Όνoμα: Νεκτάριος Ζάρρας

Aκαδημαϊκή θέση: ΕΔΙΠ

Γνωστικό αντικείμενο: Bυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ψηφιδωτά δάπεδα, μνημειακή ζωγραφική, εικόνες, επιγραφές και ιστορική τεκμηρίωση

Μαθήματα στο ΤΜΣ: Eισαγωγή στη βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, αρχαιολογία και τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας, αρχαιολογία και τέχνη της Μεσοβυζαντινής περιόδου, αρχιτεκτονική και ζωγραφική της Υστεροβυζαντινής περιόδου, τοπογραφία της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, ειδικά θέματα βυζαντινής εικονογραφίας

Γραφείο: Α7, Κτίριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλ. 22410- 99319

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: zarras@aegean.gr

Σύντομο βιογραφικό

Όνομα: Ασημίνα Βαφειάδου

Ακαδημαϊκή θέση: Μέλος ΕΔΙΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μελέτη των ιδιοτήτων και της χρονολόγησης πετρωμάτων και κεραμικών

Γραφείο: Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99386

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vafiadou@rhodes.aegean.gr

Τηλεομοιότυπο: 22410 99320

Σύντομο Βιογραφικό

Όνoμα: Μαρία Μελισσουργού

Aκαδημαϊκή θέση: ΕΔΙΠ

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΦΕΚ. τ. Γ’ 1169/23.07.2020)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ειδικά Σώματα Κειμένων, Ανάλυση Κειμενικού Γένους, Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς (Ακαδημαϊκούς / Επαγγελματικούς), Υφολογία, Διαπολιτισμική Πραγματολογία.

Μαθήματα στο ΤΜΣ:

  • Κειμενογλωσσολογία
  • Ζητήματα Ορολογίας στη Γλωσσολογία (στην αγγλική)
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Γλωσσολογία
  • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
  • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων (συνδιδ/λία)
  • Υπολογιστική Γλωσσολογία (συνδιδ/λία)

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος, α όροφος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: m.melissourgou@aegean.gr

Σύντομο Βιογραφικό