouli: a transdisciplinary approach to southern Phokis Mediterranean Archaeology and Archaeometry’, vol. 20, no 3, pp. 47-73. DOI: 10.5281/zenodo.3930420.
 14. Magliveras, Κ 2020, ‘Some Thoughts on the Long Overdue Revision of the UN Charter”, Evrigenis Yearbook of International and European Law, vol. 1, pp. 89-102.
 15. Almutawa, G & Magliveras, K 2020, ‘Enforcing Women’s Rights under the Arab Charter on Human Rights’, International Journal of Human Rights, doi.org/10.1080/13642987.2020.1822334
 16. Naldi, G & Magliveras, K 2020, ‘The Right to Revoke Withdrawal Notices from International Organisations: The Case of Brexit and the European Union’, Maastricht Journal of European and Comparative Law, published online 26 November 2020, doi.org/10.1177/1023263X20958378.
 17. Maris, G & Sklias, P 2020, ‘European Integration and Asymmetric Power: Dynamics and Change in the EMU’, European Politics and Society, vol. 21, no. 5, pp. 634-649. https://doi.org/10.1080/23745118.2019.1710998
 18. Maris, G 2020, ‘National Sovereignty, European Integration and Domination in the Eurozone”, European Review, vol. 28, no. 2, pp. 225-237.  https://doi.org/10.1017/S1062798719000437
 19. Μαρής, Γ Αναστασίου, Α & Πέρρου, Ε 2020, ‘Η Εθνική Τράπεζα και οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου’, Region & Periphery, vol. 10, pp. 27-42. https://doi.org/10.12681/rp.25479
 20. Στεφανάκης, Μ 2020, «Μια νέα (άγνωστη) αργυρή υποδιαίρεση της αρχαίας Λάππας (Κρήτη)», Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών 1, 187-190.
 21. Stefanakis, M.I. and P.M. Konstantinidi 2020, “Associating the image with the myth on ancient Cretan coins: Three case studies”, Fortunatae 32, 757-785.
 22. Xanthis, A. and Stefanakis, M.I. 2020, ‘Τhe protected area of Kymissala and the contribution of the Department of Mediterranean Studies (University of the Aegean) towards its sustainable touristic development’, Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών 1, 199-215.
 23. Σπαντιδάκη, Στ, Στεφανάκης, M.I. και Μπαρδάνης, I.Π. 2020, “Ο πολεμικός ροδιακός στόλος και τα υφάσματα του τυπικού εξοπλισμού του ναυτικού της ελληνιστικής Ρόδου”, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 21 (2020), 1-64.
 24. Τσαρδανίδης, Χ 2020, ‘Η ελληνική οικονομική διπλωματία στα Βαλκάνια’, Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών, σελ.77-88.
 25. Liritzis, I, Laskaris, N, Vafiadou, A., Karapanagiotis, I., Volonakis, P., Papageorgopoulou, C., Bratitsi, M. 2020, ‘Αrchaeometry: an overview’, SCIENTIFIC CULTURE, vol. 6, no. 1, pp. 49-98 DOI: 10.5281/zenodo.3625220.
 26. Liritzis, I., Xanthopoulou, V., Palamara, E, Papageorgiou, I., Iliopoulos, I., Zacharias, N., Vafiadou, A., & Karydas A.G 2020, Characterization and provenance of ceramic artifacts and local clays from late Mycenaean Kastrouli (Greece) by means of P-XRF screening and statistical analysis. Journal of Cultural Heritage. Journal of Cultural Heritage, vol. 46, pp. 61–81.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Γεωργαλίδου, Μ 2020, ‘Πολιτικός / δημόσιος λόγος, γλωσσικός σεξισμός και το ζήτημα της γλωσσικής ‘ορθότητας’ στην ελληνική πραγματικότητα’, στο Α Στάμου & Σ Μπουκάλα (επιμ.), Κριτική Ανάλυση Λόγου: (Απο)δομώντας την ελληνική πραγματικότητα, Νήσος, Αθήνα, σσ. 361-392.
 2. Καϊλή, Χ 2020, ‘Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της ΝΕ και τη διδασκαλία της ως ΞΓ’, στο Μ Δημάση Ε Γρίβα & Γαβριηλίδου Ζ (επιμ.), Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια: Ερευνητικές αποτυπώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Σαΐτα, Καβάλα, σσ. 306-26.
 3. Karantzola, E & Galantomos, I 2020, “School and family cooperation: Strengthening parents’ knowledge of Greek”, in E Skourtou V. Kourtis-Kazoullis Th. Aravositas & PP Trifonas (ed.), Language Diversity in Greece. Local Challenges with International Implications, Springer, New York, pp. 61-75.
 4. Κεφαλά, Β 2020, «Το ελληνικό Κοινοβούλιο και το Παλαιστινιακό. Η συνεισφορά της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στην επίλυση μιάς «παγωμένης» σύγκρουσης». Στο: Ντάλης Σωτ. (επιμ.) Επετηρίδα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Α’ Τόμος  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα,  σσ 89 -102.
 5. Magliveras, K 2020, ‘‘Organization’ and ‘International Organizations’: A Discourse on Synthesis’, in L Boisson de Chazournes E Doussis G Andreone & A Zervaki (ed.), Liber Amicorum en l’honneur de H. Dipla – Enjeux Et Perspectives, A. Pedone, Paris, pp. 513-531.
  1. http://pedone.info/site/wp-content/uploads/2020/09/Mailing-DIPLA-2020.pdf
 6. Magliveras, K 2020, ‘The National Dimension of Legal Bilateralism in Migration: The Case of Greece’, in F Ippolito F Casolari & G Borzoni (ed.), Bilateral Relations in the Mediterranean: Prospects for Migration Issues, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, pp. 24-47
  1. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/bilateral-relations-in-the-mediterranean-9781786432247.html
 7.  Magliveras, K 2020, ‘The Case for a Comprehensive Global Human Rights Treaty under UN Auspices’, in Wouters J Lemmens K Van Poecke T & Bourguignon M (ed.), Can We Still Afford Human Rights? – Critical Reflections on Universality, Costs and Proliferation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 47-68 [Conference proceedings] webpage: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/can-we-still-afford-human-rights-9781839100314.html
 8.  Magliveras, K 2020, ‘Sanctions in Nuclear Non-Proliferation Law’, in J Black-Branch & D Fleck (ed.), Nuclear Non-Proliferation in International Law, Volume V (Legal Challenges for Nuclear Security and Deterrence), T.M.C. Asser/Springer, Berlin, 2020, pages 129-147 [Conference proceedings] webpage: https://www.springer.com/gp/book/9789462653467
 9. Magliveras, K & Naldi, G 2020, ‘Migration and Human Rights in Africa’, in O Abegunrin, Olayiwola & S Abidde (ed.), African Migrants and the Refugee Crisis, Springer Verlag, Chem, pp. 55-72 webpage: https://www.springer.com/gp/book/9783030566418
 10. Mina, M & Veikou, Μ 2020, Art studies, post-processual perspectives on (gender, landscape), in C. Smith (ed.), Encyclopedia of global archaeology, Springer, Cham, (https://doi.org/10.1007/978-3-319-51726-1_2817-1)
 11. Νικολού, Κ 2020, ‘Λέξεις στο «περιθώριο»: τα μορφοφωνολογικά χαρακτηριστικά των ακρωνυμικών σχηματισμών της Ελληνικής’, στο Σ Ντάλης, Σ & Στεφανάκης, Μ 2020, Επετηρίδα Μεσογειακών Σπουδών, Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 219-229.
 12. Ντάλης, Σ  2020, ‘Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας’, στο Στεφάνου Κ. (επιμ.), Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σσ. 469-507,
 13. Ντάλης, Σ  2020, ‘Η Μεσόγειος στη σκηνή του διεθνούς θεάτρου, εισαγωγή’ στο Ηenry Laurens, Matthieu Rey, Η Μεσόγειος σε αναζήτηση του εαυτού της, Αθήνα, Μελάνι, σσ.9-32.
 14. Τσαρδανίδης, Χ 2020, ‘H Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο’,   Εκάβη Αθανασοπούλου και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης και Ευστάθιος Φακιολάς (επιμ.),  Εξωτερική πολιτική της Ελλάδας:Επιλογές και προδοκίες στον 21ο αιώνα, Α Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, 2020, σελ.367-403.
 15. Τσαρδανίδης, Χ  2020, ‘Ελληνική οικονομική διπλωματία: Οργάνωση και διαδικασία λήψης αποφάσεων’,  στο Εκάβη Αθανασοπούλου και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης και Ευστάθιος Φακιολάς (επιμ.),  Εξωτερική πολιτική της Ελλάδας:Επιλογές και προδοκίες στον 21ο αιώνα,  Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, 2020, σελ.781-832.
 16. Τσαρδανίδης, Χ 2020, ‘Περιφερειακή συνεργασία και νότια και ανατολική Ασία και ο ρόλος της Ινδίας’, στο Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας (επιμ.), Η Ινδία και οι άλλοι:Οι σχέσεις της Ινδίας με την Ευρώπη και τον κόσμο, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2020, σελ.219-243.
 17. Τσαρδανίδης, Χ 2020, ‘Από τις ολιστικές θεωρητικές προσεγγίσεις των ‘Μεγάλων Συζητήσεων’ στον αναλυτικό εκλεκτισμό’,  στο Ανδρέα Γκόφας και Γιώργος Ευαγγελόπουλος και Μαριλένα Κόππα (επιμ.), Ένας αιώνας διεθνών σχέσεων 1919-2019, Αθήνα: Πεδίο, 2020`, σελ.515-525.
 18. Τσαρδανίδης, Χ 2020, ‘Η διακυβέρνηση των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων’, στο Κωνσταντίνος Στεφάνου (επιμ.) Το σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, σελ. 508-540.
 19. Mina M. and M. Veikou, 2020. «Art Studies, Post-processual Perspectives on (Gender, Landscape)», in C. Smith (ed), Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51726-1_2817-1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Kanta, A, N.Chr. Stampolidis, A. Tzigounaki & Stefanakis, M 2020, «Movements of people from mainland Greece to Crete and Cyprus. The case of the fortified citadel of Orne in the framework of historical developments in the southeast Mediterranean», στο Ν.Χρ. Σταμπολίδης (επιμ.), Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο Έξω Κόσμος / Eleutherna and the Outside World, 295-303.
 2. Κυριακάκης, Μ & Φραντζή, Κ 2020, ‘Ψηφιοποίηση πάγιων υπηρεσιακών βιβλίων αρχείων σχολείων της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου’, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EUROMED 2019 25-27/9/2019, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) , Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Δίκτυο “Περραιβία” – Φορέας Πολιτισμού, Αιγάλεω, Αττική, pp. 469-479.
 3. Markopoulos, G & Apostolopoulou, E 2020, ‘When grammar gets noisy: A comparative study of register-driven variation’, στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 40, pp. 303–312, http://www.ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_40_303_312.pdf
 4. Melissourgou, MN Maruster, L & Frantzi, KT 2020, ‘The research article: Stylistic variation across disciplines and change over time’. Proceedings of the 2nd International EAP and ESP Conference Options, Practices and Possibilities of EAP and ESP Practitioners, University of Crete, Heraklion, pp. 40-52.
 5. Zάρρας, Ν 2020, ‘Απεικονίσεις εδώδιμης χλωρίδας σε παραστάσεις δείπνων στη βυζαντινή ζωγραφική’, Πρακτικά Συνεδρίου, Αγροτικοί πληθυσμοί εν κινδύνω, Ηράκλειο, 215-222.
 6. Zarras, N 2020, ‘Remarks on Donor and other Narrative Inscriptions of the Chora Monastery’ in I. Toth – A. Rhoby (eds.), Materials for the Study of Late Antique and Medieval Greek and Latin Inscriptions in Istanbul, Oxford- Vienna, 175-178, 183-194
 7. Στεφανάκης, Μ 2020, «Ελεύθερνα: νομισματική κυκλοφορία και εικονογραφικές επιρροές (6ος-1ος αιώνας )», στο Ν.Χρ. Σταμπολίδης (επιμ.), Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο Έξω Κόσμος / Eleutherna and the Outside World, 102-114.
 8. A. Kanta, N.Chr. Stampolidis, A. Tzigounaki and Στεφανάκης, Μ.Ι. 2020, «Movements of people from mainland Greece to Crete and Cyprus. The case of the fortified citadel of Orne in the framework of historical developments in the southeast Mediterranean», στο Ν.Χρ. Σταμπολίδης (επιμ.), Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο Έξω Κόσμος / Eleutherna and the Outside World, 329-337.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Mielczarek, Μ & Stefanakis, Μ 2019, The Ancient and Medieval Monuments in 1882-1884 and Count Karol Lanckoroński, Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Liritzis, I Guest Editor, in the Journal SUSTAINABILITY 2019, (11 papers): https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Archaeology_Cultural_Heritage
 2. Ντάλης, Σ 2019, Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, η Ελλάδα και ο Κόσμος. 60 χρόνια από τις Συνθήκες της Ρώμης 1957-2017, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 3. Νίκος Λίτινας και Στεφανάκης, Μ.Ι. Ευλιμένη Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 3 NIKOS LITINAS – GEORGIOS TRIANTAFYLLOU Adverbs in -ως in Documents of Graeco-Roman Egypt, Ρέθυμνο 2019 Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο, ISBN: 978-618-80666-4-9 (http://www.eulimene.eu).
 4. Λίτινας Ν. και Στεφανάκης, Μ.Ι. 2018-2019 ΕΥΛΙΜΕΝΗ: Μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία 19-20, Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο, ISSN 1108-5800. (http://www.eulimene.eu).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Apostola, E & Kousoulis, P 2019, ‘Exotic offerings in the archaic Rhodian sanctuaries: a critical synthesis of the Egyptian and Egyptianizing votives’, Athens University Review in Archaeology, vol. 2, pp. 103-16.
 2. Apostola, E & Kousoulis, P 2019, ‘Aegyptiaca in archaic Greece: Preliminary remarks on scarabs and scaraboids from the Sanctuary of Ialysus (Rhodes)’, Göttinger Miszellen, vol. 258, pp. 9-20, figs. 1-12.
 3. Barcat, D & Kousoulis, P 2019, ‘Les vases et figurines en faïence entre Rhodes et le Delta: contexte artistique et usages funéraires’, Revue Archéologique, vol. 2, no. 68, pp. 321-39.
 4. Liritzis, I & Korka, E 2019, Archaeometry’s Role in Cultural Heritage Sustainability and Development. SUSTAINABILITY, 11, 1972. DOI:10.3390/su11071972.
 5. Liritzis, I, Westra, A & Changhong, M 2019 Disaster GeoArchaeology and Natural Cataclysms in World Cultural Evolution: An Overview. Journal of Coastal Research, vol. 35, no. 6, pp. 1307. DOI: 10.2112/JCOASTRES-D-19-00035.1
 6. Kontopoulos, Ι, Kirsty Penkman, Liritzis, I & Matthew J. Collins 2019 Bone diagenesis in a Mycenaean secondary burial (Kastrouli, Greece) Archaeological and Anthropological Sciences (published online, https://doi.org/10.1007/s12520-019-00853-0).
 7. Bratitsi Maria, Liritzis, I Alexopoulou Athena, & Makris Dimitrios 2019 Visualising underpainted layers via spectroscopic techniques: a brief review of case studies. SCIENTIFIC CULTURE, vol. 5, no. 3, 2019, pp. 55-68. DOI:10.5281/zenodo.3340112.
 8. Ganetsos, T, Regkli, A, Laskaris, N, & Liritzis, I 2019 Spectroscopic study of colour traces in marble sculptures and architectural parts of monuments of archaic period in Delphi, Greece. Mediterranean Archaeology and Archaeometry vol. 19, no 3, pp. 51-61. DOI: 10.5281/zenodo.3457526.
 9. Magliveras, K 2019, ‘The Withdrawal of African States from the ICC: Good, Bad or Irrelevant?’, Netherlands International Law Review, vol. 66, pp. 419–439. https://link.springer.com/journal/40802/volumes-and-issues/66-3
 10. Revithiadou, A, Markopoulos, G & Spyropoulos, V 2019, ‘Changing shape according to strength: Evidence from root allomorphy in Greek’, The Linguistic Review, vol. 36, no. 3, pp. 553–574, DOI: https://doi.org/10.1515/tlr-2019-2029.
 11. Saklıca Rigatos, T & Georgalidou M 2019, ‘Humorous Constructions of the “Other” in the Greek and Turkish Press: Political cartoons in 1955, 1974 and 1999’, Mediterranean Language Review, vol. 26, pp. 125-156.
 12. Stefanakis, M 2019, ‘Evidence and some speculations on Bronze Age presence at the wider area of Kymissala, Rhodes’, ASAI 97, 58-71.
 13. Liritzis, I, Bednarik, R.G, Kumar G, Polymeris, G, Iliopoulos, I, Xanthopoulou, V, Zacharias, N, Vafiadou, A & Bratitsi, M 2018, Daraki-Chattan rock art constrained OSL chronology and multianalytical techniques: a first pilot investigation. Journal of Cultural Heritage, vol. 37, pp. 29–43.
 14. Ioannis Liritzis, George S. Polymeris, Asimina Vafiadou, Athanasios Sideris, Thomas E. Levy 2018, Luminescence dating of stone wall, tomb and ceramics of Kastrouli (Phokis, Greece) Late Helladic settlement: case study. Journal of Cultural Heritage. vol. 35, pp.76-85

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Γεωργαλίδου, M & Καϊλή, Χ 2019, ‘Η πραγματολογία της γλωσσικής επαφής: Το χιούμορ σε δίγλωσσες συνομιλίες’, στο Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Γλωσσικές Επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, 408-420.
 2. Γεωργαλίδου, Μ., Λαμπροπούλου, Σ. Γκασούκα, Μ., Κώστας, Α. & Φουλίδη, Ξ. 2019. “Υπερβαίνοντας το γλωσσικό σεξισμό των εγγράφων της ελληνικής δημοσίας διοίκησης”. Στο Θ. Αραβοσιτάς, Β. Κούρτη-Καζούλλη, Ε. Σκούρτου & Π. Τρίφωνας (επιμ.). Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg, 150-166.
 3. Frantzi, K Georgalidou, M Giakoumakis, G 2019, ‘Greek Parliamentary Discourse in the Years of the Economic Crisis: Investigating Aggression Using a Corpus-Based Approach’, in E Jakaza (ed.), Argumentation and Appraisal in Parliamentary Discourse, PA: IGI Global, Hershey, pp. 1-30. doi:10.4018/978-1-5225-8094-2.ch001
 4. Kaili, H 2019, ‘On dependent Clauses in Rhodian Turkish’, στο Χ Τζιτζιλής & Γ Παπαναστασίου (επιμ.), Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. ΑσίαLanguage Contact in the Balkans and Asia Minor (Σειρά: Ελληνική Γλώσσα: Συγχρονία και Διαχρονία 2/ Greek Language: Synchrony and Diachrony 2), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη). Θεσσαλονίκη, pp. 391-407.
 5. Ιντζίδης, Ε. & Καραντζόλα, Ε 2019, «Ομοιογενές εκπαιδευτικά υλικό για ανομοιογενείς γλωσσικά τάξεις: διαφοροποίηση και γραμματισμός». Στο Ζητήματα γλώσσας, ετερότητας και εκπαίδευσης, επιμ. Θ. Αραβοσιτάς, Β. Κούρτη-Καζούλη, Ε. Σκούρτου & Π. Τρύφωνος, σσ. 469-484. Αθήνα: Gutenberg.
 6. Θεοδωρίδη, Α. & Ε. Καραντζόλα, Ε 2019, «Επαφή των καππαδοκικών διαλέκτων με την τουρκική: τα πεδία της εκπαίδευσης και της θρησκείας» Στο Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία 1 / Language contact in the Balkans and Asia Minor 1, επιμ. Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου, σσ. 372-390.  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].
 7. Καραντζόλα, Ε & Α. Φλιάτουρας. 2019, «Προς μια νέα θεώρηση της αναδόμησης του ονοματικού συστήματος της ελληνικής: ενδείξεις από την πρώιμη νέα ελληνική». Στο Γλωσσική ποικιλία. Μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη, επιμ. Α. Αρχάκης, Ν. Κουτσούκος, Γ. Ι. Ξυδόπουλος & Δ. Παπαζαχαρίου, σσ. 205-222.  Αθήνα: Κάπα Εκδοτική.
 8. Kyprioti, V & Georgalidou, M 2019, ‘Gender identities in the bilingual Greek and Turkish Muslim community of Rhodes, Greece’, στο Θ Αραβοσιτάς Β Κούρτη-Καζούλλη Ε Σκούρτου & Π Τρίφωνας (επιμ.), Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα, pp.176-187.
 9. Magliveras, K 2019, ‘The African NWFZ, the African Commission on Nuclear Energy, and the Protection of the Environment’, in J Black-Branch & D Fleck (ed.), Nuclear Non-Proliferation in International Law, Volume IV, T.M.C. Asser / Springer, Berlin, pp. 189-208.https://www.springer.com/us/book/9789462652668
 10. Μαρής, Γ 2019, ‘Εθνική Κυριαρχία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Η θεωρητική συζήτηση’, στο Α Κλάψης (επιμ.), Ειδικά Θέματα Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης, Παπαζήση, Αθήνα.
 11. Melissourgou, MN & Frantzi, KT 2019, ‘Stories, second language writers, and genre awareness’, in V Kourtis-Kazoulis, T Aravossitas, E Skourtou and PP Trifonas (ed.), Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education, Routledge, Abingdon/NY, pp. 117-129.
 12. Σακκάς Γ. 2019, ‘Το ‘κρυφό σχολειό’ του Κασφαρίτ και η εποχή του’, στο Παντελής Χαλαμανδάρης, Το κρυφό σχολειό του Κασφαρίτ, 1952-55’, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ανέμη-ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών, σσ. xiv-xvi. https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/8/b/metadata-1548940730-283628-10788.tkl
 13. Στεφανάκης, Μ 2019, «Νομός Ρεθύμνου: Η μαρτυρία των νομισμάτων», στο Ν. Σταμπολίδης, Δ. Τσαγκάρη, Μ. Γιαννοπούλου (επιμ.), Κρητών πόλεις. Η μαρτυρία των νομισμάτων, ALPHA BANK, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, Αθήνα, 66-77.
 14. Στεφανάκης, Μ 2019, «Νομός Χανίων: Η μαρτυρία των νομισμάτων», στο Ν. Σταμπολίδης, Δ. Τσαγκάρη, Μ. Γιαννοπούλου (επιμ.), Κρητών πόλεις. Η μαρτυρία των νομισμάτων, ALPHA BANK, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, Αθήνα, 44-55.
 15. Στεφανάκης, Μ & Στεφανάκη, Β 2019, «Η νομισματική κυκλοφορία στη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Κρήτη», στο Ν. Σταμπολίδης, Δ. Τσαγκάρη, Μ. Γιαννοπούλου (επιμ.), Κρητών πόλεις. Η μαρτυρία των νομισμάτων, ALPHA BANK, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, Αθήνα, 127-145.
 16. Στεφανάκης, Μ & Νικολακοπούλου, Α 2019, «Εντάφιο ‘ψευδο-νόμισμα’: μια πρώτη νομισματική-αρχαιολογική προσέγγιση», στο Ελ. Κουντούρη και Αν. Γκαδόλου (επιμ.), Τα Αποτελέσματα των σωστικών αρχαιολογικών ερευνών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Προϊστορικές και Κλασικές Αρχαιότητες. Ι. Τα νεκροταφεία: Χωροταξική οργάνωση – Ταφικά έθιμα – Τελετουργίες, Αθήνα-Τ.Α.ΠΑ. ., 543-570.
 17. Τσαρδανίδης, Χ 2019, ‘Η Νότια Διάσταση  της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας’,  στο Σπύρος Μπλαβούκος και Δημήτρης Μπουραντώνης και Παναγιώτης Τσάκωνας (επιμ.), Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ,  Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2019, σελ.279-302.
 18. Tsardanidis, C 2019, ‘Greece’s Changing Role in the Eastern Mediterranean’,  in Zenonas  (ed.), The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean. Trilateral Partnerships and Regional Security, Nicosia: PRIO/ Friedrich Ebert Stiftung, 2019, pp.73-94.
 19. Τσαρδανίδης, Χ 2019, ‘Η ΕΕ και οι Γείτονές της στην Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΔΣΣ)’ στο Στέργιος Μπαμπανάσης (επιμ.), Η  διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήσης.
 20. Syropoulos, S 2019, ‘When your local community is spread out: the University of the Aegean’, in S Bergan, I Harkavy, R Munck (eds.), The Local Mission of Higher Education: Principles and Practice, Glasnevin, pp. 63-73.
 21. S. Syropoulos, “When your local community is spread out: the University of the Aegean”, in Sjur Bergan, Ira Harkavy, Ronaldo Munck, ed., The Local Mission of Higher Education: Principles and Practice, Glasnevin 2019, pp. 63-73.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Βαδάση, Κ & Φραντζή, Κ 2019, ‘Ξένες λέξεις στις ελληνικές τραπεζικές συμβάσεις: αναγκαιότητα ή επιλογή;’, 12ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, 7-9 Νοεμβρίου 2019, ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, pp. 220-231
 2. Βαδάση, Κ & Φραντζή, Κ 2019, ‘Η Συντομογράφηση στο Σώμα Κειμένων Ελληνικών Τραπεζικών Συμβάσεων (BanCo)’, 40η Συνάντηση τομέα Γλωσσολογίας του τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, 4-6 Απριλίου 2019 (Αναρτημένη Ανακοίνωση)
 3. Γεωργαλίδου, Μ Φραντζή, Κ & Γιακουμάκης, Γ 2019, Κοινοβουλευτικός λόγος, ευγένεια και επιθετικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 39ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. σσ. 273-290.
 4. Georgalidou, M Frantzi, K & Giakoumakis, G 2019, ‘Addressing adversaries in the Greek Parliament: a corpus-based approach’, στο M Chondrogianni S Courtenage G Horrocks A Arvaniti & I Tsimpli (eds.). Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linguistics. London: University of Westminster, pp. 106-116.
 5. Karantzola, E Sampanis, K Galantomos, I Achladi, E & Kaili, H 2019, ‘Contrastive analysis of fixed expressions in Greek and Turkish: theoretical considerations and teaching applications’, in İ Güleç E Sella A Okur & B İnce (ed.), New Directions in Teaching Turkish as a Foreign Language, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp. 225-48.
 6. Κυριακάκης, Μ & Φραντζή, Κ 2019, ’Σχεδίαση και κατασκευή σώματος κειμένων γλωσσικού υλικού των σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου’, παρουσιασμένο άρθρο στο 5ο  Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.), με θέμα: “Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση”, Ηράκλειο, Κρήτη, 5-7 Απριλίου.
 7. Amvrazis, N, Markopoulos, G & Fotiadou, G 2019, ‘The role of lexical and syntactic congruency: An eye-tracking study on L2 gender processing’, in M Chondrogianni S Courtenage G Horrocks A Arvaniti & IM Tsimpli (ed.), Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 13), pp. 31–40, http://icgl13.westminster.ac.uk/wp-content/uploads/sites/55/2020/01/ICGL2013_Proceedings_final_optimised.pdf
 8. Nikolou, K & Frantzi, Κ 2019, ‘Phonological and morphological aspects of Rhodian Greek: A corpus-based study’. in I Kappa & M Tzakosta (ed.), Proceedings of the 7th Ιnternational Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Patras: University of Patras, pp. 156-165.
 9. Νικολού, K Φραντζή, K & Λογοθέτη, Σ 2019, ‘Παρατηρήσεις στα τοπικά ιδιώματα των Απολλώνων και Σαλάκου Ρόδου’, στο Proceedings of the 8th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, A. Ralli, P. Barka, B. Joseph & S. Bompolas (επιμ.), University of Patras, pp. 189-201.
 10. Σακκάς, Γ 2019, ‘Οι συνέπειες του Α Παγκοσμίου Πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο  Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918. 100 χρόνια από τη λήψη του, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Αθήνα.
 11. Σακλιτζά-Ρηγάτος, Τ & Γεωργαλίδου, Μ 2019, ‘Η χιουμοριστική κατασκευή του ‘άλλου’ στον ελληνικό και τουρκικό τύπο: Οι γελοιογραφίες του 1955, 1974, 1999’, στο M Chondrogianni S Courtenage G Horrocks A Arvaniti & I Tsimpli (ed.), Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linguistics. London: University of Westminster, pp. 508-517.
 12. Στεφανάκης, Μ 2019, «Οι Αιγινήτες και η σύγκρουση Κυδωνιατών και Πολιχνιτών», Πεπραγμένα του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Κρητικών Σπουδών, Ηράκλειο 21-25.09.2016 (on-line publication: https://12iccs.proceedings.gr/el/proceedings/ category/38/32/653).

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Γκασούκα, Μ & Γεωργαλίδου, Μ 2018, Οδηγός Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα. Ε.Κ.Δ.Α.Α. Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα.
 2. Magliveras, K & Naldi, G 2018, The African Union: History, Institutions and Activities, International Encyclopaedia of Laws (IEL)/Intergovernmental Organisations Series, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn.
 3. Ντάλης, Σ 2018, Η «Δύσκολη» Ευρώπη. Σε αναζήτηση της Νέας Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 4. Syropoulos, S 2018, Monsters of Greek Mythology. A Bestiary, εκδ. Archaeopress Publishing, Oxford.
 5. Συρόπουλος, Σ 2018, Tο Παρελθόν ως πολιτικό δεδομένο, Εκδόσεις Gutenberg/Δαρδανός, Αθήνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Ντάλης, Σ  2018, Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, η Ελλάδα και ο Κόσμος. 60 χρόνια από τις Συνθήκες της Ρώμης 1957-2017, Παπαζήσης, Αθήνα. 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Fykias, I., Karantzola, Ε & K. Sampanis. 2018, ‘Multiple complementation markers in postclassical Greek, early modern Greek, modern Albanian and other languages: A descriptive contrastive account.’ Γλωσσολογία/ Glossologia 26: 57-73. http://glossologia.phil.uoa.gr
 2. Liritzis, I 2018, STEMAC (Science, Technology, Engineering, Mathematics for Arts & Culture): The emergence of a new pedagogical discipline. SCIENTIFIC CULTURE, vol. 4, no. 2, 73-76. DOI: 10.5281/zenodo.1214567
 3. Bratitsi M., Liritzis I., Vafiadou A., Xanthopoulou V., Palamara E., Iliopoulos I., & Zacharias, N. 2018, Critical assessment of chromatic index in archaeological ceramics by Munsell and RGB: novel contribution to characterization and provenance studies. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.18, no.2, 175-212, DOI: 10.5281/zenodo.1297163
 4. Liritzis, I, Zacharias, N, Papageorgiou, I, Tsaroucha, A, Palamara, E 2018, Characterisation and analyses of museum objects using pXRF: An application from the Delphi Museum, Greece.  Studia Antiqua et Archaeologica, vol. 24, no. 1, pp. 31–50
 5. Vasileiadou, M & Liritzis, I 2018, The historical ages in the South-Eastern Aegean (800–200 BC): a review. Studia Antiqua et Archaeologica, vol. 24, no. 1, pp. 5–30.
 6. Sideris, A, Liritzis, I 2018, The Mycenaean site of Kastrouli, Phokis, Greece: second excavation season, July 2017. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 18, no 3, pp. 209-224.
 7. Vlachos, A., Liritzis, I & Georgopoulos, A. 2018, The lighting of god’s face during solar stands in the Apollo temple Delphi. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 18, no 3, pp. 225-246. DOI: 10.5281/zenodo.2543786.
 8. Magliveras, K 2018, ‘The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the League of Arab States and in the Arab – Islamic World: An Overview’, Diritti umani e diritto internazionale, vol. 12, pp. 105-125.
 9. Magliveras, K 2018, ‘Legal Bilateralism in the Migration Process in the Mediterranean – The Case of Greece’, Hellenic Review of European Law (International Edition), pp. 21-43.
 10. Μαρής, Γ 2018, ‘Ασύμμετρος Διακυβερνητισμός, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εθνική Κυριαρχία: Η Περίπτωση της Ευρωζώνης’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, vol. 44, no. 2, pp. 134-164.                                     DOI: http://dx.doi.org/10.12681/hpsa.16370
 11. Μαρής, Γ & Παντελή, Ν 2018, ‘Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η πρώιμη περίοδος 1975-1990’, Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  vol. 94, pp. 52-56.
 12. Μαρής, Γ 2018, ‘Εθνική Κυριαρχία, Ασυμμετρία Ισχύος και Οικονομική Πολιτική στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο’, Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης,  vol. 90, pp. 47-57.
 13. Mina, M & Stefanakis, M 2018, ‘Neither minoanised nor mycenaeanised: Karpathos in the Bronze Age’, Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry vol. 18, no. 1, 131-147.
 14. Melissourgou, MN & Frantzi, KT 2018, ‘Moving Away from the Implicit Teaching of Genres in the L2 Classroom’, Corpus Pragmatics, vol. 2, no. 4, pp. 351-373.
 15. Naldi, G & Magliveras, K, 2018, ‘Dispute Settlement under the UN Convention on the Law of the Sea: Developments on Jurisdiction’, 16 New Zealand Yearbook of International Law, vol. 16, pp. 207-240.  https://brill.com/view/title/56916
 16. Σακκάς, Γ 2018, ‘Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, vol. 41, pp. 145-152.
 17. Tsardanidis, C 2018, ‘The period after 2002: The Tightening of relations between Iran and Turkey’, Comilas. Journal of International Relations, nο.11, pp. 71- 81.
 18. Zarras, N 2018, ‘Between the Palaeologan Tradition and the Art of Theophanes the Cretan. Remarks on the 16th Century Painter Makarios on Mount Athos’, ΑΔ 69-70, Α’ Μελέτες, Αθήνα 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Georgalidou, M & Kaili, H 2018, ‘The Pragmatics of Humor in Bilingual Conversations’, in V Tsakona & J Chovanec (ed.), Creating and Negotiating Humor in Everyday Interactions, John Benjamins, pp. 77-104.
 2. Magliveras, K 2018, ‘Article 47’, in I Bantekas M Stein & D Anastasiou (ed.), The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, pp. 1188-1197. https://global.oup.com/academic/product/the-un-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-9780198810667?cc=fr&lang=en&
 3. Σακκάς, Γ 2018, ‘Η Ελλάδα, οι ΗΠΑ και η αραβοϊσραηλινή διένεξη στη Μέση Ανατολή, 1967-73’, στο Ε Χατζηβασιλείου Ν Μαραντζίδης Ι Μιχαηλίδης (επιμ.), Η Ελλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος. Επεκτείνοντας τις Ερμηνείες, Επίκεντρο, Αθήνα, σσ. 115-128.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Γεωργαλίδου, M Λαμπροπούλου, Σ & Σαρρή, Χ Ν 2018, ‘Γλωσσικό ζήτημα, γλωσσικός συντηρητισμός και το 2ο κύμα φεμινιστικής γλωσσολογίας: Η αναφορά στη γυναίκα στην ελληνική γλώσσα’, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 38ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 67-77. http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1165&Itemid=418&lang=el
 2. Frantzi, K & Vadasi, K 2018, ‘Shortening in the SPECIAL language of Greek Bank Contracts’, 2nd International Conference on Quantitative, Social, Biomedical and Economic Issues 2-3/3/2018, ICQSBEI ’18, pp. 283-292.
 3. Maris, G 2018, ‘Small States and Asymmetric Power in the European Union in Greece’, International Workshop on the Role of Small states in EMU, Institute for European Integration Research (EIF), University of Vienna, (Vienna, 6-7 December).
 4. Maris, G 2018, ‘Asymmetric Integration, Dynamics and Change in the European Union’, ECPR Standing Group Conference 2018, SGEU Conference, “Contradictions – Whither the Political, Economic and Social Integration of Europe?”, Sciences Po, (Paris, 13-15 Ιουνίου).
 5. Maris, G 2018, ‘European Integration and Asymmetric Power: Dynamics and Change in the European Union’, New Methodological and Conceptual Developments in the Study of EU Economic Governance, Proposal accepted for the competition for the 2019 special edition of the Journal of Contemporary European Research (JCER), University of Luxemburg, (Luxemburg, 7-8 Ιουνίου).
 6. Maris, G 2018, ‘Ασύμμετρη ολοκλήρωση, δυναμικές και αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση’, IA’ Τακτικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πολιτική στην Οκταετία της Κρίσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, (Αθήνα, 19-20 Απριλίου).
 7. White, J Kager, R Linzen, T Markopoulos, G Martin, A Nevins, A Peperkamp, S Polgárdi, K Topintzi, N & van de Vijver, R 2018, ‘Preference for locality is affected by the prefix/suffix asymmetry: Evidence from artificial language learning’, in S Hucklebridge & M Nelson (ed.), Proceedings of the 48th Annual Meeting of the North East Linguistic Society (NELS 48), Amherst, MA, Graduate Linguistics Student Association, pp. 207-220.
 8. Mina, M 2018, ‘Minoan metal objects in prehistoric Cyprus: evidence and implications for the construction and performance of social identity, Πεπραγμένα του ΙΑ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011), Τόμος Α1.1, Τμήμα Αρχαιολογικό, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ρέθυμνο, pp.  101-119.
 9. Mina, M 2018, ‘Casting doubts on metallurgy and the transition to social complexity: the evidence from the Aegean’, in S Dietz, F Mavridis, Ž Tankosić και T Takaoğlu (ed.), Communities in Transition: the Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), Institute for Oriental and European Archaeology, Vienna, pp. 67-74.
 10. White, J Kager, R Linzen, T Markopoulos, G Martin, A Nevins, A Peperkamp, S Polgárdi, K Topintzi, N & van de Vijver, R 2018, ‘Preference for locality is affected by the prefix/suffix asymmetry: Evidence from artificial language learning’, in S Hucklebridge & M Nelson (ed.), Proceedings of the 48th Annual Meeting of the North East Linguistic Society (NELS 48), Amherst, MA, Graduate Linguistics Student Association, pp. 207–220.
 11. Ντάλης, Σ  2018, (εισαγωγή-επιμέλεια)., Ασφάλεια και συνεργασία στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Παπαζήσης, Αθήνα.  (πρακτικά σεμιναρίων)
 12. Georgopoulos, A., Tapinaki, S. and Stefanakis, M 2018, ‘ICOA908 Innovative methods for digital heritage documentation: The archaeological Landscape of Kymissala in Rhodes’, Heritage and Democracy, Scientific Symposium Publication 19th ICOMOS General Assembly. ICOMOS India (on-line publication: http://openarchive.icomos.org/2020/1/11._ICOA_908_Georgopoulos_SM.pdf)

