Η Ασημίνα Βαφειάδου είναι Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Σπούδασε Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε υπότροφος του Δανέζικου Ινστιτούτου στην Αθήνα για 3μηνη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα φωταύγειας και χρονολόγησης αρχαιολογικού υλικού στο Risoe, The National Laboratory, στο τμήμα Nordic Center for Luminescence Resarch, καθώς και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η οποία και περατώθηκε το 2007. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη των ιδιοτήτων και της χρονολόγησης πετρωμάτων και κεραμικών. Έχει συγγράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες που σχετίζονται με τα αντικείμενα αυτά.

Συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα eLearning στην Αρχαιομετρία: Νέες Τεχνολογίες, Συντήρηση & Διαχείριση Αρχαιοτήτων, καθώς επίσης στα Open Courses και στο θερινό σχολείο Ancient Eastern Mediterranean Religions Languages.

Βιογραφικό