Φραντζή Αικατερίνη Η Κατερίνα Θ. Φραντζή είναι Καθηγήτρια στην Πληροφορική – Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πληροφορικής στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Μέλος της MENSA INTERNATIONAL από το 1988 (αξιολόγηση: 152/160). Απέκτησε το πρώτο της πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, πήρε Κρατική Υποτροφία για Έρευνα στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Απέκτησε το Διδακτορικό της Δίπλωμα με Υποτροφία από το Τμήμα Πληροφορικής και Μαθηματικών (Computing and Mathematics Department) του Manchester Metropolitan University σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (Centre for Computational Linguistics), Τμήμα Γλωσσικής Μηχανικής (Language Engineering Department), University of Manchester Institute of Science and Technology, Μάντσεστερ, Μεγάλη Βρετανία. Ήταν Επισκέπτρια Επιστημονική Ερευνήτρια στο Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας (Department of Information Science), Σχολή της Επιστήμης (Faculty of Science), Πανεπιστήμιο του Τόκυο (University of Tokyo), στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Για τη διδακτορική της διατριβή, έχει βραβευτεί από το International Information Centre for Terminology, Infoterm, με το «Certificate for Outstanding Achievement in Applied Research and Development in the Field of Terminology». Έχει εργαστεί ως Λέκτορας μερικής απασχόλησης και Επιστημονική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Μαθηματικών (Computing and Mathematics Department) του Manchester Metropolitan University, ως Επιστημονική Ερευνήτρια στο Κέντρο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (Centre for Computational Linguistics), Τμήμα Γλωσσικής Μηχανικής, University of Manchester Institute of Science and Technology στη Μεγάλη Βρετανία και ως Επισκέπτρια Επιστημονική Ερευνήτρια στη Nippon Telegraph and Telephone Corporation (ΝΤΤ), στο Τμήμα Επιστήμης της Επικοινωνίας (Communication Science Department), Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development) στη Γιοκοσκά της Ιαπωνίας. Η Κατερίνα Θ. Φραντζή είναι η δημιουργός της C-value μεθόδου για την Αυτόματη Αναγνώριση Όρων και Συμπαραθέσεων (collocations), η οποία έχει εφαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί σε πολλές γλώσσες. Η δουλειά της στη C-value έχει περισσότερες από 700 ετεροαναφορές. Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (στο οποίο βρίσκεται από το 1999) έχει εργαστεί ως συμβασιούχα Διδάσκουσα (1999-2006), ως Επίκουρη Καθηγήτρια (2006-2013), ενώ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια διορίστηκε τον Απρίλιο του 2013. Ήταν Διευθύνουσα του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών από το 2010 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2014 οπότε και ανέλαβε Διευθύντρια. Στο Εργαστήριο Πληροφορικής έχει την εποπτεία φοιτητών και φοιτητριών που εκπονούν την Πρακτική τους Άσκηση (Έργο Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Αιγαίου) σε αντικείμενα αιχμής και εφαρμογής σε πραγματικά και σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας τα οποία σχετίζονται με την Σχεδίαση, Κατασκευή, Οργάνωση και Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων για ποικιλία εφαρμογών όπως η Κατασκευή Μονόγλωσσων και Πολύγλωσσων Ηλεκτρονικών Λεξικών της Γενικής Γλώσσας ή Γλωσσών για Ειδικούς Σκοπούς, η Αυτόματη Μετάφραση, η Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Υλικού Διδασκαλίας της Γλώσσας, κ.ά. Έχει διδάξει μαθήματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων και Επεξεργασίας Σωμάτων Κειμένων, Υπολογιστικής Λεξικογραφίας και Ορολογίας, Αυτόματης Μετάφρασης, Στατιστικής για Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γλώσσας και Νέων Τεχνολογιών, Προγραμματισμού Η/Υ, Μαθηματικών για την Πληροφορική, εκπαιδεύοντας φοιτητές και φοιτήτριες σε καινοτόμες Υπολογιστικές Μεθόδους Επεξεργασίας της Γλώσσας με εφαρμογές στη Γλωσσολογία αλλά και στην Εκπαίδευση, στη Λεξικογραφία, στις Επιστήμες της Επικοινωνίας, στις Πολιτικές Επιστήμες κ.ά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σωμάτων Κειμένων στη Γλωσσολογία, στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Πολιτικές Επιστήμες και στις Επιστήμες της Επικοινωνίας. Έχει συμμετάσχει σε Έργα που περιείχαν δράσεις σχετικά με την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, την Εκπαίδευση της Ελληνικής ως 2ης/ξένης Γλώσσας με τη Χρήση Τεχνολογιών, τις Γλώσσες και τις Παραδόσεις στο Αιγαίο, τη Δημιουργία Δικτύου Γλωσσικού Υλικού. Η εργογραφία της επικεντρώνεται στις Εφαρμογές της Επεξεργασίας Σωμάτων Κειμένων στην Αναγνώριση Πολυλεκτικών Όρων και Συμπαραθέσεων, στον Πολιτικό Λόγο, στη Δικανική Γλωσσολογία, στη Διδασκαλία της Γλώσσας, στις Γλώσσες για Ειδικούς Σκοπούς, στη Διαλεκτολογία κ.α.