Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.

Πρόεδρος: Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής
Αναπληρώτρια Προέδρου: Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Μέλη Συνέλευσης:

Α. Καθηγητές και Λέκτορες

 1. Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τ.Μ.Σ.
 2. Ιωάννης Λυριντζής, Καθηγητής
 3. Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής
 4. Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής
 5. Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Προέδρου Τ.Μ.Σ.
 6. Σπυρίδων Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. Εμμανουήλ Στεφανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 8. Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Παρασκευή Κεφαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 10. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 11. Γεώργιος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής
 12. Παναγιώτα Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 13. Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής
 14. Σωτήριος Ντάλης, Επίκουρος Καθηγητής
 15. Ευαγγελία Βλάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 16. Ιωάννης Γαλαντόμος, Επίκουρος Καθηγητής
 17. Νικολού Καλομοίρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 18. Ανδρονίκη Δριβαλιάρη, Λέκτορας
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται η κα Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, από 06.02.2017 έως 02.02.2018 (Πράξη Πρύτανη 2616/29.07.2016)
 • Σε επιστημονική άδεια θα βρίσκεται ο κ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 01.10.2017 έως 10.02.2018 (Πράξη Πρύτανη 3617/24.05.2017)
 • Σε επιστημονική άδεια θα βρίσκεται ο κ. Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 02.10.2017 έως 12.01.2018 (Πράξη Πρύτανη 3974/20.09.2017)
 • Σε άδεια άνευ αποδοχών βρίσκεται η κα Ειρήνη-Μαρία Κουρουβακάλη, μέλος ΕΤΕΠ, από 01.09.2015 έως 31.08.2018 (Πράξη Πρύτανη 887/25.05.2015)

Β. Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

 1. Τακτικό μέλος: ΦΑΝΤΕΛ ΙΜΠΡΑΗΜ

Γ. Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Τακτικό μέλος: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Δ. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (τακτικοί / αναπληρωματικοί)
Δεν θα ορισθούν βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1641/22.09.2016 επιστολής του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Ε. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (τακτικοί / αναπληρωματικοί)

 • Τακτικό μέλος: Ευγενία Παντσίδου
 • Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Μπαρδάνης