Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Κτήριο «7ης Μαρτίου»
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1, 85132
Ρόδος

Τηλ.: 22410 99300

Fax: 22410 99309

email: TMS_Gramm@aegean.gr

Ώρες κοινού:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00-12:00