παν-αιγαιου-logo

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6983230588 (κ. Κωνσταντίνος Σαμπάνης) και 2241099300 ή να επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/certification/node/3.html

Ο Υπεύθυνος διεξαγωγής των εξετάσεων
Κωνσταντίνος Σαμπάνης
Post-Doc Research Fellow at the University of the Aegean (Department of Mediterranean Studies – Linguistics)
Language Instructor of Modern Greek