Ανακοινώσεις

Προσωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

Δείτε το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11η/17.07.2017 απόφαση της Γενικής […]

Προκήρυξη Για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2017-18

Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθμ. […]

Δελτίο Τύπου Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία […]

Εγγραφές Πιστοποίησης Ελληνομάθειας Α2 Για Ειδικούς Επαγγελματικούς Σκοπούς 2017

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής (ΝΑ) Μεσογείου (εφεξής Εργαστήριο) του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει […]

Δελτίο Τύπου Για Την Εκδήλωση 20 Χρόνων Του Οργανισμού Απαγόρευσης Χημικών Όπλων

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Δελφοί του Rodos Palace Hotel η επετειακή εθνική […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2017-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ρόδος, 06.07.2017
Α.Π. 1136
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του […]

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας […]

Εκδήλωση 20 Χρόνων Λειτουργίας Του Οργανισμού Απαγόρευσης Χημικών Όπλων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Τμήμα Μεσογεικών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος-Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων, διοργανώνουν την εθνική […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της […]