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Stefanakis, M 2017, Kymissala, Archaeology – Education – Sustainability, Oxford, Archaeopress.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Antonopoulos, K & Magliveras, K 2017, The Law of the International Society – An Introduction to International Law, Third revised edition, Law Library Publishers, Athens.
 2. Antonopoulos K & Magliveras, K (ed.), The Law of the International Society – An Introduction to International Law, Third revised edition, Law Library Publishers, Athens. (in Greek).
 3. Pilides, D & Mina, M 2017, Four decades of hiatus in archaeological research in Cyprus: towards restoring the balance, Proceedings of the international one-day workshop, held in Lefkosia (Nicosia) on 24 September 2016, hosted by the Department of Antiquities, Cyprus. Verlag Holzhausen GmbH and Department of Antiquities, Cyprus, Vienna.
 4. Stefanakis, M 2017, KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Archaeopress, Oxford. 14 συμβολές, 191 σελίδες (ΙSBN: 978-1-78491-768-5).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Georgalidou, M 2017, ‘Addressing Women in the Greek Parliament: Institutionalized Confrontation or Sexist Aggression?’, Journal of Language Aggression and Conflict vol. 5, no. 1, pp. 30-57.
 2. Φραντζή, K & Βαδάση, K 2017, ‘Λεκτικά συντάγματα στον νομικό λόγο των τραπεζικών συμβάσεων: θέματα ασυνέπειας στην ορθογραφία’, Journal of Foreign Languages, Cultures and Civilizations, vol. 5, no. 1, pp. 4-17.
 3. Frantzi, K & Vadasi, K 2017, ‘Multi-word compounds in the legal language of Bank Contracts: consistency issues in spelling’, Eurasian Journal of Social Sciences, vol. 5, no. 1, pp. 37-47.
 4. Katranidou, A & Frantzi, K 2017, ‘A Corpus-Based Analysis of the Language Used by Defendants of Homicide in Court’, World Journal of Social Science Research, vol. 4, pp.164.
 5. Κουσούλης, Π 2017, ‘Ροδιακά Αιγυπτιακά (Aegyptiaca): μια εισαγωγή στις αιγυπτιακές εκφάνσεις της οικουμένης του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ.’, Θέματα Αρχαιολογίας, vol. 1, no. 1, pp. 34-45.
 6. Κουσούλης, Π 2017, ‘Περί όφεων…’, Θέματα Αρχαιολογίας, vol. 1, no. 1, pp. 106-7.
 7. Kalaitzaki, A, Vafiadou, A, Frony, Α., Reese, D.S., Drivaliari, A, Liritzis, I 2017, ‘PO-PU-RE: workshops, use and αrchaeometric analysis in pre-roman central eastern Mediterranean’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 17, no.1, pp. 103-130
 8. Deniz Oguz-Kirca & Liritzis, I 2017, Searching Ancient Territorium of Hygassos in Anatolia: Settlement Patterns and Spatio-Temporal Investigations through Aerial and GIS Applications. GEOJOURNAL, vol. 83, no. 3, pp. 441-464 DOI 10.1007/s10708-017-9779-6
 9. Sideris, A,  Liritzis, I Βrady Liss, Matthew D. Howland, Thomas E. Levy 2017, ‘At-risk cultural heritage: new excavations and finds from the Mycenaean site of Kastrouli, Phokis, Greece Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 17, no 1, pp. 271-285
 10. Liritzis, I, Panagiota Preka-Papadema, Panagiotis Antonopoulos, Konstantinos Kalachanis & Chris G.Tzanis 2017, ‘Does astronomical and geographical information of Plutarch’s De Facie describe a trip beyond the north Atlantic ocean?’, Journal of Coastal Research, 34, 3, 651-674 https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-17-00105.1
 11. E.Deniz OĞUZ-KIRCA, Liritzis, I 2017, ‘Chasing Hygassos (Anatolia): Settlement Under Epigraphic Evidence. Studia Antiqua et Archaeologica, vol. 23, no. 2, pp. 257-292
 12. Liritzis, I, Panou, E, Exarhos, M 2017, ‘Novel approaches in surface luminescence dating of rock art: a brief review’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 17, no 4, pp. 89-102
 13. Hatzopoulos, J, Dimitrios Stefanakis, Andreas Georgopoulos, Sevasti Tapinaki, Volonakis Pantelis, & Liritzis, I 2017, ‘Use of various surveying technologies to 3d digital mapping and modelling of cultural heritage structures for maintenance and restoration purposes: the tholos in DELPHI, GREECE’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 17, no 3, pp. 311-336
 14. Liritzis, I Panou Evangelia, Changhong Miao, Fengxian Xu, Cai Shuhui 2017, ‘Aurorae and archaeomagnetism from the 1st millennium BC. China, Greece and Italy: a brief overview and critical assessment’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 17, no 3, pp. 273-300.
 15. Magliveras, K 2017, ‘Theorizing the Integration of Economic Migrants in the Life of Host Countries (With Emphasis on EU Member States)’, Hellenic Review of European Law (International Edition), pp. 43-60.
 16. Magliveras, K 2017, ‘The Question of Turkey’s Readmission of Irregular Migrants from Greece and the Legal Nature of the European Union – Turkey Declaration’, Legal Tribune – The Journal of the Athens Bar Association, vol. 65, pp. 2322-2337. (in Greek)
 17. Magliveras, K 2017, ‘Completing the Institutional Mechanism of the Arab Human Rights System: The Arab Court of Human Rights’, 6 International Human Rights Law Review, vol. 6, pp.  30-52. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22131035-00601003
 18. Maris, G Plimakis, I & Sklias, P 2017, ‘Governance Innovation and Entrepreneurship in Greek Local Government: Towards the Limits of Europeanization?’, KnE Social Sciences, vol. 2017, pp. 257-273. DOI: 10.18502/kss.v1i2.661
 19. Lampropoulou, S & Georgalidou, M 2017, ‘Sexist language in Greek public discourse: When gender exclusive forms become a matter of grammatical correctness’, Women’s Studies International Forum, vol. 60, pp. 49-57.
 20. Melissourgou, MN & Frantzi, KT 2017, ‘Genre Identification Based on SFL Principles: The Representation of Text Types and Genres in English Language Teaching Material’, Corpus Pragmatics, vol. 1, no. 4, pp. 373-392.
 21. Melissourgou, MN & Frantzi, KT 2017, ‘Register analysis based on corpus evidence: the case of Reports in IELTS’, Language in Focus, vol. 2, no. 2, pp. 70-87.
 22. Revithiadou, A, Spyropoulos, V & Markopoulos, G 2017, ‘From fusion to agglutination: The case of Asia Minor Greek’, Transactions of the Philological Society, vol. 115, no. 3, pp. 297–335, DOI: https://doi.org/10.1111/1467-968X.12091.
 23. Στεφανάκης, Μ 2017, «Όψεις της Κυμισάλας κατά τον 19ο αιώνα: από τις πρώτες αρχαιολογικές περιγραφές μέχρι τις έρευνες του Alfred Biliotti (1843-1880)», Δωδεκανησιακά Χρονικά ΚΖ΄, 28-57. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Γιαννουλοπούλου, Γ Καραντζόλα, E & Κ. Τικτοπούλου. 2017, «Ετυμολόγηση λέξεων σε νοταριακά κείμενα του 16ου αι.». Στο Greek Etymology 1 / Ελληνική Ετυμολογία 1, επιμ. Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου, σσ. 372-393.  Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].
 2. Magliveras, K & Huliaras, H 2017, ‘Understanding Success and Failure in the Quest for Peace: The Pan-African Parliament and the Amani Forum” in S Stauridis & D Jancic (ed.), Parliamentary Diplomacy in European and Global Governance, Diplomatic Studies Series, Brill, Leiden, pp. 327-342. https://brill.com/abstract/title/33751
 3. Magliveras, K & Naldi, G 2017, ‘The International Criminal Court and the African Union: A Problematical Relationship’, in C Jelloh & I Bantekas (ed.), The International Criminal Court and Africa, Oxford University Press, Oxford, pp. 111-137.
  1. https://global.oup.com/academic/product/the-international-criminal-court-and-africa-9780198810568?q=bantekas&lang=en&cc=gr]
 4. Magliveras, K & Huliaras, H 2017, ‘Revisiting the ‘Continent to Continent Approach’ of the European Union towards Africa: Absolute and Relative Gains’, in S Verney & A Kontis (ed.), European Integration – Multiple Crises and the Challenges of the Future: Essays in Honour of Panagiotis L. Ioakeimidis, Papazissis Publications, Athens, pp. 639-658 (in Greek).
 5. Μαρής, Γ & Σκλιάς, Π 2017, ‘Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και κυριαρχία μετά το Μάαστριχτ. Η περίπτωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης’,  στο Α Κοντή και Σ Βέρνυ (επιμ.) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: οι πολλαπλές κρίσεις και οι προκλήσεις του μέλλοντος, Παπαζήση, Αθήνα.
 6. Στεφανάκης, Μ 2017, «Χρήμα και Εμπόριο»/’Money and Trade’, στο Ν.Χρ. Σταμπολίδης – Δ. Τσαγκάρη – Γ. Τασούλας (επιμ.), ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Alpha Bank –Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 65-72.
 7. Stefanakis, M 2017, ‘Planning for the future: the multidimensional importance for promoting Kymissala’, στο M.I. Stefanakis (ed.), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Oxford: Archeaopress, 161-170.
 8. Stefanakis, M 2017, ‘Kymissaleis: Archaeology and landscape of an ancient Deme in the rhodian countryside’, στο M.I. Stefanakis (ed.), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Oxford: Archeaopress, 9-34
 9. Stefanakis, M 2017, ‘Kymissala: two centuries of exploration and research’, στο M.I. Stefanakis (ed.), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Oxford: Archeaopress, 1-8.
 10. Στεφανάκης, Μ Ταπεινάκη, Σ., Γεωργόπουλος, Α., & Μακρής, Γ.Ν 2017«Η τεχνολογική συμβολή του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην αρχαιολογική έρευνα της Κυμισάλας», στο M.I. Stefanakis (ed.), KYMISSALA. Archaeology – Education – Sustainability, Oxford: Archeaopress, 93-104.
 11. Τσαρδανίδης, Χ 2017, ‘Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας ως παράγοντας εξευρωπαϊσμού: Ένας απολογισμός’, στο Σουζάννα Βέρνυ και Αντώνης Κόντης (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Οι πολλαπλές κρίσεις  και οι πολιτικές του μέλλοντος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2017, σελ.721-744.
 12. Ζάρρας, Ν 2017, ‘Πρωτοβυζαντινές θέσεις και ευρήματα στην περιοχή της Κυμισάλας Ρόδου’, in M I  Stefanakis (ed.), Kymissala: Archaeology – Education – Sustainability, Archaeopress Publishing LTD Oxford, pp. 83-92.
 13. S. Syropoulos, “Refugees and tolerance of the Other in Greek Tragedy”, in Gino Leineweber (ed.) Wayfarers. A Workshop of the TSWTC of the Strange in Us, Verlag Expeditionen, Literature Caravan Edition, 2017, pp. 118-145.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Georgalidou, M Lampropoulou, S Gasouka, M Kostas A & Foulidi X 2017, ‘Sexist language and ideology in a corpus of Greek public documents’, Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics, Freie University of Berlin, Germany, 16-19/9/2015, pp. 341-355.
 2. Φραντζή, K & Βαδάση, K 2017, ‘BanCo: Το Ελληνικό Σώμα Κειμένων Τραπεζικών Συμβάσεων’, 11ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, 9-11 Νοεμβρίου 2017, ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, pp. 255-264.
 3. Liritzis, I, George Pavlidis, Spyros Vosinakis, Anestis Koutsoudis, Pantelis Volonakis, Matthew D. Howland, Brady Liss, & Thomas E. Levy 2017 Delphi4Delphi – Acquisition of Spatial Cultural Heritage Data for Ancient Delphi, Greece. Ιn Matthew Vincent, Victor Manuel Lopez-Menchero Bendicho, Marinos Ioannides and Thomas E. Levy (editors) Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data. Publisher: Springer, 151-166.
 4. Maris, G 2017, ‘Asymmetrical Intergovernmentalism and the Eurozone’s Crisis’, UACES 47th Annual Conference, Jagiellonian University, Poland (Krakow, 4-6 September).
 5. Maris, G 2017, ‘Asymmetric Intergovernmentalism in the Eurozone’s crisis’, Institute for New Economic Thinking, Political Economy of Europe’s Working Group-Spring Meeting, “Fiscal Union, Social Europe: Synergies and Tensions”, (Brussels, 13-14 April).
 6. Μαρής, Γ 2017, ‘Ασύμμετρος Διακυβερνητισμός, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εθνική Κυριαρχία μετά την Κρίση στην Ευρωζώνη’, 1ο Ερευνητικό Συμπόσιο, “Η Ελλάδα και η Ευρώπη στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης” Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), (Αθήνα, 31 Μαρτίου–1 Απριλίου).
 7. Μαρής, Γ 2017, ‘Ασύμμετρος Διακυβερνητισμός και η Κρίση στην Ευρωζώνη’, Μεταπτυχιακό Ερευνητικό Σεμινάριο, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, (Λευκωσία, 8 Μαρτίου).
 8. Mina, M 2017, ‘Piecing together the prehistoric archaeological record: the view through the Cyprus Museum storage rooms and archival material’, in D Pilides και M Mina (ed.), Four Decades of Hiatus in Archaeological Research in Cyprus: Towards Restoring the Balance. Proceedings of the International One-day Workshop, Held in Lefkosia (Nicosia) on 24 September 2016, Hosted by the Department of Antiquities, Cyprus, Verlag Holzhausen GmbH & Department of Antiquities, Cyprus, Vienna, pp. 18-29.
 9. Νικολού, Κ 2017, ‘Φωνολογικοί περιορισμοί σε σχηματιστικές διαδικασίες της Ελληνικής’, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, σσ. 517-527.
 10. Νικολού, Κ  Ξεφτέρη Μ & Παραχεράκη, Ν 2017, ‘Το φαινόμενο της σύνθεσης λέξεων στην κυκλαδοκρητική γλωσσική ομάδα’, στο Georgakopoulos et al. (ed.), Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics, 789-806. Berlin: Edition Romiosini/CeMoG, Freie Universität.
 11. Στεφανάκης, Μ 2017, «Η αρχαιολογική έρευνα Κυμισάλας (Ρόδος), 2006-2013», Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκέμβρίου 2013, Μιτυλήνη: ΥΠ.ΠΟ.Α, ΕΦΑ ΛΕΣΒΟΥ, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τ. Γ΄, 565-580.
 12. Στεφανάκης, Μ 2017, «Από την Πελοπόννησο στην Κρήτη: Νομισματική κυκλοφορία και εικονογραφικές επιρροές», στο Ε. Αποστόλου και Ch. Doyen (επιμ.), Οβολός 10Το Νόμισμα στην Πελοπόννησο Νομισματοκοπεία, Εικονογραφία, Κυκλοφορία, Ιστορία, Από την Αρχαιότητα έως και τη Νεότερη ΕποχήΠρακτικά συνεδρίου της ΣΤ’ Επιστημονικής Συνάντησης αφιερωμένης στη μνήμη του Tony Hackens, Άργος 24-29 Μαΐου 2011, BCH Supplément 57, Αθήνα: École française d’Athènes, Τόμος Α’, 217-245.
 13. Zarras, N 2017, ‘Early Byzantine Finds from the Necropolis of Kymissala in Southern Rhodes’, στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ). Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο (Ρόδος, 27 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2013), Γ’, Μυτιλήνη 2017, σσ. 581-587.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Γεωργαλίδου, Μ & Τσιτσελίκης, Κ 2016, Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 2. Καϊλή, Χ 2016, Farazi Ο Υποθετικός Λόγος στην Τουρκική: πράξη και θεωρία, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα.
 3. Καραντζόλα, Ε 2016, Γλωσσικές πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου, Θεσσαλονίκη, 2016.
 4. Ντάλης, Σ Κόκκινος, Γ Κιμουρτζής, Π & Λεμονίδου, Ε 2016, Ιστορικά  Τραύματα και Ευρωπαϊκή Ιδέα,  Παπαζήσης, Αθήνα.
 5. Συρόπουλος, Σ 2016, Η Γυναίκα του Άλλου Μύθου, Εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Γεωργαλίδου, Μ & Τσιτσελίκης, Κ 2016, Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 2. Mina, M Triantaphyllou S και Papadatos, Υ 2016, An archaeology of prehistoric bodies and embodied identities in the Eastern Mediterranean, Oxbow Books, Oxford.
 3. Κόκκινος, Γ Κιμουρτζής, Π Λεμονίδου, Ε & Ντάλης, Σ  2016, Ιστορικά  τραύματα και Ευρωπαϊκή Ιδέα, ΠαπαζήσηςΑθήνα.  

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Anastasiadou, S & Tiliakou, C 2016, ‘Investigation of the discriminating ability of the Greek State certificate of language proficiency by means of vacor method: The case of Greek-speaking and Turkish-speaking bilingual students from the muslim minority of Thrace’, International Journal of Learning and Teaching, vol. 08, no. 2, pp. 109-118.
 2. Anastasiadou, S & Tiliakou, C 2016, ‘Evaluation of the discriminating ability of the Greek state foreign language exam (KPG) for English by means of the factorial analysis of correspondences’, International Journal of Learning and Teaching, vol. 08, no. 2, pp. 129-140.
 3. Anastasiadou, S Fotiadis, T Anastasiadis, L Iakovidis, G Fotiadou, X Tiliakou, C 2016, ‘Estimate and Analysis Of Vocational Training School (Iek) Students’ Satisfaction Regarding The Quality Of Studies Provided By These Schools’, Scientific Bulletin – Economic Sciences, vol. 15, no. 2, pp. 38-45.
 4. Αναστασιάδου, Σ, Καραπιστόλης, Δ & Τηλιακού, Χ 2016, ‘Διερεύνηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιότητας και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού με βάση την Ανάλυση Ερωτημάτων και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης: Η περίπτωση τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης’, Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, vol. 17, pp. 69-90
 5. Γεωργαλίδου, Μ & Λαμπροπούλου, Σ 2016, ‘Γραμματικό γένος και γλωσσικός σεξισμός στα έγγραφα της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης’, Γλωσσολογία, vol. 24, pp. 23-43.
 6. Frantzi, K & Vadasi, K 2016, ‘The BanCo Corpus for the Greek Bank Contracts Special Language Study’, European journal of law and political sciences, vol. 2016, no. 4, pp. 93-98.
 7. Katranidou, A & Frantzi, K 2016, The Greek Corpus of Defendants’ Testimonies: frequent use of infrequent words, European Journal of Humanities and Social Sciences, pp. 25-29.
 8. Karantzola, E & K. Sampanis. 2016, ‘On the “pleonastic” usage of complement markers in Early Modern Greek.’ Journal of Greek Linguistics 16(2): 202-231. https://doi.org/10.1163/15699846-01602005
 9. Κεφαλά, Β 2016, ‘Οι αραβικές εξεγέρσεις έξι χρόνια μετά. Ο ρόλος του στρατού, του πολιτικού Ισλάμ και της Δύσης στο σημερινό αδιέξοδο’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 37 -38, σσ 155-166.
 10. Liritzis, I, Pavlidis.G, Vosynakis.S, Koutsoudis.A, Volonakis.P, Petrochilos.N, Matthew D. Howland, Brady Liss & Thomas E. Levy 2016, DELPHI4DELPHI: first results of the digital archaeology initiative for ancient Delphi, Greece. ANTIQUITY Gallery (90 354, e4 (2016): 1–6, doi:10.15184/aqy.2016.187
 11. Laskaris, N, Liritzis, I Massimo Bonini, Francesca Ridi, Reinhard Kersting, Fahad Al-Otaibi 2017, AFM and SIMS surface and cation profile investigation of archaeological obsidians: new data. Journal of Cultural Heritage, vol. 25, pp. 101-112
 12. Liritzis I, Nikolaos Zacharias, Fahad Al-Otaibi, Ioannis Iliopoulos, Christos Katagas, & Mossalam Shaltout 2016, Chronology of construction and occupational phases of Nawamis tombs, Sinai, based on OSL dating. GEOCHRONOMETRIA, vol. 43, pp. 121-130.
 13. Liritzis, Ioannis, Bousoulegka Evgenia, Nyquist Anne, Castro Belen, Fahad Mutlaq Alotaibi, & Drivaliari, A 2017, New evidence from archaeoastronomy on Apollo oracles and Apollo-Asclepius related cult. Journal of Cultural Heritage 26, 129–143. http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2017.02.011
 14. Liritzis, I, Zhengyao Jin, Anchuan Fan, Sideris.A, & Drivaliari, A 2016, ‘Late Helladic and later reuse phases of Kastrouli settlement (Greece): preliminary dating results’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 16, no 3, pp. 245-250.
 15. Magliveras, K 2016, ‘Freedoms of Association and Assembly and NGO Regulation in Greece and England’, The International Journal of Not-for-Profit Law, vol. 18, pp. 40-53. https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/volume-18-issue-1
 16. Magliveras, K 2016, ‘Substituting the International Criminal Justice for an African Criminal Justice?’, International Organizations Law Review, vol. 14, pp. 291-320. https://brill.com/abstract/journals/iolr/14/2/article-p291_291.xml
 17. Magliveras, K & Huliaras, A 2016, ‘Understanding Success and Failure in the Quest for Peace: The Pan-African Parliament and the Amani Forum’, The Hague Journal of Diplomacy, vol. 11, no. 2-3, pp. 275-291. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/1871191x/11/2-3
 18. Magliveras, K & Naldi, G 2016, ‘The Arab Court of Human Rights: A Study in Impotence’, 29.2 Quebec Journal of International Law, vol. 29, no. 2, pp. 147-172. https://www.sqdi.org/fr/the-arab-court-of-human-rights-a-study-in-impotence/
 19. Maris, G & Sklias, P 2016, ‘Asymmetrical Sovereignty, European Integration, and the Grey Zone of European Union Politics’, IEL Working Paper, no. 4, Birmingham Law School, Institute of European Law, University of Birmingham. http://epapers.bham.ac.uk/2187/
 20. Maris, G & Sklias, P 2016, ‘France, Germany and the New Framework for EMU Governance’, Journal of Contemporary European Studies, vol. 24, no. 1, pp. 1-23.DOI: https://doi.org/10.1080/14782804.2015.1056113
 21. Mina, M 2016, ‘Was it a man’s world? Gender relationships at the transition to the Bronze Age in Cyprus’, Journal of Near Eastern Archaeology, vol. 79, no. 3, pp. 140-147.
 22. Naldi, G & Magliveras, K 2016, ‘The New SADC Tribunal – or the Emasculation of an International Tribunal’, 63 Netherlands Journal of International Law, vol. 63, pp. 133-159.  http://link.springer.com/article/10.1007/s40802-016-0059-9?wt_mc=alerts.TOCjournals
 23. Naldi, G & Magliveras, K, 2016, ‘Operation Sophia: Policing the Mediterranean the EU Way’, Sri Lanka Journal of International Law, vol. 25, pp. 43-68. http://jil.law.cmb.ac.lk/?page_id=548
 24. Σακκάς, Γ 2016, ‘Η γεωπολιτική της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, vol. 37-8, pp. 109-123.
 25. Stefanakis, M & Mielczarek, M 2016, ‘Wizyty Karola Lanckorońskiego (1848-1933) na Rodos (The Visits to Rhodes of Karol Lanckoroński (1848-1933)’, Acta Archaeologica Lodziensia 62, 109-117.
 26. Στεφανάκης, Μ & Πατσιαδά, Β. 2016, «Σιάννα. Κυμισάλα. Συστηματική αρχαιολογική έρευνα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΚΒ΄ ΕΠΚΑ», Αρχαιολογικόν Δελτίον 67 (2012), Β΄ 2 Χρονικά, 786-787.
 27. Στεφανάκης, Μ & Πατσιαδά, Β. 2016, «Σιάννα. Συστηματική αρχαιολογική έρευνα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΚΒ΄ ΕΠΚΑ στην Κυμισάλα», Αρχαιολογικόν Δελτίον 66 (2011), Β΄ 2 Χρονικά, 1028-1029.
 28. Στεφανάκης, Μ & Πατσιαδά, Β. 2016, «Σιάννα. Κυμισάλα. Συστηματική αρχαιολογική έρευνα Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΚΒ΄ ΕΠΚΑ», Αρχαιολογικόν Δελτίον 65 (2010), Β΄ 2 Χρονικά, 1743-1744.
 29. Στεφανάκης, Μ & Ξάνθης, Α. 2016, «Κυμισάλα, ένα εν δυνάμει αρχαιολογικό πάρκο στην κατεύθυνση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης», Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος. Μελέτες για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική 7, 39-55.
 30. Τσαρδανίδης, Χ 2016, ‘Ευρωπαϊκή ενοποίηση στη πρώτη μεταπολεμική δεκαετία’, στο Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2016, σελ.21-49.
 31. Τσαρδανίδης, Χ 2016, ‘Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)’, στο Ναπολέων Μαραβέγιας (επιμ.), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2016,σελ. 235-263.
 32. Τσαρδανίδης, Χ 2016, ‘Η ελληνική οικονομική διπλωματία’,  στο Θάνος Ντόκος (επιμ.), Λευκή Βίβλος. Για την ελληνική εξωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Προκλήσεις, ευκαιρίες και προτάσεις πολιτικής, Αθήνα: Ελληνικό ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)/ Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, 2016, σελ.332-337.
 33. Zarras, N 2016, ‘Artistic Production in Centres and the Periphery of the Byzantine Peloponnese. Aspects of Monumental Painting in the Late Palaiologan Period’, ΔΧΑΕ 37, pp. 41-68.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Georgalidou, M 2016, ‘Addressing Women in the Greek Parliament: Institutionalized Confrontation or Sexist Aggression?’, in P Bou-Franch (ed.), Exploring Language Aggression Against Women, John Benjamins, pp. 127-154.
 2. Γεωργαλίδου, Μ & Τσιτσελίκης, Κ 2016, ‘Εισαγωγή: Η γλωσσική και κοινοτική ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου αιώνα’, στο Μ Γεωργαλίδου & Κ Τσιτσελίκης (επιμ.), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σσ.1-13.
 3. Γεωργαλίδου, Μ Κυπριώτη, Β & Τσελτέκ, Α 2016, ‘Ελληνικά- Τουρκικά στην κοινότητα των Μουσουλμάνων της Ρόδου: Δίγλωσσα ρεπερτόρια- δίγλωσσες συνομιλίες’,  στο Μ Γεωργαλίδου & Κ Τσιτσελίκης (επιμ.), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σσ. 361-395.
 4. Γεωργαλίδου, Μ Σπυρόπουλος, Β & Καϊλή, Χ 2016, ‘Ελληνικές ποικιλίες στη δίγλωσση στα Ελληνικά και Τουρκικά κοινότητα των Μουσουλμάνων της Ρόδου’, στο Μ Γεωργαλίδου & Κ Τσιτσελίκης (επιμ.), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σσ. 329-359.
 5. Huliaras, A. & Magliveras, K 2016, ‘African Diplomacy’, in C M Constantinou P Kerr & P Sharp (ed.), The SAGE Handbook of Diplomacy, Sage Publications, London, 2016, pp. 398-413. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-diplomacy/book242760#contents
 6. Καϊλή, Χ & Σπυρόπουλος, Β  2016, ‘Η επίδραση της Ελληνικής στην τουρκική ποικιλία της δίγλωσσης στην Ελληνική και Τουρκική μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου’, στο Μ Γεωργαλίδου & Κ Τσιτσελίκης (επιμ.), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 309-28.
 7. Καϊλή, Χ & Σπυρόπουλος, Β 2016, ‘Η επίδραση της Ελληνικής στην τουρκική ποικιλία της δίγλωσσης στην Ελληνική και Τουρκική μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου’, στο Μ Γεωργαλίδου & Κ Τσιτσελίκης (επιμ.), Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 329-59. 
 8. Kaili, H, Çeltek, Α & Papadopoulou, D 2016, ‘The acquisition of TAM markers in L2 Turkish: evidence from Greek learners’, στο A. Gürel (επιμ.), Second Language Acquisition of Turkish, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, σσ. 75-106.
 9. Karantzola, E 2016, «Αspects de l’expression grammaticale du futur au XVIe s.». Στο Les futurs grecs et leur histoire, επιμ. R. Allan, F. Lambert & Τh. Markopoulos. Leuven/Louvain: Peeters.
 10. Magliveras, K 2016, ‘International Organisations and Denialism: The Case of the African Union’, in H Nelen J C M Willems & R Moerland (ed.), Denialism and Human Rights, Intersentia, Cambridge, pp. 267-284 http://intersentia.com/en/denialism-and-human-rights.html
 11. Magliveras, K & Naldi, G 2016, ‘The African Commission on Human and Peoples’ Rights and the African Court on Human and Peoples’ Rights’, in T Carty (ed.), Oxford Bibliographies in International Law, Oxford University Press, New York. http://www.oxfordbibliographies.com/obo/page/international-law
 12. Maris, G & Sklias, P 2016, ‘The Maastricht Convergence Criteria and Greece in the 1980s and 1990s’, in P Sklias and S Roukanas (ed.), The Greek Political Economy 2000-2015, Delft, Eburon.
 13. Maris, G & Sklias, P 2016, ‘Greece’s Entry into the Support Mechanism’, in P Sklias and S Roukanas (ed.), The Greek Political Economy 2000-2015, Delft, Eburon.
 14. Mina, M 2016, ‘Dressed to impress: metal objects, anthropomorphic representations and the construction of embodied identities in Early and Middle Bronze Age Cyprus’, in Μ Mina, S Triantaphyllou και Υ Papadatos (ed.), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean, Oxbow Books, Oxford, pp. 63-70.
 15. Naldi, G & Magliveras, K 2016, ‘Protocols No. 14 and No. 15: Undermining the Protective Mechanism of the European Convention on Human Rights’, in D Hodgson (ed.), International Human Rights and Justice, Nova Science Publishers, New York, pp. 87-110. https://novapublishers.com/shop/international-human-rights-and-justice/
 16. Ντάλης, Σ  2016, ‘Οι ΗΠΑ, Η Ευρώπη και ο κόσμος στην περίοδο της κυριαρχίας των αμερικανών νεοσυντηρητικών’, στο  Α-Ι.Δ.Μεταξας (επιμ.),  Πολιτική Επιστήμη-Διεθνείς Σχέσεις. Συσχετισμοί και Διεξαρτήσεις, Αθήνα, Ι.Σιδέρης, σσ. 343-364.
 17. Sakkas, J 2016, ‘Conflict and Détente in the Eastern Mediterranean: From the Yom Kippur War to the Cyprus Crisis, Oct. 1973 – April 1974’, in E Calandri D Caviglia A Varsori (ed.), Détente in Cold War Europe. Politics and Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East, I. B. Tauris, London, pp. 141-54.
 18. Zarras, N 2016, ‘Narrating the Sacred Story: New Testament Cycles in the Middle and Late Byzantine Church Decoration’, in: R. Nelson – D. Krueger (eds.), New Testament in Byzantium, Dumbarton Oaks Symposia and Colloquia, Washington D.C., 239-275.
 19. Zarras, N 2016, ‘Epigraphic Evidence and Donor Portraits of Naxos’, in C. Stavrakos (ed.), Inscriptions in Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art, Proceedings of the International Symposium Inscriptions: Their Contribution to the Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art (Ioannina, June 26-27, 2015), Wiesbaden, 53-78.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Georgalidou M 2016, ‘Question- Answer sequences in institutional discourse: Constructing the defendant’, Selected Papers of the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 21), 105-126 ISSN 2529-1114. 
 2. Maris, G 2016, ‘Asymmetrical Sovereignty, European Integration and the Grey Zone of European Union Politics’, International Conference, More or Less Europe. The Future of European Law and Policy, 5th Conference on European Law and Policy in Context, Organized by the Institute of European Law, University of Birmingham, (Birmingham 23-24 June).
 3. Maris, G. 2016, ‘Governance innovation and entrepreneurship in Greek local government: Towards the limits of Europeanization?’, 8th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, EBEEC, (Split 6-8 May).
 4. Νικολού, Κ & Φραντζή, K 2016, ‘Φωνές της Δωδεκανήσου: Μια πρώτη προσέγγιση της ροδιακής ποικιλίας των Φανών’, στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, 36: 289-302.
 5. Nikolou, K Lengeris, A  & Xefteri, Μ 2016, ‘Retroflexion of /l/ in Modern Greek dialects: The case of Aperathou (Naxos) dialect’, στο Proceedings of the 6th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, M. Janse, B. Joseph & A. Ralli (επιμ.), University of Patras, Patras, 126-133.
 6. Revithiadou, A, Spyropoulos V & Markopoulos, G 2016, ‘Harmony as a cue for the transition from fusion to agglutination’, in M Mattheoudakis & K Nicolaidis (ed.), Selected papers from the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 21), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, pp. 445–457, http://ejournals.lib.auth.gr/thal/article/view/5241.
 7. Σακκάς, Γ 2016, ‘Η ιστοριογραφία για τα Δεκεμβριανά: Παλαιά αφηγήματα, σύγχρονες ερμηνείες, νέες κατευθύνσεις’, στο Αθ Σφήκας κ.α. (επιμ.), Δρόμοι του Δεκεμβρίου: Από το Λίβανο στην Αθήνα, 1944, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
 8. Stefanakis, M 2016, ‘Looking towards the north: The circulation of Cyrenaic coins on Crete’, Le monete di Cirene e della Cirenaica nel Mediterraneo. Problemi e prospettive, Atti del V Congresso Internazionale di Numismatica e Storia Monetaria, Padova 17-19 marzo 2016, NUMISMATICA PATAVINA (13), Collana diretta da Giovanni Gorin, 287-299.
 9. Zarras, N 2016, “Narrating the Sacred Story: New Testament Cycles in the Middle and Late Byzantine Church Decoration”, in: R. Nelson – D. Krueger (eds.), New Testament in Byzantium, Dumbarton Oaks Symposia and Colloquia, Washington D.C., pp. 239-275.
 10. Zarras, N 2016, “Identity and Patronage in Byzantium: Epigraphic Evidence and Donor Portraits of Naxos”, in: Chr. Stavrakos (ed.), Inscriptions in Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art, Proceedings of the International Symposium Inscriptions: Their Contribution to the Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art (Ioannina, June 26-27, 2015), Wiesbaden, 53-78.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Κεφαλά, Β 2015, Βόρεια Αφρική. Εσωτερική πολιτική, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις, Παπαζήση, Αθήνα.
 2. Κουσούλης, Π 2015, Εισαγωγή στην αρχαία Αιγυπτιακή γλώσσα και γραφή, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://hdl.handle.net/11419/6187
 3. Ντάλης, Σ 2015, Από τις διεθνείς σχέσεις στη διεθνή πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 4. Ντάλης, Σ 2015, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 5. Μαρής, Γ & Μανώλη, Π 2015, Εισαγωγή στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία,  Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα. https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3945/9/Kallipos_15465_book.pdf
 6. Σακκάς, Γ 2015, Η Ελλάδα στη Μεσόγειο, 1950-2004. Εξωτερική Πολιτική και Διεθνείς Διενέξεις, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5105
 7. Στεφανάκης, Μ & Δημητρίου, Ε 2015, Τα Νομίσματα της Νήσου Ρόδου κατά την Αρχαιότητα: Ιαλυσός–Λίνδος–Κάμιρος–Ρόδος, Καρδαμίτσα, Αθήνα. 221 σελίδες, 27 πίνακες, 153 Α/Μ εικόνες, 5 χάρτες (ISBN: 978-960-250-417-8).
 8. Στριμπής, Ι 2015, Εξελίξεις στη διεθνή προστασία των ναυτικών. Η νέα σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη ναυτική εργασία (2006-2013), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Kousoulis, P & Lazaridis, N 2015, Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of the Aegean, Rhodes, 22-29 May 2008. Orientalia Lovaniensia Analecta 241, Peeters Publishers, Leuven.
 2. Σακκάς, Γ & Μπότσιου, Κ 2015,  Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος, 1945-62, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Anastasiadou, S & Tiliakou, C 2015, ‘The Greek State Certificate in English Language Proficiency (KPG) Level A: item difficulty, learning ability and cultural background through regression analysis’, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol.197, pp. 1501-1506.
 2. Kαραντζόλα, Ε Π. Τζιβάρα & Α. Παπαϊωάννου. 2015, ‘Στοιχεία για τη δημώδη ελληνική της εποχής της βενετοκρατίας: η μαρτυρία των κερκυραϊκών μαθηματαρίων του 18ου αι.’, Περί ιστορίας 7: 85-105.
 3. Kousoulis, P 2015, ‘Αnkh’, in E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York.
 4. Kousoulis, P 2015, ‘Apep (Apophis)’, in E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York.
 5. Kousoulis, P 2015, ‘Βa’, in E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York.
 6. Kousoulis, P 2015, ΄Pharaoh’, in E. Orlin et al. (eds.), The Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions, London/New York.
 7. Liritzis, I V. Aravantinos, G.S. Polymeris, N. Zacharias, I. Fappas, G. Agiamarniotis, I.K. Sfampa, A. Vafiadou, & G. Kitis 2015, ‘Witnessing prehistoric Delphi by Luminescence dating’, Comptes Rendus PALEVOL vol.14, pp. 219-232.
 8. Castro Belen, Liritzis, I and Nyquist Anne 2015, ‘Oracular Functioning And Architecture of Five Ancient Apollo Temples Through Archaeastronomy: Novel Approach And Interpretation’, Nexus Network Journal, Architecture & Mathematics, vol. 18, no. 2, pp. 373-395 (DOI:10.1007/s00004-015-0276-2)
 9. J.Cruz, E.Figueiredo, V.Corregidor, P. I. Girginova, L.C.Alves, C.Cruz, R.J.C.Silva  & Liritzis, I  2015, ‘First Results on Radiometric Dating of Metals by Alpha Spectrometry’, Microchemical Journal, vol. 124, pp. 608-614, doi:10.1016/j.microc.2015.10.001
 10. Liritzis, I & Droseros, N 2015, ‘Light emitting diodes and Optically Stimulated Luminescence dating in Archaeology: An overview’, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol. 15, no. 2, pp. 277-291
 11. Liritzis, I, Al-Otaibi, F.M, Volonakis, P & Drivaliari, A 2015, ‘Digital technologies and trends in cultural heritage’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 15, no 3, pp. 313-332 (DOI: 10.5281/zenodo.33832)
 12. Liritzis, I, Al-Otaibi, F, Kilikoglou, V, Perdikatsis, V, Polychroniadou, E, Drivaliari, A 2015, ‘Mortar analysis of wall painting at Amfissa Cathedral for conservation-restoration purposes’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 15, no 3, pp. 301-311 (DOI: 10.5281/zenodo.33833)
 13. Liritzis, I, Al-Otaibi, F.M, Castro, B, & Drivaliari, A 2015, Nabatean tombs orientation by remote sensing: Provisional results. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 15, no 3, pp. 289-299 (DOI: 10.5281/zenodo.33835)
 14. Magliveras, K & Naldi, G 2015, ‘The African Union’s International Criminal Court: An Appraisal’, African Yearbook of International Law, vol. 21, pp. 299-343. https://brill.com/view/title/34984
 15. Melissourgou, MN & Frantzi, KT 2015, ‘Testing writing in EFL exams: The learners’ viewpoint as valuable feedback for improvement’, Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 199, pp. 30–37.
 16. Revithiadou, A Nikolou, Κ & Papadopoulou, D 2015, ‘Stress in the absence of morphological conditioning: An experimental investigation of stress in Greek acronyms’, Journal of Greek Linguistics vol. 15, no. 2, pp. 187-234.
 17. Stefanakis, M 2015, ‘The Kymissalal (Rhodes, Greece) Archaeological Research Project’, Archeologia 66, 2015, 47-63.
 18. Stefanakis, M & Duarte, Α.Μ 2015, ‘The use of cues for attention in ancient Greek art: aspects that influence concentration in the work of art and its elements’, Arte, individuo y sociedad 27.3, 515-533.
 19. Tsardanidis, C 2015, ‘Greek Foreign Policy: The De –europeanization Impact of the Economic Crisis’, Etudes Helleniques/Hellenic Studies, vol. 24, no. 1, 2, pp. 59- 82.
 20. Tsardanidis, C Stavridis S & Christou G 2015, ‘The Impact of the International Financial Economic Crisis on the De- Europeanization of National Foreign Policies in the Mediterranean’, Etudes Helleniques/Hellenic Studies, vol. 24, no. 1, pp.23-37.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Σκούρτου, Ε Γκασούκα, Μ Γεωργαλίδου, Μ & Φραντζή, Κ 2015, ‘Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση γλωσσικών, διαλεκτικών και πολιτισμικών πόρων του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου’, στο Γ Σπιλάνης Θ Κίζος & Σ Καράμπελα (επιμ.), Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η Περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σσ. 250-267.
 2. Liritzis, I 2015, Obsidian Hydration Dating, Encyclopedia of Scientific Dating Methods, Springer, 1-23.
 3. Liritzis, I Siropoulos, S, Vasileiadou, M, Oikonomou, A, & Chatzi, A (Temporal settlements in the Aegean: the beginnings of prehistory in the Aegean and the historical period in SE Aegean. In: Spilanis, G., Kizos, T. & Karampela, S. (eds.). (2015), Nisiotikotita kai Viosimotita: I periptosi ton nision tou Egeou [Islandness and Sustainability: The Case of Aegean Islands], University of The Aegean, Mytilene, ISBN: 978-960-88031-2-1, 213-249 (in Greek)
 4. Magliveras, K 2015, ‘Legal Aspects of Competition Between International Organizations’, in C C Jelloh & O Elias (ed.), Shielding Humanity: Essays in International Law in Honor of Judge Abdul G. Koroma, Brill / Nijhoff, Leiden, 2015, pp. 242-259.
  1. http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004293137
 5. Maris, G & Sklias, P 2015, ‘Intergovernmentalism and the New Framework of EMU Governance’, in F Fabbrini E Hirsch Ballin & H Somsen (ed.), What Form of Government for the EU and the Eurozone?, Hart Publishing, Oxford.
 6. Maris, G & Manoli, P 2015, ‘The Role of the European Parliament in Managing the International Economic Crisis’, in S Stavridis and D Irrera (ed.), The European Parliament and its International Relations, Routledge Advances in European Politics,  Routledge, New York.
 7. Mina, M 2015, ‘Don’t throw the baby out with the bathwater: integrating sex in the study of Greek Neolithic anthropomorphic figurines’, in C-M Ursu και S Țerna (ed.), Anthropomorphism and symbolic behaviour in the neolithic and copper age communities of South-Eastern Europe (Studies into South-East European Prehistory), Bucovina Museum και Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, pp. 123-160.
 8. Μina, M 2015, ‘Συγγραφή εισαγωγής, κειμένων έκθεσης και λημμάτων εκθεμάτων’, in Ε Alphas και E Zachariou-Kaila (ed.), The body: lived experiences in ancient Cyprus (Κατάλογος Έκθεσης), Nicosia, Department of Antiquities, Cyprus, pp. 15-21, 23-25, 69-71, 117-119, 126-127, 169-171, 193-195, 214-215.
 9. Σακκάς, Γ 2015, ‘Το Δόγμα Τρούμαν στον Αμερικανικό και Βρετανικό Τύπο’, στο Ν Μαραντζίδης Ελ Πασχαλούδη (επιμ.), Η Εικόνα του Ελληνικού Εμφυλίου στο Διεθνή Τύπο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκι, σσ. 217-32.
 10. Σακκάς, Γ 2015, ‘Η Ελλάδα, η Δύση και ο Αραβικός Κόσμος, 1947-56’, στο Γ Σακκάς Κ Μπότσιου (επιμ.), Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος, 1945-62, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σσ. 69-79.
 11. Stefanakis, M Kalogeropoulos, K., Georgopoulos, A. & Bourbou, Ch 2015, ‘The Kymissala (Rhodes) Archaeological Research Project (KARP): Multi–disciplinary experimental research and theoretical issues’, in D. Haggis and C.M. Antonaccio (eds), Classical Archaeology in Context. Theory and Practice in Excavation in the Greek World, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 259-314.
 12. Zarras, N & Konstantinidi, C 2015, ‘Τhe Painter Leontios the Deakon. A Contribution to the Work of a 14th Century Cypriot Painter’, Αφιέρωμα στον Ακαδημαϊκό Π.Λ. Βοκοτόπουλο, Αθήνα, 399-406.
 13. Syropoulos, S 2017, ‘Refugees and tolerance of the Other in Greek Tragedy’, in G Leineweber (ed.), Wayfarers. A Workshop of the TSWTC of the Strange in Us, Verlag Expeditionen, Literature Caravan Edition, pp. 118-145.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 1. Maris, G 2015, ‘Intergovernmentalism and the Limits of Economic Integration in Europe’, International Conference, Changing the Greece and the World: Ideas and Policies, Organized by the Department of Political Science and International Relations, University of the Peloponnese, (Loutraki, 11-13 December). (in Greek)
 2. Maris, G 2015, ‘Economic Governance in the EU in Times of Crisis’, International Conference, A New Role for the Financial System, Organized by the European Association for Evolutionary Political Economy, The 27th Annual EAEPE Conference, (Genova, 17-19 September).
 3. Melissourgou, MN 2015, ‘The language of reports in general English language testing: A corpus-based analysis’, in E Nichele, D Pili-Moss & C Sitthirak (eds.), Papers from the 10th Lancaster University Postgraduate Conference in Linguistics & Language Teaching 2015, Lancaster University, Lancaster, UK, vol. 10, pp. 33-52.
 4. Mina, M 2015, ‘Social complexity and gender inequality in prepalatial Crete: an argument of reason or a reason for argument?’, in S Cappel, U Günkel-Maschek και D Panagiotopoulos (ed.), Minoan Archaeology: Perspectives for the 21st Century, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium, pp. 181-198.
 5. Zarras, N 2015, ‘Α Gem of Artistic Ekphrasis: Nicholas Mesarites’ Description of the Mosaics in the Church of the Holy Apostles at Constantinople’, in A. Simpson (ed.), Byzantium 1180-1204: The Sad Quarter of a Century?, Athens, pp. 261-282.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

