Μεταπτυχιακές Σπουδές

Υποτροφίες Αριστείας Μεταπτυχιακού Επιπέδου Στη Γαλλία

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη […]

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΜΣ – Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου

 
Πρόγραμμα Εξετάσεων του ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου»
[…]

Προκήρυξη Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου 2016-17

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αριστείας στην έρευνα ως βασικό πυλώνα διάκρισής του και […]

Παράταση Πρόσκλησης ΠΜΣ Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε την προκήρυξη σαράντα […]

Πίνακας Επιτυχόντων Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016-17

Δείτε τους πίνακες επιτυχόντων ένταξης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου […]

Έναρξη Εγγραφών Για Το ΠΜΣ Αρχαιολογία Της Ανατολικής Μεσογείου

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΎΣΤΕΡΗ […]

Νέα Παράταση ΠΜΣ – Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός

Δείτε την νέα παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2016-17 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός

Δείτε την παράταση προκήρυξης θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2016-17 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Θέατρο ως […]

Αποτελέσματα Επιτυχόντων ΠΜΣ Αρχαιολογία Της Ανατολικής Μεσογείου 2016-17

Δείτε το πίνακα επιτυχόντων ένταξης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου

Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» […]