Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Πρόεδρος: Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής
Αναπληρώτρια Προέδρου: Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Μέλη Συνέλευσης:

Α. Καθηγητές και Λέκτορες

 1. Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τ.Μ.Σ.
 2. Ιωάννης Λυριντζής, Καθηγητής
 3. Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής
 4. Ελένη Καρατζόλα, Καθηγήτρια
 5. Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Προέδρου Τ.Μ.Σ.
 6. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. Σπυρίδων Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 8. Εμμανουήλ Στεφανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 10. Παρασκευή Κεφαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 11. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 12. Γεώργιος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής
 13. Σωτήριος Ντάλης, Επίκουρος Καθηγητής
 14. Ευαγγελία Βλάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 15. Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής
 16. Ιωάννης Γαλαντόμος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται ο κ. Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 12.02.2018 έως 31.08.2018 (Πράξη Πρύτανη 3924/05.09.2017)
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται η κα Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια του ΤΜΣ, από 09.02.2018 έως 30.01.2019 (Πράξη Πρύτανη 4407/19.12.2017)
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται ο κ. Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 12.02.2018 έως 11.06.2018 (Πράξη Πρύτανη 4681/23.01.2018)
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται η κα Ανδρονίκη Δριβαλιάρη, Λέκτορας του ΤΜΣ, από 12.02.2018 έως 02.05.2018 (Πράξη Πρύτανη 4682/23.01.2018)
 • Σε άδεια ανατροφής τέκνου βρίσκεται η κα Καλομοίρα Νικολού, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΜΣ από 07.09.2017 έως 06.06.2018 (Πράξη Πρύτανη 3997/27.09.2017)
 • Σε άδεια άνευ αποδοχών βρίσκεται η κα Ειρήνη-Μαρία Κουρουβακάλη, μέλος ΕΤΕΠ, από 01.09.2015 έως 31.08.2018 (Πράξη Πρύτανη 887/25.05.2015)

Β. Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

 1. Τακτικό μέλος: ΦΑΝΤΕΛ ΙΜΠΡΑΗΜ

Γ. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

 1. Τακτικό μέλος: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΡΡΑΣ

Δ. Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Τακτικό μέλος: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Ε. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (τακτικοί / αναπληρωματικοί)
(βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 της ΥΑ 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3969)

Δεν θα ορισθούν βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1641/22.09.2016 επιστολής του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Ζ. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (τακτικοί / αναπληρωματικοί)
(βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 της ΥΑ 191014/Ζ1/07.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3969)

 • Τακτικό μέλος: Ευγενία Παντσίδου
 • Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Μπαρδάνης