Ανακοινώσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών […]

Προκήρυξη Πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθμ. […]

Εγγραφές Επιτυχόντων Tων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι εγγραφές των επιτυχόντων των κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 22.01.2018 […]

Έγκριση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-18

Δείτε την Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3η/13.12.2017 απόφαση της Γενικής […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Τους Νέους/ες Διδάκτορες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε […]

Προκήρυξη Για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ1Ν469Β7Λ-512
Αριθμ. Πρωτ.: 2425
Ρόδος, 18.12.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ […]

Ανακήρυξη Υποψηφίων Για Ανάδειξη Εκπροσώπου Μελών Ε.Τ.Ε.Π.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ […]

Ερωτηματολόγιο Έρευνας – Θρησκεία & Κοινωνία

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας μπορείτε να το βρείτε στον εξής σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/dC4TgChedBtiNwAY2​

Προκήρυξη Εκλογών Μελών Ε.Τ.Ε.Π

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της […]