Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και ο Πρόεδρος.

Πρόεδρος: Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής
Αναπληρώτρια Προέδρου: Αικατερίνη Φραντζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη Συνέλευσης:

Α. Καθηγητές και Λέκτορες

 1. Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τ.Μ.Σ.
 2. Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής
 3. Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής
 4. Σπυρίδων Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Αικατερίνη Φραντζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Προέδρου Τ.Μ.Σ.
 6. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. Εμμανουήλ Στεφανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 8. Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Παρασκευή Κεφαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 10. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 11. Γεώργιος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής
 12. Παναγιώτα Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 13. Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής
 14. Σωτήριος Ντάλης, Επίκουρος Καθηγητής
 15. Ευαγγελία Βλάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 16. Ιωάννης Γαλαντόμος, Επίκουρος Καθηγητής
 17. Ανδρονίκη Δριβαλιάρη, Λέκτορας
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται η κα Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, από 06.02.2017 έως 02.02.2018 (Πράξη Πρύτανη 2616/29.07.2016)
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται ο κ. Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 20.02.2017 έως 20.06.2017 (Πράξη Πρύτανη 3252/06.02.2017)
 • Σε άδεια κύησης βρίσκεται η κα Καλομοίρα Νικολού, Λέκτορας του ΤΜΣ, από 26.02.2017 έως 25.04.2017 (Απόφαση Πρύτανη 858/17.02.2017)
 • Σε άδεια άνευ αποδοχών βρίσκεται η κα Ειρήνη-Μαρία Κουρουβακάλη, μέλος ΕΤΕΠ, από 01.09.2015 έως 31.08.2018 (Πράξη Πρύτανη 887/25.05.2015)
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται ο κ. Ιωάννης Λυριντζής, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 06.03.2017 έως 30.08.2017 (Πράξη Πρύτανη 3250/06.02.2017)

Β. Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.

 1. Τακτικό μέλος: ΦΑΝΤΕΛ ΙΜΠΡΑΗΜ

Γ. Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Τακτικό μέλος: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Δ. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών (τακτικοί / αναπληρωματικοί)
Δεν θα ορισθούν βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1641/22.09.2016 επιστολής του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Ε. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (τακτικοί / αναπληρωματικοί)

 • Τακτικό μέλος: Ευγενία Παντσίδου
 • Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Μπαρδάνης

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης:

Α. Καθηγητές και Λέκτορες

 1. Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τ.Μ.Σ.
 2. Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής
 3. Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής
 4. Σπυρίδων Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Αικατερίνη Φραντζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Προέδρου Τ.Μ.Σ.
 6. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. Εμμανουήλ Στεφανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 8. Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Παρασκευή Κεφαλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 10. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 11. Γεώργιος Κοτζόγλου, Επίκουρος Καθηγητής
 12. Παναγιώτα Μανώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 13. Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής
 14. Σωτήριος Ντάλης, Επίκουρος Καθηγητής
 15. Ευαγγελία Βλάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 16. Ιωάννης Γαλαντόμος, Επίκουρος Καθηγητής
 17. Ανδρονίκη Δριβαλιάρη, Λέκτορας
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται η κα Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, από 06.02.2017 έως 02.02.2018 (Πράξη Πρύτανη 2616/29.07.2016)
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται ο κ. Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 20.02.2017 έως 20.06.2017 (Πράξη Πρύτανη 3252/06.02.2017)
 • Σε άδεια κύησης βρίσκεται η κα Καλομοίρα Νικολού, Λέκτορας του ΤΜΣ, από 26.02.2017 έως 25.04.2017 (Απόφαση Πρύτανη 858/17.02.2017)
 • Σε επιστημονική άδεια βρίσκεται ο κ. Ιωάννης Λυριντζής, Καθηγητής του ΤΜΣ, από 06.03.2017 έως 30.08.2017 (Πράξη Πρύτανη 3250/06.02.2017)

Β. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (τακτικοί / αναπληρωματικοί)

 1. τακτικό μέλος: Άννα Καλαϊτζάκη/ αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Μπαρδάνης
 2. τακτικό μέλος: Ειρήνη Χρυσοβαλάντη Σαβίγκου/ αναπληρωματικό μέλος Ευγενία Παντσίδου