Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Κτήριο «7ης Μαρτίου»
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1, 85132
Ρόδος

Τηλ.: 22410 99300

Fax: 22410 99309

email: TMS_Gramm@aegean.gr

Ώρες κοινού:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00-12:00

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών:
Σοφία Χαλκιά (Αν. Προϊσταμένη), τηλ.: 22410 99317
Αικατερίνη Βεργωτή, τηλ.: 22410 99312
Μαρία Νικήτα, τηλ.: 22410 99314
Ψαρά-Χατζηγεωργίου-Τσιμπιδάκη Μαρία-Νεκταρία, τηλ.: 22410 99313