 1. Γεωργαλίδου, Μ & Γκασούκα, Μ 2014, Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Έρευνας για τη Χρήση της Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αθήνα.  www.isotita.gr/var/uploads/MELETES/Teliki Meleti-Doikitika Eggrafa.pdf
 2. Γκασούκα, Μ & Γεωργαλίδου, Μ 2014, Οδηγός Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αθήνα. www.isotita.gr/var/uploads/MELETES/Odhgos Xrisis Mi Seksistikis Glossas.pdf
 3. Magliveras, K & Naldi, G 2014, The African Union: Institutions and Activities, International Encyclopaedia of Laws (IEL)/Intergovernmental Organisations Series, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn.
 4. Magliveras, K 2014, Transnational Trafficking in Human Beings: Criminal Suppression and Protection of Victims’ Rights (Simultaneously an Analysis of the UN Model Law against Trafficking in Persons), Academy of Athens, Publications of the Research Centre for the Greek Society No. 17, Athens, December. (in Greek).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ

 1. Antonopoulos K & Magliveras, K 2014, The Law of the International Society – An Introduction to International Law, Second fully revised, updated and expanded edition, Law Library Publishers, Athens. (in Greek).
 2. Γεωργαλίδου, Μ Σηφιανού, Μ & Τσάκωνα, Β 2014, Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα.
 3. Κεφαλά, Β & Τσαρδανίδης, Χ (επιμ.) 2014, Ιράν: Πολιτική, οικονομία, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις. Παπαζήσης, Αθήνα,.
 4. Kotzoglou, G Nikolou, M Karantzola, E Frantzi, K Galantomos, J Georgalidou, M Kourti-Kazoullis, V Papadopoulou, C & Vlachou, E 2014, 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-19 September 2013) Selected Papers / Πρακτικά. Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean. www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL-conf.html
 5. Kotzoglou, G., K. Nikolou, E. Karantzola et al., επιμ. 2014. Selected papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-29/9/2013), Rhodes: University of the Aegean, 1.880 σελ.
 6. Κουσούλης, Π 2014, ‘Εξορκίζοντας τον «άλλον»: η αντιμετώπιση των αλλοεθνών στην αιγυπτιακή αποτρεπτική τελετουργία’, στο Σ. Ντάλης et al. (επιμ.), H Μεσόγειος Χθες και Σήμερα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σσ. 27-42.
 7. Νtalis, S 2014, The Greek Crisis and the European Unification, Hellenic Studies Vol. 22, No 1, Spring 2014.
 8. Ντάλης, Σ  Μαγκλιβέρας, Κ & Σακκάς, Γ 2014, Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος, Παπαζήσης, Αθήνα.
 9. Σακκάς, Γ Μαγκλιβέρας, Κ & Ντάλης, Σ 2014, Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος, Παπαζήσης, Αθήνα.
 10. Στεφανάκης, Μ & Ζάρρας, Ν 2014, Αρχαιολογία και Τέχνη στα Δωδεκάνησα κατά την Ύστερη ΑρχαιότηταΠρακτικά της Ημερίδας «Τα Δωδεκάνησα στην Ύστερη Αρχαιότητα», Ρόδος 19 Νοεμβρίου 2011, Ευλιμένη Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 2. Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ρέθυμνο. 10 συμβολές, 222 σελίδες (ΙSBN: 978-618-80666-1-8).
 11. Τσαρδανίδης, Χ & Κεφαλά, Β (επιμ.), 2014, Ιράν. Πολιτική, οικονομία διεθνείς & περιφερειακές σχέσεις, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Kourtis-Kazoullis, V Kaili, H & Çeltek Α 2014, ‘Online Language Learning for the Turkish Language’, The International Journal of Technologies in Learning, vol. 20, no. 2, pp. 37-50.
 2. Karantzola, E & N. Lavidas. 2014, ‘On the relation between labilizations and neuter gender: Evidence from the Greek diachrony.’ Linguistics 52 (4): 1025-1059.
 3. Liritzis, I & Vafiadou, A 2014, ‘Surface luminescence dating of some Egyptian monuments’, Journal of Cultural Heritage 16, 134-150.
 4. Liritzis, I 2014, ‘Obsidian Hydration Dating’, in Rink, W.J., Thompson, J.W. (Eds.) Encyclopedia of Scientific Dating Methods, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, DOI 10.1007/978-94-007-6326-5_39-1, 1-23
 5. Magliveras, K 2014, ‘Fighting Impunity Unsuccessfully in Africa: A Critique of the African Union’s Handling of the Hissène Habré Affair’, African Journal of International and Comparative Law, vol. 22, no. 3, pp. 420-447.
 6. Magliveras, K 2014, ‘The Work of the Council of Europe on the Legal Regulation of NGOs: A Source of Inspiration for the Greek Legislator’, Greek Political Science Review, vol. 42, July, pp. 108-119.
 7. Magliveras, K 2014, ‘The Legal Cloak of the International Court of Justice as a Judicial Organ of the UN Law of the Sea Convention and the Issue of the Enforceability of its Decisions’, Hellenic Review of European Law, pp. 434-444 (in Greek).
 8. Maris, G & Voutsa, S 2014, ‘Convergence within Economic and Monetary Union’, International Center for Business Research, vol. 3, no. 8, pp. 1-11.
 9. Maris, G Roukanas, S & Sklias, P 2014, ‘Keynes and the Eurozone’s Crisis: Towards a Fiscal Union’, Procedia Economics and Finance, vol. 9, pp. 66-73.
  1. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00008-2
 10. Μαρής, Γ 2014, ‘Το Νέο Πλαίσιο και τα Όρια Οικονομικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση’, Παρατηρητήριο για την Κρίση, nο. 14, Νοέμβριος. http://crisisobs.gr/2014/11/giorgos-maris-to-neo-plesio-ke-ta-oria-tis-ikonomikis-diakivernisis-stin-evropaiki-enosi/
 11. Μαρής, Γ 2014, ‘Η Επίλυση της Ευρωπαϊκής Κρίσης Χρέους: Ένα Ακόμα Διαπραγματευτικό Παιχνίδι’, Foreign Affairs, The Hellenic Edition, Απρίλιος, σελ. 130-149.
 12. Naldi, G. & Magliveras, K 2014, ‘The Law and Practice Regarding Denunciation of Treaties and Withdrawal from International Organisations with Specific Reference to Human Rights’, [2014] Polish Yearbook of International Law, vol. XXXIII, pp. 95-127.
 13. Naldi, G. & Magliveras, K 2014, ‘The ASEAN Human Rights Declaration’, International Human Rights Law Review, pp. 183-208.
 14. Ntalis, S 2014, ‘European Unification and the Greek Crisis’,  Hellenic Studies, vol. 22, no. 1, pp.13-19.
 15. Stefanakis, M & Vlavogilakis, Α 2014, ‘Reproducing the Wall Painting of the Abduction of Persephone (Vergina-Macedonia): Conditions and Restrictions for a Successful Archaeological Experiment’, EXARC 2014/1; ISSN: 2212-8956; Publishing date: February 15, 2014: http://journal.exarc.net/issue-2014-1/ea/reproducing-wall-painting-abduction-persephone-vergina-macedonia-conditions-and-restrictions
 16. Στεφανάκης, Μ & Πατσιαδά, Β. 2014, «Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2009», Αρχαιολογικόν Δελτίον 64 (2009)Β΄ 2 Χρονικά, 973-974.
 17. Στεφανάκης, Μ & Πατσιαδά, Β. 2014, «Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2008», Αρχαιολογικόν Δελτίον 63 (2008), Β΄ 2 Χρονικά, 1305-1306.
 18. Στεφανάκης, Μ 2014, «Παρατηρήσεις στη νομισματοκοπία των αρχαίων πόλεων της Ρόδου (Λίνδος-Ιαλυσός-Κάμιρος): σταθμητικοί κανόνες και εικονογραφικές επιρροές», Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος, Αθήνα: Παπαζήσης, 55-77.
 19. Στεφανάκης, Μ & Πατσιαδά, Β. 2014, «Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2006», Αρχαιολογικόν Δελτίον 61 (2006)Β΄ 2 Χρονικά,1296-1298.
 20. Στεφανάκης, Μ & Πατσιαδά, Β. 2014, «Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2007», Αρχαιολογικόν Δελτίον 62 (2007), Β΄ 2 Χρονικά,1354-1355.
 21. Στεφανάκης, Μ 2014, «Παρατηρήσεις στη νομισματοκοπία των αρχαίων πόλεων της Ρόδου: σταθμητικοί κανόνες και εικονογραφικές επιρροές», Δωδεκανησιακά Χρονικά ΚΣΤ΄ 2014, 55-60 (εκτενής περίληψη).
 22. Τσαρδανίδης, Χ 2014, ‘Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ελληνικές επιχειρήσεις  και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις’, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, nο. 143,  σελ.85121, http://www.grsr.gr/index.php/ekke/article/view/1012

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Georgalidou, M Kaili, H & Celtek, A 2014, ‘Intergenerational Greek-Turkish conversations: Patterns of switching and mixing within a Conversation Analysis approach’, in M Christodoulidou (ed.), Analysing Greek Talk-in-Interaction, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, σσ.184-217.
 2. Γεωργαλίδου, Μ Σηφιανού, Μ & Τσάκωνα, Β 2014, ‘Εισαγωγή’, στο Μ Γεωργαλίδου Μ Σηφιανού & Β Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα,  σσ. 9-36.
 3. Γεωργαλίδου, Μ 2014, ‘Δίγλωσσες συνομιλίες’, στο Μ Γεωργαλίδου, Μ Σηφιανού & Β Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, σσ. 325-360.
 4. Γεωργαλίδου, Μ 2014, ‘Παιδικός Λόγος’, στο Μ Γεωργαλίδου, Μ Σηφιανού & Β Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, σσ. 361-398.
 5. Γεωργαλίδου, Μ. & Κυπριώτη, Β. 2014, ‘Κοινότητες ετερότητας και Αφηγήσεις’, στο Σ. Ντάλης, Κ. Μαγκλιβέρας & Ι. Σακκάς (επιμ.), Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο Κόσμος Χτες και Σήμερα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 119-134.
 6. Κεφαλά, Β 2014, «Η επίδραση του Ιράν στο Ιράκ, στον Λίβανο και στην Παλαιστίνη». Στο: Κεφαλά, Β. & Τσαρδανίδης Χαρ. (επιμ.) Ιράν: Πολιτική, οικονομία, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις.  Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σσ  419 – 448.
 7. Κεφαλά, Β 2014, «Ιράν – Ισραήλ από την συνεργασία στην σύγκρουση». Στο: Κεφαλά, Β & Τσαρδανίδης, Χαρ. (επιμ.) Ιράν: Πολιτική, οικονομία, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σσ 389 –418.
 8. Κεφαλά, Β 2014, «Το Ιράν και οι αραβικές εξεγέρσεις». Στο: Κεφαλά, Β & Τσαρδανίδης, Χαρ. (επιμ.) Ιράν: Πολιτική, οικονομία, περιφερειακές και διεθνείς σχέσεις. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σσ 449 – 478.
 9. Κεφαλά, Β 2014, «Το αδιέξοδο και οι κίνδυνοι της συριακής κρίσης». Στο: Ντάλης Σωτ. – Μαγκλιβέρας Κων., Σακκάς Γιαν. (επίμ.) Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο κόσμος χθές και σήμερα.  Εκδόσεις  Παπαζήση, Αθήνα, σσ 161 – 171.
 10. Μαρής, Γ & Σκλιάς, Π  2014, ‘Τα Κριτήρια Σύγκλισης στην ΟΝΕ και η Εικόνα της Ελλάδας: Οι Δεκαετίες του 1980- 1990’, στο Π Σκλιάς & Σ Ρουκανάς (επιμ.), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, Λιβάνη, Αθήνα.
 11. Μαρής, Γ & Σκλιάς, Π  2014, ‘Η Ένταξη στο Μνημόνιο: Αναγκαστική Επιλογή’, στο Π Σκλιάς και Σ Ρουκανάς (επιμ.), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, Λιβάνη, Αθήνα.
 12. Μαρής, Γ 2014, ‘Η Ευρωπαϊκή Κρίση Χρέους και η Σύγκλιση των Ευρωπαϊκών Οικονομιών’, στο Σ Ντάλης (επιμ.), Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος, Παπαζήση, Αθήνα.
 13. Ντάλης, Σ  2014, ‘Η Ευρώπη στον αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο και η «απόκλιση» της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι’, στο Γ Κόκκινος & Σ Ντάλης (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση και ο  ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σύγχρονο κόσμο. Ρόδος, Έκδοση Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ρόδος.
 14. Ντάλης, Σ  2014, ‘Ο πόλεμος στο Ιράκ: Mια ανθρωπιστική και στρατηγική καταστροφή’, στο Σ Ντάλης, Κ Μαγκλιβέρας & Γ Σακκάς (επιμ.), H Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο κόσμος. Χθες και σήμερα, Παπαζήσης, Αθήνα, σσ. 193-210.
 15. Σακκάς, Γ 2014, ‘Η Μεσόγειος στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή’, στο Γ Σακκάς κ.ά. (επιμ.), Η Μεσόγειος, Η Ελλάδα και ο Κόσμος. Χθες και Σήμερα, Παπαζήσης, Αθήνα, σσ. 15-26.
 16. Στεφανάκης, Μ 2014, «Όταν τα ζώα ανέτρεφαν θεούς και θνητούς στην αρχαία Κρήτη: Μύθος και νομισματική εικονογραφία», στο Τριανταφυλλίδης, Π. (επιμ.), Σοφία Άδολος, Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Παπαχριστοδούλου, Αθήνα: ΥΠ.ΠΟ.Α.- Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, 605-624.
 17. Τσαρδανίδης, Χ 2014, ‘ΕΕ και διαπεριφερειακές σχέσεις. Από τη Ευρωμεσογειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας  και στην Ένωση για τη Μεσόγειο’, στο Σωτήρης Ντάλης και Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας και Γιάννης Σακκάς (επιμέλεια), Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο κόσμος. Χθές και Σήμερα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση,2014, σελ.243-258.
 18. Τσαρδανίδης, Χ 2014, ‘Οι ιρανο – τουρκικές σχέσεις’, στο  Βιβή Κεφαλά και Χαράλαμπος. Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Ιράν. Πολιτική, οικονομία διεθνείς & περιφερειακές σχέσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014,σελ.315-388.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Γεωργαλίδου, M & Κυπριώτη B. 2014, ‘Αφήγηση και ταυτότητα: Η περίπτωση των δίγλωσσων στα Ελληνικά και Τουρκικά Mουσουλμάνων της Ρόδου’, στο G Kotzoglou M Nikolou E Karantzola E K Frantzi, K J Galantomos M Georgalidou V Kourti-Kazoullis C Papadopoulou . & E Vlachou (ed.), 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-19 September 2013) Selected Papers / Πρακτικά. Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean, 196-211. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL-conf.html
 2.  Kaili, H & Çeltek, A 2014, ‘Yunancaya çevrilen Türk edebiyatına bir bakış’ [Επισκόπηση της μεταφρασμένης στα ελληνικά τουρκικής λογοτεχνίας], στο M Özkan, D Enfel, FM Sancaktar & İ Çeşmeli (επιμ.), Proceedings of the VIII International Turcology Congress, Book of Papers III, Istanbul University Publications, İstanbul, pp. 921-45.
 3. Liritzis, I 2014, Obsidian hydration dating (Μέθοδος χρονολόγησης με ενυδατωση οψιανού). Proceedings 3rd ARCH_RNT, Archaeological Research & New Technologies, University of Peloponnese, 116-122
 4. Maris, G 2014, ‘Liberal Intergovernmentalism and the Framework of EMU Governance’, Διεθνές Συνέδριο, What Form of Government for the European Union and the Eurozone?, Οργανώθηκε από το Tilburg Law School, Πανεπιστήμιο του Tilburg, (Tilburg, 5-6 Ιουνίου).
 5. Maris, G 2014, ‘Germany, France and the New Framework of European Economic Governance’, 6ο Διεθνές Συνέδριο, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, EBEEC 2014, Οργανώθηκε από το Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy and University of Nis, Faculty of Economics, (Νις, 9-10 Μαΐου).
 6. Mina, M 2014, ‘Forging identities: metallurgical technology and embodied experiences in the Philia period’, in JM Webb (ed.), Structure, Measurement and Meaning: Insights into the Prehistory of Cyprus: Studies in Honour of David Frankel (Studies in Mediterranean Archaeology), Paul Åströms Förlag, Uppsala, pp. 229-243.
 7. Νικολού, Κ Ξεφτέρη, Μ Γκουτζηγιάννη, Π & Παπουτσάκη, Μ 2014, ‘Η σύνθεση στα κυκλαδικά ιδιώματα: Μια πρώτη προσέγγιση’, in G Kotzoglou et al. (ed.), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, University of the Aegean, Rhodes, pp. 1208-25.
 8. Zarras, N 2014 “Early Byzantine Mosaic Pavements from the Chatziandreou Basilica (“Great Basilica”) in Rhodes”, στο: N. Zάρρας – M. I. Στεφανάκης (επιμ.), Αρχαιολογία και Τέχνη στα Δωδεκάνησα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη του Ηλία Κόλλια (Ρόδος 19 Νοεμβρίου 2011), Ευλιμένη, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων, 2, Ρέθυμνο 2014, 81-104.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Liritzis, I Singhvi, AK Feathers, JK Wagner, GA Kadereit, A Zacharias, N & Li, S-H 2013, Luminescence Dating in Archaeology, Anthropology and Geoarchaeology: An Overview. Springer Briefs in Earth System Sciences https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-00170-8.pdf
 2. Magliveras, K 2013, ‘The Transnational Regulation of NGOs: Revisiting the Council of Europe Convention on Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations’, The Jean Monet Papers on Political Economy 07/2013, University of the Peloponnese, Greece, December. https://www.uop.gr/images/files/magliveras.pdf
 3. Ντάλης, Σ 2013, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης, Παπαζήσης, Αθήνα.
 4. Sakkas, J 2013, Britain and the Greek Civil War, 1944-1949. British Imperialism, Public Opinion and the Coming of the Cold War, Peleus 55, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.
 5. Στεφανάκης, Μ 2013, H Nομισματική Παραγωγή της Πολυρρήνιας από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι τον 1ο αι. μ.Χ., Ευλιμένη, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 1, Ρέθυμνο: Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, 96 σελίδες Α4, 5 πίνακες, 150 Α/Μ εικόνες, 1 χάρτης (ΙSBN: 978-618-80666-0-1).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Τσαρδανίδης, Χ & Κόντης, Α (επιμ.), 2013, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Θεωρία δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, B΄ Έκδοση. Βελτιωμένη και επαυξημένη, σελ. 1100. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Kefala, V 2013, ‘Greek foreign policy and the Broader Middle East and North Africa (BMNA)’, in Gianniou M., (ed.) Greek foreign policy. Global Trends and challenges. Hellenic Center for European Studies, Vol. 1, pp 32 -35.
 2. Kousoulis, P 2013, ΄Egyptian demonology within the phylogenetic and polymorphic environment of the Late Period and Ptolemaic Egypt: searching for modes of demonic conception, progression and praxis: a progress report’, Journal of Ancient Egyptian Interconnections, vol. 5, no. 4, pp. 20-1.
 3. Liritzis, I 2013, Twelve thousand years of non-linear cultural evolution: The physics of chaos in Archaeology. SYNESIS: a journal of science, technology, ethics and policy, G19-31.
 4.  Liritzis, I & Castro, Β (2013) Delphi and Cosmovision: Apollo’s absence at the land of the hyperboreans and the time for consulting the oracle. Journal of Astronomical History and Heritage, vol. 16, no. 2, pp. 184-206.
 5. Downey, W & Liritzis, I 2013, Archaeomagnetic intensity of ceramic sherds from two Rhodian Byzantine churches: a preliminary initiative. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 13, no 2, pp. 221-229
 6. Magliveras, K & Naldi, G 1013, ‘The ICC Addresses Non-Cooperation by State Parties in Arresting President Al-Bashir: The Malawi Decision’, African Journal of Legal Studies, vol. 6, pp. 1-15.
 7. Magliveras, K & Naldi, G 2013, ‘The International Criminal Court’s Involvement with Africa: Evaluation of a Fractious Relationship’, Nordic Journal of International Law, vol. 82, pp. 417-446.
 8. Maris, G & Sklias, P 2013, ‘Globalization and the Instability of Global Financial Markets’, International Journal of Economic Research, vol. 10, no. 2, pp. 277-287.
 9. Maris, G & Sklias, P 2013, ‘The Political Dimension of the Greek Financial Crisis’, Perspectives on European Politics and Society, vol. 14, no. 1, pp. 144-164. DOI: https://doi.org/10.1080/15705854.2012.732392
 10. Naldi, G & Magliveras, K, 2013, ‘The Ever Difficult Symbiosis of Africa with the International Criminal Court’, Revue Hellénique de Droit International, vol. 66, pp. 59-125.
 11. Spyropoulos, V Revithiadou, A Kappa, I Nikolou, K Lengeris, A Stamatoyannis, N Anagnostopoulos, P & Markopoulos, G 2013, ‘A comparative study of Albanian-Greek: Aspects of phonological and morphosyntactic structure’, Albanohellenica: A journal of Philological Studies, vol. 5, pp. 53-74.
 12. Sakkas, J & Zhukova, N 2013, ‘Τhe Soviet Union, Turkey and the Cyprus Problem, 1967-74’, Les Cahiers Irice, vol. 10, pp. 123-135.
 13. Sakkas, J 2013, ‘Old Interpretations and New Approaches in the Historiography of the Greek Civil War’, Thetis, vol. 20, pp. 425-39.
 14. Spyropoulos, V Revithiadou, A Kappa, I Nikolou, K Lengeris, A Stamatogiannis, N Anagnostopoulos, P & Markopoulos, G 2013, ‘A comparative study of Albanian-Greek: Aspects of phonological and morphosyntactic structure’, Albanohellenica: A Journal of Philological Studies, vol. 5, pp. 53–74.
 15. Stefanakis, M & Stefanaki, V.E 2013, ‘Le monnayage d’argent de Gortyne entre la seconde moitie du IIIe et le premier quart du Ier siècle av. J.-C.: remarques préliminaires’, Revue Numismatique 170, 147-174.
 16. Τσαρδανίδης, Χ & Μυσίρη, E 2013, ‘Η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Το ‘μετέωρο’ βήμα ανάμεσα σε δύο υπουργεία’, Foreign Affairs. The Hellenic Edition, vol. 18, Αύγουστος- Σεπτέμβριος σελ. 85-105.
 17. Τσαρδανίδης, Χ 2013,  ‘Γιατί η Ελλάδα δεν μειονεκτεί έναντι της Τουρκίας: Η απομυθοποίηση ορισμένων  ‘παραδοχών’ των ελληνοτουρκικών σχέσεων’, Foreign Affairs. The Hellenic Edition, Τεύχος 13, Μάρτιος 2013, σελ. 38- 49.
 18. Ζάρρας, Ν 2013, “Η παλαιολόγεια εικόνα του Χριστού ἐν δόξῃ με τους αποστόλους στο Μουσείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας», ΔΧΑΕ 34, 239-252.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Georgalidou, M Kaili, H & Celtek, A 2013, ‘Code alternation patterns in bilingual family conversations: implications for an integrated model of analysis’, in P Auer, J Caro & G Kaufman (ed.), Language Variation- European Perspecives IV,  (Studies in Language Variation) Amsterdam: John Benjamins, pp. 117-128.
 2. Liritzis, I 2013. Does archaeometry contribute to cultural tourism and sustainable development? (Συμβάλλει η αρχαιομετρία στον πολιτιστικό τουρισμό και στην αειφόρο ανάπτυξη;). In: Management of museum collections in our time of financial crisis, Dr Polychroniadou, E (editor), Thecharakis Foundation, Athens (in press, in Greek)
 3. Liritzis, I 2013, Searching for buried relics in the Castle of Salona (Greece) with geophysical methods: Examples and proposal (Proceedings of 1st Conference (in Greek) on “Castle of Salona (Amfissa): Historical prospectives, possibilities & cultural development” Ed M.Papakonstantinou, published by Municipality of Delphi in Collaboration with 24th Ephoria of Byzantine Antiquities & 8th Ephoria of Classical-Prehistoric Antiquities, Lamia, Greece
 4. Μαρκόπουλος, Γ 2013, ‘Μορφολογία: Εισαγωγή’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη,  σσ. 188–192 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 5. Μαρκόπουλος, Γ 2013, ‘Ονοματική κλιτική μορφολογία της Ελληνικής’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη, σσ. 201–219 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 6. Μαρκόπουλος, Γ & Nedvyga, L 2013, ‘Ονοματική κλίση (Περιληπτική έκθεση)’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη, σσ. 411–425 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 7. Μαρκόπουλος, Γ & Ρεβυθιάδου, Α 2013, ‘Η σύνθεση στη Ρωσική’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη, σσ. 282–289 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 8. Μαρκόπουλος, Γ & Ρεβυθιάδου, Α 2013, ‘Παραγωγή’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη, σσ. 263–277 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 9. Μαρκόπουλος, Γ & Ρεβυθιάδου, A 2013, ‘Τονισμός της Ρωσικής’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη, σσ. 106–141 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 10. Nedvyga, L & Μαρκόπουλος, Γ 2013, ‘Ονοματική κλιτική μορφολογία της Ρωσικής’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη, σσ. 192–201 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 11. Νικολού, Κ 2013, ‘Αρκτικόλεξα και ακρωνύμια’, στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής-Ελληνικής, Παραγωγή Λέξεων, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 477-86.
 12. Νικολού, Κ 2013, ‘Σύνθεση’, στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής-ΕλληνικήςΠαραγωγή Λέξεων, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 457-77.
 13. Νικολού, Κ 2013, ‘Φωνολογία: Φωνολογικοί κανόνες’, στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής-ΕλληνικήςΠαράρτημα, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 499-510.
 14. Νικολού, Κ 2013, ‘Φωνολογία: Συλλαβική και φωνοτακτική δομή’, στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής-ΕλληνικήςΠαράρτημα, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 511-24.
 15. Νικολού, Κ 2013, ‘Φωνολογία: Τονισμός’, στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής-Ελληνικής, Παράρτημα, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 525-32.
 16. Νικολού, Κ 2013, ‘Η σύνθεση στην Ελληνική’, στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Ρωσικής-Ελληνική, Παραγωγή Λέξεων, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013), Εκδόσεις ΑΠΘ, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 289-97.
 17. Νικολού, Κ & Μαρκόπουλος, Γ 2013, ‘Τυπολογία σύνθεσης’. Στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Ρωσικής-Ελληνική, Παραγωγή Λέξεων, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013), Εκδόσεις ΑΠΘ, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 277-82.
 18. Κάππα, Ι & Νικολού, Κ 2013, ‘Φωνολογικοί κανόνες’. Στο Ρεβυθιάδου, Α & Σπυρόπουλος, Β (επιμ.), Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής-Ελληνικής, Φωνολογία, Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ε.Λ.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, σσ. 78-90.
 19. Ρεβυθιάδου, Α, Ιωάννου, Δ & Μαρκόπουλος, Γ 2013, ‘Τονισμός της Ελληνικής’, στο Α Ρεβυθιάδου & Β Σπυρόπουλος (επιμ.), Αντιπαραβολική μελέτη γραμματικών δομών Ρωσικής-Ελληνικής, Πρόγραμμα Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007–2013), Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη, σσ. 141–152 (ebook, συλλογικό έργο, http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52).
 20. Στεφανάκης, Μ Κολοκυθάς, Δ & Παπαβασιλείου, Β 2013, «H μελέτη πεδίου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κυμισάλα της Ρόδου», στο Καΐλα, Μ., Μόγιας, Α. και Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα: Προβλήματα και Προβληματισμοί σε Εποχές Κρίσης. Αθήνα: Διάδραση, 397-419.
 21. Στεφανάκης, Μ Κολοκυθάς, Δ., & Παπαβασιλείου, Β 2013, «Η προστατευόμενη περιοχή της Κυμισάλας της Ρόδου: Γνώσεις και στάσεις εκπαιδευτικών», στο Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες: Πραγματικότητα ή Ουτοπία; ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 574-594.
 22. Στεφανάκης, Μ Βεργωτή Θ., & Φώκιαλη, Π. 2013, «Αναψυχή και εκπαίδευση στην Κυμισάλα της νήσου Ρόδου», στο Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες: Πραγματικότητα ή Ουτοπία; ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 595-615.
 23. Tsardanidis, C & Mysiri, L 2013, ‘Organizing Greece’s Economic Diplomacy’, στο Maria Giannou (ed.), Greek Foreign Policy. Global Trends and Challenges, Vol.1, Athens: Hellenic Centre for European Studies, 2013, pp.82-90.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Georgalidou, M Spyropoulos, B Kaili, H Revithiadou, A & Celtec, A 2013, ‘Spoken varieties of Greek and Turkish in the bilingual community of Muslims in Rhodes’, in E Karagiannidou CO Papadopoulou & E Skourtou (ed.), Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium. Language Diversity and Language Learning, New Paths to Literacy, Peter Lang Editions, Fankfurt, pp. 257-266.
 2. Maris, G 2013, ‘Keynes and the Eurozone’s Crisis’, The 6th Biennial Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece & Cyprus, Οργανώθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο, The London School of Economics and Political Science, (Λονδίνο, 6-7 Ιουνίου).
 3. Maris, G 2013, ‘Why Greece Failed? A Political Exegesis’, 5ο Διεθνές Συνέδριο, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, EBEEC 2013, Οργανώθηκε από το Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy and Istanbul University, Department of Economics, (Κωνσταντινούπολη, 9-12 Μαΐου).
 4. Maris, G 2013, ‘Keynes and the Eurozone’s Crisis: Towards a Fiscal Union, 5th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, EBEEC 2013, Οργανώθηκε από το Kavala Institute of Technology, Department of Accountancy and Istanbul University, Department of Economics, (Κωνσταντινούπολη, 9-12 Μαΐου).
 5. Mina, M 2013, ‘Exotica in Early and Middle Bronze Age Cyprus: exploring aspects of the secular and sacred economy’, in AB Knapp, JM Webb και A McCarthy (ed.), J.R.B. Stewart: An Archaeological Legacy (Studies in Mediterranean Archaeology 139), Paul Åströms Förlag, Uppsala, pp. 33-45.
 6. Μαρκόπουλος, Γ 2013, ‘Η μορφολογική απλολογία ως ανομοιωτικός μηχανισμός: Στοιχεία από πειραματικές διαδικασίες’, στο Μ Σταύρου-Σηφάκη & Σ Μιχαλοπούλου (επιμ.), Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 33, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σσ. 277–292, http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_33_277_292.pdf.
 7. Σακκάς, Γ 2013, ‘Η Ανατολική Μεσόγειος ως παράγων των συγχρόνων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ισορροπιών – από τον Καποδίστρια στη σύγχρονη εποχή’, στο Ρ Φερραίος Ι Καποδίστριας Φρανσίσκο Ντε Μιράντα. Η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση, Θεσσαλονίκη, σσ. 305-10.
 8. Stefanakis, M C. Acevedo Pardo, M. Farjas, A. Georgopoulos, M. Mielczarek, R. Parenti, E. Parseliunas, T. Schramm, D. Skarlatos, S. Tapinaki, G. Tucci, & A. Zazo 2013, ‘Experience gained from the Erasmus Intensive Programme HERICT 2013’, Proceedings of the 6th International Conference of Education, Research and Innovation, 18-20 November, 2013, Seville, 4424-4431.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Μαρής, Γ Σκλιας, Π & Ρουκανάς, Σ 2012, Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Παπαζήση, Αθήνα. www.papazissi.gr/product/η-πολιτική-των-διεθνών-και-ευρωπαϊκών
 2. Ντάλης, Σ  Κόκκινος Γ. 2012, Η Ευρωπαϊκή ιστορική συνείδηση και ο  ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σύγχρονο κόσμο. Έκδοση Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ρόδος.
 3. Σακκάς, Γ 2012, Η Ελλάδα, το Κυπριακό και ο Αραβικός Κόσμος. Διπλωματία και Στρατηγική στη Μεσόγειο του Ψυχρού Πολέμου, 1947-74, Πατάκης, Αθήνα.
 4. Στεφανάκης, Μ 2012, Κλασική Αρχαιολογία: Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Μέρος Α’, Εισαγωγή – Κεραμική/Αγγειογραφία, Ιάμβλιχος, Αθήνα. 317 σελίδες, 442 Α/Μ εικόνες, 9 πίνακες, 1 χάρτης (ΙSBN: 978-960-268-201-2).
 5. Ζάρρας, Ν 2012 Ο εικονογραφικός κύκλος των εωθινών ευαγγελίων στην παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη [Κέντρο Βυζαντινών Μελετών, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται. 57].

