Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 2 – Αριθμ. 2749).

Δείτε το ΦΕΚ τροποποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2019-2020