Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης
Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Σεϊμένης
Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Λυριντζής
Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή
Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης
Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Στεφανάκης
Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Λυριντζής