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Kefala, V (ed.) 2012, La Turquie en mutation / Turkey is changing. Etudes Helléniques / Hellenic Studies, Vol. 20, No 1.
 2. Liritzis, Ι & Stevenson, CΜ (Editors) 2012, Obsidian and Ancient Manufactured Glasses; The University of New Mexico Press, Albuquerque (indexed in Scopus)
 3. Ντάλης, Σ  2012, Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011, Παπαζήσης, Αθήνα

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Aidona, E & Liritzis, I 2012, ‘Magnetic Susceptibility and Radioactivity Changes of Aegean and Ionian Sea Sediments during Last Glacial/Interglacial: Climatic and Chronological Markers’, J. Coastal Research, vol. 28, no. 2, pp. 342 – 353.
 2. Γεωργαλίδου, Μ 2012, ‘Κοινότητες και αφηγήσεις. Η συγκριτική θεώρηση της περίπτωσης των Μουσουλμάνων της Ρόδου’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική. Η Μεσόγειος και ο Κόσμος Χθες και Σήμερα, vol. 24, pp. 87-95.
 3. Kaili, H Çeltek, A & Georgalidou. M 2012, ‘Complement Clauses in the Turkish Variety spoken by Greek-Turkish bilingual children on Rhodes, Greece’, Turkic Languages, vol. 16, no. 1, pp. 106-120.
 4. Kaili, H & Çeltek, A 2012, ‘On the teaching of –mIş to foreign learners of Turkish’, Dilbilim Araştırmaları, vol. 2012, no. 2, pp. 1-20.
 5. Κεφαλά, Β 2012, ‘Τι συμβαίνει στην Συρία;’, The Book’s Journal, Τεύχος 25, σσ 79 – 81.
 6. Κεφαλά, Β 2012, ‘Οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο ή πώς οι ίδιες αιτίες δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 24, σσ 157 -166.
 7. Κεφαλά, Β 2012, ‘Το πρόβλημα της Συρίας: εσωτερικές, περιφερειακές και διεθνείς διαστάσεις’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 26, σσ 130 – 136.
 8. Kefala, V 2012, ‘La Turquie, le Moyen – Orient et les révoltes arabes’, In Kefala, V (ed) La Turquie en mutation / Turkey is changing, Etudes Helléniques / Hellenic Studies, Vol. 20, No 1, pp 139 -159.
 9. Kousoulis, P 2012, ‘Aegyptiaka: Egyptian religious values and demonic motifs in archaic Greece: a progress report’, Journal of Ancient Egyptian Interconnections, vol. 4, no. 4
 10. Liritzis, I & Vafiadou, A 2012, ‘Calibration aspects of thick source alpha counter ZnS system’, MEASUREMENT, 45, 1966-1980. (IF 1.16)
 11. Ernston, K, Sideris, C, Liritzis, I & Neumair A 2012, The Chiemgau meteorite impact signature of the Stottham archaeological site (Southeast Germany)’, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.12, no.2, pp. 249-259.
 12. Liritzis, I & Laskaris, N 2012, ‘Obsidian hydration dating from hydrogen profile using SIMS: applications to Ikarian specimens’, Folia Quaternaria, vol.80, pp. 45-54.
 13. Maris, G & Sklias, P 2012, ‘Reassessment of the OCA Criteria: The Case of Greece’, International Journal of Monetary Economics and Finance, vol. 5, no. 2, pp. 124-138. DOI: 10.1504/IJMEF.2012.048732
 14. Maris, G & Sklias, P 2012, ‘Can the Euro ever be a Global Reserve Currency? The Impact of Politics and Economics’, Journal of Regional Socio-Economic Issues, vol. 1, no. 2, pp. 52-67.
 15. Μαρής, Γ Ρουκανάς, Σ & Σκλιας, Π 2012, ‘Η Ελληνική Κρίση και το Ευρωπαϊκό Πολιτικό-Οικονομικό Πλαίσιο’,  Φιλελεύθερη Έμφαση, vol. 50, no. 12, pp. 38-46.
 16. Μηνά, Μ 2012, ‘Η μελέτη του σώματος ως μέσο ανάλυσης της κοινωνικής ταυτότητας στη Χαλκολιθική και Πρωτοκυπριακή Κύπρο’, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of Antiquities, Cyprus), σσ. 95-111.
 17. Naldi, G & Magliveras, K, 2012, ‘The African Court of Justice and Human Rights: A Judicial Curate’s Egg’, International Organizations Law Review, vol. 9, pp. 387-453.
 18. Σακκάς, Γ 2012, ‘Η Μεσόγειος στη νεότερη και σύγχρονη εποχή’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, vol. 24, pp. 15-25.
 19. Sakkas, J 2012, ‘The Times and the British Intervention in Greece in December 1944’, Balkan Studies, vol. 46, pp. 27-38.
 20. Στεφανάκης, Μ Ζάρρας, Ν., & Παπαβασιλείου, Ε 2012, «Το ερευνητικό πρόγραμμα Ύστερη Αρχαιότητα στη Δωδεκάνησο: Παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Ρόδου: Mια συνεργασία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων», ΙΖ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο ΔωδεκανήσουΣτέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Ρόδος, 30.07.2011, Δωδεκανησιακά Χρονικά ΚΕ΄, 162-180.
 21. Στεφανάκης, Μ 2011-12, «Εκφάνσεις της νομισματικής πολιτικής της Γόρτυνας στην Κρήτη από τον 5ο έως τον 3ο αι. π.Χ.», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24, Νοέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012, 71-86.
 22. Tsardanidis, C 2012, ‘Priorités et dilemmes de la politique étrangère grecque sous le Pasok (2009-2011)’,  Outre Terre, no.31, pp.283-291.
 23. Τσαρδανίδης, Χ & Σταυρίδη, Σ 2012, ‘ΕΕ και ελληνική εξωτερική πολιτική. Από το ελληνικό ‘παράδοξο’ στον οριοθετημένο εξευρωπαϊσμό’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 24, Νοέμβριος – Δεκέμβριος –Ιανουάριος- Φεβρουάριος, σελ.129-139.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Κουσούλης, Π 2012, ‘«Ὁ ὂφις ὁ ἀρχαῖος»: όψεις του αρχέγονου κακού και του δαιμονικού κόσμου στην αρχαία Αίγυπτο’στο Σ. Ντάλης (επιμ.), Η Μεσόγειος και ο Κόσμος Χθες και Σήμερα. Ειδική έκδοση του περιοδικού Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική 24, Νοέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012, σελ. 47-70.
 2. Liritzis, I & Laskaris, N 2012, ‘The SIMS-SS obsidian hydration dating Method’, In Ioannis Liritzis and Christopher M. Stevenson (Editors) (2012) The Dating and Provenance of Natural and Manufactured Glasses; (The University of New Mexico Press), pp. 26-45.
 3. Ντάλης, Σ  2012, ‘Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εποχή του ασύμμετρου πολυμερισμού’,  Επίμετρο στο  Μαριό Τελό,  Η Ευρωπαϊκή Θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων, Παπαζήσης, Αθήνα., σσ.385-436.
 4. Ντάλης, Σ  2012,  ‘Εισαγωγή: Ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα’,  στο συλλογικό έργο Ντάλης, Σ  (επιμ.), Από την Ένταξη στην Κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011, Παπαζήσης, Αθήνα., σσ.15-28.
 5. Ντάλης, Σ  2012, ‘Επίμετρο: Με στόχο την οικονομική και πολιτική ενοποίηση’, στο Ντάλης, Σ  (επιμ.), Από την Ένταξη στην Κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011, Aθήνα, Παπαζήσης, σσ. 493-522.
 6. Σακκάς, Γ 2012, ‘Εξουσιαστικές Δομές και Πολιτική Σύγκρουση στον Αραβικό Κόσμο’, στο Π Σκλιάς (επιμ.), Ανάπτυξη – Ηγεσία – Κοινωνία. Κείμενα Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, σσ. 607-616.
 7. Σακκάς, Γ 2012, ‘Ο ρόλος της Βρετανίας στην έναρξη του Ψυχρού Πολέμου: Ιδεολογία και Γεωπολιτικοί Υπολογισμοί’, στο Π Ήφαιστος Κ Κολιόπουλος & Ε Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η Έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 1941-50. Στρατηγικά ή Ιδεολογικά Αίτια; Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, σσ. 91-116.
 8. Tsardanidis, C 2012, ‘Greek Foreign Policy Since the End of World War II’, in Panayotis Liargovas (ed.), Greece: Economics, Political and Social Issues. New York: Nova Science, 2012, pp.237-249.
 9. Τσαρδανίδης, Χ 2012, ‘Οι επιδράσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα προέλευσης: Ανάλυση από την οπτική  της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας της επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων  στη Νοτιο- ανατολική Ευρώπη’,  στο Αντώνης Κόντης  και Χαράλαμπος  Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, 2012, σελ.851-867
 10. Τσαρδανίδης, Χ 2012, Από τις νέες περιφερειακές συνεργασίες στις διαπεριφερειακές συνεργίες. Tυπολογία διαπεριφερειακών συνεργασιών’,, στο Αντώνης Κόντης  και Χαράλαμπος  Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, 2012,  σελ.271-296.
 11. Τσαρδανίδης, Χ & Στυλιανού, A 2012, ‘Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Το τέλος μιας σχέσης αμοιβαίας απάρνησης μεταξύ πολιτικής και οικονομίας’,  στο Αντώνης Κόντης και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, 2012, σελ. 55-82.
 12. Zarras, N 2012 “Reflections of Palaiologan Style in Cypriot Monumental Painting”, στο I. Stevović (ed.), ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ. Papers dedicated to 40th Anniversary of the Institute for the Art History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, 291-308.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Γεωργαλίδου, Μ 2012, ‘Ερωτήσεις και απαντήσεις στο Δημοσιογραφικό και Δικανικό Λόγο: Μια προκαταρτική μελέτη’, στο Z Gavriilidou A Efthymiou E. Thomadaki P Kabakis-Vougiouklis (ed.), Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics, Democritus University of Thrace. Komotini/Greece, pp/ 294-302.  Αναρτημένο στην ιστοσελίδα:  http://www.icgl.gr/
 2. Georgalidou, M Kaili, H & Celtek, A 2012, ‘Patterns of code-alternation in the Bilingual in Greek and Turkish Muslim community of Rhodes’, στο Z Gavriilidou A Efthymiou E Thomadaki P Kabakis-Vougiouklis (ed.), Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics, Democritus University of Thrace, Komotini/Greece, pp. 294-302. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.icgl.gr/files/English/20.Georgalidou_et_al_10ICGL_pp.294-302.pdf
 3. Kefala, V 2012, «Political Revolt in the Middle East: Challenge or Opportunity for the West? » Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο με θέμα: Diversity in the Discipline: Tension or Opportunity in Responding to Global Challenges. Συνδιοργανωτές: British International Studies Association – International Studies Association (BISA – ISA) Edinburgh 20—22-/06/2012. (https://convention2.allacademic.com/one/bisaisa/conference2012/index.php?click_key=3#search_top) (pp. 22)
 4. Kousoulis, P 2012, ‘Egyptian vs. otherness and the issue of acculturation in the Egyptian demonic discourse of the Late Bronze Age’, in N. Stampolidis (ed.), Immortality: The Earthly, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze Age and the Early Iron Age, University of Crete, pp. 257-67.
 5. Liritzis, I 2012, Does Archaeometry contribute in the development of cultural-    educational tourism & sustainable development? In 17th Scientific Conference of Greek Regionalists Delphi “The future of develomental and urban planning of Greece”, Sociery of Greek Regionalists, National Technical University of Athens, Univ of Central Greece et al., Proceedings Editor Dr Ladias, 545-559 (includes Introductory Greeting p.19-20)
 6. 2. Laskaris, N & Liritzis, I 2012, Further improvement of obsidian hydration dating method SIMS-SS with modelling of H+ profile: suitability criteria. Proceedings 5th Hellenic Archaeometry Conference 8-10 Oct 2008, Athens, 157-168 (in Greek).
 7. Maris, G 2012, ‘The Political Dimension of the Greek Financial Crisis’, Second Joint PhD Symposium on South East Europe, Goldsmiths, University of London, Οργανώθηκε από το Centre for the Study of the Balkans, Goldsmiths, the Centre for South East European Studies, SSEES, UCL and the LSEE-Research on South East Europe, European Institute, LSE, (Λονδίνο, 18 Ιουνίου).
 8. Maris, G 2012, ‘Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης: Ένας Νέος Μηχανισμός Κρίσης;’, International Conference on International Business, Οργανώθηκε από το University of Macedonia (Greece), University of Messina (Italy), University of Picardie (France), (Θεσσαλονίκη, 17-19 Μαΐου).
 9. Maris, G 2012 ‘Η Πολιτική και Θεσμική Ανάπτυξη στην Ελλάδα και η Ελληνική Κρίση’, International Conference on International Business, Οργανώθηκε από το University of Macedonia (Greece), University of Messina (Italy), University of Picardie (France), (Θεσσαλονίκη, 17-19 Μαΐου).
 10. Nikolou, K Revithiadou, A & Papadopoulou, D 2012, ‘Exceptional stress patterns in the absence of morphological conditioning’, in Gavriilidou, Z, Efthymiou, A, Thomadaki, E & Kambakis-Vougiouklis, P (ed.), Selected papers of the 10th ICGL, Democritus University of Thrace, Komotini, pp. 472-79.
 11. Νικολού, Κ Αϊβαζόγλου, Κ & Χατζηνικολάου, Μ 2012, ‘Συμφωνικά συμπλέγματα στα όρια λέξεων: η περίπτωση των ακρωνυμίων και των δάνειων λέξεων της Ελληνικής’, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, σσ. 400-15.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Kefala, V 2011, L’évolution de la Question libanaise. Les facteurs déterminants.  (Η εξέλιξη του Λιβανικού Ζητήματος. Οι καθοριστικοί παράγοντες). Editions L’ Harmattan, Paris.
 2. Zarras, N 2011, Τhe Church of the Holy Cross at Pelendri, Nicosia.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Antonopoulos Κ & Magliveras, Κ 2011, The Law of the International Society – An Introduction to International Law, Law Library Publishers, Athens. (in Greek)
 2. Kousoulis, P 2011, Ancient Egyptian Demonology: Studies on the boundaries between the Demonic and the Divine in Egyptian Magic, Orientalia Lovaniensia Analecta 175, Peeters Publishers, Leuven.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Huliaras, A & Magliveras, K 2011, ‘The End of an Affair? Libya and Sub-Saharan Africa’, The Journal of North African Studies, vol. 16, no. 2, pp. 167-181.
 2. Kousoulis, P 2011, ‘’Stop, o poison, that I may find your name according to your aspect!’: a preliminary study on the ambivalent notion of poison and the demonization of the scorpion’s sting in Egypt and abroad’, Journal of Ancient Egyptian Interconnections, vol. 4, no. 3, pp. 14-26.
 3. Liritzis, I 2011, Surface dating by luminescence: An Overview Geochronometria, 38(3) 292-302
 4. Mazzarella, A, Giuliacci, A & Liritzis, I 2011, The equatorial stratospheric wind quasi-biennial oscillation revisited: on the dominance of 28-month cycle. Int. J. Ocean & Climate Systems, Vol.2, Issue 1, 19-26.
 5. Katsaros, T, Liritzis, I & Laskaris, N 2011, Identification of Theophrastus’ pigments egyptios kyanos and psimythion from archaeological excavations: A case study. Archaeosciences (Revue d’Archaeometrie) 34, 69-80.
 6. Liritzis, I Drivaliari, A, Polymeris, G & Katagas, Ch 2010, New quartz technique for OSL dating of limestones. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.10, No.1, 81-87.
 7. Laskaris, N & Liritzis, I 2011, A new mathematical approximation of sunlight attenuation in rocks for surface luminescence dating. J. of Luminescence, 131, 1874- 1884.
 8. Liritzis, I & Laskaris, N 2011, Fifty years of obsidian hydration dating in archaeology, J. Non Crystalline Solids, 357, 211-219.
 9. Laskaris, N, Sampson, A, Mavridis, F & Liritzis, I 2011, Late Pleistocene/Early Holocene seafaring in the Aegean: new obsidian hydration dates with the SIMS-SS method, J. Archaeological Science, 38, 2475-2479
 10. Polymeris, G.S Afouxenidis D, Raptis S, Liritzis, I Tsirliganis, N.C & Kitis, G 2011,, Relative response of TL and component-resolved OSL to alpha and beta radiations in annealed sedimentary quartz. Radiation Measurements, 46, 1055-1064.
 11. Liritzis, I  Mavrikis, D, Zacharias, N, Sakalis, A, Tsirliganis, N & Polymeris, G.S 2011,, Potassium determinations using SEM, FAAS and XRF: Some experimental notes. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 11, No. 2, pp. 169-179.
 12. Magliveras, K 2011, ‘The Application of the Theory of Agency in the Law-Making Procedure of International Organizations’, Hellenic Review of European Law, pp. 273-283. (in Greek).
 13. Nikolou, K 2011, ‘Dissertation summary: The phonological word in Greek and its comparison with Arabic: Findings and applications’, Journal of Greek Linguistics 11, pp. 122-124.
 14. Papadopoulou, D Varlokosta, S Spyropoulos, V Kaili, H Prokou, S & Revithiadou, A 2011, ‘Case morphology and word order in L2 Turkish: Evidence from Greek learners’, Second Language Research, vol. 27, no.2, pp. 173-205.
 15. Stefanakis, M & Πατσιαδά, Β 2009-2011, ‘Η αρχαιολογική έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση’, Ευλιμένη 10-12, 2009-2011, 63-134.
 16. Tsardanidis, C 2011, ‘EU and South-Eastern Europe: From Asymmetrical Inter-regionalism to Dependencia Sub-regionalism?’, South European and Black Sea Studies, vol.11, no.4, pp.489-509.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Georgalidou, M 2011, ‘Stop caressing the ears of the hooded”: Political humour in times of conflict’, in V Tsakona & D E Popa (ed.), Studies in political humour: In between political critique and public entertainment, John Benjamins, Amsterdam, pp. 83-108.
 2. Kaili, H & Çeltek Α 2011, ‘The Puzzling Case of Geniş Zaman for the Greek-speaking learners of Turkish’, in L Uzun & Ü Bozkurt (ed.), Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching, Die Blaue Eule, Εssen, pp. 545-557.
 3. Kousoulis, P 2011, ‘The demonic lore of ancient Egypt: questions on definitions’, in P. Kousoulis (ed.), Ancient Egyptian Demonology: Studies on the boundaries between the Demonic and the Divine in Egyptian Magic, Orientalia Lovaniensia Analecta 175, Peeters Publishers, Leuven, pp. ix-xxi.
 4. Kousoulis, P 2011, ‘Rhodes before the Saite Kings: some thoughts on the Egyptian relations with Rhodes and the Dodecanese during the Ramesside Period’, in S. Snape & M. Collier (eds.), Ramesside Studies in Honour of Kenneth A. Kitchen, Rutherford Press Limited, Liverpool, pp. 283-92.
 5. Magliveras, K 2011, ‘Membership in International Organisations’, in J Klabbers & A Wallendahl (ed.), Research Handbook on International Organisations, Edward Elgar Publishing, London, pp 84-107. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-the-law-of-international-organizations-9780857931252.html
 6. Magliveras, K 2011, ‘International Organizations’ & ‘The Diplomatic Methods of Dispute Resolution’, in K Antonopoulos & K Magliveras (ed.), The Law of the International Society – An Introduction to International Law, Law Library Publishers, Athens, pp. 113-145 & pp. 457-474 (in Greek).
 7.  Magliveras, K 2011, ‘The Transformation of International Organizations: From ‘Soft’ to ‘Hard’ Multilateral Cooperation Mechanisms’, in Greek Society of International Law and International Relations (ed.), International Cooperation at a Global and Regional Level: International Institutions in Movement, I. Sideris Publications, Athens. pp 53-75 (in Greek).
 8. Ντάλης, Σ  2011. ‘Επίμετρο: Με στόχο ένα μονοπολικό κόσμο; Οι ΗΠΑ και ο κόσμος την  περίοδο της κυριαρχίας των αμερικανών νεοσυντηρητικών’,  στo  Stanley Hoffmann., Χάος και Βία. Η παγκοσμιοποίηση, τα καταρρέοντα κράτη, η τρομοκρατία και η αμερικανική εξωτερική πολιτική, Aθήνα, Παπαζήσης, σσ. 423-463.
 9. Σακκάς, Γ 2011, ‘Ο διεθνής παράγοντας στη Μέση Ανατολή’, στο Χ Μπαμπούνης (επιμ.), Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθ. Γ. Λεοντσίνη, τ. 2, Αθήνα, σσ. 1191-201.
 10. Sakkas, J 2011, ‘Reconciling Political Identity and Atlantic Partnership. Europe and the Middle East Crisis of 1973-4’, in Giles Scott-Smith & Valerie Aubourg (ed.), Atlantic, Euratlantic, or Europe-America? The Atlantic Community and the European Idea from Kennedy to Nixon, Soleb, Paris, pp. 506-525.
 11. Sakkas, J 2011, ‘Anglo-American Relations and the Palestine Question, 1945-48’, in V Mauer and D Moeckli (ed.), European-American Relations and the Middle East, Routledge, London, pp. 47-61.
 12. Στεφανάκης, Μ Παπαβασιλείου, Β., Κολοκυθάς, Α 2011, «Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής της αρχαίας Κυμισάλας στη Ρόδο, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη», στο Φώκιαλη, Π., Ανδρεαδάκης, Ν. και Ξανθάκου, Γ. (επιμ.), Διεργασίες Σκέψης στο Σχολείο και την Κοινωνία. Προοπτικές για ένα Αειφόρο Μέλλον, Αθήνα: Πεδίο, 87-108.
 13. Τσαρδανίδης, Χ 2011, ‘Εξευρωπαϊσμός  και εξωτερική πολιτική των μικρών χωρών σε προ-ενταξιακή περίοδο: Μια συγκριτική ανάλυση της Κύπρου με τη Μάλτα’, στο Ναπολέων  Μαραβέγιας (επιμ.), Εξευρωπαϊσμός στο Μεσογειακό χώρο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/ Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2011, σελ.3-26.
 14. Tsardanidis, C 2011, ‘The EU and its Neighbours’, στο Αlex Warleigh- Lack and Nick Robinson and Ben Rosamond (eds), New Regionalism and the European Union. Dialogues, Comparisons and New Research Directions, London: Routledge/ECPR, 2011, pp.236-254.
 15. Tsardanidis, C & Stavridis, S 2011, ‘Greece: From Special Case to Limited Europeanization’,στο Reuben  Wong και  Christopher Hill (eds), National and European Foreign Policies. Towards Europeanization, London: Routledge, 2011, pp.111-130.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Georgalidou, M Spyropoulos, V & Kaili. H 2011, ‘Spoken varieties of Greek in the bilingual Muslim community of Rhodes’, στο Α Galani & G Tsoulas (ed.), Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://83.212.19.218/icgl7/Georgalidou-et-al.pdf
 2. Γεωργαλίδου, Μ Σπυρόπουλος, Β Καϊλή, Χ & Ρεβυθιάδου. Α 2011, ‘Η γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσολογική ταυτότητα μιας Ροδιακής ποικιλίας της Ελληνικής’, στο Οι Διαλεκτικές Μορφές της Ελληνικής Γλώσσας από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα, Πρακτικά του 6ου Γλωσσολογικού Συνεδρίου, σσ. 241-262. Αθήνα: ΟΔΕΓ.
 3. Καϊλή, Χ Πρόκου, Σ & Çeltek A 2011, ‘Τα γραμματικά φαινόμενα στη διδασκαλία της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα’ Στο T Gogas & P Tagkas (ed.), Foreign Language Teaching in Tertiary Education III: Current Trends – Conference Proceedings, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, pp. 162-79.
 4. Liritzis, I 2011,, Archaeometry in the study of material culture: an internationally established subject for the higher education. In Proceedings 1st Symposium ARC_RNT: Archaeological Research & New Technologies, University of Peloponnese, Lab of Archaeometry, Kalamata, 19-29 (in Greek).
 5. Mina, M 2011, ‘Flesh and bones: evidence for the construction of personal and social identity on Neolithic and Bronze Age Cyprus’, στο Α. Δημητρίου (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Αρχαίο Τμήμα), Λευκωσία 29 Απριλίου-3 Μαΐου 2008, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία, σσ. 635-644.
 6. Papadopoulou, D Varlokosta, S Spyropoulos, V Kaili H Prokou S & Revithiadou A 2011, ‘The acquisition of verbal and nominal suffixes by Greek learners of Turkish’, Στο D Koutsogiannis, D Papadopoulou & Revithiadou A (ed.), Proceedings of the 31st Annual Meeting of Greek Linguistics, Institute of Modern Greek Studies, Triantafyllidis Foundation, Thessaloniki, pp. 377-92.
 7. Σακκάς, Γ 2011, ‘Ο Γρηγόρης Φαράκος και οι Κρίσεις-Διασπάσεις στο Ελληνικό Κομμουνιστικό Κίνημα, 1944-1968’, στο Γ Ψαλλίδας (επιμ.), Διαδρομές στην Ιστορία, Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα, σσ. 89-108.
 8. Στεφανάκης, Μ 2011, «Αρχαϊκή κεραμική από την Πεδιάδα», Πεπραγμένα του Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά 1-8 Οκτωβρίου 2006, Α2, 837-850. Ηράκλειο 2006, 295-302.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Magliveras, K 2010, Migration Law in Greece, International Encyclopaedia of Laws (IEL)/Migration Law Series, Kluwer Law International, The Hague.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Liritzis, I 2010, Proceedings of the Laboratory of Archaeometry, 1999-2010, University of the Aegean, 40 p. (3 issues).
 2. Liritzis, I & Zacharias, N (editors) 2010, of the University Book ‘Archaeo-Materials’, Papazisis Press, Athens, 750 p. (in Greek).
 3. Magliveras Κ 2005, The International Organisations of the Wider European Area, Atrapos Publications, Athens. (in Greek).
 4. Ντάλης, Σ  2010, Από τον Μπους στον Ομπάμα. Η διεθνής Πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει, Παπαζήσης, Αθήνα.
 5. Ντάλης, Σ  2010, Βύρων Θεοδωρόπουλος. Ο Διπλωμάτης και Δάσκαλος, Κείμενα στα χνάρια της σκέψης του, Επιστημονικό  Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του ΥΠΕΞ, Αθήνα.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Georgalidou, M Kaili, H & Celtek, A 2010, ‘Code Alternation Patterns in Bilingual Family Conversation: A Conversation Analysis Approach’, Journal of Greek Linguistics, vol. 10, pp. 317-344.
 2. Κεφαλά, Β 2010, ‘Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ και η επίδραση τους στις περιφερειακές ισορροπίες’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 19, σσ 189 – 195.
 3. Kefala, V 2010, ‘Iran at a critical crossroad: Domestic Conflict and External Pressure’, Middle East Forum, Issue 9, pp. 129 – 145.
 4. Dirk Sudhaus, Kord Ernstson, Werner Mayer, Andreas Neumair, Barbara Rappenglück, M. Rappenglück, Kurt W. Zeller, & Liritzis I 2010, An ancient catastrophic tsunami event in the archaeological record around Lake Chiemsee, ANTIQUITY, 84, 428-439.
 5. Mazzarella, A, Giuliacci, A & Liritzis, I 2010, On the 60-month cycle of multivariate ENSO index. Theor Appl Climatol , 100, 23-27.
 6. Liritzis, I 2010, Strofilas (Andros Island, Greece): New evidence of Cycladic Final Neolithic dated by novel luminescence and Obsidian Hydration methods. Journal of Archaeological Science 37, 1367- 1377.
 7. Liritzis, I & Artelaris, G 2010, Astronomical orientations of Dragon Houses (Palli Laka, Kapsala, Oche) and Armena Gate (Euboea, Greece). Mediterranean Archaeology & ArchaeometrySpecial Issue, (D.Keller, Guest editor.), Vol.10, No.3, 41-52.
 8. Liritzis, I Polymeris, G & Zacharias, N 2010, Surface luminescence dating of ‘Dragon Houses’ and Armena Gate at Styra (Euboea, Greece). Mediterranean Archaeology & ArchaeometrySpecial Issue, (D.Keller, guest editor), Vol.10, No.3, 65-81.
 9. Liritzis, I Zacharias,N Polymeris,G.S, Kitis, G, Ernstson, K, Sudhaus, D, Neumair, A, Mayer, W, Rappenglück, M.A, & Rappenglück, B 2010, The   Chiemgau meteorite impact and tsunami event (southest Germany): First OSL dating . Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 10, No. 4, pp. 17-33
 10. Liritzis, I Drivaliari, A, Polymeris, G & Katagas, Ch 2010, New quartz technique for OSL dating of limestones. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.10, No.1, 81-87.
 11. Magliveras, K 2010, ‘International Mutual Assistance in Criminal Matters, the Freezing of Assets of Dictatorial Regimes and their Return to the Country of Origin: The Case of Haiti and Switzerland’, Penal Chronicles, vol. 60, pp. 705-712 (in Greek).
 12. Stefanakis, M & Πατσιαδά, Β 2009-2011, ‘Η αρχαιολογική έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση’, Ευλιμένη 10-12, 2009-2011, 63-134.
 13. Tsardanidis, C & Christodoulidou, C 2010, ‘La actividad empresarial de las comunidades asiáticas en Grecia’, Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, No.92, Decembre 2010, pp.39-56.
 14. Zarras, N 2010 “Τhe Passion Cycle in Staro Nagoričino”, JÖB 60, pp. 181-213.
 15. Ζάρρας, Ν 2010, “Επιγραφές από το ναό του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoričino”, ΔΧΑΕ 31, 115-124

