Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 7 – Αριθμ. 2739).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2020-21

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος