Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 2 – Αριθμ. 2749).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2018-2019