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Liritzis, I & Zacharias, N 2010, Portable XRF of archaeological artefacts: current research, potentials and limitations. In X Ray Flourescence Spectrometry in GeoArchaeology (S.Shackley, editor), Natural Sciences in Archaeology Series, Springer North America, 109-142.
 2. Liritzis, I & Drivaliari, A 2010, Oxygen and carbon isotopic data of shells. (in press)
 3. Liritzis, I 2010, Ceramic objects: the clay dynamics In Liritzis, I & Zacharias, n eds, Archaeomaterilas, Papazisis Press, Athens, 39-62 (in Greek)
 4. Liritzis, I & Zacharias, N 2010, Brief review in archaeomaterials- artifacts. In Liritzis, I & Zacharias, N eds, Archaeomaterials, Papazisis Press, Athens, 17-38.
 5. Magliveras, K 2010, ‘Devising New Rules for Regulating International Terrorism Warfare and Engaging Non-State Actors in the Negotiations” in N. Quenivet & S. Shah-Davis (ed.), International Law and Armed Conflict: Challenges in the 21st Century, T.M.C. Asser Press, The Hague, pp 338-355. https://www.springer.com/gp/book/9789067043113
 6. Magliveras, K 2010, ‘The Difficult Symbiosis Between Africa and International Law. The Arrest Warrant Against Al-Bashir and the Principle of Universal Jurisdiction’, in S Dalis (ed.), From Bush to Obama: International Politics in a Changing World, Papazissis Publications, Athens, pp. 601-619 (in Greek).
 7. Nτάλης Σ 2010, ‘Εισαγωγή: Υπάρχει πάντα μια χαραμάδα από την οποία περνάει το φως. Η νίκη του Ομπάμα και της ελπίδας απέναντι στον κόσμο’, στο Ντάλης, Σ  (επιμ.), Από τον Μπους στον Ομπάμα. Η διεθνής πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει, Παπαζήσης, Αθήνα. σσ. 21-104.
 8.  Ντάλης, Σ  2010, ‘Επίμετρο: H δύσκολη διαχείριση των «απελευθερωτικών» πολέμων του Μπους’, στο Ντάλης, Σ  (επιμ.), Από τον Μπους στον Ομπάμα. Η διεθνής πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει, Παπαζήσης, Αθήνα., σσ.665-693.
 9. Sakkas, J 2010, ‘The First Casualty of a Socialist Foreign Policy? Greece and Britain in the 1940s’, in K Morgan D Howell & D Kirby (ed.), John Saville: Commitment and History. Themes from the Life and Work of a Socialist Historian, Lawrence and Wishart, London, pp. 73-90.
 10. Sakkas, J 2010, ‘Muhammad Ali of Egypt, the Ottomans and the Greek War of Independence’, in M Efthymiou (ed.), La Société Grecque sous la Domination Ottomane, Mesogeios, Hêrodotos, Αθήνα/Παρίσι, pp. 325-41.
 11. Στεφανάκης, Μ 2010, «Πρόταση ίδρυσης αρχαιολογικού-οικολογικού πάρκου στη Ρόδο (αρχαία Κυμισάλα): Μια πρόκληση για την τοπική ανάπτυξη», στο Μπεριάτος, Η. και Παπαγεωργίου, Μ. (επιμ.), Χωροταξία-Πολεοδομία-Περιβάλλον στον 21ο Αιώνα: Ελλάδα – Μεσόγειος. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 685-702.
 12. Stefanakis, M 2010, ‘Western Crete: from Captain Spratt to modern archaeoseismology’, στο M. Sintubin, I.S. Stuart, T. Niemi and E. Altunel (επιμ.), Ancient Earthquakes, Geological Society of America Special Paper 471, 67-79.
 13. Τσαρδανίδης, Χ 2010, ‘Ανάλυση εξωτερικής πολιτικής και διαδικασία λήψης αποφάσεων’, στο Κώστας Λάβδας και  Δημήτρης Ξενάκης και Δημήτρης Χρυσοχόου (επιμ.), Κατευθύνσεις στη μελέτη διεθνών σχέσεων, Αθήνα: Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, 2010, σελ.161-192.
 14. Tsardanidis, C & Tonchev, P 2010, ‘Asians in Greece’,  στο Angel Gregorio Chueca Sancho(dir.), Derechos Humanos, immigrantes en situacion irregular y Inion Europea, Valladolid:Lex Nova, 2010, pp.39-57.
 15. Τσαρδανίδης, Χ 2010, ‘Η ελληνική εξωτερική πολιτική   κατά τον 20ο αιώνα’,  στο Αντώνης  Μωυσίδης και  Σπύρος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο  & και στον 20ο αιώνα. Εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία, Αθήνα:Εκδόσεις Τόπος, 2010, σελ.313-340.
 16.  Tsardanidis, C 2010, ‘A Comparative analysis of ASEM and FEALAC’, στο Jörn  Dosch and Olaf Jacob (eds), Asia and Latin America. Political, Economic and Multilateral Relations, London: Routledge, 2010, pp.118-237.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Kaili, H & Çeltek A 2010, ‘Türkçe Orta Seviye Okuma Kitabı’ [Βιβλίο Ανάγνωσης-Κατανόησης για το Μεσαίο επίπεδο Τουρκικών], in ΝE Uzun, ME Gökmen, & Kurt C (ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar: 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri [Νέες Μελέτες στη Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας: Πρακτικά του 8ου Συμποσίου Διδασκαλίας της Τουρκικής στον Κόσμο], Ankara Üniversitesi Basımevi, Αnkara, pp. 134-45.
 2. Liritzis, I 2010, The archaeology of agriculture: A brief review. In Where does Agriculture stands on? Summer Ecological School, Efthimiopoulos, E, ed, Interdisciplinary Institute of Environmental Research, Samothrace, 4-8 July 2010, Livani Press, Athens, 13-23. (in Greek).
 3. Mina, M 2010, ‘In search of the Cycladic hunter-warrior: evidence and implications for the understanding of gender construction and roles in the Early Bronze Age Aegean’, in LH Dommasnes, T Hjørungdal, S Montón-Subías M Sánchez Romero & NL Wicker (ed.), Situating Gender in European Archaeologies (Archaeolingua, Series Minor 29), Archaeolingua Foundation, Budapest, pp. 225-244.
 4. Νικολού, Κ 2010, ‘Προσωδιακή οργάνωση των αρκτικόλεξων της Ελληνικής’, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, σσ. 450-63.
 5. Prokou, S, Kaili, H Karantzola, E & Soukalopoulou M 2010, ‘www.kedieg.gr web sitesinin tanıtımı’ [Παρουσίαση του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.kedieg.gr], Στο ΝE Uzun, ME Gökmen, & Kurt C (επιμ.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar: 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri [Νέες Μελέτες στη Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας: Πρακτικά του 8ου Συμποσίου Διδασκαλίας της Τουρκικής στον Κόσμο], Ankara Üniversitesi Basımevi, Αnkara, pp. 127-33.
 6. Στεφανάκης, Μ 2010, «H αρχαία Κυμισάλα στο Δήμο Αταβύρου: Παρελθόν, παρόν και μέλλον», Ηλεκτρονικά Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη, Δήμος Ροδίων-Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Διεθνές Κέντρων Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου: Ρόδος (Αναδημοσίευση: eulimene).
 7. Tsardanidis, C 2010, ‘Guneydogu Avrupa Istikrar Pakti’ ndan Bolgesel Isbirligi Konseyine’, στο Caner Sancaktar (Από το Σύμφωνο Σταθερότητας για την Νοτιο- ανατολική Ευρώπη στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασία) (ed.), 3RD  International Congress. Role of CSOs and Think Tank Institutions in Regional Cooperation in the Balkans, Istanbul: Tasam Yayiniari, 2010, pp.143-159.
 8. Zarras, N 2010 Representations of Emperors as Saints in Byzantine Visual and Textual Sources”, in: Μ. Βorgolte – B. Sneidmüller (eds.), Hybrid Cultures in Medieval Europe. Papers and Workshops of an International Spring School, (Europa im Mittelalter, Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik 15), Berlin, Akademie Verlag pp. 63-78.

ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 

 1. Magliveras, K & Naldi, G 2009, The African Union, International Encyclopaedia of Laws (IEL)/Intergovernmental Organisations Series, Kluwer Law International, The Hague.
 2. Magliveras, K 2009, War Reparations for Looting during the Nazi Occupation of Greece: The Case of the Monetary Gold of Greek Jews, Publications of the Central Board of Jewish Communities of Greece, Athens, 150 pages (in Greek).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

 1. Initiative between Prof. I. Liritzis, E.Roussos-Papadakis, High Court Attorney in Law and Prof. E.Moutsopoulos, academician. Towards an intellectual charta of the Aegean, 22 Sept 2009. Proceedings edited by I.Liritzis & E.Roussos-Papadakis (in Greek with English translation).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Georgalidou, M 2009, ‘Gender Differences in the Discourse of Greek Children Play-groups: The Negotiation of Control Acts in Single and Mixed-gender Interactions’, Gender and Language, vol. 3, no. 2, pp. 209-248.
 2. Liritzis, I 2009, The dating of Strofilas, Andros by obsidian hydration dating. Nisos Andros, G. Dardanos Press, Athens, 46-60 (in Greek)
 3. Liritzis, I & Laskaris, N 2009, Advances in obsidian hydration dating by secondary ion mass spectrometry: World examples. Nucl. Instr. & Methods in Physics Res. B , 267, 144-150.
 4. Papageorgiou, I, Liritzis, I & Cau, M 2009, Multivariate mixture of normals for clustering data coming from archaeometry. CRC Press (in press)
 5. Katsaros, T, Liritzis, I & Laskaris, N 2009, Is White pigment on Appele’s palette a TiO2-rich kaolin? New experimental and analytical study. Mediterranean Archaeology & Archaeometry Vol.9, No.1, 29-35.
 6. Mina, M 2009, ‘Island histories, gender stories: a comparative view through Neolithic and Early Bronze Age anthropomorphic figurines from Cyprus and Crete’, Medelhavsmuseet Focus on the Mediterranean vol. 5 (Πρακτικά του Συνεδρίου Finds and Results from the Swedish Cyprus Expedition: A Gender Perspective), pp. 171-186.
 7. Stefanakis, M & Πατσιαδά, Β 2009-2011, ‘Η αρχαιολογική έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση’, Ευλιμένη 10-12, 2009-2011, 63-134.
 8. Στεφανάκης, Μ 2009, «Ο Αρχαίος Δήμος των Κυμισαλέων: πέντε χρόνια έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ΚΒ΄ ΕΠΚΑ», Δωδεκάνησος 2, 93-116.
 9. Tsardanidis, C & Stavridis, S 2009, ‘The Cyprus Problem in the European Parliament:  A Case of Successful or Superficial Europeanization?’, European Foreign Affairs Review, Vol.14, No.1, Spring 2009, pp.129-156.
 10. Tsardanidis, C & Xenakis, D 2009, ‘Greece’s Mediterranean Perspective and the French Initiative’,, Hellenic Studies, Vol.15, No.2, Autumn 2009, pp.123-146.
 11. Zάρρας, N 2009 “Στάδια προετοιμασίας του κώδικα σε παραστάσεις ευαγγελιστών στην παλαιολόγεια ζωγραφική”, Βυζαντινά 30, 511-528.
 12. Ζάρρας, Ν 2009, Η εικόνα της Παναγίας Ψαινής στην ομώνυμη μονή της Ρόδου, Δωδεκάνησος 2, 83-92.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Drivaliari, N, Liritzis, I & Sampson, A 2009, Stable isotopic data in mollusk shells. In The Cave of the Cyclops, Ch.12, Vol. 2, INSTAP ACADEMIC PRESS, 385-390.
 2. Magliveras, K 2009, ‘Τhe Application of the Rules of International Humanitarian Law to the ‘War’ Against International Terrorism Waged by the United States: A View from Europe’, in S Perrakis & M-D Marouda (ed.), Armed Conflicts & International Humanitarian Law. 150 Years after Solferino. Acquis and Prospects, Bruylant/Ant. N. Sakkoulas Publishers, Brussels /Athens, pp. 263-304.
 3. Magliveras, K 2009, ‘Quo Vadis Internationalized Criminal Justice? The Case of the Special Court for Lebanon’, in Greek Society of International Law and International Relations (ed.), Contemporary Glances at the Legal and Political Aspects of International Organization and International Organizations, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, pp 597-626. (in Greek)
 4. Ντάλης, Σ  2009, ‘Επίμετρο: Ο ρόλος της ηγεσίας και της ισχύος σε ένα πολυπολικό σύστημα διεθνούς πολιτικής’, στο Joseph Nye., Ηγεσίες που πρωτοπορούν, Παπαζήσης, Αθήνα., σσ. 267-280.
 5. Τσαρδανίδης, Χ 2009, ‘Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑ)’, στο Λίλα Λεοντίδου ( επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2000, Πάτρα:Εκδόσεις Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας, 2009, σελ. 473-484.
 6. Τσαρδανίδης, Χ ‘Η  πολιτική ασφάλειας και άμυνας’, στο Λίλα Λεοντίδου             (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2000, Πάτρα:Εκδόσεις Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας, 2009, σελ. 485-504.
 7. Τσαρδανίδης, Χ 2009, ‘Οι εξωτερικές σχέσεις: Κοινή εμπορική πολιτική και οι σχέσεις της ΕΕ με γεωγραφικές περιοχές και χώρες’, στο Λίλα Λεοντίδου( επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2000. Πάτρα: ΄Εκδόσεις Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδας, 2009, σελ. 505- 530.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Γεωργαλίδου, Μ 2009, ‘Η γλωσσική κατασκευή του φύλου κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παιδικού παιχνιδιού’, Πρακτικά του 8th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina, 30-2 September 2007, 714-727. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/
 2. Kaili, H Spyropoulos, V Georgalidou, M & Çeltek A 2009, ‘Causative constructions in the Τurkish variety of the bilingual muslim community of Rhodes: Α preliminary study’, in S Ay Ö Aydın İ Ergenç S Gökmen S İşsever & D Peçenek (ed.) Essays on Turkish Linguistics, Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, Harrasowitz-Verlag, Wiesbaden, pp. 403-412.
 3. Kaili, H Spyropoulos, V Georgalidou, M & Çeltek A 2009, ‘Causative constructions in the Τurkish variety of the bilingual muslim community of Rhodes: Α preliminary study’, in S Ay, Ö Aydın, İ. Ergenç, S Gökmen, S İşsever & D Peçenek (ed.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, Harrasowitz-Verlag, Wiesbaden, pp. 403-12.
 4. Kefala, V 2009, Union for the Mediterranean: What to expect? Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο με θέμα: Planning for the Future Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality. 4th International Scientific Conference, 03-05 April 2009, Rhodes Island. (http://www.chios.aegean.gr/tourism/program.pdf) (pp. 12).
 5. Liritzis, I 2009, The contribution of archaeometry to the development of cultural tourism. Regional Meeting Municipality of Megalopolis. Proceedings on Cultural Tourism in Lykaeon Mountain, 23-24 May 2008. (in Greek, in press).
 6. Casali, F, Morigi, M.P, Brancaccio, R, Montefusco, L, Jerjen, I, Flisch, A, Sennhauser, U, Liritzis, I & Tineanu, I 2009,, X-ray computed tomography for damage assessment of cultural heritage assets. Prohitech-09 Conference (6th FP), Protection of Historical Buildings, Rome 21-24 June,(Mazzolani, ed), Taylor & Francis Group, London, ISBN 987-0-415-55803-7, 847-851.
 7. Νικολού, Κ 2009, ‘Η ασυμμετρική φωνολογική συμπεριφορά των παραγωγικών μορφημάτων’, στο Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 227-38.
 8. Nikolou, K 2009, ‘The role of recursivity in the phonological word’, Proceedings of the 1st Patras International Conference of Graduate Students in Linguistics, University of Patras, Patras, pp. 41-52.
 9. Σακκάς, Γ 2009, ‘Η Ελλάδα, η Ατλαντική Συμμαχία και η Πολιτική της Διεθνούς Ύφεσης’ στο Μ. Βασιλάκης (επιμ.), Από τον Ανένδοτο στη Δικτατορία, Παπαζήσης, Αθήνα, σσ. 175-200.
 10. Τσαρδανίδης, Χ 2009, ‘Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Νότιο-ανατολική Ευρώπη: Σύνδεση με  οικονομική και δημόσια διπλωματία’, στο  Αντώνης Μακρυδημήτρης  και Λεωνίδας Μαρούδας και Μαρία-Ηιλιάν Πραβίτα (επιμ.), Νέα δημόσια διοίκηση, Εταιρική Κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009, σελ.1073-1092.
 11. Tsardanidis, C 2009, Με Sotiris Petropoulos,  ‘ASEAN and Interregionalism: ASEΑN – EU Relationaship. A Model of Successful Cooperation’,,  in Νikitas Nikitakos and Georgios Doumas (eds), EU- East and South Asia. Trade, Investmant, Logistics and E-business, Athens: I.Sideris/ University of the Aegean/ Department of Shipping, Trade and Transport, 2009, pp.235-253.
 12. Φραντζή, Κ & Γεωργαλίδου, Μ 2009, ‘Στρατηγικές συγκρότησης γραπτού πολιτικού λόγου: Μια προσέγγιση με τη χρήση τεχνικών της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων’, Πρακτικά του 8th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina, 30-2 September 2007, 1248-1262. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/
 1. MONOGRAPHS – BOOKS
  1. Magliveras, K 2008, Migration and International Law: The Activities of the United Nations and the Council of Europe, Academy of Athens, Research Centre for the Greek Society, Publication No. 10, Athens. (in Greek).
  2. Mina, M 2008, Anthropomorphic figurines from the neolithic and early bronze age aegean: gender dynamics and implications for the understanding of Aegean prehistory (British Archaeological Reports International Series 1894), John and Erica Hedges, Oxford.
  3. Στεφανάκης, Μ 2008, Γιάννης Σκουλάς, Κρήτη. Αιώνες χαραγμένοι στην πέτρα….Εκδόσεις Κασταλία και Μικρός Ναυτίλος, Αθήνα.

  EDITING VOLUMES

  1. Kostaridou, P & Liritzis, I (editors),2008, In Cultural Tourism in Lykaeon Mount, 1st 2Day Meeting 23-24 May 2008 Cultural Center of Megalopolis Municipality, (in Greek).
  2. Kousoulis, P 2008, Tenth International Congress of Egyptologists: Abstracts of Papers, University of the Aegean, Rhodes.
  3. Liritzis, I (Editor) 2008, New Technologies in Archaeognostic Sciences (22 Chapters), Gutenberg. (in Greek)
  4. Ντάλης, Σ  2008,  Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Η νέα Συνθήκη της Ευρωπαϊκής, Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα.

  ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS

  1. Georgalidou, M 2008, ‘The Contextual Parameters of Linguistic Choice: Greek Children’s Preferences for the Formation of Directive Speech Acts’, Journal of Pragmatics, vol. 40, pp. 72-94.
  2. Huliaras, A.  & Magliveras, K 2008, ‘In Search of a Policy: European Union and U.S. Reactions to the Growing Chinese Presence in Africa’, European Foreign Affairs Review, vol. 13, pp. 399-420.
  3. Intzidis, E. & Karantzola, Ε 2008, ‘Reframing literacy: interconnections with citizenship and social skills in supranational LLL educational policies.’ The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 2 (6): 155-164.
  4. Intzidis, E., Karantzola, Ε D. Gouvias & C. Vitsilaki. 2008, ‘On Lifelong Learning legitimation: discursive strategies in academia in Greece.’ The International Journal of Learning 14 (11): 71-83.
  5. Kefala, V 2008, ‘The American Policy towards Iran after September 11’, Middle East Forum, Issue 8, pp. 84 – 97.
  6. Liritzis, I 2008, Archaeometry: an international established interdisciplinary field. Historia Illustrated (in Greek), Papyrus Press, 16-23.
  7. Liritzis, I Sideris, C Vafiadou, A & Mitsis, J 2008, Mineralogical petrological and radioactivity aspects of some building material from Egyptian Old Kingdom monuments.  Journal of Cultural Heritage, 9, 1-13.
  8. Liritzis, I Bonini.M & Laskaris.N 2008, Obsidian hydration dating by SIMS-SS: surface suitability criteria from atomic force microscopy. Surface & Interface Analysis , 40, 458-463.
  9. Liritzis, I Laskaris.N, Bonini.M 2008, Nano- and Micro- scale resolution in ancient obsidian artefacts surfaces: The impact of AFM on the obsidian hydration dating by SIMS-SS. Physica Status Solidi, 5 (c ) , No.12, 3704-3707.
  10. Liritzis, I Kitis, G, Galloway. R.B, Vafiadou, A, Tsirliganis, N, & Polymeris., G 2008, Probing luminescence dating of archaeologically significant carved rock types. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 8(1), 61-79.
  11. Magliveras, K 2008, ‘Some Thoughts on a Possible Involvement of the ICC Prosecutor in the Recent Armed Conflict in the Gaza Strip’, Revue Hellénique de Droit International, vol. 61, pp. 435-454.
  12. Mina, M 2008, ‘Carving out gender in the prehistoric Aegean: anthropomorphic figurines of the Neolithic and Early Bronze Age’, Journal of Mediterranean Archaeology, vol. 21, no. 2, pp. 213-239.
  13. Tsardanidis, C 2008, ‘Immigration and Its Impact  on Greek Foreign Policy’,, Hellenic Studies, Vol.15, No.1, Spring 2007, pp. 133-160   και ‘Hacer  frente a la immigracion: su impacto en la politica exterior griega’,, Revista  de Derecho Migratorio y Extranjeria, No.17, Marzo, 2008, pp.9-33.(Μετάφραση του προηγούμενου στα ισπανικά).
  14. Tsardanidis, C & Tzifakis, N 2008, ‘Economic Reconstruction of Bosnia and Herzegovina’,, Ethnopolitics, Vol.5, No.1, March 2006, pp.67-84. Αναδημοσιεύτηκε στο Marc Weller και Stefan Wolff (eds), International State- Building after Violent Conflict. Bosnia Ten Years After, London: Routledge, 2008, pp.64-81.

  SCHAPTERS IN EDITING BOOKS

  1. Intzidis, E & Karantzola, E 2008Literacies for active citizenship. Στο Literacy and the promotion of citizenship: discourses and effective practices, επιμ. C. Medel-Anonuevo, σσ. 7-12. Αμβούργο: Unesco Institute for Lifelong Learning.
  2. Liritzis, I Polychroniadou.E & Katsaros.T 2008, Pigment analysis in Works of Art. Case Study: Archaeometric analyses of wall paintings (hagiography) in Amfissa Cathedral by Spyros Papaloukas  In New technologies in Archaeognostic Sciences, (Liritzis, I editor), G.Dardanos-Typothito Press, Athens   (in Greek), 125-170.
  3. Liritzis, Ι 2008, Some physical methods of imperceptible reading and erased texts.   In New technologies in Archaeognostic Sciences, (Liritzis, I editor), GUTENBERG Press, Athens (in Greek), 361-392.
  4. Papageorgiou, I, Liritzis, I Mau, M.A 2008, Multivariate mixture of normals for clustering data coming from archaeology. In CRC Press LLC, Chapter 2, 2-17.
  5. Liritzis, I 2008, New technologies in the archaeognostic sciences: multisided cooperation with prospectives. Editorial Forward. In Liritzis, I (editor), New technologies in the archaeognostic sciences, Gutenberg Press, Athens, 11-25.(in Greek)
  6. Liritzis, I 2008, Sarakenos cave dating of burnt soil and obsidian, chemical analysis and provenance of ceramics. In Sampson.A (ed) The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boeotia, Greece, Vol. I, The Neolithic and the Bronze Age, publ. by University of the Aegean & Polish Academy of Arts and Sciences, Athens, 429-450
  7. Magliveras, K 2008, ‘Migration, International Law and the Role of the United Nations” in J Kavounides et al. (ed.), Migration in Greece: Experiences – Policies –Prospective, Volume II, Greek Institute of Migration Policy (IMEPO), Athens, pp. 14-29. (in Greek)
  8. Nτάλης Σ 2008, ‘Οι  προοπτικές  για   την άμυνα   και την  ασφάλεια  στην Ευρώπη και τις   διατλαντικές  σχέσεις   μετά τον  πόλεμο  στο Ιράκ’,  στο  Δ.Τριανταφύλλου, Κ.Υφαντής, Ε.Χατζηβασιλείου,  Διεθνείς Σχέσεις. Σύγχρονη Θεματολογία και  Προσεγγίσεις, Επιμέλεια, Παπαζήσης, Αθήνα., σσ. 668-699.
  9. Ντάλης, Σ  2008, ‘Η  Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα’, Πρόλογος στο   ΓΟΥΝΑΡΗΣ Γ.,  Ευρωπαϊκή Ουτοπία. Σκέψεις  για  την Ενωμένη Ευρώπη του 21ου Αιώνα, Αθήνα, Κασταλία.
  10. Nikolou, K 2008, ‘Prosodic asymmetry between prefixes and suffixes’, in Lavidas N, Nouchoutidou, E & Sionti, M, New Perspectives in Greek Linguistics, Cambridge Scholars Publishing, pp. 97-110.
  11. Τσαρδανίδης, Χ 2008, ‘Οικονομική διπλωματία’,  στο Δημήτρης  Τρανταφύλλου και Κώστας Υφαντής και Ευάνθης Χατζηβασηλείου (επιμ.), Διεθνείς σχέσεις. Σύγχρονη θεματολογία και προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008, σελ. 485- 510.

  ARTICLES IN SCIENTIFIC JOURNALS

  1. Georgalidou, M Spyropoulos, V & Kaili H 2008, ‘Spoken varieties of Greek in the bilingual Muslim community of Rhodes’, in Α Galani & G Tsoulas (ed.), Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα:

  http://83.212.19.218/icgl7/Georgalidou-et-al.pdf

  1. Γεωργαλίδου, Μ Καϊλή, Χ & Çeltek, Α 2008, ‘Δομές εναλλαγής κωδίκων στη δίγλωσση στα ελληνικά και τουρκικά κοινότητα των Μουσουλμάνων της Ρόδου’, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Γλώσσα και Κοινωνία, Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, σσ. 125-137.
  2. Καϊλή, Χ 2008, ‘Πόσο διαρκεί ο χρόνος διαρκείας της Τουρκικής; Μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του Geniş Zaman’, in J Burston, E Gavriel, M Monville-Burston & P Pavlou (ed.), Languages for Intercultural Dialogue, Representation of the European Union in Cyprus, Nicosia, pp. 75-85.
  3. Liritzis, I 2008, Proceedings of One-Day Meeting by Hellenic Archaeometry Association under the aegis of the Ministry of Culture,  on ‘Natural Sciences and archaeological Materials: the national agents of research discuss and propose’, 27-30 (in Greek)
  4. Liritzis, Ι 2008, The contribution of archaeometry in the support of cultural tourism. In Cultural Tourism in Lykaeon Mount, 1st 2Day Meeting 23-24 May 2008 Cultural Center of Megalopolis Municipality, eds. Κostaridou, S & Liritzis, Ι, 79-88.(in Greek)
  5. Mina, M 2008. ‘Figurin’ out Cretan neolithic society’, in V Isaakidou και P Tomkins (ed.), Escaping the Labyrinth: The Cretan Neolithic in Context (Sheffield Studies in Aegean Archaeology 8), Oxbow Books, Oxford, pp. 115-135.
  6. Mina, M 2008, ‘Flesh and bones: evidence for the construction of personal and social identity on Neolithic and Bronze Age Cyprus’, στο Α. Δημητρίου (επιμ.), Πρακτικά του Δ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Αρχαίο Τμήμα), Λευκωσία 29 Απριλίου-3 Μαΐου 2008, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία, σσ. 635-644.
  7. Σακκάς, Γ 2008, ‘Η ελληνική πολιτική στη Μέση Ανατολή επί κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή’, τ. Β’, στο Κ. Σβολόπουλος, Κ. Μπότσιου, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Εικοστό Αιώνα,  Ίδρυμα Κ. Καραμανλή, Αθήνα, σσ. 348-63.
  8. Σακκάς, Γ 2008, ‘Οι Υπερδυνάμεις και το Ελληνικό Ζήτημα, 1945-1949’ στο Γ Ψαλλίδας (επιμ.), Οι εκλογές του 1946. Σταθμός στην Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, Πατάκης, Αθήνα, σσ. 295-313.
 1. ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 
  1. Καραντζόλα, Ε. 2007. «Η γλώσσα του κειμένου». Στο Ε. Κακουλίδη-Πάνου, Ε. Καραντζόλα & Μ. Χαλβατζιδάκη 2007, σσ. πζ’-ρνδ’.
  2. Liritzis, I 2007, Physical Sciences in Archaeology, G.Dardanos-Typothito Publisher, 1st Ed. 2005, 2nd Edition Improved, 2007, 703 p. (in preparation in English with a foreign publisher).
  3. Magliveras, K 2007, Combating Trafficking in Persons: The Role and Action of International Organisations, Centre οf International and European Economic Law – Working Papers 6, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens. http://www.cieel.gr/en/publications.jsp

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

  1. Κακουλίδη-Πάνου, Καραντζόλα, Ε & Μ. Χαλβατζιδάκη, εκδ. 2007. Ιωάννης Μορεζήνος. Κλίνη Σολομώντος. Hράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 460 σελ.
  2. Kousoulis, P 2007, Studies on the Ancient Egyptian Culture and Foreign Relations. Egyptological Series 1, University of the Aegean, Rhodes.
  3. Kousoulis, P & Magliveras, K 2007, Moving across borders: foreign relations, religion and cultural interactions in the Ancient Mediterranean, Orientalia Lovaniensia Analecta 159, Peeters Publishers, Leuven.

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1. Liritzis, I 2007, Obsidian dating of tools with a nuclear analysis and obsidian trade in the Mediterranean. Nissyriaka Chronika, 264-287 (in Greek).
  2. Papageorgiou, I & Liritzis, I 2007, Multivariate mixture of normals with unknown number of components. An application to cluster Neolithic ceramics from the Aegean and Asia Minor. Archaeometry, 49, 4, 795-813.
  3. Vafiadou A, Murray A.S., & Liritzis I 2007, Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating investigations of rock and underlying soil from three case studies. Journal of Archaeological. Science 34, 1659-1669.
  4. Liritzis, I & Polychroniadou.E 2007, Optical and analytical techniques applied to the Amfissa Cathedral mural paintings made by the Greek artist Spyros Papaloukas (1892-1957). Revue d’ Archaeometrie (Archaeosciences), 31, 97-112
  5. Liritzis, I & Coucouzeli, A 2007, Ancient Greek Heliocentric Views Hidden from Prevailing Beliefs? Studies in History and Philosophy of Science, 11(1), 39-49.
  6. Magliveras, K 2007, ‘The Contribution of Multilateral Conventions for the Protection of International Migration’, Greek Political Science Review, vol. 29, June, pp.112-128 (in Greek).
  7. Ντάλης, Σ 2007, ‘Τα think tanks στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ: Αποκλίσεις και συγκλίσεις’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, vol. 5.
  8. Sakkas, J 2007, ‘Greece, the Arab World and Israel. A Troubled Triangle in the eastern Mediterranean’, Defensor Pacis, vol. 20, pp. 95-104.
  9. Stefanakis, M 2007, ‘Β. Κατάλογος των νομισμάτων και σχόλια’, στο Α. Λεμπέση και Μ.Ι. Στεφανάκης, «Τα νομίσματα από την ανασκαφή του Ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, Κρήτη», Αρχαιολογική Εφημερίς 143 (2004) 2007, 179-203.
  10. Stefanakis, M 2007, ‘Appendix 1: Two argive triobols from Azoria and some notes on argive coinage in Crete’, στο D. Haggis et al., «Excavations at Azoria in 2003 and 2004 Part 1, The Archaic Civic Complex», Hesperia 76, 2007, 308-311.
  11. Tsardanidis, C 2007, ‘Immigration and Its Impact  on Greek Foreign Policy’,, Hellenic Studies, Vol.15, No.1, Spring 2007, pp. 133-160   και ‘Hacer  frente a la immigracion: su impacto en la politica exterior griega’, Revista  de Derecho Migratorio y Extranjeria, No.17, Marzo, 2008, pp. 9-33.(Μετάφραση του προηγούμενου στα ισπανικά).
  12. Zάρρας, N 2007, O Xριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇΔΧΑΕ 28, 213-224.

  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

  1. Bourantonis, D & Magliveras, K 2007, ‘The Reform of the Security Council: An Overview of the Negotiating Process’, C Dipla & Ε Dousis (ed.), 60 Years from the Establishment of the United Nations – Peace, Human Rights, Sustainable Development and Institutional Reform, I. Sideris Publishers, Athens, pp. 17-39. (in Greek)
  2. Frantzis, P Bourantonis, D & Magliveras, K 2007, ‘Thucydides’ Writings on Diplomacy and their Relevance to Current Practice’, in P Kousoulis & K Magliveras (ed.), Moving Across Borders: Foreign Relations, Religion and Cultural Interactions in the Ancient Mediterranean, Peeters Publishers, Leuven, pp. 120-132. http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8215
  3. Karantzola, E 2007, “From Humanism to Enlightment: the teaching of Ancient Greek and of its grammar”. Στο History of the Greek Language: from the beginnings to late antiquity, επιμ. A.-F. Christidis, σσ. 1241-1249 + 1305-1306. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Καραντζόλα, E Κ. Κύρδη, Τ. Σπανέλλη & Θ. Τσιαγκάνη. 2007, Γράμματα, λέξεις, ιστορίες: το νέο σχολικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Α’ Δημοτικού. Στο Σχολικός εγγραμματισμός, επιμ. Ηλίας Ματσαγγούρας, σσ. 521-534. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
  5. Kousoulis, P & Morenz, L 2007, ‘Ecumene and economy in the horizon of religion: Egyptian donations to Rhodian sanctuaries’, in M. Fitzenreiter (ed.), Das Heilinge und die Ware: Eigentum, Austausch und Kapitalisierung im Spannungsfeld von Ökonomie und Religion, IBAES VII, Golden House Publications, London, pp. 179-92.
  6. Kousoulis, P 2007, ‘Economy (Egypt)’, in P. Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Facts on File Inc., New York.
  7. Kousoulis, P 2007, ‘Money and coinage (Egypt)’, in P. Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Facts on File Inc., New York
  8. Kousoulis, P 2007, ‘Trade and exchange (Egypt)’, in P. Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Facts on File Inc., New York.
  9. Kousoulis, P 2007, ‘Natural disasters (Egypt)’, in P. Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Facts on File Inc., New York.
  10. Kousoulis, P 2007, ‘Laws and legal codes (Egypt)’, in P. Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Facts on File Inc., New York.
  11. Kousoulis, P 2007, ‘Pandemics and epidemics (Egypt)’, in P. Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Facts on File Inc., New York.
  12. Kousoulis, P 2007, ‘Numbers and counting (Egypt)’, in P. Bogucki (ed.), Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Facts on File Inc., New York.
  13. Magliveras, K 2007, ‘The Inability of the International Criminal Court to Exercise Jurisdiction on the Basis of Article 98(2) of the Rome Statute: The Case of the Bilateral Immunity Agreements’, in International Law Association – Hellenic Branch (ed.), The International Criminal Justice as a Mechanism for Enforcing International Law, Sakkoulas Publications, Athens/Thessaloniki, pp. 45-82. (in Greek)
  14. Magliveras, K 2007, ‘The Failure to Conclude the UN Comprehensive Convention on International Terrorism’, in C Dipla and Ε Dousis (ed.), 60 Years from the Establishment of the United Nations – Peace, Human Rights, Sustainable Development and Institutional Reform, I. Sideris Publishers, Athens, pp. 87-112. (in Greek)
  15. Mina, M 2007, ‘Figurines without sex; people without gender?’, in S Hamilton, R Whitehouse & K Wright (ed.), Archaeology and Women: Ancient and Modern Issues, Left Coast Press, Walnut Creek, California, σσ. 263-282.
  16. Nτάλης Σ 2007, ‘Η Αδράνεια απειλεί την Ένωση’,  στο συλλογικό έργο, Η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια μετά τη Συνθήκη της Ρώμης, Αθήνα, Έκδοση του ΥΠΕΞ, σσ. 287-296.
  17. Τσαρδανίδης, Χ & Τζιφάκη, N 2007,  ‘Η ανασυγκρότηση  της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και η διεθνής κοινότητα: Από την ανθρώπινη ασφάλεια  στην ανθρώπινη ανάπτυξη’, στο Νικόλαος Τζιφάκης και Αστέρης Χουλιάρας (επιμ.), Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια στα Βαλκάνια. Οι αντιφάσεις της γενναιοδωρίας, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οκονομικών Σχέσεων/ Εκδόσεις Παπαζήση, 2007, σελ. 255-292.

