Εκδήλωση στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Από τη διάλεξη που έδωσε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κος Μιχάλης Ατταλίδης.

Η εκδήλωση έγινε τον Φεβρουάριο του 2019 στο πλαίσιο της τρίτης διάλεξης του Β’ Κύκλου των σεμιναρίων της Ρόδου που συνδιοργάνωσαν η Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Μιχάλης Ατταλίδης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: “Γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μεσόγειο και η Κύπρος”.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου χαιρέτησαν την εκδήλωση η πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών καθηγήτρια Κατερίνα Φραντζή και ο συντονιστής της Μονάδας αν. καθηγητής Σωτήρης Ντάλης. Εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την εκδήλωση χαιρέτησε η κα Χαρούλα Γιασιράνη

2013

Το 2013, δημιούργησε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική στο πλαίσιο της οποίας εκδίδει την εξαμηνιαία έκδοση, «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος», όπου δημοσιεύονται επιλεγμένες εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών.

Είναι διευθυντής της τετραμηνιαίας ακαδημαϊκής επιθεώρησης Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική . Διευθύνει επίσης τη σειρά «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική» (εκδόσεις Παπαζήση) όπου έχουν εκδοθεί περισσότεροι από εκατό τίτλοι για τη διεθνή πολιτική και την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Διευθυντής έκδοσης του μηνιαίου Διπλωματικού Ταχυδρόμου www.lecourrierdiplomatique.eu

 • Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2014-1020). Πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β). Τίτλος έρευνας «Ο ρόλος και η σημασία των Δωδεκανήσων στο στρατηγικό σχεδιασμό Βρετανίας και Ιταλίας κατά την περίοδο 1935-39». Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Περίοδος 2019-20. Συντονιστής Έργου.
 • Πρόγραμμα Θαλής, υποέργο 1: «H Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και Εσωτερικές Εξελίξεις». Ανάληψη έργου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπεύθυνος έργου Αν. Καθ. Νίκος Μαρατζίδης. Περίοδος 2012-15. Συνεργαζόμενο Μέλος.
 • Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2007-13), Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Δράση 3 «|Θερινά Προγράμματα Σπουδών», Αυγ. 2012, Ρόδος. Συνεργαζόμενο Μέλος.
 • Πρόγραμμα Πυθαγόρας, Μέτρο 2.2, ΤΔΥ4 «Ελλάδα-Αίγυπτος κατά την Αρχαιότητα: Ιστορική και Αρχαιολογική Μελέτη, 1.3.2004 – 31.8.2008. Συνεργαζόμενο Μέλος.
  Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II Εξωτερικά Σύνορα, 1999-2002, πρόγραμμα ΓΑΙΑ (συνεργασία με Αίγυπτο και ίδρυση ερευνητικού ινστιτούτου στην Αλεξάνδρεια). Συνεργαζόμενο Μέλος.
 • Επιστημονικές Συνεργασίες στο πλαίσιο της Παν/μιακής Ανασκαφής Κυμισάλας

  2014-2019 Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, in Łódtź, Poland. Συμμετοχή και συνεργασία σε θέματα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου (επιφανειακής έρευνας και ανασκαφής) και πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών αρχαιολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και Erasmus Placement.
  2014- 2019 Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland, Institute of Archaeology, Department of Classical Archaeology, Διατμηματικό Μνημόνιο Συνεργασίας στην πανεπιστημιακή ανασκαφή Κυμισάλας, καθώς και σε θέματα αρχαιολογίας πεδίου και εκπαίδευσης φοιτητών σε ανασκαφές (1η ΓΣ, 12.02.14).
  2011-2019 Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πρωτόκολλο συνεργασίας σε ερευνητικά θέματα που αφορούν στην Αρχαιολογική έρευνα του ΤΜΣ στην Κυμισάλα (Ρόδος) (Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΤΜΣ–ΕΡΠΕ 25.05.11).
  2009-2019 Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland, Institute of Archaeology Συμμετοχή και συνεργασία σε θέματα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου (επιφανειακής έρευνας και ανασκαφής), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και Erasmus Placement.
  2007-2019 Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, μνημόνιο συνεργασίας σε θέματα γεωδαισίας, τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, χαρτογραφίας, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και εν γένει γεωπληροφορικής.
  2007-2019 ΕΦΑ Δωδεκανήσου Πρωτόκολλο Συνεργασίας για επιφανειακή έρευνα και ανασκαφή στην περιοχή της Κυμισάλας.

  Ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα Κυμισάλας

  2018-2019 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» (Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). Κωδικός προγράμματος ΕΛΚΕ: 2630.
  2011- 2019 Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας (Ρόδος). (Χρηματοδότηση ανασκαφής για το έτος 2018, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολτικής, ΑΔΑ: ΨΞ7Α4653Π_-Η_Ε.), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κωδικός προγράμματος ΕΛΚΕ: 2372
  2010 INSTAP 2010 Grant award για το έργο “Archaeological Research, Survey and Excavation: Late Bronze/Early Iron Age Cemetery at Kymissala, Rhodes”.
  2009 INSTAP 2009 Grant award για το έργο “Archaeological Research, Survey and Excavation: Late Bronze/Early Iron Age Cemetery at Kymissala, Rhodes”.

  Θερινό Σχολείο

  2013 Διεθνές Θερινό Σχολείο: HERICT: ICT at the Service of Cultural Heritage, Erasmus IP, 07-21 Ιουλίου, Μονόλιθος-Κυμισάλα. Διοργάνωση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνεργαζόμενα Ιδρύματα: Technical University of Madrid, Cyprus University of Technology, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Vilnius Gediminas Technical University, University of Florence, University of Siena, Nicolaus Copernicus University, Hafen City University of Hamburg.

  2.3.2 Πανεπιστημιακή ανασκαφή Ορνέ, Ρέθυμνο

  2016-2019 Συν-διευθυντής της Αρχαιολογικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Ρεθύμνου, στη θέση Κάστελλος Ορνέ Ρεθύμνου, στο πλαίσιο διετούς προγράμματος (2016-2017), σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ.Δ.Α.Π.Κ/ΔΙ.Π.ΚΑ/Τ.Ε.Ε.Α.Ε.Ι/ 352020/ 1334 (ΑΔΑ: 7ΨΕΣ4653Π4-Τ5Γ) Υπουργική Απόφαση.

  Ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα Ορνέ Ρεθύμνου

  2016 INSTAP 2016 grant award για το έργο “The excavation of the fortified citadel of Orne, Crete”.

  2.4. Άλλες Αρχαιολογικές Δραστηριότητες Πεδίου

  2.4.1. Ανασκαφές

  2005-2019 Μόνιμος Συνεργάτης (Senior Staff) στην αρχαιολογική έρευνα Azoria Project (https://www.unc.edu/~dchaggis/Seniorstaff.html), που διεξάγεται στην Ανατολική Κρήτη (https://www.azoria.org) από το University of North Carolina at Chapel Hill και την American School of Classical Studies at Athens (διεύθυνση: Prof. Donald Haggis).
  2001-2005 Επιστημονικός Συνεργάτης (με την συμμετοχή ομάδων φοιτητών των Παν/μίων Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) στην ανασκαφή της ελληνιστικής Φαλάσαρνας στην Κρήτη. Υπεύθυνος του ανασκαφικού τομέα του αρχαίου λιμένος της Φαλάσαρνας (διεύθυνση: Δρ. Ελπίδα Χατζηδάκη, τ. Αρχαιολόγος της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων).

  2.4.2. Επιφανειακές Έρευνες

  2005-2010 Συνεργάτης (με την συμμετοχή ομάδας φοιτητών του Παν/μίου Αιγαίου) στην Επιφανειακή Έρευνα της Κοιλάδας της Κνωσού (Knossos Urban Landscape Project: The long-term dynamics of an urban landscape) που διενεργείται από την British School at Athens και την ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ηράκλειο.

  2.5. Ερευνητικά Προγράμματα

  2.4.1 Διεύθυνση

  2018-2019 «Ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση με τη νεκρόπολη της Κυμισάλας» Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κωδικός προγράμματος ΕΛΚΕ: 2630.
  2014-2018 Κρητικοί Νομισματικοί Θησαυροί –Cretan Coin Hoards (CCH), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιτροπή Ερευνών. Κωδικός προγράμματος ΕΛΚΕ: 2563.
  2016 Τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχαιολογικού χώρου της Λίνδου. Κωδικός προγράμματος ΕΛΚΕ: 2798.
  2011-2018 Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας (Ρόδος). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιτροπή Ερευνών. Κωδικός προγράμματος ΕΛΚΕ: 2372.
  2010-2011 Ύστερη Αρχαιότητα στη Δωδεκάνησο. Παλαιοχριστιανικά Μνημεία Ρόδου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιτροπή Ερευνών. Κωδικός προγράμματος ΕΛΚΕ: 2261.

