Όνομα: Ασημίνα Βαφειάδου

Ακαδημαϊκή θέση: Μέλος ΕΤΕΠ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μελέτη των ιδιοτήτων και της χρονολόγησης πετρωμάτων και κεραμικών

Γραφείο: Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος

Τηλέφωνο: 22410 99386

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vafiadou@rhodes.aegean.gr

Τηλεομοιότυπο: 22410 99320

Σύντομο Βιογραφικό