Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας – Aegean Egyptology

Η Αιγυπτολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Η λεκάνη της Μεσογείου υπήρξε ανέκαθεν ο χώρος αέναης διάδρασης ιδεών, συμβόλων, πολιτισμών, παρέχοντας γόνιμο έδαφος και διαύλους επικοινωνίας για μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη επικοινωνία, η οποία είχε άμεση επίδραση στην τέχνη, ευρύτερα τον πολιτισμό και μάλιστα τη θρησκεία και λατρευτική σημασιολογία. Η ανάγνωση των ιστορικών διαδρομών των λαών που γέννησαν αυτούς τους πολιτισμούς ξεπερνούν τα όρια της αρχαιότητας. Η γοητεία που άσκησε, για παράδειγμα, η Αίγυπτος ως χώρα και ως πολιτισμός στην Ελληνική διανόηση φθάνει από τον Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα ως τις μέρες μας, με λαμπρό παράδειγμα την ποίηση του Καβάφη. Η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας – Aegean Egyptology αποτελεί ένα σύγχρονο πόλο έρευνας, μελέτης και ανάδειξης των πολιτισμικών καταλοίπων, ιδεών και συμβόλων του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού και των διαπολιτισμικών σχέσεων στην ευρύτερη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου κατά την αρχαιότητα

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το μοναδικό Τμήμα ελληνικού ΑΕΙ που από το 2002 θεραπεύει την επιστήμη της Αιγυπτολογίας προσφέροντας εξειδικευμένα μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και πραγματοποιώντας καινοτόμα, διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής και με τη συμβολή του Εργαστηρίου για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου.

Τρέχοντα μαθήματα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 • Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία (B΄ εξάμηνο, e-class link)
 • Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά (Z΄ εξάμηνο, e-class link]
 • Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής (Ε΄ εξάμηνο, e-class link)
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία (ΣΤ΄ εξάμηνο, e-class link]
 • Αίγυπτος και ανατολική Μεσόγειος κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (Ζ΄ εξάμηνο, e-class link)
 • Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος [Η΄ εξάμηνο, e-class link)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολής»

 • Αιγυπτιακά ιερογλυφικά Ι: επιγραφική και γραμματειακές πηγές του Μέσου Βασιλείου (Α΄ εξάμηνο, moodle link]
 • Αρχαιολογία της αιγυπτιακής θρησκείας: συνακόλουθες επιδράσεις στην θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήματα στην ανατολική Μεσόγειο της Ύστερης Αρχαιότητας (Α΄ εξάμηνο, moodle link]
 • Αιγυπτιακά ιερογλυφικά ΙΙ: επιγραφική και γραμματειακές πηγές του Νέου Βασιλείου (Β΄ εξάμηνο, moodle link]

Ανοικτά μαθήματα

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά και επιμορφωτικά σεμινάρια υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου (από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

 • Αιγυπτιακά ιερογλυφικά Ι: εισαγωγικό επίπεδο
 • Αιγυπτιακά ιερογλυφικά ΙΙ: ανώτερο επίπεδο
 • Παπυρολογία
 • Η μυστική παράδοση της Αιγύπτου: μαγεία, θεουργία, ερμητισμός
 • Εξερευνώντας την αρχαία Νειλοχώρα: ιστορία, αρχαιολογία, κοινωνικές δομές της αρχαίας Αιγύπτου
 • Αίγυπτος και ανατολική Μεσόγειος: διαπολιτισμικές διαδρομές τριών χιλιετιών
 • Αρχαία Αίγυπτος και ο κόσμος της ελληνικής αρχαιότητας

O Επιστημονικός Υπεύθυνος της Aegean Egyptology

Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης
Καθηγητής Αιγυπτολογίας

Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της Αιγυπτιολογικής Ομάδας Έρευνας –  Aegean Egyptology πατήστε εδώ