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  1. Γεωργαλίδου, Μ 2007, ‘Η γλωσσική κατασκευή του φύλου κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παιδικού παιχνιδιού’, Πρακτικά του 8th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina, 30-2 September 2007, 714-727. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/
  2. Kousoulis, P 2007, ‘Moving across borders: an introduction’, in P. Kousoulis and K. Magliveras (eds.), Moving across borders: foreign relations, religion and cultural interactions in the Ancient Mediterranean, OLA 159, Peeters Publishers, Leuven, pp. 1-32.
  3. Kousoulis, P 2007, ‘Death entities in living bodies. The demonic influence of the dead in the medical texts’, in J.-Cl. Goyon & C. Gardin (eds.), Proceedings of the Ninth International Congress of Egyptologists – Actes du neuvième congrès international des ègyptologues, Orientalia Lovaniensia Analects 150, Peeters Publishers, Leuven, pp. 1043-50.
  4. Kousoulis, P 2007, ‘Some remarks on the ritual of ‘striking the ball’ in the liturgical environment of the Ptolemaic temples’, in B. Haring & A. Klug (eds.), Funktion und Gebrauch altägyptischer Tempelräume, 6. Ägyptologische Tempeltagung, Leiden, 4.-7. September 2002, Harrassowitz-Verlag, Wiesbaden, pp. 153-66.
  5. Liritzis, I 2007, Assessment of Aegean obsidian sources by a portable ED-XRF analyzer (grouping, provenance and accuracy). In: Proceedings of PanHellenic Archaeometry Conference (with international participation) (Facorellis et el., eds) Archaeopress, BAR International Series, 399-406 (refereed)
  6. Liritzis, I Stevenson.C, Novak.S, Abdelrehim.I, Perdikatsis.V & M. Bonini 2007, New prospects in obsidian hydration dating: An integrated approach. Proceedings of the Hellenic Archaeometry Society, Athens, British Archaeological Reports (BAR) International Series, 9-22.(refereed)
  7. Σακκάς, Γ 2007, ‘Καταθέσεις και Απολογίες στη Δίκη των Εξ’, στο Α Φωτόπουλος (επιμ.), Σύγκρουση Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία, 1919-22, Γαστούνη, σσ. 417-42.
  8. Τσαρδανίδης, Χ 2007, ‘Ο εξωτερικός παράγοντας και περιφερειακή συνεργασία: Η ΕΕ και η Νότιο-ανατολική Ευρώπη’  στο Διαστάσεις της μετάβασης και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της Βαλκανικής. Α΄ Επιστημονικό Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Φλώρινα 10-12 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη: 2007, σελ.77-102.
  9. Φραντζή, Κ & Γεωργαλίδου, Μ 2007, ‘Στρατηγικές συγκρότησης γραπτού πολιτικού λόγου: Μια προσέγγιση με τη χρήση τεχνικών της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων’, Πρακτικά του 8th International Conference on Greek Linguistics, Ioannina, 30-2 September 2007, 1248-1262. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/
  10. Vandikas, K Kriara, L Papakonstantinou, T Katranidou, A Baltzakis, H & Papadopouli, M 2007, Empirical-based analysis of a cooperative location-sensing system. First International Conference on Autonomic Computing and Communication Systems. ACM Autonomics, Rome, Italy, 28-30 October 2007.
 1. ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 
  1. Orphanidi, L & Liritzis, I 2006, Introduction in Museology & Preventive Conservation.  (1st Ed. By University of the Aegean, Dept of Mediterranean Studies, Rhodes, with extended summaries per chapter in English & Arabic), 2nd Ed. Increased & Improved, 2006, and 3rd Ed. Increased, 2013, by Institute de Livre, A.Kardamitsa, Athens.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

  1. Liritzis, I 2006,2 Day Meeting on Local initiatives and employment, measure 4.1, of southern Aegean Regional Program Framework of EU with title Cultural Tourism in 3rd millennium: Rhodes, employment, culture, 17-18 March 2006, Rhodes. Collaboration between Univ of the Aegean, Dept of Mediterranean Studies, Municipality of Rhodes, Regional Office of Dodecanesse et alia, (10 members).
  2. Liritzis, I (Editor) 2006, Proceedings of 14th SEAC (European Society of Astronomy in Culture) (Refereed), Special Issue of the International Journal Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.6, No 3 (Rhodes).
  3. Τσαρδανίδης, Χ 2006, Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική: Θεωρητικές προσεγγίσεις για το εσωτερικό και το διεθνές περιβάλλον, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση/ Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
  4. Τσαρδανίδης, Χ 2006, Η Κυπριακή εξωτερική πολιτική 1960-1974, Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Σειρά Τετράδια. Νο. 23.

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1. Georgalidou, M 2006, ‘Studying Gender Differences in the Discourse of Greek Children’s Play-groups’, International Journal of Interdisciplinary Social Science, vol. 1, pp. 53-58.
  2. Karantzola, E 2006. ‘Sur la langue “populaire” de la Grèce ottomane et venitienne.’   Revue des études néohelléniques 2 (n.s.): 107-122.
  3. Kostoulas-Makrakis, N., Karantzola, Ε & E. Athanassiadis. 2006, ‘Attitudes toward bilingualism: the case of two Greek islands.’ Mediterranean Journal of Educational Studies 11 (2): 17-34.
  4. Κεφαλά, Β 2006, ‘Η νέα αμερικανική στρατηγική για το Ιράκ’, Διπλωματία, Νo 37, σσ 50 – 53.
  5. Kefala, V 2006, ‘L’opération «Liberté pour l’Irak» et ses conséquences sur la sécurité et la stabilité régionales’, Etudes Helléniques / Hellenic Studies Vol. 14, No 1, pp 87 – 112.
  6. Liritzis, I 2006, SIMS-SS A new obsidian hydration dating method: analysis and theoretical principles. Archaeometry , 48 (3), 533-547.
  7. Liritzis, I & Ganetsos, T 2006, Obsidian hydration dating from SIMS profiling based on saturated surface (SS) layer using new software. Proceedings of SIMS XV, Manchester 2005, Applied Surface Science, 252, 7144-7147.
  8. Liritzis, I & Vassiliou.H 2006, Were Greek temples oriented towards aurora? Astronomy & Geophysics, vol.47, 2, 1.14-1.18.
  9. Liritzis, I 2006, The dating of ancient metals: review and a possible application of the 226Ra/ 230Th method: (a tutorial). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 6, 2, 81-95.
  10. Liritzis, I & Vassiliou.H 2006, Does sunrise day correlate with eastern orientation of Byzantine Churches during significant solar dates and Saint’s day name? A preliminary study. Byzantinische Zeitscrift (K.G.Saur Munchen, Leipzig) 99, 2, 523-534.
  11. Liritzis, I Arfara, I & Sideris, C 2006, U and Th variation in ancient slags, metals and metal ores: contribution to dating of metals, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, Vol.6, No.2, 93-98.
  12. Mantzourani, H & Liritzis, I 2006, Chemical analysis of pottery samples from Late Neolithic Kantou- Kouphovounos and Sotira-Tepes. Reports of Dept. of Antiquities Cyprus, 63-76.
  13. Magliveras, K 2006, ‘The Debate on International Migration from the Perspective of Habeas Corpus’, Yearbook of the Centre for the Study of Greek Society of the Academy of Athens, vol. 6, pp. 141-160 (in Greek).
  14. Magliveras, K & Naldi, G 2006, ‘The African Court of Justice’, Zeitschrift fuer auslaendisches oeffentiches Recht und Voelkerrecht, vol. 66, pp. 187-213.
  15. Sakkas, J 2006, ‘The Western ‘Alliance’ and the Middle East in the early 1970s’, Études Helléniques/Hellenic Studies, vol. 14, no. 1, pp. 75-86.
  16. Stefanakis, M 2006, ‘Natural Catastrophes in the Greek and Roman World: curse or blessing? Four cases of seaquake-generated tsunamis’, ΜΑΑ 6.1, 2006, 61-88.
  17. Tsardanidis, C Asteris Huliaras, A 2006, ‘(Mis)understanding the Balkans: Greek Geopolitical Codes of the Post-communist Era’,, Geopolitics, Vol.11, No.3, 2006, pp. 465-483.
  18. Tsardanidis, C & Tzifakis, N 2006, ‘Economic Reconstruction of Bosnia and Herzegovina’, Ethnopolitics, Vol.5, No.1, March 2006, pp.67-84. Αναδημοσιεύτηκε στο Marc Weller και Stefan Wolff (eds), International State- Building after Violent Conflict. Bosnia Ten Years After, London: Routledge, 2008, pp.64-81.
  19. Zarras, N 2006, “Τhe Iconographical Cycle of the Eothina Evangelia in Churches from the Reign of King Milutin”, Ζograf 31, pp. 95-113.
  20. Ζάρρας, Ν 2006. Ο απαγχονισμός του Ιούδα στη βυζαντινή τέχνη, 30-36

  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

  1. Magliveras, K 2006, ‘The Discussion on United Nations Reform: Another Missed Opportunity in September 2005?’, in Greek Society of International Law and International Relations (ed.), 60 Years of the United Nations, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, pp. 47-60. (in Greek)
  2. Magliveras, K 2006, ‘Some Thoughts and Suggestions on the Institutional Reform of the United Nations’, in Greek Society of International Law and International Relations (ed.), Global Governance: International Law and International Relations at the Ave of the 21st Century, Ant. N. Sakkoulas Publications, Athens, pp. 71-94. (in Greek)
  3. Τσαρδανίδης, Χ 2006, ‘ΕΕ και Ρωσία: Μια παράδοξη σχέση  στα πλαίσια μιας στρατηγικής σύμπραξης’,  στο Μιχάλης  Τσινιζέλης  και Δημήτρης Ξενάκη (επιμ.), Οι διεθνείς διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2006, σελ.353-380.

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  1. Γεωργαλίδου, Μ 2006, ‘Το σχολείο ως παράμετρος γλωσσικής μετακίνησης: Η περίπτωση της δίγλωσσης στα Ελληνικά και Τουρκικά κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου’, στο Δ Χατζηδήμου & Χρ Βιτσιλάκη (επιμ.), Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά του ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.
  2. Γεωργαλίδου, Μ Καϊλή, Χ & Çeltek. Α 2006, ‘Γλωσσικά ρεπερτόρια και ζητήματα ταυτότητας: η δίγλωσση στα Ελληνικά και Τουρκικά κοινότητα των μουσουλμάνων της Ρόδου’, Αναρτημένο στην ιστοσελίδα:  http://www.kemo.gr/index.php?sec=show&item=110
  3. Liritzis, I & Vassiliou. H 2006, Highligting New Archaeoastronomical Results              From Greece (prehistoric, classical and Byzantine temples). In Lights and Shadows in Cultural Astronomy, Proceedings of SEAC 13, 2005, Regione Autonoma Della Sardegna & Instituto de Astrofisica de Canarias, Isili, Sardinia, 220-238.
  4. Liritzis, I and Vassiliou. H 2006, Further solar alignments of Greek Byzantine churches. Proceedings of SEAC 14, Rhodes, Special Issue of Mediter. Archaeology & Archaeometry, Vol.6, No.3, 7-26.(refereed)
  5. Liritzis, I 2006, The birth of God Sun: the winter solstice and the society of symbols in various people. TYPOS in HISTORY, No.1, 23 Dec. 2006, 12-14 (in Greek)
  6. Liritzis, I 2006, The measurement of Time: how time is measured since the dawn of history. TYPOS in HISTORY, No.2, 30 December 2006, 8-11 (in Greek)
  7. Liritzis, I 2006, The issue of time from Stoics to modern era. TYPOS in HISTORY, No.2, 30 December 2006, 12-14 (in Greek).
  8. Revithiadou, A, Van Oostendorp, M, Nikolou, K & Tiliopoulou, M–A 2006, ‘Vowel harmony in contact-induced systems: The case of Asia Minor dialects of Greek’, Proceedings of the 2nd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, University of Patras, Patras, pp. 350-65.
  9. Revithiadou, A Kaili, H Prokou & Tiliopoulou MA  2006, ‘Turkish accentuation revisited: Α compositional approach to Turkish stress’, Στο S. Yağcıoğlu & AC Değer (ed.), Advances in Turkish Linguistics: Proceedings of the Twelfth International Conference on Turkish Linguistics, Dokuz Eylül Yayınları. Izmir, pp. 37-50.
  10. Σακκάς, Γ 2006, ‘Το νασερικό καθεστώς, το ελληνικό κράτος και η συρρίκνωση του ελληνισμού στην Αίγυπτο, 1952-70’, στο Κ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, σσ. 650-674.
  11. Stefanakis, M 2006, ‘Phalasarna: un port antique, un espace d’échanges en Méditerranée’, στο Clément, F., Tolan, J. et Wilgaux, J. (eds), Espaces d’échanges en Méditerranée. Antiquité et Moyen-Âge, Rennes, 2006, 41-75.
  12. Στεφανάκης, Μ & Μετενίδης, Ν  2006, «Κρητικό νόμισμα, τρέχον νόμισμα», Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα 2001, Ηράκλειο 2006, 295-302.
  13. Στεφανάκης, Μ & Στεφανάκη, B 2006, (και) «Ρόδος και Κρήτη: Νομισματικές συναλλαγές, επιρροές και αντιδράσεις στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.», Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους Περαία, Δ΄ Επιστημονική ΣυνάντησηΚως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Οβολός 8, 2006, 165-190.
  14. Tsardanidis, C 2006, ‘Mediterranean Ten Years after Barcelona’, στο  Chiara Blengino and Andreï Grachev (eds), Mediterranean. Meeting and Alliance of Civilizations, Paris: L’Harmattan, 2006, pp.65- 70.
  15. Tsardanidis, C 2006, ‘Defining the Common Interests of Asian and European ASEM partners in the wider context of the Doha Development Agenda’, στο Kyung- Hye Park  Guo and An Wang (eds), Proceedings of the KIECA International Conference 2005, Gunsan: Korea Internet e-Commerce Association (Kiec) Press, 2006, pp. 357-367.
 1. ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 
  1. Liritzis, I 2005, Archaeology & Environment (1st Ed.. University of  the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Rhodes, 2001), 2nd Ed. Improved and Increased by 4 Chapters, Institute de Livre, A.Kardamitsa, Athens, 267 p.
  2. Orphanidi, L & Liritzis, I 2005, Introduction in Museology & Preventive Conservation.  (1st Ed. By University of the Aegean, Dept of Mediterranean Studies, Rhodes, with extended summaries per chapter in English & Arabic), 2nd Ed. Increased & Improved, 2006, and 3rd Ed. Increased, 2013, by Institute de Livre, A.Kardamitsa, Athens.
  3. Liritzis, I 2005, Physical Sciences in Archaeology, G.Dardanos-Typothito Publisher, 1st Ed. 2005, 2nd Edition Improved, 2007, 703 p. (in preparation in English with a foreign publisher).
  4. Magliveras, K 2005, The European Constitution and the Question of Membership, Hellenic Centre for European Studies, Working Paper 3/2005, Athens.
  5. Ντάλης, Σ  2005, Οι Διατλαντικές σχέσεις και το Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, ΕΚΕΜ, Αθήνα.
  6. Σακκάς, Γ 2005, Το Παλαιστινιακό. Μέρος Α΄: Ο Σιωνισμός, οι Άραβες και ο Διεθνής Παράγοντας, 1882-1948, Πατάκης, Αθήνα.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

  1. Magliveras Κ 2005, The International Organisations of the Wider European Area, Atrapos Publications, Athens. (in Greek).
  2. Ντάλης, Σ  2005,  Φρανσουά Ζερέ., Γιατί οι πόλεμοι; Ένας αιώνας γεωπολιτικής, Παπαζήσης – Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα.
  3. Τσαρδανίδης, Χ & Κόντης, Α (επιμ.), 2005, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Θεωρία δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1. Kefala, V 2005, ‘The Palestinian Question After Gaza Has Passed Under Hamas’ Control’, Middle East Forum, Issue 5, pp. 61 – 72.
  2. Liritzis, I Ganetsos, T & Laskaris, N 2005, Review and software assessment of the recent SIMS-SS obsidian hydration dating method. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 5 (2), 75-91.
  3. Liritzis, I 2005, Ulucak (Smyrna, Turkey): Chemical analysis with clustering of ceramics and soils and obsidian hydration dating. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.5, No.3, Special Issue, 33-45.
  4. Liritzis, I & Vafiadou, A 2005, Dating by luminescence of ancient megalithic masonry. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.5, No.1, 25-38.
  5. Magliveras, K 2005, ‘Regional Aspects of the Fight against Trafficking in Human Beings: The Council of Europe’s Convention’, Hellenic Review of European Law, pp. 57-75.
  6. Magliveras, K 2005, ‘The Regulation of Workplace Sexual Harassment in Greece’, International Journal of Discrimination and the Law, vol. 7, pp.169-186.
  7. Sakkas, J 2005, ‘The Greek Question in Britain during the 1944 December Events’, Mésogeios, vol. 27, pp. 68-81.
  8. Tsardanidis, C & Stavridis, S 2005, ‘The Europeanisation of Greek Foreign Policy: A Critical Appraisal’,, Journal of European Integration, Vol.27, No.2, June 2005, pp. 217-239.
  9. Τσαρδανίδης, Χ 2005, ‘Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Επιπτώσεις  στην Αγορά Εργασίας’, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Τεύχος 74-75, 2005, σελ. 51-58.

  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

  1. Καραντζόλα, Ε 2005, «Διαλεκτική διαφοροποίηση της πρώιμης νέας ελληνικής: η μαρτυρία κρητικών νοταριακών εγγράφων». Στο Άνθη φιλίας (προς τιμήν του Κωνσταντίνου Μηνά), επιμ. Γ. Παπαντωνάκης et al., σσ. 21-38. Ρόδος: Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου.
  2. Magliveras, K 2005, ‘Ancient Israelite Law and the Concept of State” in E. Venizelos & A. Pantelis (ed.): Civilizations and Public Law, European Public Law Series – Volume LXXIX, European Public Law Centre / Esperia Publications, Athens / London, 2005, pp 469-484 [Conference proceedings].
  3. Στεφανάκης, Μ 2005, «H δύναμη του χρήματος: αγοραίος έρως στην αρχαία Ελλάδα», Σεξουαλικότητα και Εξουσίες, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών ΙΑ.44, 2005, 203-248.

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  1. Georgalidou, M & Kourtis-Kazoullis V 2005, ‘Foreign Language Learning in Higher Education: The example of Teaching English at the Department of Mediterranean Studies’, International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics, Selected Papers.
  2. Georgalidou, M 2005, ‘The contextual parameters of linguistic choice: The forms and functions of Greek children’s directive speech acts’, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 25ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
  3. Liritzis, I Ganetsos, Th, Laskaris, K, Stevenson, C.M, &Novak, M 2005, Diffusion phenomena in solids and application in the dating of ancient obsidian tools by SIMS and IR-PAS. XXI Hellenic Conference of Solid State Physics and Materials Science, 28-31 August 2005, Limosol, Cyprus, 33-35.(refereed).
  4. Liritzis, I 2006, The birth of God Sun: the winter solstice and the society of symbols in various people. TYPOS in HISTORY, No.1, 23 Dec. 2006, 12-14 (in Greek)
  5. Mina, M 2005, ‘Gendering figurines, engendering people in early Aegean prehistory’, in C Briault, J Green, A Kaldelis & A Stellatou (ed.), SOMA 2003: Symposium on Mediterranean Archaeology (British Archaeological Reports International Series 1391), Archaeopress, Oxford, pp. 111-114.
  6. Νικολού, Κ 2005, ‘Φωνολογικοί κανόνες δείκτες μορφολογικής δομής’, Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 25, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, σσ. 427-36.
  7. Σακκάς, Γ 2005, ‘Η ελληνική εξωτερική πολιτική, το Κυπριακό και η κρίση στο Σουέζ, 1956’, στο ΚΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, σσ. 625-34.
  8. Στεφανάκης, Μ & Traeger, B 2005, ‘Counter-stamping coins in Hellenistic Crete: A first approach’, ΧΙΙΙ Congreso Internacional de NumismáticaΜαδρίτη 15-19 Σεπτεμβρίου 2003, Madrid 2005, I, 383-394
  9. Tsardanidis, C 2006, ‘Defining the Common Interests of Asian and European ASEM partners in the wider context of the Doha Development Agenda’, στο Kyung- Hye Park  Guo and An Wang (eds), Proceedings of the KIECA International Conference 2005, Gunsan: Korea Internet e-Commerce Association (Kiec) Press, 2006, pp. 357-367.
  10. Τσαρδανίδης, Χ 2005, ‘Ο  ρόλος   και η επιρροή των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής’, στα πρακτικά της διημερίδας , ΜΜΕ. Ο ρόλος τους στη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής ως μέσο προώθησης των εθνικών συμφρόντων’, Θεσσαλονίκη: Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, 2005,σελ.27-34.
 1. ΜΟΝΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ 
  1. Anagnostopoulos, I & Magliveras, K, 2000, Criminal Law in Greece, International Encyclopaedia of Laws (IEL)/Criminal Law Series, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston.
  2. Γιαλλουρίδης, Χρ & Κεφαλά Β 2001, Κόσοβο: η εικόνα του πολέμου και η μετά-Μιλόσεβιτς εποχή. Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα.
  3. Καραντζόλα, Ε. 2000. Γλωσσικό Επίμετρο στο έργο του Ιωαννίκιου Καρτάνου Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, με τίτλο «Παρατηρήσεις για τη γλώσσα του κειμένου», φιλολ. επιμ. Ε. Κακουλίδη- Πάνου, σσ. 503-550. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
  4. Καραντζόλα, Ε & Α. Φλιάτουρας. 2004. Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος.
  5. Κουσούλης, Π 2004, Αναζητώντας την Αιώνια Ζωή: Θάνατος και Ταρίχευση στην αρχαία Αίγυπτο, Αρχέτυπο-Μεταεκδοτική, Θεσσαλονίκη.
  6. Liritzis, I 1994, Dating methods in Archaeology. Publ. Institut de Livre, A.Kardamitsa, 2nd Edition (Academy of Athens Award 1986)(in Greek).
  7. Liritzis I & Xanthakis, J 1991, Geomagnetic variation as inferred from archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000 BC, Academy of Athens Publications, vol.53, Athens.[Book Review: by Dr Mark Noel, Surveys in Geophysics, 1-2, 1994,].
  8. Liritzis, Ι 1991, Radioactivity Alert, Phototypos Publ., Athens [Book Review by Prof. P.Dimotakis in Chimica Chronika vol.54, no.1, p.23].
  9. Liritzis, I Lagios, E & Sotiropoulos, D 1992, A global archaeointensity data bank, University of Athens Publ., Dept. of Geology, Geophysical lab., No.3, Athens.
  10. Liritzis, I 1998, The Mystery of Greek pyramidals. Academy of Delphic Studies, Athens (in Greek).
  11. Magliveras, K & Naldi, G 2004, The African Union and the Predecessor Organisation of African Unity, International Encyclopaedia of Laws (IEL)/Intergovernmental Organisations Series, Kluwer Law International, The Hague.
  12. Magliveras, K 1999, The Adoption of Punitive Measures by the European Community and the European Union Against Recalcitrant Member States: Analysis, Criticism and Some Proposals, European Public Law Series – Volume VII, European Public Law Centre/Esperia Publications, Athens/London.
  13. Magliveras, K 1999, Exclusion from Participation in International Organisations: The Law and Practice Behind Member States’ Expulsion and Suspension of Membership, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston.
  14. Ντάλης, Σ  2002, Η Γιουγκοσλαβία στη μετα-Μιλόσεβιτς εποχή, Ι. ΣιδέρηςΑθήνα.
  15. Ντάλης, Σ  2002, Προκλήσεις και προοπτικές. Η διεθνής πολιτική σε μια αβέβαιη μεταβατική περίοδο, Παπαζήσης, Αθήνα.
  16. Ντάλης, Σ  Θεοδωρόπουλος Β.   Ιωακειμίδης Π.  Κουλουμπής Θ. 1999, Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Άμυνα, ΕΛΙΑΜΕΠ-Ι. Σιδέρης, Αθήνα.
  17. Ντάλης, Σ  1999, Η νέα διεθνής πραγματικότητα και η Ελλάδα. Δοκίμια για την Ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
  18. Ντάλης, Σ  Κουλουμπής Θ. 1997, Η ελληνική εξωτερική πολιτική στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Εθνοκεντρισμός ή Ευρωκεντρισμός, Παπαζήσης, Αθήνα.
  19. Σακκάς, Γ 2002, Οι Άραβες στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή.  Ιστορία και Κοινωνία, Πατάκης, Αθήνα.
  20. Σακκάς, Γ 1998, Η ΕΑΜική Αντίσταση 1941-44. Μια Κριτική Προσέγγιση, Παπαζήσης, Αθήνα.
  21. Στεφανάκης, Μ 2003, Χανιά, Κρήτη. Σταυροδρόμι Πολιτισμών, Παράδεισος Αισθήσεων, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, Χανιά. 52 σσ. Α4 (μεταφρασμένο σε 21 γλώσσες) (εκλαϊκευτικό).
  22. Stefanakis, M 1997, Studies in the Coinages of Crete with Particular Reference to Kydonia, University of London (Ph.D.) (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή).

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ 

  1. Καραντζόλα, E επιμ. 1994, Εν φωτεινόν μετέωρον. Αφιέρωμα στον Ιωάννη Συκουτρή. Ειδικό τεύχος του  περιοδικού  Αντί,   Νο  560  (Σεπτέμβριος),  114 σελ.
  2. Xριστίδης A.-Φ. & Καραντζόλα, E επιμ. 1997. H γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων μεταναστών στην Eυρώπη (τρίγλωσση έκδοση). Aθήνα: YΠEΠθ & KEΓ, 216 σελ.
  3. Καραντζόλα, Ε et al. 2001. Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 400 σελ. [Εισαγωγή και επιμέλεια για τις «Γλώσσες της μειονότητας της Δ. Θράκης», σσ. 15-68, σε συνεργασία με τον Λ. Μπαλτσιώτη]
  4. Liritzis, I & Tsokas, G (Editors) 1996, Second Southern European Conference on Archaeometry, PACT series No.45, Council of Europe,  Belgium.
  5. Liritzis, I & Hackens, T (Editors), First Southern European Conference on Archaeometry, PACT series No15, Council of Europe, 1986, Belgium.
  6. Liritzis, I (Guest Editor) 2001, Archaeometry in Archaeology: New Trends, Proceedings of International Workshop (3-6 Nov., 1999, Rhodes) in J.Radioanal. Nuclear Chem., vol. 247, No 3, 596-730.
  7. Liritzis, I (Ed.) 1994, Delphi Idea, Ancient Greek Rationale and Contemporary World, Proceedings of 1st Philosophical Meeting Contemporary Scepticism, Academy of Delphic Studies, Νο.1, 109 p. (ISBN 960-220-584-9). (in Greek & English languages)
  8. Liritzis, I (Ed.) 1996, Delphi Idea, Ancient Greek Rationale and Contemporary World, Proceedings of 2nd Philosophical Meeting Contemporary Scepticism, Academy of Delphic Studies, Νο.2, 57 p.  (ISBN 960-85798-0-5).
  9. Liritzis, I (Ed.) 1997, Delphi Idea, Ancient Greek Rationale and Contemporary World, Proceedings of 3rd Philosophical Meeting on Contemporary Scepticism, Academy of Delphic Studies, Νο.3, 108 p. (ISBN 960-85798-0-5) (with extended summaries in English).
  10. Liritzis, I (Ed.) 1999, Delphi Idea, Ancient Greek Rationale and Contemporary World, Proceedings of 4th Philosophical Meeting on Contemporary Scepticism, Topic: Myth & Reality from within the Ancient Greek Texts and the Visions of Poet A. Sikelianos. Academy of Delphic Studies, Νο.4, 93 p. (ISBN 960-85798-2-1, ISSN 1107-3772) (with some articles in English).
  11. Liritzis, I (Editor) 2002, International Conference Proceedings on Archaeology & Environment in Dodecanesse: Research & Cultural Tourism, Lab of Archaeometry, University of the Aegean, Rhodes.
  12. Liritzis, I & Y. Sakkas (Editors) 1999, National Meeting: The Role and physiognomy of new dept of Mediterranean Studies, 5-6 Dec 1998, Rhodes, Dept of Mediterranean Studies (in Greek).
  13. Liritzis, I 1998, One Day Meeting: Aegean: the cradle of western civilization., 23 June 1998, Panhellenic Club of Yachting of Open Seas (PCYOS) & Dept of Mediterranean Studies (DMS), Univ of the Aegean, Organiser I.Liritzis, Proceedings edited by I. Liritzis, publ. by PCYOS & DMS.(in Greek)
  14. Ντάλης, Σ  2004, Οι διατλαντικές σχέσεις. Συνεργασία ή ανταγωνισμός;, Παπαζήσης, Αθήνα.
  15. Ντάλης, Σ  Τσάκωνας, Π 2004, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας σε Σταυροδρόμι, Ι. Σιδέρης, Αθήνα.
  16. Ντάλης, Σ  Υφαντής, Κ 2003, Η Εξωτερική Δράση και η Πολιτική Άμυνας της ΕΕ. Οι Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα.
  17. Ντάλης, Σ  2003, Ο Πόλεμος στο Ιράκ και η διεθνής Κοινότητα, Αθήνα, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα.
  18. Ντάλης, Σ  2002, Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο.  Η Συμβολή  στη συζήτηση  για το μέλλον της Ευρώπης, Παπαζήσης, Αθήνα.
  19. Ντάλης, Σ  2001,  Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια, Κριτική, Αθήνα..
  20. Ντάλης, Σ  & Κουλουμπής, Θ 2000, Ατλας  των  Διεθνών  Σχέσεων, Ελληνικά  Γράμματα, Αθήνα.
  21. Θεοδωρόπουλος, Β  Ιωακειμίδης, Π  Κουλουμπής, Θ & Ντάλης, Σ  1999, Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Άμυνα, Αθήνα, ΕΛΙΑΜΕΠ – Ι .Σιδέρης, Αθήνα.
  22. Ντάλης, Σ  1999, Η κρίση στο Κόσοβο. Η Ελλάδα, η Διεθνής Κοινότητα και τα ΜΜΕ, Παπαζήσης, Αθήνα.
  23. Ντάλης, Σ  1999, Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Πενήντα χρόνια από τη Συνθήκη των Βρυξελλών (1948-1998), Αθήνα, ΥΠΕΞ.
  24. Λιούσης, Ν & Ντάλης, Σ  1999, Οι διεθνείς σχέσεις στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα.
  25. Κουλουμπής, Θ & Ντάλης, Σ  1997, Η ελληνική εξωτερική πολιτική στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Εθνοκεντρισμός ή Ευρωκεντρισμός, Παπαζήσης, Αθήνα.
  26. Ντάλης, Σ  1997, Από  το Μάαστριχτ στο Άμστερνταμ. Αποτίμηση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και Ανάλυση της νέας Συνθήκης της ΕΕ, Ι. Σιδέρης, Αθήνα.
  27. Βαληνάκης, Γ. & Ντάλης, Σ  1996, Το Ζήτημα των Σκοπίων. Απόπειρες για αναγνώριση και η ελληνική στάση. Επίσημα κείμενα 1990-1996, Ι. Σιδέρης, Αθήνα.
  28. Ντάλης, Σ 1994, Ευρωπαϊκή ενοποίηση και βαλκανική πολυδιάσπαση. Ο ρόλος της Ελλάδας, Ι. Σιδέρης, Αθήνα.
  29. Σακκάς, Γ & Κουτσούκης, Κ 2000, Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-49, Φιλίστωρ, Αθήνα.
  30. Σακκάς, Γ & Λυριτζής, Γ 2000, Ο Ρόλος και η Φυσιογνωμία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Αθήνα.
  31. Tsardanidis, C & Papanikos, G 2003, The Future of Europe. The Challenges of Enlargement and Globalization, Athens Institute for Education and Research, Athens.
  32. Tsardanidis, C & Karafotakis, E 2000, Greece and the South- Eastern European States. Economic dynamics, cooperation and prospects.  Athens: Ministry of Mass Media. Secretariat- General of Information/ Ιnstitute of International Economic Relations, 2000.
  33. Tsardanidis, C 1999, Τurkey and Central Asia: Alice in the Asialand?, Αθήνα:  Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Σειρά Τετράδια. Νο. 16.
  34. Τσαρδανίδης, Χ & Χουλιάρας, 1999, Α Prospects for Absorption of Returning Refugees in the West Bank and the Gaza Strip. Athens : Institute of International Economic Relations.
  35. Tsardanidis, C King, R & Lazarides, G 1999, Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. MacMillan Press, London.
  36. Τσαρδανίδης, Χ & Μαρούδας, Λ 1999, Που βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις της μετάβασης, Εξάντας/ Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα.
  37. Τσαρδανίδης, Χ 1996, Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδα- Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Προοπτικές συνεργασία, Ι.Σιδέρης/ Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα.
  38. Τσαρδανίδης, Χ & Μαρούδας, Λ 1995, Οι Ελληνοβουλγαρικές σχέσεις : Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Παπαζήσης, Αθήνα.
  39. Τσαρδανίδης, Χ & Γιαλλουρίδης, Χ 1993, Η Σοβιετική Ένωση : Από την μετεξέλιξη στην αποσύνθεση, Θεμέλιο, Αθήνα.
  40. Τσαρδανίδης, Χ 1992, Η “Ανανεωμένη” μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση/ Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών.
  41. Τσαρδανίδης, Χ 1992, Η Ελληνική Εξωτερική πολιτική προς το 2000. Η μελέτη αυτή είναι το δεύτερο μέρος του βιβλίου των Παναγιώτη Ήφαιστου – Χαράλαμπου Τσαρδανίδη: Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας και η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική προς το 2000. Αθήνα  : Ι. Σιδέρης, σσ. 215-389.
  42. Τσαρδανίδης, Χ  1991, Η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας-Κύπρου. Η πορεία προς την τελωνειακή ένωση : 1972-1987. Αποτελεί το πρώτο μέρος του βιβλίου των Π. Ήφαιστου – Χ. Τσαρδανίδη Oι σχέσεις της Κύπρου με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 1972-1990. Από την Συμφωνία Σύνδεσης στην αίτηση ένταξης. Αθήνα : Παπαζήσης. σσ. 19-256.
  43. Τσαρδανίδης, Χ  1990, Βιβλιογραφικός οδηγός για την Τουρκία 1923-1990. Αθήνα: ‘Ιδρυμα Μεσογειακών Μελετών. 1990.
  44. Τσαρδανίδης, Χ Κουφουδάκη, Β & Σωτηρέλη, Κ 1989, Η πολιτική των υπερδυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Περσικό Κόλπο. Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών. 1989
  45. Τσαρδανίδης, Χ  1988, The Politics of the EEC – Cyprus – Association Agreement : 1972 – 1982. Nicosia: Social Research Centre.
  46. Τσαρδανίδης, Χ & Κώνστα, Δ 1988 και 1989, Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική, Τόμος Α και Β, Α. Σάκκουλας, Αθήνα.