  2.5.2. Συμμετοχή

  2011- 2018 Greek poleis of the northern Black Sea Region and the eastern Mediterranean. Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Science -Institute of the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences.
  2011- 2018 Copying Agatarkhides… Greek Poleis of the northern Black Sea Coast and Rhodes, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu.
  2008-2010 International Geosience Programma (IGCP567). Earthquake Archaeology. Archaeoseismology Along the Alpine-Himalayan Seismic Zone. Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Dept. of Earth and Environmenta Sciences (https://ees.kuleuven.be/igcp567/index.html).
  2008 Διαδραστικός Ψηφιακός Δίσκος «Νομισματικό Μουσείο Αθηνών», ΟΠΕΚ ΑΕ.
  2007-2008 Επιλογή και Προετοιμασία Περιεχομένου Τηλεκπαίδευσης σε Θέματα Τοπικής Σημασίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου-Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Επιστημ. Υπεύθυνος: καθ. Βιτσιλάκη Χρυσή).
  2003-2018 The Pediada (Omphalion Pedion) Project, INSTAP-Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο (https://www.ims.forth.gr/joint_ projects/ pediada/about. html).
  2002 DRACMA – Diffusion and Research on the Ancient Coinage of the Mediterranean Area, University of Messina (I), Archaeological Museum of Agrigento (I), Numismatic Museum of Athens (GR), Museum of Cyprus, (CY).
  2000-2001 «Υποδομές ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου. Μελέτη και προσδιορισμός των πολιτιστικών τάσεων», Πανεπιστήμιο Κρήτης (19 Δεκεμβρίου 2000-18 Ιουνίου 2001).

  2.6. Εκπαιδευτικές και/ ή Επιστημονικές Συνεργασίες

  2018-2019 Συντονιστής, Μνημονίου Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ του ΤΜΣ και του The British Museum, London.
  2018-2019 Συντονιστής, με καθ. Ιωάννη Λυριτζή, Μνημονίου Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ του ΤΜΣ και του School of History Culture and Ethnology; the Center for Hellenic Studies του Southwest University της Κίνας.
  2017-2019 Εξωτερικός επιβλέπων διδακτορικής διατριβής, School of History and Culture, Henan University, στο πλαίσιο Μνημονίου Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ του ΤΜΣ και του Henan University.
  2017-2018 Εξωτερικός Κριτής διδακτορικών διατριβών στο Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, Łódtź, Poland.
  2016-2019 Μέλος επιστημονικής/συντακτικής επιτροπής Acta Archaeologica Lodziensi, Łódtź, Πολωνία.
  2014-2019 Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland, Institute of Archaeology, Department of Classical Archaeology, Διατμηματικό Μνημόνιο Συνεργασίας στην πανεπιστημιακή ανασκαφή Κυμισάλας, καθώς και σε θέματα αρχαιολογίας πεδίου και εκπαίδευσης φοιτητών σε ανασκαφές (1η ΓΣ, 12.02.14).
  2011-2019 Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πρωτόκολλο συνεργασίας σε ερευνητικά θέματα που αφορούν στην Αρχαιολογική έρευνα του ΤΜΣ στην Κυμισάλα (Ρόδος) (Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΤΜΣ–ΕΡΠΕ 25.05.11).
  2007-2019 Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, μνημόνιο συνεργασίας σε θέματα γεωδαισίας, τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, χαρτογραφίας, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και εν γένει γεωπληροφορικής.
  2007-2019 ΕΦΑ Δωδεκανήσου Πρωτόκολλο Συνεργασίας για επιφανειακή έρευνα και ανασκαφή στην περιοχή της Κυμισάλας.
 • Navigating the Storm: The Challenges of Small States in Europe, (referred to as “the Project”) under Grant Agreement 587498-EPP-1-2017-1-IS-EPPJMO-NETWORK (referred to as “the Grant Agreement”), concluded between Education, Audovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as EACEA) and Háskóli Íslands as coordinator of the project (referred to as “the Beneficiary”, and is made by and between:

   

  1. HASKOLI ISLANDS (Beneficiary), 600169-2039, established in Sæmundargata 2, 101 Reykjavik, Iceland- the Coordinator
  2. KOBENHAVNS UNIVERSITET, Nørregade 10, 1165 København, Denmark
  3. VILNIAUS UNIVERSITETAS, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius, Lithuania
  4. TALLINNA TEHNIKAULIKOOL, Ehitajate tee 5, 12616 Tallinn, Estonia
  5. THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS, North Street 66 College Gate, KY16 9AJ St Andrews, UK
  6. UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
  7. LUNDS UNIVERSITET, Paradisgatan 2, 22100 Lund, Sweden
  8. SVEUCILISTE U ZAGREBU, Trg maršala Tita 14, 10000, Zagreb, Croatia
  9. PANEPISTIMIO AIGAIOU, Lofos Panepistimiou, 81100 Mytilini, Greece
  10. UNIVERSITA TA MALTA, University Campus, Tal-Qroqq, 2080 Msida, Malta

 • ΔΙΣΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας &  Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Επισκέπτης καθηγητής στο ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη  πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος», μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟ (ΕΘΝΙΚΟ-ΕΝΩΣΙΑΚΟ-ΔΙΕΘΝΕΣ) (επιλογής, γ΄ εξάμ.), Νοέμβριος 2017. 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ‘G. D’ANNUNZIO’, CHIETI-PESCARA 

  • Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Επισκέπτης καθηγητής στο στο Master in Diritto  ed Economia del Mare, (Università degli Studi ‘G. D’Annunzio’, Chieti-Pescara), δίδαξα το μάθημα: ILO MARITIME ΔΙΣΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας &  Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Επισκέπτης καθηγητής στο ΠΜΣ «Διαχείριση και ανάδειξη  πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος», μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟ (ΕΘΝΙΚΟ-ΕΝΩΣΙΑΚΟ-ΔΙΕΘΝΕΣ) (επιλογής, γ΄ εξάμ.), Νοέμβριος 2017.

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ‘G. D’ANNUNZIO’, CHIETI-PESCARA 

  • Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Επισκέπτης καθηγητής στο στο Master in Diritto  ed Economia del Mare, (Università degli Studi ‘G. D’Annunzio’, Chieti-Pescara), δίδαξα το μάθημα: ILO MARITIME LABOUR CONVENTION (επιλογής), Ιούνιος 2016.

   

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Διευθυντής, 2018 κ.ε. – ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Ευρωπαϊκή  Διαχείριση της Μετανάστευσης: Η Εξωτερική Διάσταση», 2018 κ.ε.

   UNIVERSITE LYON 3 – JEAN MOULIN 

  • Faculté de droit, Μέλος ερευνητικής ομάδας, Πρόγραμμα Agence nationale de recherche  (France) «Τhe sea at the crossroad: the legal repercussions of the superposition of legal regimes on the effectivity of the police at sea»/ «La mer à la croisée des chemins: l’impact juridique de la superposition de régimes juridiques sur l’effectivité de la police en mer», 2018 κ.ε.

   UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 

  • Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les Coopérations Européennes, Distinguished  Researh Fellow, 2019 κ.ε.

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   COST 

  • Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Committee) του ερευνητικού προγράμματος COST Action IS1105: «NETwork of experts on the legal aspects of MARitime SAFEty and security» (MARSAFENET), 2012-2016.

   ERASMUS+ 

  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ, Συντονιστής Προγράμματος Erasmus+ «EU Policies towards its Eastern Mediterranean Space: Energy and Security», 2018 κ.ε.

   ΕΛΛΗΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΛΙΑΜΕΠ 

  • Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών, Ελληνικό Ίδρυμα  Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017 κ.ε.0;”>LABOUR CONVENTION (επιλογής), Ιούνιος 2016. 

   

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Διευθυντής, 2018 κ.ε. – ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Ευρωπαϊκή  Διαχείριση της Μετανάστευσης: Η Εξωτερική Διάσταση», 2018 κ.ε. 

   UNIVERSITE LYON 3 – JEAN MOULIN 

  • Faculté de droit, Μέλος ερευνητικής ομάδας, Πρόγραμμα Agence nationale de recherche  (France) «Τhe sea at the crossroad: the legal repercussions of the superposition of legal regimes on the effectivity of the police at sea»/ «La mer à la croisée des chemins: l’impact juridique de la superposition de régimes juridiques sur l’effectivité de la police en mer», 2018 κ.ε. 

   UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 

  • Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les Coopérations Européennes, Distinguished  Researh Fellow, 2019 κ.ε. 

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

   COST 

  • Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Committee) του ερευνητικού προγράμματος COST Action IS1105: «NETwork of experts on the legal aspects of MARitime SAFEty and security» (MARSAFENET), 2012-2016.

   ERASMUS+ 

  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet ΕΚΠΑ, Συντονιστής Προγράμματος Erasmus+ «EU Policies towards its Eastern Mediterranean Space: Energy and Security», 2018 κ.ε. 

   ΕΛΛΗΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΛΙΑΜΕΠ 

  • Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα Ρωσικών και Ευρασιατικών Σπουδών, Ελληνικό Ίδρυμα  Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017 κ.ε.