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1. Bourantonis, D & Magliveras, K 2002, ‘The Enlargement of the UN Security Council: Reflections from the Current Debate’, Politics, vol. 22, pp. 24-30.
  2. Bourantonis, D & Magliveras, K 2002, ‘Anglo-American Differences over the United Nations during the Cold War: The Uniting for Peace Resolution’, Contemporary British History, vol. 16, pp. 59-76.
  3. Georgalidou, M 2003, ‘Living with the “Other”: Examples from the Discourse of the Greeks and the Greek-Muslims of Rhodes in the Local Press’, International Journal of the Humanities, vol. 1, pp. 531-539.
  4. Καραντζόλα, Ε 1994, «Oι γλωσσικές απόψεις του Ιωάννη Συκουτρή». Στο Εν φωτεινόν μετέωρον, επιμ. Ε. Καραντζόλα, ειδικό τεύχος του περιοδικού Αντί, νο 560 (23/9): 86-91 + 96-100.
  5. Karantzola, E 1995, «Let’s talk about concession: the case of the Modern Greek particle as». Journal of Pragmatics 24: 55-75.
  6. Καραντζόλα, Ε 1998, «Γραμματική της κοινής των Ελλήνων γλώσσης: τα όρια της γραμματικής παράδοσης». Σύγχρονα Θέματα 66 (Ιαν.-Μάρτ.): 58-63.
  7. Ιντζίδης, Ε & Ε. Καραντζόλα 1999, [= 2000]. «Eννοιολογικές και αφηγηματικές οπτικές αναπαραστάσεις: διδακτικές δοκιμές». Γλωσσικός Yπολογιστής 1 : 119-124.
  8. Καραντζόλα, Ε 2000,  «Για τη γλωσσική εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών/-τριών». Kοινωνία Πολιτών 4:  45-47.
  9. Καραντζόλα, Ε 2000, [= 2001]. «Γραμματική, γλωσσικό μάθημα και προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα». Γλωσσικός Υπολογιστής 2: 15-31.
  10. Karantzola, E 2004-5, «Literacy practices in the workplace: evidence from the secondary sector in Greece». International Journal of Learning 11: 1831-1837.
  11. Κεφαλά, Β 2001-2002, ‘Μπορεί να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος;’, Κοσμογραφία, Τεύχος 1, σσ.  95 – 99.
  12. Κεφαλά, Β 1998, ‘Το Παλαιστινιακό πρόβλημα: οι προοπτικές ειρήνευσης’, Αγορά χωρίς σύνορα, Τόμος 4, Τεύχος 2, σσ. 139 – 150.
  13. Kousoulis, P 2002, ‘Spell III of the Metternich Stele: magic, medicine and religion as a unity’, Göttinger Miszellen, vol. 190, pp. 53-63.
  14. Kousoulis, P 2002, ‘Magic in Graeco-Roman Egypt: the semiotics of a gradual interpenetration of Egyptian and Greek ritual beliefs’, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 2, no. 2, pp. 13-22.
  15. Kousoulis, P 2001, ‘Heka, its theological aspects and importance to the fabric of the Egyptian cosmos’, Ancient Egypt 7, vol. 2, no. 1, pp. 23-38.
  16. Kousoulis, P 2001, ‘The role of the magician in the Egyptian society’, Ancient Egypt 8, vol. 2, no 2, pp. 18-25.
  17. Kousoulis, P 2001, ‘Overthrowing Apophis: Egyptian ritual in practice’, Ancient Egypt 9, vol. 2, no 3, pp. 28-35.
  18. Liritzis. I 1977, Determination of age by thermoluminescence as an archaeometric method. Anthropos 4, 1-2, 174-191.(in Greek)
  19. Liritzis, I 1979, Thermoluminescence dating of Sitagroi, Athens Annals of Archaeology, XII, 2, 208-214.
  20. Liritzis, I 1980, Th-230/U-234 dating of speleothems in Petralona, Anthropos, 7, 215-241.
  21. Liritzis, I & Poulianos, A 1980, A radiation Survey of Petralona Cave, Anthropos, 7, 252-259.
  22. Schwarcz H. P., Liritzis, I & Dixon A. 1980, Absolute dating of travertines from Petralona Cave, (Chalkidiki Peninsula, Greece), Anthropos, 7, 152-173.
  23. Liritzis, I 1980, Potential use of Thermoluminescence in dating speleothems, Anthropos, 7 242-251.
  24. Liritzis, I 1981, Dating by thermoluminescence: Application to Neolithic settlement of Dimini. Anthropologika, 2, 37-48.(in Greek)
  25. Liritzis, I (1981-2) Study of palaeoclimatological variations from correlations of U234/Th230 dates and analysis of spelaeothems. Bulletin of Hellenic Speleological Society, 18, 315-323.(in Greek).
  26. Liritzis, I 1982, Archaeometry: an emerging science, Athens Annals of Archaeology, ΧΙΙ, 85-92.(in Greek)
  27. Liritzis, I 1984, A critical dating revaluation of Petralona Hominid: A caution for patience. Athens Annals of Archaeology, XV, 2, 285-296.
  28. Liritzis, I 1982, 200-yrs cycling of the Earth’s archaeomagnetic field intensity and in related solar-terrestrial phenomena. Proceedings of the Academy of Athens, 57, 380-390.
  29. Liritzis, I & Dixon J. 1984, Cultural contacts between Neolithic settlements of Sesklo and Dimini, Thessaly, Anthropologika, 5, 51-62 (in Greek).
  30. Xanthakis, J & Liritzis, I 1986, The geomagnetic intensity for the period 7000 B.C. to 1900 A.D. Proceedings of the Academy of Athens, 61, 187-196 (in Greek).
  31. Liritzis, I 1989, Dating of Calcites: Some aspects of radiation survey in caves and dose-rates. Bull. Geol. Pays. Hell., 34/1, 123-136.
  32. Liritzis, I (1987/88) Signs of variation of Uranium and Thorium isotopes in Cave sediments. Bull. Geol. Pays. Hell., 33, 433-441.
  33. Liritzis, I & Sampson, A 1989, Gama Radiation Survey in Tharounia cave, Euboea. Annales of Archaeology and Anthropology, 3, 61-64.
  34. Theocaris. P Liritzis, I I Galloway. R.B 1995, Dating of two Hellenic pyramidals made of carved limestone by thermoluminescence. Proceedings of the Academy of Athens, vol. 70, 96-127.
  35. Liritzis, I & Maniatis.Y 1995, Dating Study of quaternary calcites and bones, Acta Anthropologica, 1, 65-84 (in Greek)
  36. Liritzis, I 1996, 8th International Meeting of Ancient Drama in Delphi AEROPOS, vol.5, 33-36 (in Greek).
  37. Liritzis, I 1997, The mystery of the Greek pyramidals. AELLO, vol.9, 32-34 (in Greek).
  38. Liritzis, I 2003, Anaxagorean nous and its analogies in Orphic cosmogony. Φιλοσοφια (Philosophia), Journal of the Academy of Athens, Vol. 33, 257-265.(in English).
  39. Liritzis, I & Raftopoulou.M 1998, Argolid: connection of prehistoric myths with geoenvironmental elements. Archaeology & Arts,vol.69, 60-66. (in Greek)
  40. Liritzis, I & Mckerrell, H., 1979, Some TL Dates and Neutron Activation Analysis of Greek Neolithic Pottery: Archaeophysika, 10, 489-501.
  41. Liritzis, I 1980, 100oC quartz peak: a new normalization factor. Ancient TL, 11, 6-7.
  42. Liritzis, I 1980, Some Th-230/U-234 Dates on detrital travertines from Petralona Cave, Greece; Revue d’ Archaeometrie, Sp. Issue, 111-120.
  43. Liritzis, I & Galloway, R.B., 1980, A new technique for calibrating a Nal (T I) scintillometer used to measure γ-dose rates in archaeological sites: Nuclear Instruments and Methods, 174, 593-597.
  44. Liritzis, I & Thomas, R., 1980, Palaeointensity and thermoluminescence measurements on Cretan kilns from 1300 to 2000BC; Nature, 283, 54-55.
  45. Liritzis, I 1980, 100o C quartz peak: a new normalisation factor; J. Ancient TL, 11, 6-7.
  46. Liritzis, I & Galloway, R.B. 1981, Correlation of variation in the γ-ray dose-rate in soil with meteorological factors; Archaeometry, 23, 1, 109-113.
  47. Liritzis, I 1983, U234/Th230 dating contribution to the resolution of Petralona controversy; Nature, 299, 5880, 280-281.
  48. Liritzis, I & Galloway, R.B., 1982, Thermoluminescence dating of Neolithic Sesklo and Dimini, Thessaly, Greece; P.A.C.T., 6, 450-459.
  49. Liritzis, I 1982, Non-linear TL response of quartz grains; some annealling experiments; P.A.C.T., I, 6, 209-213.
  50. Liritzis, I & Galloway. R.B., 1982, The Th230/U234 disequilibrium dating of cave travertines; Nuclear Instruments and Methods, 201, 507-510.
  51. Liritzis, I & Galloway, R.B. 1982, A new approach to the Beta-dosimetry of ceramics for thermoluminescence dating; Nuclear Instruments and Methods, 201, 503-506.
  52. Liritzis, I & Galloway, R.B. 1982, Grain size distribution in ceramics and the β-dose Rate for thermoluminescence dating; Nuclear Instruments and Methods, 196, 505-506.
  53. Liritzis, I & Galloway, R.B. 1982, A comparison of two techniques for the determination of the b-dose rate in ceramics for thermoluminescence dating; Nuclear instruments and Methods, 192, 555-558.
  54. Liritzis, I Misserlis, P. & Rigopoulos, R., 1983, Aerial photography of some Greek coastal regions and its archaeological implications; International Journal of Nautical Archaeological and Underwater Exploration, 12, 3.
  55. Liritzis, I 1985, Archaeomagnetism, Santorini volcanic eruption and destruction levels on Crete; Nature, 313, 74-76.
  56. Liritzis, I 1985, Determination of annual γ dose-rates in archaeological sites: effects on response and seasonal variation: Revue d’ Archaeometrie No. 9., 19-25.
  57. Liritzis, I 1984, Reappraisal of Minoan kilns by thermoluminescence and Neutron Activation / XRF analyses: Revue d’ Archaeometrie, 8, 7-20.
  58. Liritzis, I 1985, Maximum entropy and power spectrum analyses of geomagnetic data: emphasis on the 200-year period; J. Earth, Moon and Planets, 34, 235-249.
  59. Danali – Cotsakis, S. & Liritzis, I 1985, U-disequilibrium in Greek archaeological clays and pottery by gamma-spectrometry: effects on TL dating; P.AC.T., 15, 75-86.
  60. Liritzis, I 1985, An indication of universal linear variation of K2O with β-dose rates in ceramics; J. Ancient TL., 3, 11-16.
  61. Liritzis, I 1985, Variations in β-particle dose attenuation of some Hellenic ceramics; Nuclear Tracks and Detectors, 10, 667-672.
  62. Xanthakis, J., Liritzis, I & Petropoulos B., 1985, Evidence for periodicities in the frequency occurrence of the Aurora Borealis since 300 AD; J. Interdisc. Cycle Research, 1, 2, 85-91.
  63. Liritzis, I & Petropoulos, B., 1986, Dependence of the Aurorale Borealis occurrences on Solar-Terrestrial Phenomena; J. Earth, Moon and Planets, 34, 65-75.
  64. Liritzis, I 1986, The significance of gamma-self-dose and β ranges in ceramics revisited; Revue d’ Archaeometrie, 10, 95-102.
  65. Liritzis, I & Petropoulos, B., 1987, Latitude dependence of auroral frequency in relation to solar-terrestrial and interplanetary parameters. Earth, Moon and Planets, 39., 75-91.
  66. Danali-Cotsakis S.  & Liritzis, I 1987, Radiation dose assessment for Cs – 137 from fish in the Aegean Sea before and after the Chernobyl accident. J. Radional. Nucl. Chem. Lett., 126, 3, 257-266.
  67. Liritzis, I & Danali-Cotsakis, S., 1987, Beta Rose Rates derived from Gamma Spectroscopy and low Beta anticoincidence system of various environment materials of archaeological origin. Science of Total Environment, Amsterdam, 70, 41-54.
  68. Liritzis, I 1987, The Chernobyl fallout in Greece and its effects on the dating of archaeological materials, Nucl Instr Meth in Phys Res, Vol.260, Nos 2-3, 534–537
  69. Liritzis, I (1987/88) Signs of variation of Uranium and Thorium isotopes in Cave sediments. Bull. Geol. Pays. Hell., 33, 433-441.
  70. Liritzis, I 1988, Aurorae boreales and geomagnetic inclinations as aids to archaeomagnetic dating. Earth, Moon and Planets, 42, 151-162.
  71. Liritzis, I 1989, U-series dating of speleothems relevant to Cave Art. European journal of P.A.C.T. 17, II 2.4, 307-322.
  72. Aitken, M.J., Allsop, A.L., Bussell, G.D., Liritzis, I & Winter, M.B., 1989, Geomagnetic intensity measurements using bricks from Greek churches of first and second millenia AD. Archaeometry, 31, 1, 77-87.
  73. Liritzis, I & Maniatis Y. 1989, Experiments on ESR dating of Quaternary bones and calcites. J. Radional. Nucl. Chem., 129, 1, 13-21.
  74. Liritzis, I 1989, Dating of Calcites: Some aspects of radiation survey in caves and dose-rates. Bull. Geol. Pays. Hell., 34/1, 123-136.
  75. Tsokas G. & Liritzis, I 1990, Resistivity prospecting in the centre of Athens for the detection of buried antiquities. Prospezioni Archaeologishe. Quaderni 1 133-143.
  76. Liritzis, I 1989, Greek archaeomagnetic intensities; Some aspects of reliability and geophysical implications. Earth, Moon and Planets, 47, 1-13.
  77. Mavromichalaki H., Belehaki A. & Liritzis, I 1989, Power spectrum analysis of local geomagnetic disturbances and their relationship to cosmic-ray and auroral intensity. Earth, Moon and Planets, 45, 1-15.
  78. Xanthakis J. & Liritzis, I 1989, Spectral analysis of archaeomagnetic inclinations for the last 2000 years. Earth, Moon and Planets, 45-139-151.
  79. Liritzis, I & Galloway R.B. 1990, Bremsstrauhlung from a shielded beta irradiator. J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 146, 5, 333-345.
  80. Liritzis, I 1989, Dating of quaternary sediments by beta thermoluminescence: Investigations of a new method. Analles Soc. Geolog. Belgique, T. 112, 1, 197-20 6.
  81. Liritzis, I 1990, Evidence for periodicities in the Auroral occurrence frequency since 300 AD and their implications. Pure & Applied Geophysics, 132, 2, 201-211.
  82. Liritzis, I Orphanidis-Georgiadis L. & Efstratiou N. 1991, Neolithic Thessaly, and the Sporades: Remarks on Cultural contacts between Sesklo, Dimini and Aghios Petros based on trace element analysis and archaeological evidence. Oxford Journal of Archaeology, 10, 3, 307-313.
  83. Galloway R.B. & Liritzis, I 1991, Scattering correction in beta dosimetry by beta particle counting. Nuclear Tracks Radiat. Meas. 18, 1/2, 239-247.
  84. Liritzis, I & Kovacheva M. 1992, Evidence for sharp changes in the archaeomagnetic intensity variation during the last 2000 years. Physics of the Earth and Planetary Interiors 70, 85-89.
  85. Xanthakis J., Liritzis, I & Galloway R.B. 1992, Periodic variation in natural radioactivity of lake Bouchet sediments. Earth, Moon and Planets, 59, 191-200.
  86. Liritzis, I & Petropoulos B. 1992, A preliminary study of the relationship between large earthquakes and Precipitation for the region of Athens, Greece. Earth, Moon and Planets, 57, 13-21.
  87. Liritzis, I & Tsapanos T. 1993, Probable evidence for periodicities in global seismic energy release. Earth, Moon and Planets, 60, 93-108.
  88. Liritzis, I & Kokkoris M. 1992, Revised dose-rate data for thermoluminescence/ ESR dating. Nuclear Geophysics, vol. 6, No. 3, 423-443.
  89. Galloway R.B. & Liritzis, I 1992, Provenence of Aegean volcanic tephras by high resolution gamma spectrometry. Nuclear Geophysics (Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part. E) 281, Sept. Issue, 6, 3, 405-411.
  90. Tsapanos T. & Liritzis, I 1992, Time-lag of the seismic energy release between Chile, Mexico and Kamtchatka. Pure & Applied Geophysics, 139, 2, 293-308. Liritzis, I & Diagourtas D & Makropoulos, C 1995, A statistical reappraisal between Greek, Hellenic arc and World seismic activity. Earth, Moon, Planets, 69, 1, 69-86.
  91. Liritzis, I 1993, Cyclicity in terrestrial Upheavals during the Phanerozoic Eon. Q.J. Royal astr. Soc., 3, 4, 2, 251-259.
  92. Liritzis, I 1993, Rhythmicity in Earth’s geological history: Terrestrial or extraterrestrial cause? DIOTIMA21, 50-52.
  93. Liritzis, I & Lagios E. 1993, A global archaeomagnetic data bank. EOS, 74, 27, 303, 306.
  94. Liritzis, I. Galloway R.B., Kovacheva M. & Kalcheva B.B 1994, Influence of climate on the radioactivity of lake and sea sediments: first results. Geophysical J. Intern, 116, 683-687. 
  95. Liritzis, I 1994, A new dating method by thermoluminescence of carved megalithic stone building. Comptes Rendus (Academie des Sciences), Paris, t. 319, serie II, 603-610.
  96.  Liritzis, I 1994, Archaeometry: Dating the past. EKISTICS, t.368/364, 361-366.
  97. Liritzis, I Galloway R.B. & Theocaris P. 1994, Thermoluminescence dating of ceramics revisited: Optical stimulated luminesccence of quartz single aliquot with green light emitting diodes. J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters, 188 (3), 189-198.
  98. Liritzis, I Lagios E. & Kosmatos D., 1995, Detailed Radon isotopes measurements in Nissyros and Sousaki geothermal fields, Greece. C.R. Acad. Sci. Paris 321, 11a, 473-480.
  99. Liritzis, I Poulakos C. Lagios E. & Kosmatos D. 1994,. A correlation study between ozone and volcanic activity. Earth, Moon and Planets, 66, 217-230.
  100. Liritzis, I Xanthakis J., Petropoulos B., Banos C., and Sarris E. 1995, Detailed spectrum analysis of Jupiter’s great red spot relative intensities for the period 1963-1967. Planetary & Space Sci. 43, 9, 1067-1078.
  101. Xanthakis J., Liritzis, I Petropoulos B., Banos C., & Sarris E. 1994, Stochastic variability in the atmospheric activity of Jupiter. Earth, Moon, Planets, 66, 189-212.
  102. Liritzis, I 1995, Quasi-periodic variation in the solar neutrino flux revisited. Solar Physics, 161, 29-47.
  103. Theocaris P., Liritzis, I Lagios E., & Sampson A. 1997,. Geophysical prospection and archaeological test excavation and dating in two Hellenic pyramids. Surveys in Geophysics, 17, 593-618.
  104. Theocaris P.S., Liritzis, I & Galloway R.B. 1997,. Dating of two Hellenic pyramids by a novel application of thermoluminescence. J. Archaeological Science, 24, 5, 399-405.
  105. Liritzis, I 1995, Alternative determination of equivalent dose by green light emitting diodes Optically Stimulated Luminescence using the unstable luminescence. J. Radioanal. Nucl. Chem., 190, 1, 13-21.
  106. Xanthakis J., Liritzis, I & Tzanis E. 1995, Periodic variation of δ180 values form V28-239 Pacific ocean deep-sea core. Earth, Moon, Planets 66, 253-278.
  107. Liritzis, I Michael C. & Galloway R.B. A 1996, A significant Aegean volcanic eruption during the second millennium B.C. revealed by thermoluminescence dating. Geoarchaeology Internat., 11, 4, 361-371.
  108. Liritzis, I Guilbert P., Foti F., & Schvoerer M., 1996, Solar Bleaching of thermoluminescence of calcites. Nuclear Instr. Meth. B, 117, 260-268.
  109. Liritzis, I 1996, The evolution of humankind in cosmic space: Micro and Macrocosmical implications. DIOTIMA (review of philosophical research) 24, 59-63.
  110. Liritzis, I Petropoulos B., Banos C. and Sarris E. 1996,. Solar – Planetary cycles in Jupiter’s great red spot darkness. Earth, Moon, Planets (73, 167-179).
  111. Liritzis, I 1997, Four Glozel objects reanalysed by thermoluminescence. European journal PACT, No. 45, IV. 4, 267-280.
  112. Kokkoris M. & Liritzis, I 1997, Dose versus time for U-Disequilibrium and revised dose-rate data for TL/ESR dating. European journal of PACT, No. 45. IV. 5, 281 – 294. Liritzis, I Salter C. & Hatcher H. 1997, Chemical Composition of some Greco-Roman glass fragments from Patras, Greece. European journal of PACT, No 45, I2, 25-34.
  113. Liritzis, I 1997, Cluster analysis of thermoluminescence parameters of ancient Hellenic limestone monuments. Naturwissenschaften, 84, 463-465.
  114. Liritzis, I Guilbert P., Foti F., & Schvoerer M. 1997, The Temple of Apollo (Delphi) strengthens new thermoluminescence dating method. Geoarchaeology International, vol. 12, no. 5, 479-496.
  115. Liritzis, I & Gregori K. 1998, Astronomical forcing in cosmogenic Be-10 variation from east Antarctica coast. Journal of Coastal Research, 14 (3), 1065-1073.
  116. Liritzis, I & Bakopoulos Y. 1997, Functional behaviour of solar bleached thermoluminescence in calcites. Nuclear Instruments and Methods B, 132, 87-92.
  117. Liritzis, I Galloway R.B., & Hong D.G. 1997, Single aliquot dating of ceramics by green light stimulation of luminescence from quartz. Nuclear Instruments and Methods B, 132, 457-467.
  118. Liritzis, I 1998, Bronze Age Greek Pyramids and Orion’s belt. Griffith Observer, vol.63, n.10, 10-21.
  119. Sampson A., & Liritzis, I 1998, Arhaeological and archaometrical research at Yali, Nissyros, TUBA – AR, t.2, 101-115.
  120. Liritzis, I & Fairbridge R. 1998, Time Series analysis of high-resolution lake Saki varves: some astrochronological and climatic aspects. Terra Nova, 98/6, 76-81.
  121. Liritzis, I Preka-Papadema, P Petropoulos. B, Banos, C & Kostopoulos, T 1999, Spectrum analysis of Jupiter’s great red spot parameters: area, rotation, latitude and longitude (1963-67). Planetary and Space Science, 47, 469-492.
  122. Liritzis, I & Galloway R.B. 1999, Dating implications from solar bleaching of thermoluminescente of ancient marble. J Radioanal. Nucl. Chem. 241, 2, 361-368.(IF=1.46)
  123. Kovacheva. M Spatharas.V, & Liritzis, I 1999, New archaeointensity results from the Greek materials. Archaeometry, 42, 2, 415-429. (IF 1.64)
  124. Liritzis, I & Raftopoulou.M 1999, Argolid: connection of prehistoric legends with geoenvironmental and archaeological evidence. TUBA-AR, II, 87-99.(0.25)
  125. Savvaidis, A, Tsokas, G, Liritzis, I & Apostolou, M 1999, The location and mapping of ancient ruins on the castle of Lefkas (Greece) by resistivity and GPR methods. Archaeological Prospection, 6, 63-73.
  126. Liritzis, I Galloway. R.B., Lykousis V., Chronis G. & Anagnostou G. 1999, Towards a new chronostratigraphic method based on the marine sediment radioactivity variation. Journal of Coastal Research, 15, 4, 958-965.
  127. Liritzis, I 2000, Advances in thermo- and opto- luminescence dating of environmental materials (sedimentary deposits): part I: techniques, GLOBAL-NEST, vol.2, No 1, 3-27.
  128. Liritzis, I 2000, Advances in thermo- and opto- luminescence dating of environmental materials (sedimentary deposits):part II: applications. GLOBAL-NEST, vol.2, No 1, 29-49.
  129. Spatharas, V Kondopoulou, D Liritzis, I & Tsokas, G 2000, Archaeointensity results from two ceramic kilns from N.Greece. J. Balkan Geophys. Soc., vol.3, N0.4, 67-72.
  130. Liritzis, I 2001, The contribution of archaeometry to the development (cultural, economic) of the Mediterranean islands. Journal of Mediterranean Studies, vol.10, 225-230.
  131. Liritzis, I Galloway R.B., Katsonopoulou D., D. & Soters, 2001, In search of ancient Helike, Golf of Corinth, Greece Journal of Coastal Research, vol.17, No 1, 118-123.
  132. Liritzis, I 2001, Searching for precision of a new ‘luminescence clock’ in dating calcitic rocks. J. Radioanalytical & Nuclear Chemistry, vol.247, No 3, 727-730.
  133. Liritzis, I 2001, Archaeoastronomical orientation errors: the case of the two     Hellenic pyramidals. J. Radioanalytical & Nuclear Chemistry, vol.247, No 3, 723-725.
  134. Liritzis, I & Diakostamatiou, M 2002, Towards a new method of obsidian hydration dating with secondary ion mass spectrometry via a surface saturation layer approach. Medierranean Archaeology & Archaeometry, vol.2, N0 1, 3-20.
  135. Stevenson. C, Liritzis, I & Diakostamatiou.M 2002, Investigations towards the hydration dating of Αegean obsidian. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.2, No 1, 93-109.
  136. Liritzis, I & Vassiliou.H 2002, Astronomical orientations of ancient temples at Rhodes and Attica with a tentative interpretation. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.2, No 1, 69-79.
  137. Liritzis, I Galloway, R.B., Hong, D & Kyparissi-Apostolika, N 2002, OSL dating of three prehistoric ceramics from Theopetra cave, Greece: a case study. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, No 2, Vol.2, 35-43..
  138. Liritzis, I 2002, Revival of obsidian studies. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, No2, Vol.2, 79-82.
  139. Kitis.G, Liritzis, I & Vafiadou, A 2002, Deconvolution of optical stimulated luminescence decay curves. J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol, 254, No.1, 143-149.
  140. Liritzis, I & Vassiliou.H 2003, Archaeoastronomical orientation of seven significant ancient Hellenic temples. Archaeoastronomy International, vol.17, 94-100.
  141. Liritzis, I 2003, Anaxagorean nous and its analogies in Orphic Cosmogony. PHILOSOPHIA (annual of the Research Center of Greek Philosophy, Academy of Athens), 33, 257- 265.
  142. Mavromichalaki, H, Preka-Papadema, P, Liritzis, I Petropoulos.B, & Kurt.V. 2003, Short-Term variations of cosmic-ray intensity and flare related data in 1981-1983. New Astronomy, 8, 777-794.
  143. Liritzis, I & Fairbridge.R 2004, Remarks on astrochronology and time-series analysis of lake Saki varved sediments. J. Balkan Geophysical Soc., vol.6, No.3, 165-172.
  144. Liritzis, I Diakostamatiou, M, Stevenson, C.M, Novak, S.W & Abdelrehi, .I 2004, The dating of hydrated obsidian surfaces by SIMS-SS. J. Radioanal. Nucl. Chemistry, vol.261, no.1, 51-60.
  145. Brodkey, R & Liritzis, I 2004, The dating of obsidian: a possible application for transport phenomena (a tutorial). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.4, No.2, 67-82.
  146. Magliveras, K 2004, ‘Migrant Workers’ Rights in the Euro-Mediterranean Partnership: European Union and International Law Perspectives’, Hellenic Review of European Law, pp. 43-83.
  147. Magliveras, K 2004, ‘Protecting the Rights of Migrant Workers in the Euro-Mediterranean Partnership’, Mediterranean Politics, vol. 9, pp. 459-488.
  148. Magliveras, K 2004, ‘The Regulation of Workplace Sexual Harassment in Greece: Legislation and Case Law Analysis’, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 20, pp. 65-80.
  149. Magliveras, K & Naldi, G 2003, ‘The Pan-African Parliament of the African Union: An Overview’, South African Human Rights Law Journal, vol. 3, pp. 222-233.
  150. Magliveras, K 2003, ‘The Ability of Persons Prosecuted by the International Criminal Court for the Former Yugoslavia to Challenge the Validity of the Prosecution: The Milosevic Case’, Penal Chronicles, vol. 52, pp. 395-401 (in Greek).
  151. Magliveras, K & Bourantonis, D 2003, ‘Rescinding the Signature of an International Treaty as a Means for Opposing it: The Case of the United States and the Rome Statute Establishing the International Criminal Court’, Diplomacy and Statecraft, vol. 14, pp. 21-49.
  152. Magliveras, K 2002, “The Interplay Between the Transfer of Slobodan Milosevic to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Yugoslav Constitutional Law” [2002] 13 European Journal of International Law pp. 661-677.
  153. Magliveras, K & Naldi, G 2002, ‘The African Union – A New Dawn for Africa?’, International and Comparative Law Quarterly, vol. 51, pp. 415-425.
  154. Magliveras, K 2002, ‘Difficulties and Status of Efforts to Create an International Criminal Court in Cambodia’, Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, vol. 3, pp. 105-135.
  155. Magliveras, K 1999, ‘A Legal Analysis of Suspension and Expulsion Clauses in the Constitutive Instruments of African International Organisations’, Australian International Law Journal, pp. 158-174.
  156. Magliveras, K 1998, ‘The European Community’s Combat Against Money Laundering: Analysis and Evaluation’, Nova Southeastern University ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 5, pp. 91-120.
  157. Magliveras, K 1997, ‘Unjust Enrichment and Restitution Law in Community Law’, Irish Journal of European Law, vol. 6, pp.190-202.
  158. Naldi, G & Magliveras, K 1996, ‘The Proposed African Court of Human and Peoples’ Rights: Evaluation and Comparison’, African Journal of International and Comparative Law, vol. 8, pp. 944-969.
  159. Magliveras, K 1995, ‘The European Community as a Member Organisation of the Food and Agriculture Organization’, International Academy of Santa Barbara – International Issues, vol. 38, pp. 73-82.
  160. Magliveras, K 1995, ‘The Implementation of the 1991 EC Directive on Money Laundering in Germany, Italy and The Netherlands’, New York State Bar Association International Law Practicum, Autumn, pp. 89-100.
  161. Magliveras, K 1995, ‘Best Intentions but Empty Words: The European Ombudsman’, European Law Review, vol. 20, pp. 401-409.
  162. Magliveras, K 1992, ‘Defeating the Money Launderer: The International and European Framework’, Journal of Business Law, March, pp. 161-177.
  163. Magliveras, K 1991, ‘The Regulation of Money Laundering in the United Kingdom’, Journal of Business Law, November, pp. 525-535.
  164. Magliveras, K 1991, ‘Withdrawal from the League of Nations Revisited’, Dickinson Journal of International Law, vol. 10, pp. 25-71.
  165. Magliveras, K 1990. ‘Fishing in Troubled Waters: The Merchant Shipping Act and the EEC’, International and Comparative Law Quarterly, vol. 39, pp. 899-914.
  166. Magliveras, K 1990, ‘Force Majeure in Community Law’, European Law Review, vol. 15, pp. 460-471.
  167. Naldi, G & Magliveras, K 1999, ‘The African Economic Community: Emancipation for African States or Yet Another Glorious Failure?’, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, vol. 24, pp. 601-631.
  168. Naldi, G & Magliveras, K 1998, ‘Reinforcing the African System of Human Rights: The Protocol on the Establishment of a Regional Court of Human and Peoples’ Rights’, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 16, pp. 431-456.
  169. Ntalis, S 2003, ‘Evaluating Hellenic Presidensies’, Defensor Pacis, vol. 13.
  170. Ντάλης, Σ 1997, ‘Η εξομάλυνση μιας κρίσης’, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, vol. 9,
  171. Ντάλης, Σ 1996, ‘Μεσογειακός Νότος  και Ευρωπαϊκή Ένωση’, Επετηρίδα 1996. Η  Ελλάδα  και ο Κόσμος 1995-1996. Αθήνα, ΕΛΙΑΜΕΠ-Παρατηρητής.
  172. Ντάλης, Σ 1996, ‘Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αναζητώντας ένα  νέο  πρόσωπο  σ’ ένα   νέο κόσμο’, Σύγχρονα Θέματα, vol. 60-61, Ιούλιος-Δεκέμβριος.
  173. Σακκάς, Γ 2004, ‘Η Ελλάδα και οι Άραβες την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Εθνικές Επιδιώξεις και Διπλωματία’, Journal of Oriental and African Studies, vol.13, pp. 201-23.
  174. Σακκάς, Γ 2004, ‘Οι Άραβες στη νεότερη και σύγχρονη εποχή’, Ουτοπία, vol. 58, pp.147-160.
  175. Σακκάς, Γ 2000, ‘Διδασκαλία, προγράμματα και μορφές πρόσληψης της ιστορίας’, Τα Εκπαιδευτικά, vol. 57-58, pp. 77-88.
  176. Σακκάς, Γ 1999, ‘Η ιδεολογία του βρετανικού εργατισμού. Η πολιτική του Εργατικού Κόμματος έναντι της Ελλάδας, 1945-47’, Τα Εκπαιδευτικά, vol. 51-52, pp. 85-97.
  177. Sakkas, J 2004, ‘The Greek dictatorship, the USA and the Arabs, 1967-74’, Journal of Southern Europe and the Balkans, vol. 9, no. 3, pp. 245-57.
  178. Sakkas, J 2002, ‘The Experience of the Civil War (1946-49) in a Greek Village’, Thetis, vol. 9, pp. 187-95.
  179. Sakkas, J 1996, ‘The League for Democracy in Greece and the Greek civil war, 1946-49’, Thetis, vol. 3, pp. 243-54.
  180. Sakkas, J 1994, ‘Greece, the Cold War and the British Labour Movement’, Thetis, vol. 1 pp. 1-15.
  181. Στεφανάκης, Μ 2002, «Η τέχνη και οι καλλιτέχνες των Κρητικών νομισμάτων», Κρητική Εστία 9, 43-57.
  182. Stefanakis, M 2002, ‘The ‘Chania 1922’ hoard (IGCH 254 & CH VII 104): a reassessment’, Cretan Studies 7, 231-244.
  183. Stefanakis, M 2002, ‘An inexpensive ride? A contribution to death-coin rites in Hellenistic Crete’, Numismatica e Antichitá Classiche. Quaderni Ticinesi 31, 2002, 171-189.
  184. Stefanakis, M 2000, ‘Kydon the oikist or Zeus Kretagenes Kynotraphes? The problem of interpreting Cretan coin-types’, Eυλιμένη 1, 63-73.
  185. Τσαρδανίδης, Χ & Χουλιάρας, A 2004,  ‘Η άνοδος και η πτώση ενός γεωπολιτικού μύθου: Το ‘μουσουλμανικό τόξο’ στα Βαλκάνια και η ελληνική εξωτερική πολιτική’,, Γεωγραφίες, Νο.6, Χειμώνας 2003-2004., σελ. 9 -21.
  186. Tsardanidis, C 2003, ‘ESDP and Russia’,, Defensor Pacis, No.14, December  2003, pp. 43- 56.
  187. Tsardanidis, C 2001, ‘Aspectos economicos y politicos de la politica de Grecia hacia los Balcanes: ‘, Istor, (Mexico), No.6, 2001, pp. 70-89.
  188. Tsardanidis, C 2001, ‘Post-Cold War Turkish- Iranian Relations’,, Defensor Pacis, No.9, September 2001, pp.23-40.
  189. Tsardanidis, C 2000, ‘Un acteur- cle dans la region, la Gréce’, , Le Courrier des Pays de l’ Est, No. 1008, Septembre 2000, pp. 45- 62.
  190. Τσαρδανίδης, Χ & Karafotakis, E 2000, ‘Greece’s Economic Diplomacy towards the  Balkan Countries’,, Perceptions. Journal of International Affairs, Vol. 5, No. 3, September- November 2000, pp. 78-95.
  191. Tsardanidis, C 1998, ‘Reasons for the Development of Regionalism in the Age of Globalization’,, Adriatico, Vol.4/5, No.6/7. 1998, pp.  31-42.
  192. Τσαρδανίδης, Χ 1997, ‘Η πορεία των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προς την ΕΕ. Η διεύρυνση των πολλών ταχυτήτων;’,  Ευρωπαϊκή Έκφραση, Τεύχος 26, Ιούλιος 1997, σελ. 25- 26.
  193. Tsardanidis, C 1996, ‘The Southern EU Member States’ Policy towards the Mediterranean: Regional or Global Cooperation’,,  Journal of Area Studies. Σήμερα,  Journal of Contemporary European Studies, Vol.4, No.9, Autumn 1996, pp. 53-69.
  194. Τσαρδανίδης, Χ 1995, ‘Η Τουρκία και το Ιράν στην Κεντρική Ασία: Παράλληλοι ή ανταγωνιστικοί ρόλοι’,, Βήμα Διεθνών Σχέσεων, Τεύχος 1, Ιανουάριος 1995, σελ. 21-25.
  195. Τσαρδανίδης, Χ 1989, ‘Η τελωνειακή ένωση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  και το Κυπριακό πρόβλημα’,, Σύγχρονα Θέματα, Χρόνος 12. Τεύχος Μάϊος 1989, σελ. 67-77.
  196. Tsardanidis, C 1986, ‘The European Community and the Cyprus problem Since 1974’,, Journal of Political and Military Sociology, Vol. 16, No 2, Fall 1988, pp. 155-171.
  197. Τσαρδανίδης, Χ & Αλειφαντή, Σ 1986, ‘Ελληνική βαλκανική πολιτική 1974-1978’,. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική, Νο 12. 1986, σελ. 169-203.
  198. ‘The European Community and the Cyprus crisis of 1974’,, Revue Hellenique de Droit International, 1984, pp. 185-207.
  199. Tsardanidis, C 1984, ‘The EEC-Cyprus Association Agreement: Ten Years of a Troubled Relationship, 1973-1983’,, Journal of Common Market Studies, Vol. 27, No 4, June 1984, pp. 350-376.
  200. Τσαρδανίδης, Χ 1982, ‘Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία και το Κυπριακό Πρόβλημα’,, Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τόμος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1982, Τεύχος 3, σελ. 369-397.
  201. Zarras, N 2001, “La tradition de la présence de la Vierge dans les scènes du “Lithos” et du “Chairete” et son influence sur l’iconographie tardobyzantine”, Zograf 28, pp. 113-120.

  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

  1. Καραντζόλα, Ε 1999, Κείμενα για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή δημώδη γλώσσα στο συλλογικό έργο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, επιμ. Μ.Ζ. Κοπιδάκης. Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
  2. Karantzola, E & V. Intzidis. 2001, “Multimodality across the Curriculum”. Στο Languages of Learning: Changing Communication and Changing Literacy Teaching, επιμ. M. Kalantzis, σσ. 13-25. Μελβούρνη: Common Ground,
  3. Καραντζόλα, Ε 2001, «Γλώσσα και τυποποίηση». Στο Eγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. A.-Φ. Xριστίδης & Μ. Θεοδωροπούλου. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ (πρβλ. www.komvos.edu.gr).
  4. Καραντζόλα, Ε 2001, «Από τον Oυμανισμό στον Διαφωτισμό: η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και της γραμματικής της». Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, σσ. 946-952 και 995-996 / 2η έκδοση αναθεωρημένη 2014, σσ. 989-995 και 1041-1042.
  5. Καραντζόλα, Ε 2001, «Το απαραβίαστο της ιστορικής ορθογραφίας». Στο Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα, επιμ. Γ. Χάρης, σσ. 83-91. Αθήνα: Πατάκης.
  6. Καραντζόλα, Ε 2003, «Σχολείο – οικογένεια – κοινότητα: θέσεις και πολιτικές για τον γραμματισμό». Στο Ερευνητικές οπτικές, εκπαιδευτικές προοπτικές, επιμ. Τζ. Βαρνάβα-Σκούρα, σσ. 165-177. Αθήνα: ΤΕΑΠΗ.
  7. Καραντζόλα, Ε 2004, «Από τα “γράμματα” στον (κριτικό) γραμματισμό». Στο www.komvos.edu/forumbb/karantzola
  8. Kefala, V 2001, Turkey’s Middle East Policy during the Cold War. In Christodoulos K. Yallourides – Panayotis J.Tsakonas (eds) Greece and Turkey After the End of the Cold War, Caratzas Editions, New York, pp. 121 – 143.
  9. Κεφαλά, Β 2003, «Η ελληνική εξωτερική πολιτική στην Μέση Ανατολή: 1990 – 2002». Στο Τσάκωνας Παν. (επιμ.) Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική. Μία συνολική προσέγγιση. Β΄τόμος,  Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα, σσ 655 -692.
  10. Κεφαλά, Β 2001, «Η τουρκική πολιτική στην Μέση Ανατολή κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο». Στο Γιαλλουρίδης Χριστ. – Τσάκωνας Παν. (επιμ.) 1999, Ελλάδα και Τουρκία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα, σσ 235 – 258. Συμπληρωμένη έκδοση του βιβλίου αυτού, κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αγγλική γλώσσα, με τίτλο: Christodoulos K. Yallourides – Panayotis J.Tsakonas (eds) 2001, Greece and Turkey After the End of the Cold War, Caratzas Editions, New York,.pp. 121 – 143.
  11. Κεφαλά, Β  «Η Σοβιετική Ένωση και η Μέση Ανατολή»., Στο: Γιαλλουρίδης Χριστ. –Τσαρδανίδης Χαρ. (επιμ.) 1993, Η Σοβιετική Ένωση: από την μετεξέλιξη στην αποσύνθεση. Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, σσ 182 -206.
  12. Κεφαλά, Β «Η Νέα Διεθνής Τάξη και οι περιφερειακές συγκρούσεις: η περίπτωση της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής»., Στο: Γιαλλουρίδης Χριστ. – Τσάκωνας Παν. (επιμ.) 1993, Η Νέα Διεθνής Τάξη, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Κυπριακό πρόβλημα. Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα, σσ 97 – 134.
  13. Xanthakis J. & Liritzis, I 1990, Spectrum of geomagnetic intensity inferred from Hellenic ceramics via archaeomagnetic measurements during the last 2000 years. Στον τιμητικό τόμο του Α. Κανελλόπουλου. Τόμος Β΄, 1273-1294, Πειραιάς.
  14. Liritzis, I & Kosmatos D. 1995, Solar – climate cycles in a tree-ring record from Parthenon. J. Coastal Res., No. 17, ch. 11, 73-78.
  15. Liritzis, I & Galloway R.B. 1995, Solar-climatic effects on lake/marine sediment radioactivity variations. J. Coastal Res., No. 17, ch. 10, 63-71.
  16. Liritzis, I Xanthakis J. & Poulakos C. 1995, Solar-climatic cycles in the 4190-year Lake Saki mud layer thickness record. J. Coastal Research., No. 17, ch. 12, 79-86.
  17. Hong D., Liritzis, I & Galloway R.B. 1997, Single aliquot optical stimulated luminescence dating of ceramic kiln from the cave of Calavrita lakes. In Sampson, A (ed.), The lakes cave at Kastria, Kalavrita, Society of Peloponesean Studies, No  7, 532-533.
  18. Liritzis, I 1997, Elementary particles expansion: Geometrical rules, chaotic representation or Platonic ideas? Special Issue, A Festschrift in honour of Prof. Wiedeker (Physicist, Geophysicist, Geographer, Philosopher, Germany). “Physics and Geophysics with Special historical case studies“. Editor Dr W. Schroeder, Bremen-Roennebeck, Germany, 44-54.
  19. Liritzis, I 1996, Early Greek astronomy (aesthetics of the universe & some thoughts), Special Issue about Ancient Greece, National Technical University of Athens (Metsovion Polytechnic School, Athens), 22, 89-94.
  20. Liritzis, I Drakonaki.S, Vafiadou.A, Sampson.A & Boutsika.T 2002, Destructive and non-destructive analysis of ceramics, artifacts and sediments of Neolithic Ftelia (Mykonos) by portable EDXRF spectrometer: First results. In A.Sampson (editor) The Neolithic Settlement at Ftelia, Mykonos, Univ. of the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Rhodes, 251-272
  21. Liritzis, I Vafiadou, A Murray, A.S & Sampson.A 2002, Optical Stimulated Luminescence dating of rock and soil of Neolithic Ftelia, Mykonos. In A.Sampson (editor) The Neolithic Settlement at Ftelia, Mykonos, Univ. of the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Rhodes, 273-278.
  22. Liritzis, I 2002, The archaeological Sciences Institute of the Aegean at Alexandria (ASIAA). Research and perspectives for the future. A preliminary report. In Ancient Egypt and Antique Europe, Two parts of the Mediterranean World. Papers from a session held at the European Association of Archaeologists Seventh Annual Meeting in Esslingen 2001, B.A.R, S1052.
  23. Liritzis, I 2004, Radioisotope analysis of tephra from Kos and southern Aegean. Special Volume by the Archaeological Institute of Aegean Studies, Χάρις Χαίρε, Vol. A’, 39-46.
  24. Magliveras, K 2004, ‘The Birth of the Principle of Sustainable Development and International Law’ in G Tsaltas (ed.), Sustainability and Environment – The European and National Prospective, I. Sideris Publications, Athens, pp. 255-265. (in Greek)
  25. Magliveras, K 2004, ‘The Interparliamentary Union and the Participation of Greek Parliamentarians’ in Greek Society of International Law and International Relations (ed.), Parliamentary Diplomacy and the Greek Parliament, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens, pp. 289-332. (in Greek)
  26. Magliveras, K 2000, Banks, Money Laundering and the European Community” in J Norton (ed.), Banks, Fraud and Crime, Second Edition, Lloyd’s of London Press, London, pp. 173-200.
  27. Magliveras, K 1996, ‘The Greek Law on Execution of Orders and Judgments’, in P Kaye (ed.), Methods of Execution of Interim Orders and Judgments in U.K. and Europe, John Wiley & Sons, Chichester, pp. 133-146.
  28. Magliveras, K 1996, ‘The Efforts of the European Community to Supervise the Community’s Financial Services Sector’, in A Caiger & D Floudas (ed.), 1996 Onwards: Lowering the Barriers Further, John Wiley & Sons, Chichester, pp. 81-104.
  29. Magliveras, K 1996, ‘The Greek Law of Succession’, in D Hayton (ed.), European Succession Laws, John Wiley & Sons, Chichester, 1996, 25 pages. Second updated and revised edition in D Hayton (ed.), European Succession Laws, Jordans, Bristol, 1998, pages 207-236. Third updated and revised edition in D Hayton (ed.), European Succession Laws, Jordans, Bristol, 2002, pages 271-303.
  30. Magliveras, K 1995, ‘The Greek Patent, Trademark and Copyright Law’, in L Nelson (ed.), Digest of Intellectual Property Laws of the World, Oceana Publications, New York.
  31. Magliveras, K 1994, ‘Money Laundering in the European Communities” in J Norton (ed.), Banks, Fraud and Crime, Lloyd’s of London Press, London, pp. 171-188.
  32. Magliveras, K 1993, ‘Fact-Finding: A Greek Perspective’, in D Carey-Miller (ed.), The Option of Litigating in Europe, United Kingdom Comparative Law Series, Volume 14, United Kingdom National Committee of Comparative Law, London, pp. 87-107.
  33. Mina, M 2003, ‘Gender in transition: evidence and implication from the Neolithic and Early Bronze Age Aegean’, in JB Wilkins & E Herring (ed.), Inhabiting Symbols: Symbol and Image in the Ancient Mediterranean vol. V (Accordia Specialist Studies on the Mediterranean), Accordia Research Institute, University of London, London, σσ. 85-100.
  34. Ντάλης, Σ  2004, ‘Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και  η Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Η ελληνική συμμετοχή και συμβολή’,   στο  συλλογικό έργο,  στο  Στέλιος Περράκης- Αντώνης Μπρεδήμας- Χάρης Καραμπαρμπούνης (επιμ.),  Κοινοβουλευτική Διπλωματία και η Βουλή των Ελλήνων, Ελληνική Εταιρία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, Α.Σάκκουλας, σσ. 125-178.
  35.  Ντάλης, Σ  2004, ‘Eισαγωγή: Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα’, στο Pascal Boniface. Οι πόλεμοι του αύριο, Aθήνα, Παπαζήσης, σσ.15-45.
  36.  Ntalis, S 2004, ‘Greek foreign policy since 1974: From dissent to consensus’, DIMITRAKOPOULOS D. PASSAS A. (Ed.), Greece in the European Union, London, Routledge, σσ. 77-85.
  37.  Ντάλης, Σ  2004, ‘Εισαγωγή’ στο Ντάλης, Σ – Τσάκωνας Π. (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας σε σταυροδρόμι, Αθήνα, Ι.Σιδέρης, σσ. 13-30.
  38.  Ντάλης, Σ 2003, ‘Επίμετρο: Αναζητώντας την ειρήνη’, στο Charles Enderlin.  Μεσανατολικό 1995-2002, Aθήνα, Scripta, σσ. 393-420.
  39.  Ντάλης, Σ  2003, ‘Εισαγωγή: Πασκάλ Λαμύ, ο ευρωακτιβιστής της παγκοσμιοποίησης’,  στο Pascal Lamy.,  Η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή, Αθήνα, Scripta, σσ.17-32.
  40.  Ντάλης, Σ  2003, ‘Εισαγωγή: 1991-2003:Από τον Πρώτο στο Δεύτερο Πόλεμο του Ιράκ’,   στο συλλογικό  έργο, Ο Πόλεμος στο Ιράκ και η Διεθνής Κοινότητα, Έκδοση Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα, σσ.25-42.
  41. Nτάλης, Σ 2001, ‘Αναζητώντας την πολιτική ένωση της Ευρώπης’, στο Ντάλης, Σ (επιμ.), Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια. Η Ευρώπη και η Ελλάδα στη νέα εποχή, Κριτική, Αθήνα., σσ. 489-525.
  42.  Ντάλης, Σ  1999, ‘Αναζητώντας ένα σύμφωνο σταθερότητας’, στο Συλλογικό, Η Κρίση στο Κόσοβο, Παπαζήσης, Αθήνα., σσ.115-119
  43. Ντάλης, Σ  1999, ‘Αναζητώντας μια Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας’ στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Στο συλλογικό, Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Πενήντα χρόνια από τη Συνθήκη των Βρυξελλών (1948-1998), Αθήνα, ΥΠΕΞ, σσ. 567- 575.
  44.  Ντάλης, Σ  1999, ‘Η Ευρώπη και το φονταμενταλιστικό ισλάμ’, στο Λιούσης Ν. -Ντάλης Σ. (επιμ.), Οι διεθνείς σχέσεις  στη μεταψυχροπολεμική εποχή, Παπαζήσης, Αθήνα., σσ. 229-240.
  45. Sakkas, J 2000, ‘Political Science’, in S Constantinides (ed.), Greece in Modern Times: An Annotated Bibliography of Works Published in English from 1900 to 1995, Scarecrow Press, Maryland, pp. 475-503.
  46. Sakkas, J 2000, ‘Τhe Civil War in Εvrytania’, in Μ Mazower (ed.), After the War was Over: Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece1943-1960, Princeton University Press, Princeton, pp. 184-209.
  47. Στεφανάκης, Μ 2000, «Η νομισματοκοπία των Πτολεμαίων και η Ελληνιστική Κρήτη (κατάλογος νομισμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου)», στο Α. Καρέτσου (επιμ.), Κρήτη και Αίγυπτος. Πολιτισμικοί Δεσμοί Τριών Χιλιετιών: Κατάλογος, Ηράκλειο, 382-392.
  48. Stefanakis, M 2000, ‘Ptolemaic coinage and Hellenistic Crete’, στο Α. Καρέτσου (επιμ.), Κρήτη και Αίγυπτος. Πολιτισμικοί Δεσμοί Τριών Χιλιετιών, Ηράκλειο, 195-207.
  49. Stefanakis, M 1999, ‘The introduction of monetary economy and the beginning of local minting in Crete’, A. Chaniotis (ed.) From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights on the Economy of Ancient Crete, Stuttgart, 247-268.
  50. Stefanakis, M 1998, ‘Bibliography of Martin Jessop Price’, in Hurter, S., Ashton, R. (eds), Studies in Greek Numismatics in Μemory of Martin Jessop Price, London, 395-400.
  51. Στεφανάκης, Μ 1996, «Πολίχνη»/’Polichne’, στο Α. Τζαμαλής (επιμ.), Μνήμη Martin Jessop Price, Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Νομισματικής Εταιρείας 5, Aθήνα, 145-156.
  52. Τσαρδανίδης, Χ 2000, ‘Οι πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις της αίτησης ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ’,   στο  Ανδρέας Μοσχονάς                         (επιμέλεια),  Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίκαιροι προβληματισμοί, Αθήνα: Εξάντας/ Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/ Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet- Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2000, σελ. 211-248.
  53. Τσαρδανίδης, Χ 2000, ‘Οι περιφερειακές συνεργασίες στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη’, στο Θάνος  Ντόκος και Φίλιππος  Πιέρρος (επιμ.),  Τα Βαλκάνια. Μετά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου,  Αθήνα: Ι.Σιδέρης/ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2000, σελ.  287-312.
  54. Tsardanidis, C & Guerra, S 1999, ‘The EU Mediterranean States, the Migration Issue and the ‘ Threat’ from the South’, στο Russell King – Gabriella Lazarides  and Charalambos Tsardanidis (eds), Eldorado or Fortress? Migration in Southern Europe. London: MacMillan Press. 1999, pp.  321- 344.
  55. Τσαρδανίδης, Χ 1999, ‘Διλήμματα και προτεραιότητες της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής’,  στο Λεωνίδας  Μαρούδας και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Που βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις της μετάβασης, Αθήνα: Εξάντας/ Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 1999, σελ. 95- 122.
  56. Tsardanidis, C & Nikolaou, Y 1999, ‘Cypus Foreign and Security Policy: Options and Challenges’, στο  Stelios  Stavridis- and Theodore Couloumbis and Thanos  Veremis and  Neville Waites (eds),  The Foreign Policies of the European Union’s Mediterranean Sates and Applicant Countries in the 1990’s. London: MacMillan Press. 1999. pp.171-194.
  57.  Τσαρδανίδης, Χ 1998, ‘Η εξωτερική πολιτική 1990-1997’, στο Μιχάλξς  Σπουρδαλάκης (επιμ.), ΠΑΣΟΚ- Κόμμα- Κράτος- Κοινωνία, Αθήνα:  Εκδόσεις  Πατάκη, 1998, σελ. 295-318.
  58. Τσαρδανίδης, Χ 1998, ‘Εξωτερική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική:  Τα κίνητρα των δωρητών’,  στο Αστέρης  Χουλιάρας (επιμ.),  Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια προς τον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εξάντας/ Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. 1998, σελ. 25-42
  59. Τσαρδανίδης, Χ 1996, ‘Βαλκάνια- ‘Μακεδονικό΄,  Προβλήματα και διλήμματα’  στο Σπήλιος  Παπασπηλιόπουλος (επιμ.), ΠΑΣΟΚ. Κατάκτηση και άσκηση της εξουσίας. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.1996, σελ. 327-330,
  60. Τσαρδανίδης, Χ & Διαμαντή, T 1996,  ‘Το πολιτικό σύστημα της ΠΓΔΜ- Προβλήματα και προοπτικές’,  στο Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας- Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αθήνα: Ι. Σιδέρης.1996, σελ. 23-56.
  61. Τσαρδανίδης, Χ 1995, ‘Common and Conflicting Interests of Mediterranean EU Member States and Third Mediterranean Countries’,  στο  Ephraim Ahiram and Alfred Tovias (eds), Whither EU- Israeli Relations ? Common and Divergent Interests.  Frankfurt am Main: Peter Lang.1995, pp. 29-44.
  62. Τσαρδανίδης, Χ 1995, ‘Η Ευρωπαϊκή πολιτική της Βουλγαρίας’, στο Λεωνίδας Μαρούδας και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις : Σύγχρονες οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, Αθήνα:  Παπαζήσης, 1995, σελ. 33-52.
  63.  Τσαρδανίδης, Χ 1995, ‘Η Τουρκία και το Κυπριακό πρόβλημα’, στο Θάνος  Βερέμης (επιμ.) Η Τουρκία σήμερα, Αθήνα : Παπαζήσης, 1995, σελ. 517-534.
  64. Tsardanidis, C 1994, ‘Εuropean Community Μembers and Τhird World States in the Mediterranean’, στο Walte Goldstein (ed.), Security in Europe. The Role  of  NATO After the Cold War, London: Brassey’s 1994, pp. 79- 89.
  65. Τσαρδανίδης, Χ 1993, ‘Οι ελληνοσοβιετικές σχέσεις. Η σύγχρονη διάσταση 1974-1991’, στο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Η Σοβιετική Ένωση: Από την μετεξέλιξη στην αποσύνθεση, Αθήνα : Θεμέλιο, 1993. σελ. 333-381.
  66. Τσαρδανίδης, Χ 1993, ‘Η νέα σκέψη στη σοβιετική εξωτερική πολιτική : 1985-1991’, στο Χριστόδουλος  Γιαλλουρίδης και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.),  Η Σοβιετική Ένωση: Από την μετεξέλιξη στην αποσύνθεση, Αθήνα : Θεμέλιο, 1993. σελ. 129-162.
  67. Τσαρδανίδης, Χ 1993, ‘Η Σοβιετική Ένωση και το Κυπριακό πρόβλημα:1960-1991’, στο Χρστλοδουλος  Γιαλλουρίδης και Παναγιώτης Τσάκωνας (επιμ.), Η νέα διεθνής τάξη, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Κυπριακό Πρόβλημα, Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 1993, σελ. 265-286.
  68. Tsardanidis, C & Stefanou, C 1991, ‘The E.C. factor in the Creece-Turkey-Cyprus triangle’, στο Dimitris Constas (ed.), The Greek-Turkish Conflict in the 1990’s, London: MacMillan Press, 1991, pp. 207-230.
  69. Τσαρδανίδης, Χ & Αλειφαντής, Σ 1988, ‘Η Ελλάδα και οι βαλκανικές χώρες 1974-1987’, στο Δημήτρης  Κώνστας και  Χαράλαμπος  Τσαρδανίδης (επιμ.), Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική. Τόμος Α, Αθήνα: Αντώνης Ν. Σάκκουλας, 1988,  σελ. 269-323.
  70. Τσαρδανίδης, Χ 1988, ‘Το ζήτημα της προσαρμοστικότητας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής’, στο Δημήτρης  Κώνστας και Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμ.), Σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική, Τόμος Α’, Αθήνα: Αντώνης Ν. Σάκκουλας, 1988. σελ. 103-142.
  71. Τσαρδανίδης, Χ 1988, ‘Η πολιτική της Σοβιετικής ‘Ενωσης στα Βαλκάνια’, στο Χριστόδουλος  Γιαλλουρίδη και Στέλιος  Αλειφαντής (επιμ.), Τα Βαλκάνια  στο σταυροδρόμι των εξελίξεων, Αθήνα : Ροές, 1988. σελ. 270-301.
  72. Τσαρδανίδης, Χ 1987, ‘Το Κυπριακό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία’, στο Πάνος   Καζάκος  και Κωνσταντίνος  Στεφάνου (επιμ.), Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Η πρώτη πενταετία, Αθήνα: Αντώνης Ν. Σάκκουλας, 1987. σελ. 367-381.
  73. Ζάρρας, Ν 2003, “Κάτω Κάστρο. Η πρώτη φάση των ανασκαφών στο Βενετικό φρούριο της Χώρας Άνδρου”, Ανδριακά Χρονικά 34, αρ. λημμ. 65-69, 70, 113-115, 116-121, σ. 139-141, 159-164.

  ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩ

   1. Γεωργαλίδου, Μ 1996, ‘Πραγματολογικές παράμετροι στην κατάκτηση της μητρικής γλώσσας- Παράδειγμα: Διατύπωση αιτημάτων’, στο Τσοπάνογλου, Α & Τρύφωνα-Αντωνοπούλου Ν (επιμ.), Η κοινωνιογλωσσολογική διάσταση στη διδασκαλία και εκμάθηση σύγχρονων γλωσσών, Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τόμος Νο 7, Ελλάδα.
   2. Γεωργαλίδου, Μ 2001, ‘Η λειτουργία της εντολής στο λόγο των παιδιών ανάμεσα στα 4.5 και 5.5 χρόνια στο περιβάλλον του νηπιαγωγείου”. Στο Ψάλτου-Joycey, Α & Βαλιούλη, Μ (επιμ.), Η Συμβολή της Διδασκαλίας και Εκμάθησης Γλωσσών στην Προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης,  Πρακτικά 12ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τόμος Νο 8, Ελλάδα.
   3. Γεωργαλίδου, Μ 2004, ‘Η προφορικότητα στο γραπτό κείμενο: Οι γλωσσικές επιλογές στα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων για την τοπική αυτοδιοίκηση’, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Πρακτικά της 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ..
   4. Γεωργαλίδου, Μ 2004, ‘Η αφήγηση: Η συνομιλιακή διαπραγμάτευση ζητημάτων ταυτότητας στο πλαίσιο της δίγλωσσης γλωσσικής κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου’, Πρακτικά 6th International Conference on Greek Linguistics.
   5. Kousoulis, P 2003, ‘The function of Heka as a mobilized force in a theological environment: the apotropaic ritual of overthrowing Apophis’, in Z. Hawass & A.M. Jones (eds.), Egyptology at the Dawn of the Twenty-First Century: Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, vol. 2, American University in Cairo Press, Cairo, pp. 362-71.
   6. Liritzis, I 1981, Two dating approaches by thermoluminescence for the location of ancient Helike Proceedings of 1st Scientific Conference for Ancient Helike, Hellenic Travelling  Club of Aigion, Athens, 203-207. (in Greek).
   7. Liritzis, I 1983, Combined methods of thermoluminescence and U-series: A new dating approach in dating contaminated cave stalagmites. Proceedings of 3rd Hellenic Physicists Conference, σ. 225.(in Greek).
   8. Liritzis, I 1983, New technique of dating ancient metals: the Ra-226 method Proceedings of 3rd Hellenic Physicists Conference, 225-226. (in Greek).
   9. Liritzis, I Petropoulos.B & Zachariadis.Th 1983, Variation of aurorae frequency of occurrence as a function of solar indeces and geomagnetic intensity Proceedings of 3rd Hellenic Physicists Conference, 226-227. (in Greek)
   10. Petropoulos, B. & Liritzis, I 1984, Ozone concentration and Aurora frequency in relation to solar-terrestrial indices; Proc. Quadrennial Symp. on Ozone, Chalkidiki (Greece), eds. Zerefos C.S. and Chazi A., D., Reidel & Co., Dordrecht, 691 – 696. (refereed)
   11. Liritzis, I & ΜcGeehan Β. 1986, Dating of slags by thermoluminescence and their role to archaeology. Proceedings of Seminar. “The slags of ancient Greek metallurgy “, IGME, 69-80. (in Greek).
   12. Xanthakis J. & Liritzis, I 1990, Hellenic archaeomagnetic intensity master curve: Tentative results from spectral analysis. Proceedings of 1st Hellenic Geophys. Congress, Athens, 166-179. (refereed)
   13. Galloway R.B., Liritzis, I Sampson A. & Marketou T. 1990, Radioisotope analysis of Aegean tephras: Contribution to the dating of Santorini Volcano. Thera and the Aegean World III (Doumas C ed.), 43-54.(refereed)
   14. Liritzis, I & Petropoulos B. 1994, The relationship between precipitation and shallow earthquakes (M≥5 1/2) revisited. Europ. Seism. Comm. XXIV., General Assembly, Sept. 1994,, Athens, vol. 1, 1973-1979.  (refereed)
   15. Liritzis, I 1992, Dating by thermoluminescence and Laser: New light to….light. Proceedings Α΄ Symposium of Archaeometry. Publ. By Greek Archaeometry Association, 125-133, (in Greek). (refereed)
   16. Kosmatos.D, Lagios. B, Giannopoulos.G & Liritzis, I 1993, Emergence and behaviour of radon isotopes in Greek geothermal fields. Proceedings of PanHellenic Conference in Geology, Bull. Hell. Geological Assoc., XXVIII/2, 605-622. (in Greek).(refereed)
   17. Liritzis, I 1993, Beta thermoluminescence: New dating method for quaternary chronology. Proceedings of 2nd PanHellenic Conference in Geophysics (Applied Geophysics/ Physics of Earth’s interior), 288-299.(in Greek) (refereed).
   18. Liritzis, I Petropoulos. B, Machera. H & Antonopoulou. E 1993, Variation in the auroral borealis frequency occurrence in relation to solar and geomagnetic activity during 1976-1986. Proceedings of 1st PanHellenic Astronomy Conference (National Astronomy Committee), 63-67.(in Greek). (refereed)
   19. Liritzis, I 1995, Some effects of tectonic activity on the archaeometric dating of ancient monuments. Intern. Seminar, “Historical and monumental structures in seismic regions“, 14-15 Oct., 1993, Santorini, Greece. Abstract Book, European Journal PACT
   20. Liritzis, I & Galloway, R.B 1995, Solar- Climatic effects on Lake/ Marine sediment radioactivity variations. In Holocene Cycles. Climate, Sea Leavels, and Sedimentation, Journal of Coastal Research,  Chapter 10, No.17, 63-71.
   21. Liritzis, I Galloway R.B., Lykousis, V, Chronis, G & Anagnostou, G 1997, New chronostratigraphic method based on the radioactivity variation of sea sediments: results from the Aegean and Ionian sea. 5th Hellenic Conference on Oceanography, 431-434. (in Greek) (refereed)
   22. Liritzis, I 1996, Recent data on the novel dating method (optical luminescence) of megalithic monuments. Proceedings 3rd Hellenic Conference of Archaeometry, In Bassiakos, Y, Aloupi, H, Facorellis, G, eds) Archaeometric Studies for the Greek Prehistory, Society of Messenian Studies, Athens, 69-80.(in Greek) (refereed)
   23. Liritzis, I & Galloway R.B. 1997, Dating of thin ceramic sherds from boreholes in the region of ancient Helice by optical luminescence. Proceedings of the 2nd  International Conference for Ancient Helice, HELIKE II, Ancient Helice & Aigialeia, (Katsonopoulou, D, Soter, S and Skilardi, D, eds.), Publication by the Society of Friends of Ancient Helice, Aigion, 183-188.(in Greek) (refereed)
   24. Liritzis, I 1997, Luminescence and Cyclopean walls: Effects on dating and provenance. 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, Rhodes, 6-11 May 1997, Proceedings, vol. 2, 143-152.
   25. Liritzis, I 1998, Modern Science and ancient Greek civilization. Proceedings on “Education, Philosophy, Culture of recent Greece: Self knowledge and future”, Published by Association of Scientific Thought, 145-148. (in Greek)
   26. Liritzis, I 1998, Archaeometry as a means of verifying the prehistoric Aegean civilization. Specialized Meeting on the Aegean, Athens 23/6/98, Organized by:  Hellenic Sailing Club of Open Sea – University of the Aegean – Greek National Tourist Organization.(GNTO), Proceedings by GNTO,. 63-72. (in Greek & English)
   27. Liritzis, I 2000, The future role of archaeoastronomy of Greece in 2000+, Proceedings of the Panhellenic Conference on: Astronomy 2000+ Greek prospects for the 21st century, Penteli Astronomical Station 12 & 13 Nov. 1998, (J.Ventura, R.Korakitis, E.Kontizas, eds.), Greek National Committee for Astronomy, 101-105.(refereed) 
   28. Liritzis, Ι 2001, Optical luminescence: Review of the new dating method of ceramics in the service of archaeology. In Studies on Greek prehistory & Antiquity. (Bassiakos, Y et al., eds), Hellenic Archaeometry Association, 37-46.(in Greek)(refereed)
   29. Liritzis, I & Galloway R.B. 2000, Solar bleaching of thermoluminescence of ancient marble and limestone: dating and provenance implications. Proceedings of the International Conf. of Paros and Cycladic marblesPARIA LITHOS, (Schilardi.D & Katsanopoulou.D, eds), 603-608.(refereed).
   30. Liritzis, I 2002, Radioisotopic analysis of volcanic tephras from Dodecanesse and southern Aegean. International Conference Proceedings on Archaeology & Environment in Dodecanesse: Research & Cultural Tourism, (Liritzis, I ed.), Lab of Archaeometry, University of the Aegean, Rhodes, 83-88.
   31. Stevenson, C.M, Liritzis, I & Diakostamatiou.M 2002, A preliminary report on the hydration dating of Melos, Yali and Antiparos obsidian. Proceedings of Intern. Conference, Hyalos- Vitrum- Glass (G.Kordas ed.), Athens, 41-45.(refereed)
   32. Liritzis, I 2004, Luminescence dating of megalithic monuments. Proceedings of the International Conference Exploring the Maltese Prehistoric Temples, published by OTS Foundation, Florida.\
   33. Liritzis, I 1999, Regarding the Works of five Delphi adorers (A.Sikelianos, P.Vouzas, Eva Palmer Sikelianos, Fivos Delfis, Th. Christopoulos). In Delphic Idea, Ancient Greek Rationale, and Contemporary World, Proceedings of 4th Philosophical Meeting on Contemporary Thoughts, Topic: Myth & reality from within the ancient Greek texts and the Visions of A.Sikelianos. (Liritzis, I ed), Delphi 21st March 1998, Academy of Delphic Studies, Νο.4, 5-9.
   34. Liritzis, I 1997, Orphic Cosmogony: Early beliefs and modern views. In Delphic Idea, Ancient Greek Rationale, and Contemporary World, Proceedings of 3rd  Philosophical Meeting on Contemporary Thoughts, (Liritzis, I ed.), Academy of Delphic Studies, Νο.3, 62-77.
   35. Liritzis, I 1999, Myth as a natural occurrence. The deluge of Inachos. In Delphic Idea, Ancient Greek Rationale, and Contemporary World, Proceedings of 4th Philosophical Meeting on Contemporary Thoughts, Topic: Myth & reality from within the ancient Greek texts and the Visions of A.Sikelianos. (Liritzis, I ed), Delphi 21st March 1998, Academy of Delphic Studies, Νο 4, 79-93.
   36. Liritzis, I 1994, Diachronical Principles of Delphic Idea. In. Delphic Idea, Ancient Greek Rationale, and Contemporary World, Proceedings of 1st Philosophical Meeting on Contemporary Thoughts, (Liritzis, I ed.), Academy of Delphic Studies, Νο.1, 53-60 & 97-102 (in English) Liritzis, I 1996, Towards a New Delphic Movement. In Delphic Idea, Ancient Greek Rationale, and Contemporary World, Proceedings of 2nd Philosophical Meeting on Contemporary Thoughts, (Liritzis, I ed.), Academy of Delphic Studies, Νο.2, 54-57.
   37. Σακκάς, Γ 2002, ‘Η πολιτική της Δύσης στη Μέση Ανατολή, το ισλάμ και το φαινόμενο της τρομοκρατίας’, στο Ι  Σεϊμένης (επιμ.), Η Μεσόγειος στον 21ο αι. Προβλήματα και Προοπτικές Ρόδος, σσ. 87-91.
   38. Σακκάς, Γ 2000, ‘Η βία του εμφυλίου. Το κράτος και η λευκή τρομοκρατία στην Ευρυτανία’, στο Ι Σακκάς & Κ Κουτσούκης (επιμ.), Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-49, Φιλίστωρ, Αθήνα, σσ. 287-302.
   39. Σακκάς, Γ 2000, ‘Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών και η ιστορική-πολιτιστική ενότητα των μεσογειακών χωρών’, στο Ι Σακκάς & Γ Λυριτζής (επιμ.), Ο Ρόλος και η Φυσιογνωμία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Αθήνα.
   40. Στεφανάκης, Μ 2000, «Πολυρρήνια, Όρειοι και Κάνδανος. Μια σχέση του δευτέρου μισού του τρίτου αιώνα π.Χ.», Πεπραγμένα του Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 1996, Ηράκλειο, τ. Α3, 249-261.
   41. Stefanakis, M 1998, ‘A mid-fourth century BC alliance coinage on Crete? The case of Kytaion reassessed’, in W.G. Cavanagh and M. Curtis (eds), Post-Minoan Crete: Procceedings of the Colloquium organised by the BSA and the I of A, University College London, November 1995, BSA Studies Series 2, London, 96-104.
   42. Τσαρδανίδης, Χ 2000, ‘Η οικονομική διπλωματία της Ελλάδας στα Βαλκάνια’, στο Τα     Βαλκάνια  χτες-σήμερα. Αθήνα: Εταιρεία Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2000, σελ. 53-75.
   43. Τσαρδανίδης, Χ & Σταυρίδης, Σ 2004, ‘Ο εξευρωπαϊσμός της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής’, στο Γιώργος  Κοντογιώργης και Κώστας Λάβδας και  Μαρία Μενδρινού και  Δημήτρης Χρυσοχόου (επιμ.), Τριάντα χρόνια δημοκρατία: Το πολιτικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-1004, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική/ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, 2004, σελ. 276-300.
   44. Tsardanidis, C 2003, ‘New Regionalism in South Eastern Europe: Problems and Prospects: The Case of South Eastern European Cooperation Process (SEECP)’,  στο George Petrakos   and  Angelos Kotios  and Dionysios Chionis   (eds), International and Monetary Aspects of Transition in Southeastern Europe, East European Development Center/ University  of Thessaly Press, 2003, pp.309-328.
   45. Tsardanidis, C 2002, ‘New Regionalism and the Organization of BSEC’, in Duško  Lopandic (ed.), Regional Cooperation in South Eastern Europe. Belgrade: European Movement in Serbia, 2002, pp. 95-107.
   46. Tsardanidis, C 2001, ‘Trade Prospects between Asia and Europe’, Εισήγηση   για το  συνέδριο Asia- Europe Foundation- CAITEC, Πεκίνο, 12- 14 Σεπτεμβρίου 2000, New Economy  and the Perspectives of Asia-Europe Trade Cooperation. που δημοσιεύεται από το Asia Europe Foundation στο δικτυακό  τόπο του ASEF, http://www.asef.org/documents/speech_2001-09-13_trade-prospects.htm.
   47. Τσαρδανίδης, Χ  2001, ‘Μετανάστευση  και εξωτερική πολιτική της Ελλάδας’, στο Γιώργος Αμίτσης και Γαβριέλλα Λαζαρίδη (επιμ.), Νομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα, Αθήνα:  Εκδόσεις Παπαζήση, 2001,  σελ. 223-254 καθώς και  Αγορά χωρίς  Σύνορα. Τόμος 6, Τεύχος 4, Μάρτιος- Μάιος 2001, σελ. 359-374.
   48. Τσαρδανίδης, Χ 2000, ‘Η οικονομική διπλωματία της Ελλάδας στα Βαλκάνια’ στο Τα     Βαλκάνια  χτες-σήμερα. Αθήνα: Εταιρεία Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2000, σελ. 53-75.
   49. Tsardanidis, C 1998, ‘Οι προτεραιότητες της οικονομικής διπλωματίας της Ελλάδας στα Βαλκάνια’, στο Μ. Χριστάκης (επιμ.), ΙΙ’ Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακής Συνεργασία και ανάπτυξης. Ο νέος οικονομικός χώρος. Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακής Συνεργασίας. 1998,  σελ. 306-312.
   50. Τσαρδανίδης, Χ 1997, ‘Η εξωτερική πολιτική της Ρουμανίας’, στο Αναστάσιος Φακιολάς (επιμ.), Βαλκανικός περίγυρος, Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, 1999, σελ. 35-45  και στο Αγορά χωρίς Σύνορα, Τόμος 2. Τεύχος 4. Μάρτιος- Μάιος 1997.σελ. 258-271.
   51. Tsardanidis, C 1997, ‘Southern EU Member States and Third Mediterranean Countries: Towards a Νew Relationship?’, στο Μιχάλης Χρηστάκης (επιμ.), Ι Διεθνές Συνέδριο Μεσογειακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακής Συνεργασίας. 1997, σελ. 113-119.
   52. Τσαρδανίδης, Χ 1996, ‘Το οικονομικό  και το πολιτικό περιβάλλον στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και οι ελληνικές εξαγωγές’, στο Πρακτικά του 1ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανάπτυξης Εξαγωγών, Θεσσαλονίκη: ΣΕΒΕ,1996. σελ. 46-50.
   53. Τσαρδανίδης, Χ 1995, ‘Σύγχρονα διλήμματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής’, στο Αχιλλέας Κανελλόπουλος και Χρήστος    Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δομές και τρόποι άσκησης,  Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1995, σελ. 199-228.
   54. Τσαρδανίδης, Χ 1994,  ‘Η Ελλάδα και το Βαλκανικό Σύμφωνο’, στο Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 1994, σελ. 209-222.\
   55. Τσαρδανίδης, Χ 1990, ‘Σύγχρονη Τουρκία – Διεθνείς Σχέσεις’, στο Θέμης Φιλιππίδης και Νίκος Κουτσού και Σούλα Ζαβού (επιμ.), Τουρκία και Κυπριακό. Στρατηγικοί και τακτικοί στόχοι,  Λευκωσία : ΚΥΚΕΜ. 1990, σελ. 91-101.
   56. Τσαρδανίδης, Χ 1990, ‘Η εξωτερική πολιτική της Γιουγκοσλαβίας’, στο Η σημερινή Γιουγκοσλαβία. Προβλήματα και προοπτικές. Αθήνα: ΕΛΙΑΜΕΠ, 1990. σελ. 35-47.